Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоГосподарське право України → 
« Попередня Наступна »
Саниахметова Н.А .. ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ ПРАВО В ПИТАННЯХ І ОТВЕТАХУчебное посібник. Харків "Одіссей" 2000, 2000 - перейти до змісту підручника

22. Операції за поточними рахунками фізичних осіб в іноземній валюті


Поточні рахунки в банку в іноземній валюті можуть відкриватися:
фізичним особам - резидентам:
а) громадянам України;
б) іноземцям та особам без громадянства, які отримали посвідку на проживання в Україні;
фізичним особам - нерезидентам:
а) іноземцям та особам без громадянства, які проживають в Україні відповідно з візою, відкритої на строк до 1 року, або документом, що підтверджує законність їх перебування в Україні (за наявності підтвердження джерел походження коштів в іноземній валюті);
б) громадянам України, які постійно проживають за кордоном (за наявності відкритої візи на строк до 1 року або документа, що підтверджує законність їх перебування в Україні, а також підтвердження джерел походження іноземної валюти).
Поточні рахунки в іноземній валюті фізичним особам відкриваються на підставі: заяви; документа, що посвідчує особу; договору на відкриття та обслуговування рахунку між установою банку і фізичною особою; картки з образом підпису, який надається в присутності працівника банку, що відкриває рахунок, та засвідчується цим працівником; а для нерезидентів також необхідно надання засвідченої нотаріально копії легалізованого дозволу центрального банку іноземної держави ня відкриття рахунку у разі, якщо це передбачено міжнародними договорами України.
Режим поточних рахунків в іноземній валюті також залежить від правового статусу власника рахунку. Крім того, для поточних рахунків фізичних осіб в іноземній-. валюті в Інструкції про порядок відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті передбачається вичерпний перелік операцій, які можуть здійснюватися на цих рахунках.
Так, на поточні рахунки в іноземній валюті фізичних осіб - резидентів зараховуються:
- готівкова валюта;
- валюта за платіжними документами , спрямованим за кордону на ім'я власника рахунку згідно з чинним законодавством України;
- виплата за іменними платіжними документами (чеками), виписаними уповноваженими банками України;
- валюта , переказана з-за кордону на ім'я власника рахунку через уповноважені банки України;
- валюта, одержана з-за кордону від юридичної особи - нерезидента як оплата праці, премії, призи, авторські гонорари;
- валюта за іменними платіжними документами, спрямованим за кордону на ім'я власника рахунку;
- валюта за платіжними документами, ввезеними з-за кордону власником рахунку і зареєстрованим митною службою при в'їзді в Україну;
- валюта, перерахована власнику рахунку за дорученням юридичної особи - нерезидента через юридичну особу - резидента (посередника) на підставі укладених міжнародних угод (контрактів, договорів), якими передбачено отримання резидентами України гонорарів, премій, призів та інших виплат від нерезидентів з-за кордону за використання їх творів, винаходів, відкриттів та ін згідно з чинним законодавством України;
- валюта, перерахована в межах України іншою фізичною особою (резидентом або нерезидентом) з власного поточного рахунку в іноземній валюті;
- іноземна валюта, куплена уповноваженим банком на міжбанківському валютному ринку України за дорученням фізичної особи, яка виїжджає на постійне місце проживання за кордон, за кошти з рахунки в національній валюті (копія документа про виїзд залишається в банку);
- валюта, перерахована з рахунку отримувача гуманітарної допомоги на поточні рахунки набувачів гуманітарної допомоги.
З поточного рахунку в іноземній валюті за розпорядженням власника рахунка - резидента або за його дорученням можуть проводитися такі операції:
а) в іноземній валюті:
- перерахування за межі України через кореспондентські рахунки уповноважених банків України відповідно до Правил переказу іноземної валюти за межі України за рахунок особистих коштів фізичних осіб - резидентів і нерезидентів;
- виплата готівкою;
- виплата платіжними документами;
- перерахування в межах України на рахунок іншої фізичної особи - громадянина України - резидента;
- перерахування на власний поточний рахунок в іншому уповноваженому банку України або вкладний рахунок;
- продаж на міжбанківському валютному ринку України для подальшого зарахування на рахунок в іноземній валюті;
б) у грошовій одиниці України:
- виплата готівкою в грошовій одиниці України;
- перерахування коштів для сплати юридичній особі за продаж товару чи надання послуг на території України.
На поточний рахунок в іноземній валюті фізичної особи - нерезидента можуть бути зараховані:
- валюта, перерахована з-за кордону на ім'я власника рахунку через уповноважені банки України;
- готівкова валюта, що вивезена на територію України і зареєстрована митною службою при в'їзді в Україну;
- валюта за платіжними документами, ввезена на територію України власником рахунку і зареєстрована митною службою при в'їзді в Україну;
- валюта за платіжними документами, спрямована за кордону на ім'я власника рахунку в порядку, встановленому чинним законодавством України;
- валюта по іменними платіжними документами (чеками), виписаними уповноваженими банками України;
- валюта, одержана в Україні як оплата праці, премії, призи, авторські гонорари згідно з чинним законодавством України;
- валюта, перерахована в межах України іншою фізичною особою - нерезидентом з власного поточного рахунку в іноземній валюті;
- кошти, які були раніше зняті власником з рахунку і не були використані або не повністю використані.
За розпорядженням власника рахунку або за його дорученням, з поточного рахунку в іноземній валюті фізичної особи - нерезидента можуть проводитися такі операції:
а) в іноземній валюті:
- перерахування за межі України через кореспондентські рахунки уповноважених банків України відповідно до Правил переказу іноземної валюти за межі України за рахунок особистих коштів фізичних осіб резидентів і нерезидентів;
- виплата готівкою ;
- виплата платіжними документами;
- перерахування на власний поточний рахунок або вкладний рахунок в іншому уповноваженому банку України;
- перерахування в межах України на поточний рахунок іншої фізичної особи - резидента або нерезидента;
- перерахування фізичною особою - нерезидентом на рахунок юридичної особи - резидента як інвестиція згідно з чинним законодавством України;
б) у грошовій одиниці України:
- виплата готівкою в грошовій одиниці України;
- перерахування коштів для сплати юридичній особі за продаж товару чи надання послуг на території України ;
- інвестування.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 22. Операції за поточними рахунками фізичних осіб в іноземній валюті "
 1. Зміст
  операцій на банківських рахунках суб'єктів підприємництва 36. Безспірне стягнення та безакцептне списання коштів з рахунків підприємців 37. Порядок і форми безготівкових розрахунків між підприємцями 38. Правове регулювання обігу готівки 39. Поняття кредитування і кредитів у сфері підприємництва 40. Кредитування в іноземній валюті 41. Кредитний договір 42. Способи
 2. 21. Порядок відкриття, види і режим банківських рахунків фізичних осіб
  операцій по них допускається як особисто власником рахунку, так і іншими особами - за дорученням власника рахунку, засвідченої нотаріально. Режим поточних рахунків у національній валюті, тобто можливість здійснення тих чи інших операцій за рахунком, залежить від правового статусу його власника (резидент або нерезидент). Так, на поточні рахунки в національній валюті фізичних осіб - резидентів можуть
 3. 27. Порядок реалізації банками функцій щодо здійснення безготівкових розрахунків
  операцій у будь-яких банках України за своїм вибором і за згодою цих банків у порядку, встановленому Інструкцією про порядок відкриття та використання рахунків у національній та іноземній валюті, затвердженої постановою Правління НБУ від 18.12.98 р. № 527. Безготівкові розрахунки між підприємствами, фізичними особами здійснюються через банки шляхом перерахування коштів з поточних рахунків
 4. 38. Види рахунків в іноземній валюті та види операцій з ним
  операцій, які можуть здійснюватися за такими рахунками. Банківські рахунки в іноземній валюті поділяються на: - поточні; - депозитні (вкладні). Поточні рахунки в іноземній валюті відкриваються підприємствам для проведення розрахунків у межах чинного законодавства в безготівковій та готівковій іноземній валюті при здійсненні поточних операцій, визначених законодавством України, і для
 5. 39. Режим поточних рахунків в іноземній валюті юридичних осіб - резидентів та їх відокремлених підрозділів
  операції по зарахуванню поступили коштів на ці рахунки, а також виконують розпорядження власника рахунку з перерахування грошових коштів з цих рахунків і виплати готівки засобів. На поточні рахунки в іноземній валюті юридичних осіб - резидентів зараховуються такі кошти: Через власні розподільчі рахунки: - що надійшли у готівковій формі від нерезидента в касу
 6. Основні напрямки контролю над організованою економічною злочинністю у сфері економічних відносин.
  Операцій. Банківський контроль над організованою економічною злочинністю в Росії Банківський контроль в якості самостійного виду контролю відокремився в результаті створення дворівневої банківський системи і появою комерційних банків. Можна виділити наступні напрямки банківського контролю: контроль за веденням касових операцій на підприємствах; контроль при проведенні кредитних
 7. 33. Відкриття рахунків у банках України
  операцій відкриваються у будь-яких банках України за вибором клієнта і за згодою цих банків. В Інструкції зняті обмеження щодо кількості банківських рахунків, які має право відкривати господарюючі суб'єкти, на відміну від раніше діючого правила про відкриття не більше двох поточних рахунків. Порядок проведення операцій на рахунках в національній та іноземній валюті регулюється чинним
 8. 34. Відкриття юридичними особами-резидентами України рахунків в іноземних банках
  операціями по рахунках в іноземних банках (при пролонгації), б) відсутність одного з документів, зазначених у п.5 цього Порядку; в) інші причини, пов'язані з фінансовим становищем іноземних банків, законодавством іноземних держав і законодавством України. Пролонгована або надана індивідуальна ліцензія на відкриття та використання рахунків в іноземних банках
 9. 38. Правове регулювання обігу готівки
  операцій у національній валюті України, затверджений постановою Правління Національного банку України від 02.02.95 р. (у редакції постанови Правління Національного банку України від 13.10.97 р,, № 334) і Інструкція Національного банку України. № 4 "Про організацію роботи з готівкового обігу установами банків України" від 20.06.95 р. № 149 (у редакції постанови Правління Національного
 10. 3. Облік (реєстрація) зовнішньоекономічних контрактів
  операцій за зовнішньоекономічними договорами, то відповідно до Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" від 23.09.94 р., виручка резидентів в іноземній валюті підлягає зарахуванню на їх валютні рахунки в уповноважених банках у терміни виплати заборгованостей, зазначені в контрактах, але не пізніше 90 календарних днів з дати митного оформлення (виписки вивізної
© 2014-2021  ibib.ltd.ua