Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоГосподарське право України → 
« Попередня Наступна »
Саниахметова Н.А.. ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ ПРАВО В ПИТАННЯХ І ОТВЕТАХУчебное посібник. Харків "Одіссей" 2000, 2000 - перейти до змісту підручника

51. Захист прав і законних інтересів держави та інших суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності


Україна відповідно до ст. 29 Закону "Про зовнішньоекономічну діяльність" має право вживати заходів у відповідь на дискримінаційні та / або недружні дії інших держав, митних союзів або економічних груп.
У випадку, якщо є відомості про те, що інші держави, митні союзи або економічні групи обмежують здійснення законних прав та інтересів суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, органи державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності відповідно до їх компетенції мають право застосовувати адекватні заходи у відповідь на такі дії. У разі, якщо такі дії завдають шкоди або створюють загрозу його нанесення державі та / або суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності, зазначені заходи можуть передбачати її відшкодування.
Заходами у відповідь на дискримінаційні та / або недружні дії інших держав, митних союзів або економічних груп є:
застосування повної заборони (повного ембарго) на торгівлю;
застосування часткової заборони (часткового ембарго) на торгівлю;
позбавлення режиму найбільшого сприяння або пільгового спеціального режиму;
запровадження спеціального мита;
введення режиму ліцензування та / або квотування зовнішньоекономічних операцій;
встановлення квот (контингентів);
введення комбінованого режиму квот і контингентів;
введення індикативних цін щодо імпорту та / або експорту товарів;
інші заходи, передбачені законами та міжнародними договорами України.
У Законі визначено органи, які приймають рішення про застосування заходів у відповідь на дискримінаційні та / або недружні дії: Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України і МЗЕЗторг України (зараз - Міністерство економіки).
Україна також має право застосовувати заходи проти недобросовісної конкуренції та зростаючого імпорту при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності, що передбачені у ст. 31 Закону "Про зовнішньоекономічну діяльність".
Під недобросовісною конкуренцією при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності розуміється:
здійснення демпінгового імпорту, до якого застосовуються антидемпінгові заходи;
здійснення субсидованого імпорту, до якого застосовуються компенсаційні заходи;
здійснення інших дій, визнаних законами України недобросовісною конкуренцією.
Під зростаючим імпортом розуміється здійснення імпорту в обсягах та / або за умов, що заподіюють значну шкоду або створюють загрозу заподіяння значної шкоди українським виробникам відповідних товарів.
За результатами антидемпінгового, антисубсидиційного-го або спеціального розслідування відповідно до законів України приймається рішення про застосування антидемпінгових, компенсаційних або спеціальних заходів, яке може бути оскаржено в судовому порядку протягом місяця від дати запровадження відповідних заходів в порядку, встановленому законами України.
Використання режимів вільної торгівлі, преференцій, спеціальних пільгових режимів (прикордонної (прибережної) торгівлі, спеціальних (вільних) економічних зон, а також податкових, митних та інших пільг, що діють при імпорті в Україну товарів, щодо яких застосовуються антидемпінгові, компенсаційні або спеціальні заходи, зупиняється до закінчення застосування зазначених заходів.
Механізм захисту національного товаровиробника від демпінгового імпорту з інших країн, митних союзів або економічних груп, підстави і порядок порушення і проведення антидемпінгових розслідувань і застосування антидемпінгових заходів встановлені в Законі України "Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту" від 22.12.98 р.
Відповідно до ст. 1 цього Закону, антидемпінгові заходи - це попередні або остаточні заходи, застосовувані згідно Закону під час або за результатами антидемпінгового розслідування. Антидемпінгове мито (попередня або остаточна) - особливий вид мита, що справляється у разі ввезення на митну територію України товару, який є об'єктом застосування антидемпінгових заходів (попередніх або остаточних).
Цей Закон застосовується до імпорту товару, який є об'єктом демпінгу, якщо такий імпорт завдає шкоди національному товаровиробнику подібного товару.
Закон "Про захист національного товаровиробника від субсидованого імпорту" від 22.12.98 г . визначає механізм захисту національного товаровиробника від субсидованого імпорту з інших країн, митних союзів та економічних груп, регулює принципи і порядок порушення та проведення антисубсидиційних розслідувань, а також застосування компенсаційних заходів.
субсидованого імпорту - ввезення на митну територію країни імпорту товару (товарів), що користується пільгами від субсидії, яка надається для виробництва, переробки, транспортування або експорту такого товару.
Компенсаційні заходи - попередні або остаточні заходи, що застосовуються відповідно до Закону під час або за результатами антисубсидиційного розслідування.
Компенсаційне мито (попередня або остаточна) - особливий вид мита, що справляється у разі ввезення на митну територію України товару, що є об'єктом застосування компенсаційних заходів (попередніх або остаточних).
Законом України "Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну * від 22.12.98 р. в цілях введення механізмів захисту інтересів національного товаровиробника регулюються принципи і порядок порушення та проведення спеціальних розслідувань фактів зростання імпорту в Україну з інших страв , митних союзів або економічних груп, що завдає значної шкоди або загрожує завданням значної шкоди національному товаровиробнику, за результатами яких можуть застосовуватися спеціальні заходи.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "51. Захист прав і законних інтересів держави та інших суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності"
 1. Зміст
  захисту іноземних інвестицій 58. Форми спільної інвестиційної діяльності 59. Інвестиційна діяльність у спеціальних (вільних) економічних зовах і на територіях пріоритетного розвитку 60. Загальна характеристика антимонопольного законодавства 61. Монопольне становище суб'єкта господарювання на ринку 62 . Зловживання монопольним становищем на ринку 63. Антиконкурентні
 2. 2. Арбітражна угода
  захистом прав споживачів); суперечки, що зачіпають публічний порядок; спори, пов'язані з процедурою банкрутства та ліквідації підприємств; суперечки, що зачіпають інтереси держави, і т. д. Крім національного законодавства і деякі міжнародні конвенції вилучають певні категорії спорів з предметної компетенції арбітражу. Наприклад, Варшавська конвенція 1929 про уніфікацію деяких
 3. Основні напрямки контролю над організованою економічною злочинністю у сфері економічних відносин.
  Захисту прав споживачів. аудиторський (незалежний) контроль - здійснюється спеціалізованими недержавними аудиторськими організаціями; контроль, здійснюваний спеціалізованими недержавними організаціями на договірній основі (приватні охоронні, консалтингові та інші організації на ринку послуг безпеки економічної діяльності). Внутрішній контроль - здійснюється
 4. 20. Принципи правового регулювання ЗЕД
  захисту інтересів суб'єктів ЗЕД забезпечує рівний захист інтересів всіх суб'єктів ЗЕД та іноземних суб'єктів господарської діяльності. Цим для них обумовлюються, наприклад, особливості захисту порушеного права (стст.34, 38,39 Закону про ЗЕД). Статтею 2 Закону про ЗЕД встановлено, що захист державних інтересів забезпечується тільки відповідно до законів України, умов підписаних
 5. 3. Судопроізводственних ПРИНЦИПИ АРБІТРАЖНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА
  захист. Діапазон прояву принципу диспозитивності дуже широкий. Відповідно З ним особи, що у справі, реалізують право на звернення до суду за судовим захистом, визначають предмет і підстава заявлених вимог. Вони можуть змінювати свої вимоги (предмет, підстава, розмір позову) в процесі розгляду справи. Позивач має право відмовитися від позову, а відповідач - визнати позов. Сторони можуть
 6. 3. Арбітражний процесуальний ПРАВОЗДАТНІСТЬ, АРБІТРАЖНА процесуальна дієздатність
  захист в арбітражному суді своїх прав і законних інтересів. Здатність своїми діями здійснювати процесуальні права і виконувати процесуальні обов'язки (процесуальна дієздатність) належить в арбітражному суді організаціям і громадянам ». Процесуальна правоздатність певною мірою визначає процесуальне становище учасника процесу. Крім того, деякі особи, що у
 7. 1. Понітіе та класифікації принципів арбітражного процесуального права
  захисту прав і законних інтересів; юридична істина; суддівське керівництво; рівноправність сторін арбітражного процесу; поєднання усності і писемності судового розгляду; безперервність судового разбіратель-ства; безпосередність дослідження
 8. 1. Поняття і класифікація учасників арбітражного процесу
  захисті своїх прав та законних інтересів. Треті особи вступають у вже розпочатий процес і залежно від характеру своєї зацікавленості, зв'язку зі спірним матеріальним правовідносинами і сторонами поділяються на два види: треті особи, які заявляють самостійні вимоги на предмет спору, і треті особи, які не заявляють на предмет спору самостійних вимог. Заявники й інші
 9. 1. Поняття позову у арбітражному процесі, його елементи і види
  захистом своїх порушених або оспорюваних прав і законних інтересів у порядку, встановленому АПК. Арбітражне судочинство НЕ підрозділяється на види, але проте в ньому в якості основного регламенту можна виділити правила позовного провадження, що є основою для розгляду більшості підвідомчих арбітражним судам справ. Справи окремого провадження і про неспроможність
 10. 25. Об'єднання громадян як суб'єкти адміністративно-правових відносин.
  Захисту своїх прав і свобод, а також задоволення політичних, економічних, соціальних, культурних та інших інтересів. Право громадян на свободу об'єднань є невід'ємним правом людини. Держава сприяє розвитку політичної та громадянської активності, творчої ініціативи громадян і створює рівні умови для діяльності їх об'єднань. Здійснення права на об'єднання не
© 2014-2022  ibib.ltd.ua