Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоГосподарське право Україна → 
« Попередня Наступна »
Саниахметова Н.А.. ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ ПРАВО В ПИТАННЯХ І ОТВЕТАХУчебное посібник. Харків "Одіссей" 2000, 2000 - перейти до змісту підручника

44. Ліцензування Л квотування експорту та імпорту


З метою формування раціональної структури експорту деяких видів товару і захисту внутрішнього ринку, відповідно до ст. 16 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" та постановою Кабінету Міністрів України від 18.01.95 р., встановлено режим ліцензування і квотування.
В Україні діє шість видів експортних (імпортних) ліцензій:
ліцензія генеральна - відкритий дозвіл на експортні (імпортні) операції по певному товару (товарах) та / або з певною країною (групою країн) протягом періоду дії режиму ліцензування по цьому товару (товарах);
ліцензія разова (індивідуальна) - разовий дозвіл, що має іменний характер і видається для здійснення кожної окремої операції конкретним суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності на період не менше того, який є необхідним для здійснення експортної (імпортної) операції;
ляцейзія відкрита (індивідуальна) - дозвіл на експорт (імпорт) товару протягом певного періоду часу (але не менше одного місяця) з визначенням його загального обсягу;
ліцензія антидемпінгова (індивідуальна) - належним чином оформлене право на імпорт в Україну протягом установленого строку певного товару (товарів), який є об'єктом антидемпінгового розслідування та / або антидемпінгових заходів;
ліцензія компенсаційна (індивідуальна) - належним чином оформлене право на імпорт в Україну протягом установленого строку певного товару (товарів), який є об'єктом антісубсіді-ційного розслідування та / або компенсаційних заходів;
ліцензія спеціальна (індивідуальна) - належним чином оформлене право на імпорт в Україну протягом установленого строку певного товару (товарів), який є об'єктом спеціального розслідування та / або спеціальних заходів.
По кожному виду товару може уетайавліваться тільки один вид ліцензії.
Квотування здійснюється шляхом встановлення режиму видачі індивідуальних ліцензій, причому загальний обсяг експорту (імпорту) за цими ліцензіями не повинен перевищувати обсягу встановленої квоти.
Шість видів експортних (імпортних) квот (контин-Гент) діють в Україні:
квоти (контингенти) глобальні - квоти, що встановлюються по товару (товарах) без визначення конкретних країн (груп країн), куди товар (товари) експортується або з яких він (вони) імпортується;
квоти (контингенти) групові - квоти, що встановлюються по товару (товарах) з визначенням групи країн, куди товар (товари) експортується або з яких він (вони) імпортується;
квоти (контингенти) індивідуальні - квоти, що встановлюються по товару (товарах) з визначенням конкретної країни, куди товар (товари) може експортуватися або з якої він (вони) може імпортуватися;
квоти антидемпінгові - граничний обсяг імпорту в Україну певного товару (товарів), що є об'єктом антидемпінгового розслідування та / або антидемпінгових заходів, який дозволено імпортувати в Україну протягом установленого строку та який визначається в натуральних та / або вартісних одиницях виміру;
квоти компенсаційні - граничний обсяг імпорту в Україну певного товару (товарів), що є об'єктом антисубсидиційного розслідування та / або компенсаційних заходів, який дозволено імпортувати в Україну протягом встановленого строку та який визначається в натуральних та / або вартісних одиницях виміру;
квоти спеціальні - граничний обсяг імпорту в Україну певного товару (товарів), що є об'єктом спеціального розслідування та / або спеціальних заходів, який дозволено імпортувати в Україну протягом встановленого строку та який визначається в натуральних та / або вартісних одиницях виміру.
По кожному виду товару може встановлюватися лише один вид квоти.
Ліцензії на експорт (імпорт) товарів видаються Міністерством економіки України (раніше - Міністерство зовнішньоекономічних зв'язків і торгівлі України).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 44. Ліцензування Л квотування експорту та імпорту "
 1. 41. Ліцензування і квотування експортно-імпортних операцій
  ліцензування як санкція); відповідно до міжнародних товарних угод, які укладає або до яких приєднується Україна (в даному випадку застосовується режим квотування). Товарообмінні (бартерні) операції суб'єктів ЗЕД, що здійснюються без розрахунків через банки, підлягають ліцензуванню Міністерством економіки України в разі негативного сальдо балансу розрахунків суб'єкта ЗЕД
 2. Зміст
  ліцензування 17. Патентування деяких видів підприємництва 18. Поняття, зміст і види торгового патенту 19. Порядок придбання торгового патенту 20. Поняття і види суб'єктів підприємницької діяльності 21. Установчі документи суб'єктів підприємництва 22. Поняття і види підприємств 23. 'Правовий статус господарських товариств 24. Відокремлені підрозділи суб'єктів
 3. 51. Захист прав і законних інтересів держави та інших суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності
  ліцензування та / або квотування зовнішньоекономічних операцій, встановлення квот (контингентів); введення комбінованого режиму квот і контингентів; введення індикативних цін щодо імпорту та / або експорту товарів; інші заходи, передбачені законами та міжнародними договорами України. У Законі визначено органи, які приймають рішення про застосування заходів у відповідь на дискримінаційні
 4. 40. Регулювання цін і тарифів
  ліцензування; відносно експорту яких встановлено спеціальні режими; експорт яких здійснюється у порядку ст. 20 Закону про ЗЕД (експорт та імпорт уповноваженими суб'єктами ЗЕД озброєнь, військової техніки, наркотичних речовин тощо); в інших випадках на виконання міжнародних зобов'язань України. Індикативні ціни встановлюються Міністерством економіки України і не рідше одного
 5. 22. Особливості вивозу та реалізації готової продукції, виготовленої з давальницької сировини
  ліцензуванню і квотуванню, за винятком тих видів сировини, на які поширюється спеціальний режим експорту, а також випадків, коли контрактом передбачена реалізація готової продукції в країні виконавця або вивезення її до іншої країни. За частину давальницької сировини або готової продукції, що використовується для оплати виконаної роботи, український замовник сплачує вивізне (експортне)
 6. Основні напрямки контролю над організованою економічною злочинністю у сфері економічних відносин.
  Ліцензування експорту товарів і послуг; контролює ефективність використання кредитів в іноземній валюті, наданих Російської Федерації на основі міжнародних договорів і угод, здійснює інші функції, пов'язані з валютним і експортним контролем. Державний митний комітет як орган валютного контролю відповідно до ст. 199 Митного кодексу Російської
 7. 46. Облік (реєстрація) зовнішньоекономічних договорів (контрактів)
  ліцензування до іноземного контрагента суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності України згідно зі ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність". Облік (реєстрація) зовнішньоекономічних договорів (контрактів) здійснюється у строк не більше семи робочих днів з дати подання. Розгляд документів, представлених на облік (реєстрацію) зовнішньоекономічних договорів (контрактів),
 8. 49. Зовнішньоекономічні операції з давальницькою сировиною
  ліцензування та квотування. На готову продукцію, яка виготовлена з використанням давальницької сировини, ввезеної на митну територію України іноземним замовником, і належить йому, не поширюється спеціальний режим експорту товарів, за винятком товарів спеціального призначення, перелік яких встановлюється Кабінетом Міністрів
 9. 55. Інвестування за кордон
  ліцензуванню, здійснюваному МЗЕЗторгом України [зараз - Міністерство економіки України]. Інвестиції за кордон можуть здійснюватися у вигляді майнових прав та майна, крім сировини, комплектуючих виробів і запасних частин, товарів народного споживання, а також відповідно до чинного законодавства віднесених до високоліквідних, щодо експорту яких встановлено
 10. 27. Управління ЗЕД на регіональному і місцевому рівнях
  ліцензування і квотування експорту продукції, яка виробляється в Автономній Республіці Крим, здійснення ЗЕД, за згодою Кабінету Міністрів України участь в регулюванні мита та податків на імпортні товари, які завозяться в Автономну Республіку Крим, з метою захисту власного товаровиробника та власного ринку, і ін Виконавчі функції і повноваження
© 2014-2022  ibib.ltd.ua