Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоГосподарське право України → 
« Попередня Наступна »
Саниахметова Н.А. . ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ ПРАВО В ПИТАННЯХ І ОТВЕТАХУчебное посібник. Харків "Одіссей" 2000, 2000 - перейти до змісту підручника

45. Поняття і зміст зовнішньоекономічних договорів (контрактів)


Зовнішньоекономічна діяльність опосередковується зовнішньоекономічними договорами (контрактами).
Зовнішньоекономічний договір (контракт) - матеріально оформлена угода двох або більше суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності та їх іноземних контрагентів, спрямована на встановлення, зміну або припинення їх взаємних прав та обов'язків у зовнішньоекономічній діяльності (ст.1 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність").
Згідно ч.1 ст.6 Закону "Про зовнішньоекономічну діяльність", суб'єкти, які є сторонами зовнішньоекономічного договору (контракту), мають бути здатними до укладання договору (контракту) відповідно до Закону "Про зовнішньоекономічну діяльність "та іншими законами України. Зовнішньоекономічний договір (контракт) укладається відповідно до Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" та іншими законами України з урахуванням міжнародних договорів України. Суб'єкти підприємницької діяльності при складанні тексту договору (контракту) мають право використовувати відомі міжнародні звичаї, рекомендації міжнародних органів та організацій, якщо це не заборонено прямо та у виключній формі Законом України "Про зовнішньоекономічну діяльність" та іншими Законами України.
Для підписання зовнішньоекономічного договору (контракту) суб'єкту зовнішньоекономічної діяльності не потрібен дозвіл будь-якого органу державної влади, управління або вищестоящої організації, за винятком випадків, передбачених законами України.
Суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності мають право укладати будь-які види зовнішньоекономічних договорів (контрактів), крім тих, які прямо та у виключній формі заборонені законами України.
Права та обов'язки сторін зовнішньоекономічних договорів (контрактів) визначаються правом місця її укладання, якщо сторони не погодили інше. Місце укладення угоди визначається законами України.
Ст.6 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", яка регламентує форму укладення зовнішньоекономічного договору, викладено в новій редакції 21.10.99 р., де цей порядок спрощений. Зовнішньоекономічний договір (контракт) укладається суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності або його представником у простій письмовій формі, якщо інше не передбачено міжнародним договором України або законом. Повноваження представника на укладення зовнішньоекономічного договору (контракту) може випливати з доручення, статутних документів, договорів та інших підстав, які не суперечать Закону "Про зовнішньоекономічну діяльність". Дії, які здійснюються від імені іноземного суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності України, уповноваженим на це належним чином, вважаються діями цього іноземного суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності.
Зміст вветаеекономяческого договору визначається в Положенні про форму зовнішньоекономічних договорів (контрактів), затвердженому наказом Міністерства зовнішньоекономічних зв'язків і торгівлі (МЗЕЗторг) України від 05.10.95 р. № 75.
Це Положення застосовується при укладанні договорів купівлі-продажу (надання послуг, виконання робіт) та товарообмінних договорів між українськими та іноземними суб'єктами підприємницької діяльності, незалежно від форм власності та видів діяльності.
До умов, які повинні бути передбачені в договорі (контракті), якщо сторони такого договору (контракту) не домовилися про інше щодо викладу * ня умов договору і така домовленість не позбавляє договір предмета, об'єкта, мети та інших істотних умов, без погодження яких сторонами договір може вважатися неукладеним або він може бути визнаний недійсним у силу недодержання форми згідно з чинним законодавством України, відносяться:
1) назву, номер договору (контракту), дата І місце його укладення;
2) преамбула;
3) предмет договору (контракту);
4) кількість і якість товару (обсяги виконання робіт, надання послуг);
5) базисні умови поставки товарів (приймання-здавання виконаних робіт або наданих послуг);
6) ціна і загальна вартість договору (контракту); '
7) умови платежів;
8) умови здачі (прийому) товарів (робіт "послуг);
9) упаковка та маркування;
10) форс-мажорні обставини;
11) санкції та рекламації;
12) арбітраж;
13) юридичні адреси, поштові та платіжні реквізити сторін.
За домовленістю сторін у договорі (контракті) можуть визначатися додаткові умови: страхування, гарантії якості, умови залучення субвиконавців договору (контракту), агентів, перевізників, визначення норм навантаження (вивантаження), умови передачі технічної документації на товар, збереження торгових марок, порядок сплати податків, мит, зборів, різного роду захисні застереження, встановлення моменту, з якого договір (контракт) починає діяти, кількість підписаних примірників договору (контракту), можливість та порядок внесення доповнень і змін до договору (контракт) і ін
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "45. Поняття і зміст зовнішньоекономічних договорів (контрактів)"
 1. Зміст
  поняття і види 75. Поняття неправомірного використання ділової репутації суб'єкта господарювання в конкуренції 76. Види неправомірного використання ділової репутації підприємців у конкуренції 77. Порівняльна реклама 78. Створення перешкод підприємцям у процесі конкуренції 79. Неправомірне збирання, розголошення та використання комерційної таємниці 80. Санкції за недобросовісну
 2. 1. Поняття і види міжнародного комерційного арбітражу
  понять, що відносяться до міжнародного комерційного ар-бітражу, в тому числі понять арбітражу та арбітражного злагоди-шення (ст. I). Велике практичне значення мають положення, що регулюють формування арбітражу у випадку, коли сторо-ни передбачили розгляд спорів не в постійно дійству-ющем арбітражному органі, а в «ізольованому» арбітражі, створюваному тільки для вирішення конкретного
 3. 1 . Поняття зовнішньоекономічного контракту
  зовнішньоекономічним договором, контрагентами якого виступають фізичні або юридичні особи різної державної приналежності. Сторони при укладенні та виконанні контракту несуть подвійну відповідальність, дотримуючись не лише власні інтереси, але й будучи представниками своєї держави. Правовідносини, що виникають з приводу підготовки, укладення та виконання зовнішньоекономічних
 4. 19. Поняття і зміст бартерного контракту
  поняття товарообмінної (бартерної) операції у галузі зовнішньоекономічної діяльності дано в ст.1 Закону України "Про врегулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності" від 23.12.98 р. (див. докладніше розділ 1, питання 50). Міжнародним договором про зустрічні поставки, або бартерним договором, іменують угоду між комерційними підприємствами різних
 5. 2. АРБІТРАЖНА УГОДА
  понять законодавства і права. Одні автори вважають, що законодавство включає і право, і міжнародні договори, в яких бере участь РОСІЯ; на думку інших - міжнародні угоди не входять до право РФ. Нам видається, що міститься у формулюванні ст. 15 Конституції РФ термін «правова система» логічно ширше поняття права, вони співвідносяться як ціле і частина. Правова система -
 6. 2. Арбітражна угода
  поняття письмової форми арбітражної угоди. Згідно п. 2 ст. 8 арбітражна угода укладається у письмовій формі. Угода вважається укладеною в письмовій формі, якщо вона міститься в документі, підписаному сторонами, або укладена шляхом обміну листами, повідомленнями по телетайпу, телеграфу або з використанням інших засобів електрозв'язку, що забезпечують фіксацію такої угоди,
 7. Передмова
  понять у сфері підприємницького права. Зважаючи спрямованості на виклад основної інформації, посібник не претендує на повноту і вичерпний аналіз ряду важливих і складних проблем підприємницького права. Для досягнення цієї мети студентам необхідно звернутися до значного масиву законодавства про підприємництво і додатковій літературі. Для полегшення пошуку джерел
 8. 19. Поняття зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД). Предмет і методи правового регулювання ЗЕД
  зовнішньоекономічної діяльності "). Таким чином, ЗЕД, відповідно до Закону про ЗЕД, не виходить за межі товарного обороту, носить БЕЗОПЛАТНО характер. Разом з тим, згідно з цим Законом, ЗЕД не обмежується підприємницькою діяльністю, іншими словами, може носити неприбутковий характер і не відповідати іншим ознаками підприємництва, визначеним в ст.1 Закону від 07.02.91 р. "Про
 9. 4. Колізійні норми зовнішньоекономічних угод
  зміст колізійної норми включається потреба застосування іноземного закону. Колізійні норми поділяються на односторонні і двосторонні. Односторонні колізійні норми (і прив'язки) вказують на застосування до правовідносин законодавства конкретної держави. Двосторонні колізійні норми мають загальне правило - прив'язку, яка дозволяє визначити, закон якого
 10. 8. Форма і зміст зовнішньоекономічного контракту купівлі-продажу товарів
  змістом умов контракту. Розбивка на статті, тобто структура контракту може бути різною. Вона залежить від характеру товару та умов договору. Приміром, якщо товар не вимагає особливої упаковки або поставка разова, порядок оплати спрощений, то немає великої необхідності виділяти вимоги до упаковки, термін поставки, умови оплати в окремі статті. Все це (і в тому числі ціна товару)
© 2014-2021  ibib.ltd.ua