Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоГосподарське право України → 
« Попередня Наступна »
Саниахметова Н.А.. ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ ПРАВО В ПИТАННЯХ І ОТВЕТАХУчебное посібник. Харків "Одіссей" 2000, 2000 - перейти до змісту підручника

27. Порядок реалізації банками функцій щодо здійснення безготівкових розрахунків


Однією з основних функцій комерційних банків є здійснення розрахункового обслуговування юридичних і фізичних осіб, тобто при реалізації даної функції банки виступають посередниками між платниками та одержувачами коштів при здійсненні безготівкових розрахунків.
Безготівкові розрахунки - це система грошових розрахунків, які проводяться без участі готівкових грошових коштів, тобто перерахуванням банком певної суми з рахунку платника на рахунок отримувача коштів.
Загальні принципи організації безготівкових розрахунків у національній валюті України, їх форми, стандарти розрахункових документів і порядок їх обігу визначені в Інструкції № 7 "Про безготівкові розрахунки в господарському обороті України", затвердженої постановою правління НБУ від 02.08 .96 р. № 204.
Реалізація банком функцій щодо здійснення розрахункового обслуговування клієнта починається з відкриття у банку рахунку. Юридичні особи, їх відокремлені підрозділи, а також фізичні особи відкривають поточні рахунки, інші рахунки для зберігання грошових коштів і здійснення всіх видів банківських операцій у будь-яких банках України за своїм вибором і за згодою цих банків у порядку, встановленому Інструкцією про порядок відкриття та використання рахунків в національній та іноземній валюті, затвердженої постановою Правління НБУ від 18.12.98 р. № 527.
Безготівкові розрахунки між підприємствами, фізичними особами здійснюються через банки шляхом перерахування коштів з поточних рахунків платників на поточні рахунки одержувачів коштів.
При здійсненні розрахункового обслуговування банки списують кошти з рахунків підприємств тільки за розпорядженнями їх власників, за винятком випадків, в яких безспірне списання грошових коштів передбачено законами України, а також за рішенням суду, арбітражного суду та за виконавчими написам нотаріуса.
Доручення підприємств на перерахування коштів приймаються банками до виконання тільки в межах наявних коштів на цих рахунках, за винятком доручень на перерахування з основного рахунку підприємств сум податків та інших платежів, що підлягають перерахуванню до бюджету. Також у разі відсутності або недостатності коштів на рахунку підприємства банк зобов'язаний прийняти надійшли розрахункові документи на безспірне списання грошових коштів. Документи, які беруться банком незалежно від наявності грошових коштів на рахунку, обліковуються на внебалансо-вом рахунку № 9803 "Розрахункові документи, не сплачені в строк через відсутність коштів у платників" і складають так звану "картотеку прострочених платежів" або "картотеку -2 ". Розрахункові документи приймаються банками до виконання без обмеження їх максимального або мінімального розміру суми.
Безготівкові розрахунки здійснюються банками за такими формами розрахункових документів:
Платіжне доручення - документ, який являє собою письмово оформлене доручення клієнта обслуговуючому банку на перерахування певної суми коштів зі свого рахунку .
Платіжна вимога - доручення - комбінований розрахунковий документ, що складається з двох частин:
верхня - вимога постачальника (одержувача коштів) безпосередньо до покупця (платника) сплатити вартість поставленої йому за договором продукції (виконаних робіт, наданих послуг); нижня - доручення платника своєму банку перерахувати з його рахунку суми, яка проставлена у рядку "сума до оплати літерами".
Чек - документ, який містить письмове розпорядження власника рахунку (чекодавця) установі банку (банку-емітенту), яка веде його рахунок, сплатити чекодержателю зазначену в чеку суму коштів.
Акредитив - форма розрахунків, при якій банк-емітент за дорученням свого клієнта (заявника акредитива) зобов'язаний:
виконати платіж третій особі (бенефіціару) за поставлені товари, виконані роботи, надані послуги;
надати повноваження іншому (виконуючому) банку здійснити цей платіж.
Вексель - документ, що являє собою безумовне грошове зобов'язання, за яким одна особа (векселедавець) зобов'язане сплатити іншій особі (векселедержателю) певну суму коштів у визначений термін.
Платіжна вимога - платіжний документ, за допомогою якого здійснюється безспірне списання грошових коштів з рахунку платника.
Інкасове доручення (розпорядження) - платіжний документ, за допомогою якого здійснюється безспірне списання коштів за рахунками платника. органами державної податкової служби.
При здійсненні безготівкових розрахунків через банківську установу клієнт може виступати в якості як платника, так і одержувача коштів. У разі обслуговування клієнта як платника банком приймаються до виконання розрахункові документи на перерахування грошових коштів з його рахунку і здійснюється, безпосередньо, саме перерахування коштів на рахунки одержувачів. Розрахункові документи від клієнтів приймаються банком протягом операційного часу (операційний час - регламентований внутрішнім режимом роботи банківської установи час роботи з клієнтами, особливість якого полягає в тому, що всі розрахункові документи, прийняті банком протягом цього часу, мають бути виконані в день їх надходження). У разі обслуговування клієнта в якості одержувача грошових коштів обов'язок банку полягає у своєчасному зарахуванні надійшли на рахунок клієнта коштів. Банк одержувача зобов'язаний зараховувати кошти на рахунки клієнтів не пізніше наступного робочого дня після отримання інформації від розрахункової палати.
У процесі проведення операцій за безготівковими розрахунками банки також здійснюють контроль за дотриманням правил розрахунків їх клієнтами.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 27. Порядок реалізації банками функцій щодо здійснення безготівкових розрахунків "
 1. Зміст
  порядок формування та компетенція керівних органів НБУ 4. Види операцій НБУ 5. Функції банківського регулювання та нагляду НБУ 6. Заходи впливу, що застосовуються НБУ до банків за порушення банківського законодавства 7. Порядок застосування НБУ заходів впливу попереднього реагування 8. Порядок застосування НБУ примусових заходів впливу 9. Порядок створення та реєстрації комерційного
 2. Основні напрямки контролю над організованою економічною злочинністю у сфері економічних відносин.
  Порядок діяльності якої регламентуються Федеральним Законом "Про Рахункову Палаті Російської Федерації" Фінансовий контроль органів виконавчої влади включає в себе наступні види контролю: бюджетний контроль; податковий контроль; валютний контроль; контроль за кредитно-грошовими відносинами. Зазначені види контролю здійснюють наступні органи виконавчої влади: Комітет фінансового
 3. 37. Види діяльності комерційних банків з платіжними картками
  порядок розрахунків за цими операціями, а також встановлені загальні вимоги до внутрішніх платіжних систем, створюваним в Україні. Крім того, порядок емісії та здійснення розрахунків за допомогою платіжних карток міжнародних платіжних систем, регламентовані в Положенні про впровадження пластикових карток міжнародних платіжних систем у розрахунках за товари, надані послуги та при видачі
 4. 6. ПОРЯДОК РЕАЛІЗАЦІЇ МАЙНА
  порядок укладення договору про завдаток. Розмір завдатку визначається відповідно З нормами, встановленими федеральним законодавством і іншими нормативними правовими актами щодо продажу на торгах окремих категорій майна. При цьому розмір завдатку не може бути менше 10 відсотків від мінімальної початкової ціни продажу майна (мінімальної ціни продажу дебіторської заборгованості), за
 5. 6. Порядок реалізації майна
  порядок укладення договору про завдаток. Розмір завдатку визначається відповідно до норм, встановлених федеральним законодавством і іншими нормативними правовими актами щодо продажу на торгах окремих категорій майна. При цьому розмір завдатку не може бути менше 10 відсотків від мінімальної початкової ціни продажу майна (мінімальної ціни продажу дебіторської заборгованості), за
 6. Страхування ризику кримінальної економічної діяльності
  банками через систему розрахунково-касових центрів, документообігу, методів передачі інформації, шифровки і т.д. Незаконне вивезення капіталу за кордон передбачає знання особливостей постійно вдосконалюється системи валютного та експортного контролю, режиму використання різних фінансових інструментів. Кримінальна спеціалізація має також ще один вимір. Її вищим проявом
 7. 3.3. ОХОРОНА ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГРОМАДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ ПРИ ПРОВЕДЕННІ МАСОВИХ ЗАХОДІВ І НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ
  порядок при цьому включає суспільні відносини між людьми, що складаються при проведенні зазначених заходів. Він виражається в поведінці громадян і діях посадових осіб у місцях їх здійснення, у фактичному дотриманні адресованих їм заборон, дозволів і розпоряджень, закріплених у відповідних правових нормах. Громадський порядок та його охорона в нормальних умовах пов'язані
 8. 37. Порядок і форми безготівкових розрахунків між підприємцями
  банками регулюється Положенням про операції банків з векселями, затвердженим постановою Правління Раціонального банку України від 38.05.99 р., № 258. Відповідно до Законів України від 06.07.99 р. Україна приєдналася до двох міжнародних конвенцій: Женевської конвенції 1930 року, якою запроваджено Уніфікований закон про переказні векселі та прості векселі, з урахуванням застережень,
 9. 38. Правове регулювання обігу готівки
  реалізації товарів (робіт, послуг), та інших касових надходжень (далі - виручка), за винятком випадків, передбачених у п. 5. Сума платежу готівкою одного підприємства (індивідуального підприємця) з іншим підприємством (індивідуальним підприємцем) не повинна перевищувати 3 тис. грн. протягом одного дня за одним або кількома платіжними документами. При цьому кількість підприємств
 10. 1. Поняття банку. Особливості правового статусу банківської установи
  порядок їх створення, ліцензування, ліквідації, чітко регламентовані на підзаконному рівні, а саме - в нормативно-правових актах, що видаються Національним банком України в силу повноважень, наданих чинним законодавством. Як особливостей правового статусу банківських установ можна також відзначити наявність низки обмежень, встановлених чинним законодавством в
© 2014-2021  ibib.ltd.ua