Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоГосподарське право України → 
« Попередня Наступна »
Саниахметова Н.А.. ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ ПРАВО В ПИТАННЯХ І ОТВЕТАХУчебное посібник. Харків "Одіссей" 2000, 2000 - перейти до змісту підручника

43. Контроль якості експортно-імпортних товарів. Сертифікація продукції та послуг. Фармакологічні, санітарні, ветеринарні, фітосанітарні та екологічні стандарти та вимоги


На територію України дозволяється імпорт лише тих товарів, які за своїми технічними, фармакологічними, ветеринарними та екологічними характеристиками не порушують мінімальних умов відповідних стандартів та вимог, діють на території України. У разі відсутності національних стандартів і вимог України на певний товар застосовуються відповідні міжнародні стандарти та вимоги або іноземні стандарти та вимоги, що діють у провідних країнах-експортерах зазначених товарів. Технічні, фармакологічні, санітарні, фітосанітарні, ветеринарні та екологічні стандарти та вимоги, а також процедури їх застосування не можуть використовуватися з метою створення нетарифних бар'єрів для здійснення ЗЕД.
Розроблені в Україні стандарти і вимоги повинні публікуватися в загальнодоступних засобах інформації в Україні не менше ніж за 60 днів до набрання ними чинності, а у надзвичайних ситуаціях, що становлять загрозу життю і здоров'ю населення, тваринному і рослинному світу, в ситуаціях екологічного лиха зазначені стандарти та вимоги набирають чинності з моменту їх опублікування. У разі невиконання цієї вимоги відповідні органи державної виконавчої влади несуть матеріальну відповідальність перед суб'єктами ЗЕД за шкоду, заподіяну ним несвоєчасної публікацією інформації про введення нових стандартів і вимог.
Товари, що імпортуються в Україну, підлягають обов'язковій сертифікації на предмет їх відповідності фармакологічним, санітарним, фітосанітарним, ветеринарним та екологічним нормам, якщо відповідні вимоги діють і щодо аналогічних товарів національного виробництва згідно із законами України. До імпортуються в Україну застосовується національний режим їх сертифікації. Іноземні суб'єкти господарської діяльності можуть пред'являти сертифікати, що засвідчують відповідність товару стандартам і вимогам, що діють в країні іноземного експортера, в разі, якщо Україна уклала угоду з відповідною державою про взаємне визнання результатів сертифікації товарів. Так, наприклад, застосовується Угода країн СНД про проведення погодженої політики в галузі стандартизації, метрології та сертифікації (Москва, 13.03.92 р.).
Система сертифікації продукції в Україні введена з метою запобігання реалізації продукції, небезпечної для життя, здоров'я та майна громадян і навколишнього природного середовища, сприяння споживачеві в компетентному виборі продукції, створення умов для участі суб'єктів підприємницької діяльності в міжнародному економічне, науково-технічному співробітництві та міжнародній торгівлі (Декрет Кабінету Міністрів України від 10.05.93 р. № 46-93 "Про стандартизацію і сертифікацію"). Перелік продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації в Україні, затверджений наказом Держстандарту України від 30.06.93 р. № 95 і періодично переглядається.
Відповідність продукції (товару), яка ввозиться і реалізується на території України, обов'язковим вимогам норм і стандартів, які діють в Україні, має підтверджуватися сертифікатом або свідоцтвом про визнання іноземного сертифіката, виданим або визнані Держстандартом України або уповноваженим (акредитованим) ним органом. Держстандарт на підставі виданих сертифікатів відповідності або свідоцтв про визнання іноземного сертифіката включає сертифіковану продукцію до Єдиного реєстру сертифікованої в Україні продукції. Уповноваженими органами сертифікації є ряд науково-дослідних установ і випробувальних центрів. Особливий порядок для видачі сертифікатів на відповідність характеристик товарів нормам законодавства України встановлений для фармацевтичних продуктів, косметичних препаратів та засобів особистої гігієни, ветеринарних препаратів, хімічних засобів захисту рослин, мінеральних добрив та ін Відмова у видачі сертифікатів або свідоцтв повинен бути обгрунтований і виданий заявнику в установленому порядку в письмовій формі. У разі незгоди з відмовою, заявник має право оскаржити відмову в суді або арбітражному суді.
Органи митного контролю здійснюють митне оформлення для вільного використання на митній території України імпортних товарів на підставі даних реєстру або на підставі сертифіката відповідності товару (продукції) або його копії або свідоцтва про визнання іноземного сертифіката або його копії (Порядок митного оформлення імпортних товарів (продукції), що підлягає обов'язковій сертифікації в Україні, затв. постановою Кабінету Міністрів України від 04.11.97 р. № 1211).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 43. Контроль якості експортно-імпортних товарів. Сертифікація продукції та послуг. Фармакологічні, санітарні, ветеринарні, фітосанітарні та екологічні стандарти і вимоги "
 1. Зміст
  контроль та відповідальність у сфері ліцензування 17. Патентування деяких видів підприємництва 18. Поняття, зміст і види торгового патенту 19. Порядок придбання торгового патенту 20. Поняття і види суб'єктів підприємницької діяльності 21. Установчі документи суб'єктів підприємництва 22. Поняття і види підприємств 23. 'Правовий статус господарських товариств 24.
 2. Основні напрямки контролю над організованою економічною злочинністю у сфері економічних відносин.
  Контролю і фіксує дві його основні цілі - попередження та боротьбу з 55 економічною злочинністю. Державний фінансовий контроль над організованою економічною злочинністю в Росії Державний фінансовий контроль здійснюється федеральними органами законодавчої влади, федеральними органами виконавчої влади, в тому числі спеціально створеними органами виконавчої
 3. 2.4 Організаційна структура служби маркетингу на підприємстві.
  Контролюючі органи стратегії виробничо-збутового управління. При цьому більшість оперативних питань з реалізації комплексної ринкової економіки і товарної політики вирішується на низовому рівні - безпосередніми виробниками конкретного товару. Структура маркетингових служб різноманітна. Однак, простежуючи системи лінійних і функціональних зв'язків можна виділити наступні основні типи: по
 4. 28. Торгово-промислові палати
  контроль якості, кількості та комплектності товарів (у тому числі експортних та імпортних) і визначати їх вартість; засвідчувати і видавати сертифікати про походження товарів, сертифікати визначення продукції власного виробництва підприємств з іноземними інвестиціями та інші документи, пов'язані із здійсненням зовнішньоекономічної діяльності; створювати з ініціативи учасників суперечки
 5. 42. Заборони, обмеження і забезпечувальні заходи щодо імпорту, експорту і транзиту товарів і послуг. Експортний контроль
  контроль є засобом державного контролю за міжнародними передачами озброєнь, військової та спеціальної техніки, окремих видів сировини, матеріалів, обладнання та технологій, які можуть бути використані для їх створення, з метою забезпечення національної безпеки та дотримання Україною міжнародних зобов'язань щодо нерозповсюдження зброї масового знищення, засобів її
 6. 2.1 Особливості підприємств громадського харчування
  якості послуг, їх безпеки для життя, здоров'я людей, навколишнього середовища та майна. У підприємстві громадського харчування повинні бути наступні документи: свідоцтво про державну реєстрацію підприємця без утворення юридичної особи або статут підприємства; документи, що підтверджують приналежність торгового об'єкта юридичній або фізичній особі (договір оренди, суборенди,
 7. 27. Управління ЗЕД на регіональному і місцевому рівнях
  контроль прикордонної і прибережної торгівлі; створення умов для належного функціонування митних органів, сприяння їх діяльності; забезпечення на відповідній території реалізації міжнародних зобов'язань України. У зв'язку з приєднанням України до Європейської рамкової конвенції про транскордонне співробітництво між територіальними общинами або властями 1980 територіальні
 8. 34. Єдиний збір та мито (загальна характеристика)
  контролю, а також плати за проїзд транспортних засобів та інших самохідних ма-щин і механізмів автомобільними дорогами України. Збір стягується одноразово і за єдиним платіжним документом при транзиті, ввезенні та вивезенні вантажу в пунктах пропуску через державний кордон України. Обкладенню збором підлягає: вантажна партія в одному дорожньому транспортному засобі, залізничному вагоні,
 9. 40. Регулювання цін і тарифів
  якості товарів, чинні в Україні та визнані у світовій практиці, передбачені законодавством України умови поставки і розрахунків, стан кон'юнктури зовнішніх та внутрішніх ринків, цінова інформація та прогнози щодо можливих цінових коливаннях, контрактна практика щодо відповідного товару на відповідному ринку та інша інформація кон'юнктурно-цінового характеру.
 10. 41. Функції банку як агента валютного контролю
  контролю, а також органи, уповноважені здійснювати валютний контроль, визначені Декретом Кабінету Міністрів України "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" від 19.02.93 р. Валютному контролю підлягають операції за участю резидентів і нерезидентів, а також зобов'язання по декларування валютних цінностей та іншого майна, що перебуває за межами України. Головним органом
© 2014-2021  ibib.ltd.ua