Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоГосподарське право України → 
« Попередня Наступна »
Саниахметова Н.А.. ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ ПРАВО В ПИТАННЯХ І ОТВЕТАХУчебное посібник. Харків "Одіссей" 2000, 2000 - перейти до змісту підручника

37. Види діяльності комерційних банків з платіжними картками


Правові засади здійснення діяльності банків з платіжними картками закріплені в Положенні 6 порядок емісії платіжних карток і здійснення операцій з їх застосуванням, затвердженому Постановою Правління НБУ від 24.09.99 р. № 479. Зазначеним Положенням встановлено загальні вимоги Національного банку України до порядку здійснення банками емісії платіжних карток, визначено операції, що здійснюються з їх застосуванням, і порядок розрахунків за цими операціями, а також встановлені загальні вимоги до внутрішніх платіжних систем, створюваним в Україні. Крім того, порядок емісії та здійснення розрахунків за допомогою платіжних карток міжнародних платіжних систем, регламентовані в Положенні про впровадження пластикових карток міжнародних платіжних систем у розрахунках за товари, надані послуги та при видачі готівки, затвердженому Постановою Правління НБУ від 24.02.97 р. № 37 .
Платіжна картка - це ідентифікаційний засіб у вигляді пластикової чи іншого виду картки, що містить обов'язкові реквізити, визначені платіжною організацією, які ідентифікують платіжну систему та його емітента. За допомогою платіжної картки її держатель здійснює оплату за товари, послуги та отримання готівкових грошових коштів.
На території України застосовуються платіжні картки, емітовані банками - членами внутрішніх платіжних систем, та платіжні картки, емітовані банками (резидентами і нерезидентами України), що є членами міжнародних платіжних систем.
Платіжна система - це платіжна організація, члени платіжної системи, учасники платіжної системи та відносини, що виникають між ними при здійсненні розрахунків по операціях, здійснюваних із застосуванням платіжних карток цієї системи.
Платіжна організація - це юридична особа, яка є власником або одержала право на використання товарного та інших знаків, що ідентифікують належність платіжних карток та інших платіжних інструментів до платіжної системи, і яка визначає правила роботи платіжної системи, порядок розрахунків за операціями із застосуванням платіжних інструментів і відповідає за їх виконання.
Банки України можуть самостійно або спільно з зацікавленими нефінансовими установами та підприємствами створювати внутрішні платіжні системи, сфера діяльності яких обмежується територією України, проте допускається розширення сфери діяльності таких систем на територію інших держав. Як правило, банки України укладають договори з всесвітньо відомими платіжними організаціями міжнародних платіжних систем VISA International або EUROPANI International про членство в цих системах, а також з платіжними організаціями небанківських платіжних систем АМЕRIKAN ЕХРRTSS, DINERS CLAB, JCB та інших про участь у цих системах.
Банки здійснюють такі види діяльності з платіжними картками:
емісія платіжних карток - діяльність банку з відкриття клієнтам карткових рахунків, випуску та надання їм платіжних карток, а також здійсненню розрахунків за здійснені операції із застосуванням виданих їм платіжних карток;
еквайринг - діяльність банку, що включає в себе проведення розрахунків з підприємствами торгівлі (послуг) за операції, здійснені із застосуванням платіжних карток, та здійснення операцій з видачі готівки грошових коштів держателям платіжних карток - клієнтам інших банківських установ.
Емісія банками-резидентами платіжних карт внутрішніх і міжнародних платіжних систр вайрінг по них можуть здійснюватися тільки вии отримання ліцензії Національного бр 'на здійснення таких операцій.
У договорі на відкриття карткового рахунку повинні бути обумовлені умови обслуговування карткового рахунку та умови їх зміни відповідно до умов банку та платіжної системи, умови обслуговування в разі виникнення овердрафту (перевитрати грошових коштів по рахунку клієнта), розмір відповідно з тарифами банку та умови оплати за здійснення операцій по картрахунку, порядок вирішення спорів та інші умови. У договорі обов'язково має бути обумовлено згода клієнта на самостійне списання банком коштів з його рахунку на суму операцій, виконаних клієнтом або його довіреною особою, згідно платіжних повідомлень ек-Вайєр.
Перед укладенням договору банк-емітент зобов'язаний ознайомити клієнта з умовами отримання і застосування платіжної картки, зокрема клієнт повинен отримати інформацію, що містить такі відомості:
- термін дії платіжної картки;
- види операцій, які він може здійснювати;
- тарифи банку за обслуговування операцій із застосуванням платіжної картки;
- права клієнта на отримання виписок про стан його рахунків і умови їх отримання;
- порядок заяви та розгляду претензій у разі незгоди клієнта з виписками за операціями з кар-. тсчета;
- умови безпеки при використанні платіжної картки;
- необхідність обов'язкового термінового повідомлення про втрату (крадіжку) платіжної картки, номер телеч фону, адреса установи, до якої необхідно звернутися з цього приводу і з приводу інших непередбачених ситуацій;
- відповідальність клієнта за втрату картки;
- обставини, за яких банк може відповідно до чинного законодавства повідомляти про стан карткового рахунку третім особам, та інші.
Власниками карткових рахунків та платіжних карток можуть бути як фізичні, так і юридичні особи. Платіжні картки, власниками яких є юридичні особи, називаються корпоративні платіжні картки.
Платіжні картки використовуються їхніми власниками як засіб для безготівкової оплати за товари (послуги) на підприємствах торгівлі (послуг), для перерахування коштів зі своїх карткових рахунків на рахунки інших осіб, для оплати за товари (послуги) , купівля (одержання) яких здійснюється в системах електронної комерції (за допомогою мережі Інтернет), а також як засіб для отримання готівкових коштів у касах банків, пунктах обміну іноземної валюти уповноважених банків та через банкомати.
Крім здійснення зазначених операцій, платіжні картки, держателями яких є фізичні особи, можуть застосовуватися як засіб для здійснення операцій з внесення готівкових коштів на свої рахунки, оплати комунальних та інших послуг готівкою через банкомати, які підтримують ці функції (депозитні банкомати).
Операції за безготівковим розрахунком із застосуванням корпоративних платіжних карток на підприємствах торгівлі (послуг) і отримання готівкових грошових коштів за такими картками здійснюють довірені особи клієнтів - юридичних осіб. Останні можуть здійснювати зазначені операції в наступних випадках:
- отримання готівки у валюті України для здійснення розрахунків, пов'язаних із виробничими (господарськими) потребами, у тому числі для оплати витрат на відрядження в межах України, з урахуванням обмежень, встановлених нормативно-правовими актами НБУ з питань регулювання обігу готівки;
- здійснення розрахунків у безготівковій формі у валюті України, пов'язаних із статутною та господарської діяльності, витратами представницького характеру, а також витратами на відрядження в межах України;
- отримання готівкової іноземної валюти за межами України для оплати витрат на відрядження;
- здійснення розрахунків у безготівковій формі в іноземній валюті за межами України, пов'язаних з витратами на відрядження та витратами представницького характеру.
Корпоративні платіжні картки не застосовуються для виплати заробітної плати, інших виплат соціального характеру, а також для оплати в іноземній валюті договорів (контрактів), що здійснюється від імені резидентів та представництв юридичних осіб - нерезидентів, "дентов.
Зарахування (поповнення) коштів на карткові рахунки фізичної особи може здійснюватися за рахунок внесення готівкових грошових коштів через касу свого або іншого банку, шляхом перерахування коштів з інших поточних або депозитних рахунків фізичної особи, а також з рахунків інших осіб за їх дорученням і здійснюється з урахуванням обмежень, встановлених чинним законодавством. Зарахування (поповнення) коштів на картрахунки юридичних осіб здійснюється з їх поточних рахунків і за рахунок коштів, що вносяться готівкою як відшкодування коштів, використаних держателями корпоративних платіжних карток понад встановлені норми витрат.
Банк може здійснювати обслуговування карткового рахунку та платіжної картки за дебетовою схемою і за кредитною схемою.
Дебетова схема - це платіжна схема, що передбачає розрахунки за операціями з платіжною карткою в межах власних коштів клієнта, які обліковуються на картковому рахунку. Однак при виконанні операцій із застосуванням платіжних карток за дебетовою схемою у разі відсутності (недостатності) коштів на картковому рахунку клієнта допускається виникнення овердрафту.
Овердрафт - це короткостроковий кредит, що надається банком у разі витрати коштів понад наявних на картковому рахунку клієнта. Умови виникнення овердрафту визначаються при відкритті карткового рахунку та вказуються в договорі про відкриття рахунку.
Кредитна схема - це платіжна схема, що передбачає здійснення розрахунків за операціями з платіжною карткою в межах наданого банком кредиту.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 37. Види діяльності комерційних банків з платіжними картками "
 1. Зміст
  види підприємницької діяльності 2. Ознаки підприємництва 3. Поняття підприємницького права 4. Поняття і система законодавства про підприємництво 5. Види норм підприємницького права 6. Державне регулювання підприємництва 7. Регулювання перевірок діяльності підприємців 8. Захист прав підприємців при їх порушення незаконними актами
 2. 39. Поняття кредитування і кредитів у сфері підприємництва
  види по різних підставах. Так, якщо критерієм класифікації є строки використання, то банківські кредити поділяються на: а) короткострокові - до I року (можуть надаватися банками у разі тимчасових фінансових труднощів, що виникають у зв'язку з витратами виробництва та обігу, не забезпечених надходженнями коштів у відповідному періоді); б) середньострокові - до 3 років (можуть
 3. 42. Заборони, обмеження і забезпечувальні заходи щодо імпорту, експорту і транзиту товарів і послуг. Експортний контроль
  види експорту - імпорту. До них відносяться: експорт з території України предметів, які становлять національне, історичне або культурне надбання українського народу, що визначається згідно із законами України; імпорт або транзит будь-яких товарів, про які заздалегідь відомо, що можуть завдати шкоди здоров'ю або становити загрозу життю населення і тваринного світу, або привести до руйнування
 4. Основні напрямки контролю над організованою економічною злочинністю у сфері економічних відносин.
  види контролю: бюджетний контроль; податковий контроль; валютний контроль; контроль за кредитно-грошовими відносинами. Зазначені види контролю здійснюють наступні органи виконавчої влади: Комітет фінансового моніторингу, створений Указом Президента від 01.11.2001 № 1263. 55 Злочинність: стратегія боротьби / Під. Ред. Проф. А.І. Борговий - М. : Кримінологічна асоціація, 1997 Міністерство
 5. 2.1. ПОНЯТТЯ, ЗАВДАННЯ І ОСОБЛИВОСТІ
  види і склад нарядів, порядок і час несення служби, їх особливі обов'язки, чисельність, розміщення і завдання резерву. Проведення рекогносцировки є обов'язковим при розробці єдиної дислокації, виробленні рішення на організацію охорони громадського порядку під час масових заходів, стихійних лих, великих виробничих аварій і катастроф, епідемій, епізоотій, а також в цілях
 6. 2.4 Організаційна структура служби маркетингу на підприємстві.
  види діяльності, багато з яких виходять за рамки традиційного відділу, що займається збутом. В інших випадках, маркетинг - це відділ, не діяльність, а образ мислення, погляд на життя і на те, яке місце в ній займає бізнес. Функції відділу маркетингу в кафе буде виконувати директор. До його компетенції входить: аналіз кон'юнктури ринку; вивчення споживчого попиту, бажань клієнтів;
 7. 22. Види юридичних осіб.
    діяльність з метою отримання відповідного прибутку (доходу). У своєму складі підприємство не має інших юридичних осіб. Законодавством допускається можливість створення таких видів підприємств: * приватні підприємства, засновані на власності фізичної особи, * колективні підприємства, засновані на майні трудового колективу підприємства, * господарські товариства, * підприємства,
 8. 27. Правове становище підприємства згідно із Законом України «Про підприємства в Україні».
    види господарської діяльності, якщо вони не заборонені законодавством України і відповідають статутним цілям підприємства; 4) має на меті отримання прибутку; 5) не має у своєму складі інших юридичних осіб. Відповідно до ст. 3 Закону «Про підприємства в Україні» підприємства можуть об'єднуватися в: - асоціації - договірні об'єднання, створені з метою постійної координації господарської
 9. 11. Легітимація суб'єктів підприємництва
    види підприємницької діяльності вимагають отримання торгового патенту - державного свідоцтва, яке засвідчує право суб'єкта підприємницької діяльності чи його структурного (відокремленого) підрозділу займатися ними. Відповідно до Закону України "Про патентування деяких видів підприємницької діяльності" торговельна діяльність за готівкові кошти, з
 10. 17. Патентування деяких видів підприємництва
    види підприємницької діяльності вимагають отримання торгового патенту. Патентування - необхідна умова здійснення деяких видів підприємницької діяльності, зазначених у Законі "Про патентування деяких видів підприємницької діяльності", що означає необхідність отримання торгового патенту у встановленому законодавством порядку. Відповідно до ст. 1 Закону України "Про
© 2014-2022  ibib.ltd.ua