Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україна / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоГосподарське право України → 
« Попередня Наступна »
Саниахметова Н.А.. ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ ПРАВО В ПИТАННЯХ І ОТВЕТАХУчебное посібник. Харків "Одіссей" 2000, 2000 - перейти до змісту підручника

55. Інвестування за кордон


Інвестиції можуть здійснюватися у вигляді майна або у вигляді валютних коштів.
Якщо інвестиції виражені у вигляді майнових цінностей, то порядок їх здійснення регулюється Указом Президента України "Про інвестування майнових цінностей резидентами за межами України" від 13.09.95 р. № 839/95.,
Згідно з цим Указом резиденти України мають право інвестувати майнові цінності за межі України з метою:
а) внесення до статутних фондів підприємств, створених за кордоном;
б) закріплення за філіями, представництвами та іншими окремими підрозділами для виконання покладених на них завдань.
Відповідно до Указу від 13.09.05 р. інвестування майнових цінностей за межі України підлягає ліцензуванню, здійснюваному МЗЕЗторгом України [зараз - Міністерство економіки України].
Інвестиції за кордон можуть здійснюватися у вигляді майнових прав та майна, крім сировини, комплектуючих виробів і запасних частин, товарів народного споживання, а також відповідно до чинного законодавства віднесених до високоліквідних, щодо експорту яких встановлено ліцензування, квотування або спеціальний режим.
Продаж майнових цінностей, інвестованих відповідно до Указу, є експортом товарів. При цьому виручка в іноземній валюті, отримана в результаті їх продажу, підлягає зарахуванню на рахунки резидентів в уповноважених банках у терміни виплати заборгованості, зазначені в контракті, але не пізніше 90 днів з моменту підписання акта або іншого документа, що посвідчує продаж цінностей.
Положення про порядок видачі індивідуальних ліцеї. зій на здійснення резидентами майнових інвестицій за межами України затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 19.02.96 р. № 229.
Згідно з цим Положенням видачу ліцензій здійснює МЗЕЗторг на підставі подання зазначених у Положенні документів.
Рішення про видачу або про відмову у видачі ліцензії приймається протягом 15 робочих днів починаючи з дня звернення.
Положення про порядок контролю та звітності щодо використання майнових цінностей, які інвестуються за межами України, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 19.02.96 р. № 229.
У цьому Положенні, зокрема, передбачено обов'язок резидента, що отримав ліцензію на інвестицію майнових цінностей:
а) здійснити декларування майнових цінностей шляхом подання в Національному банку України повідомлення про фактично інвестованих майнових цінностях (другий примірник з відповідною відміткою Національного банку подається до МЗЕЗторгу);
б) представити в Державну податкову адміністрацію України декларацію про всі одержані в результаті інвестування надходженнях на їх користь в іноземній валюті (другий примірник з відміткою Державної податкової адміністрації України також представляється в МЗЕЗторг);
в) подати до Міністерства статистики відомості про інвестовані цінності відповідно до встановленої форми.
Відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" від 19.02.93 р. здійснення інвестицій за кордон, у тому числі шляхом придбання цінних паперів, за винятком цінних паперів або інших корпоративних прав, отриманих фізичними особами - резидентами як подарунок або спадщину, потребує отримання індивідуальної ліцензії Національного банку України.
Згідно ст. 5 зазначеного Декрету Кабінету Міністрів України Національний банк України в межах своєї компетенції видає ліцензії на вивезення за межі України тільки валютних цінностей.
Отже, для інвестування українськими суб'єктами підприємницької діяльності майнових цінностей за кордон необхідне одержання індивідуальної ліцензії МЗЕЗторгу України, а для цієї ж. Операції щодо валютних коштів потрібна індивідуальна ліцензія Національного банку України.
З метою врегулювання капітальних операцій, пов'язаних з інвестуванням резидентами валютних коштів за кордон. Національний банк встановив певний порядок, який визначений Інструкцією про порядок видачі індивідуальних ліцензій на здійснення інвестицій за кордон, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 16.03.99 р. № 122.
Індивідуальна ліцензія Національного банку на здійснення інвестиції за кордон - це належним чином оформлене письмовий дозвіл Національного банку України на право здійснення конкретним резидентом конкретної інвестиції. Для здійснення всіх видів інвестицій за кордон (незалежно від строків та сум) резидентам необхідно обов'язково попередньо одержати ліцензії. Здійснення резидентами інвестицій без одержання ліцензії тягне за собою відповідальність згідно чинного законодавства.
В Інструкції інвестиція за кордон визначена як господарська операція, яка передбачає придбання суб'єктами інвестицій основних фондів, нематеріальних активів, корпоративних прав, цінних паперів та їх похідних в обмін на валютні цінності з метою отримання прибутку або досягнення соціального ефекту.
Відповідно з визначенням поняття "інвестиції", даними в Інструкції, інвестиції поділяються на капітальні, фінансові та реінвестиції.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 55. Інвестування за кордон "
 1. Зміст
  Передмова Розділ 1. ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ ПРАВО 1. Поняття і види підприємницької діяльності 2. Ознаки підприємництва 3. Поняття підприємницького права 4. Поняття і система законодавства про підприємництво 5. Види норм підприємницького права 6. Державне регулювання підприємництва 7. Регулювання перевірок діяльності підприємців 8. Захист прав
 2. Основні напрямки контролю над організованою економічною злочинністю у сфері економічних відносин.
  Контроль над організованою економічною злочинністю, на мій погляд, можна визначити як регламентовану нормами права діяльність державних, муніципальних органів, а також недержавних організацій, спрямовану на попередження, виявлення і припинення порушення правових норм, що забезпечують нормальне функціонування економічної системи. Це визначення відображає найбільш
 3. 57. Державні гарантії захисту іноземних інвестицій
  У розділі II Закону "Про режим іноземного інвестування" встановлено державні гарантії захисту іноземних інвестицій. Для іноземних інвесторів на території України встановлюється національний режим інвестиційної та іншої господарської діяльності, за винятками, передбаченими законодавством України та міжнародними договорами України. Це означає, що інвестори
 4. 58. Форми спільної інвестиційної діяльності
  Спільна інвестиційна діяльність із залученням іноземних інвестицій може здійснюватися в різних формах. Однією з найбільш поширених є створення підприємства з іноземними інвестиціями. Підприємство з іноземними інвестиціями - підприємство (організація) будь-якої організаційно-правової форми, створене відповідно до законодавства України, іноземна інвестиція в
 5. 59. Інвестиційна діяльність у спеціальних (вільних) економічних зонах та на територіях пріоритетного розвитку
  Згідно із законодавчим визначенням, даним у Законі України "Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон" від 13.10.92 г . (далі - Закон), спеціальна (вільна) економічна зона являє собою частину території України, на якій встановлюються і діють спеціальний правовий режим економічної діяльності та порядок застосування і дії
 6. 35. Звільнення від сплати мита і зниження її ставокОт сплати мита звільняються:
  транспортні засоби, що здійснюють регулярні міжнародні перевезення вантажів, багажу та пасажирів, а також предмети матеріально-технічного постачання і спорядження, паливо, продовольство і інше майно, необхідне для їх нормальної експлуатації на час перебування в дорозі, в пунктах проміжної зупинки, або придбані за кордоном у зв'язку з ліквідацією аварії (поломки) даних
 7. 21. Порядок відкриття, види і режим банківських рахунків фізичних осіб
  Види рахунків, що можуть бути відкриті в банку фізичним особам, та порядок їх відкриття закріплені в Інструкції про порядок відкриття та використання рахунків у національній та іноземній валюті, затвердженої постановою Правління НБУ від 18.12.98 р. № 527. Відповідно до зазначеної Інструкції фізичними особами в банках можуть відкриватися такі види рахунків: Поточні рахунки (вклади до запитання) в
 8. 22. Операції за поточними рахунками фізичних осіб в іноземній валюті
  Поточні рахунки в банку в іноземній валюті можуть відкриватися: фізичним особам - резидентам: а) громадянам України, б) іноземцям та особам без громадянства, які отримали посвідку на проживання в Україні; фізичним особам - нерезидентам: а) іноземцям та особам без громадянства, які проживають в Україні відповідно з візою, відкритої на строк до 1 року, або документом, що підтверджує законність їх
 9. Методи здійснення виконавчої влади
  1. Поняття і види адміністративно-правових методів. 2. Поняття адміністративного примусу. 3. Види адміністративного примусу. 1. Методи діяльності виконавчої влади - це способи здійснення управлінських функцій і засоби впливу органів виконавчої влади на керовані об'єкти (галузі, пр-ку, гр-н). Методи здійснення виконавчої влади різноманітні. За
 10. Адміністративні стягнення
  1. Поняття і види адміністративного стягнення. 2. Загальна характеристика адміністративного стягнення. 1. Адміністративне стягнення - це міра відповідальності за ад-міністратівного правопорушення, що застосовується до обличчя, яке здійснило дане правопорушення, у встановленому законом порядку. Мета адміністративного стягнення (ст. 23) 1. виховання особи, яка вчинила адміністративне право-шення, в
© 2014-2022  ibib.ltd.ua