Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоГосподарське право України → 
« Попередня Наступна »
Саниахметова Н.А.. ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ ПРАВО В ПИТАННЯХ І ОТВЕТАХУчебное посібник. Харків "Одіссей" 2000, 2000 - перейти до змісту підручника

36. Комісійні та довірчі операції банку з векселями


Банки здійснюють такі види комісійних та довірчих операцій з векселями:
- інкасування векселів;
- оплата векселів, в яких банк виступає особливим платником (доміциліатом);
- зберігання векселів;
- купівля, продаж і обмін векселів за дорученням клієнтів.
Інкасування векселів полягає у здійсненні банком за дорученням комітента (векселедержателя) операцій з векселями та супровідними комерційними документами (рахунками, транспортними документами, товаророзпорядчими документами або іншими подібними документами) на підставі одержаних від комітента інструкцій з метою:
а) отримання платежу і / або акцепту за векселями або
б) передачі векселів і комерційних документів проти платежу та / або акцепту або
в) передачі векселів і комерційних документів на інших умовах.
Інкасування векселів і супровідних комерційних документів здійснюється за двома видами:
- чисте інкасо - інкасування векселів без супровідних комерційних документів;
- документарне інкасо - інкасування векселів із супровідними комерційними документами. Сторонами в операції інкасування виступають:
- принципал (комітент, клієнт) - особа, яка доручає банку операцію інкасування;
- банк-ремітент - банк, якому принципал доручив операцію інкасування;
- інкасуючий банк - будь-який банк, крім банку-ремітент, який бере участь в операції інкасування;
- висуваючи банк - інкасуючий банк, який здійснює пред'явлення векселів і комерційних документів платнику;
- платник - особа, якій має бути зроблено пред'явлення векселів і комерційних документів згідно з дорученням на інкасування.
Між банком і векселедержателем укладається договір про інкасування, який може передбачати:
- прийом і перекладних векселів для пред'явлення платникам при настанні по них строку платежу для одержання платежу та вчинення за ним протесту - у разі неплатежу або часткового платежу;
- прийом перекладних векселів для пред'явлення до акцепту і простих векселів строком у такий-то час від пред'явлення для проставлення дати пред'явлення та здійснення за ним протесту - у разі неакцепту, часткового акцепту, умовного акцепту або Недатовані
акцепту;
- прийом опротестованих векселів для їх пред'явлення до платежу зазначеним у дорученнях на інкасування особам (за винятком судового порядку);
- прийом копії векселя для затребування оригіналу векселя, який знаходиться у зберігача;
- прийом примірника переказного векселя для затребування іншого (акцептованого) примірника, який знаходиться у зберігача;
- прийом векселів для їх передачі зазначеним у дорученнях на інкасування особам на визначених дорученнями на інкасування умовах;
- вчинення інших дій з векселями та комерційними документами, у відповідності з викладеними в дорученнях на інкасування інструкціями, в цілях:
а) передачі комерційних документів платнику проти платежу за векселем;
б) передачі комерційних документів платнику проти акцепту за векселем;
в) передачі комерційних документів платнику проти платежу за векселем з попереднім акцептом векселя;
г) передачі комерційних документів платнику на інших умовах;
- виконання всіх інших дій, пов'язаних з инкассированием векселів і комерційних документів та захистом прав принципала.
Всі документи, які передаються банку для інкасування, повинні супроводжуватися дорученням на інкасування, в якому мають бути точні та повні інструкції принципала. Банкам дозволяється діяти тільки відповідно з такими дорученнями.
Оплата векселів, в яких банк виступає особливим платником (доміциліатом), - це здійснення банком за дорученням довірителя - платника за векселем операцій з векселями на підставі отриманих від довірителя інструкцій, тобто:
- прийом векселів в платіж від законного векселедержателя;
- здійснення платежу за векселями;
- передача векселів платнику після повної оплати векселя.
Векселі, що підлягають оплаті в банку, не є наказом чи зобов'язанням банку виконати платіж.
Векселедавець простого або переказного векселя при його видачі може вказати особливого платника (зокрема, банк), який в строк платежу здійснить оплату векселя:
в місцезнаходженні платника за векселями - векселедавця простого або трасата переказного векселя. Такі векселі вважаються недоміцілірованнимі, а вказане третя особа для здійснення платежу - особливим платником в місці платежу;
не в місцезнаходження платників за векселями - векселедавця простого або трасата переказного векселя - Доміциліант. Такі векселі вважаються доміцильованими, а вказане третя особа для здійснення платежу - особливим платником в особливому місці платежу - доміциліанта.
Призначення банку особливим платником у доміцилювати або недоміцілірованном векселі може супроводжуватися укладенням з платником за векселем (векселедавцем, акцептантом) договору про оплату банком векселів.
Довіритель зобов'язаний перерахувати в банк на відповідний рахунок кошти в обсязі, достатньому для оплати векселя. За рахунок цих коштів або за рахунок наданого довірителю кредиту, сума якого попередньо зарахована на відповідний рахунок для оплати векселів, банк як особливий платник, або доміпіліат, здійснює платіж за векселем законному векселедержателю. Кошти, зараховані на спеціальний банківський рахунок, можуть бути використані для оплати векселів або повернені на вимогу довірителя на його поточний рахунок.
На вимогу законного векселедержателя банк приймає в оплату і здійснює платіж за векселем за умови пред'явлення оригіналу векселя, а також наявності коштів для оплати на відповідному рахунку. У слу-- чаї недостатності коштів на спеціальному рахунку для оплати векселя в повній сумі платіж за векселем може бути здійснений частково - в межах наявної суми.
Рекламні в повній сумі векселі повертаються банком платнику за векселями.
Зберігання векселів - це здійснення банком за дорученням, від імені та за рахунок довірителя (векселедержателя) операцій з векселями на підставі отриманих від довірителя інструкцій, тобто:
- зберігання;
- передача оригіналу векселя законному векселедержателю копії векселя;
- передача примірника переказного векселя, що призначався для акцепту, законному векселедержателю іншого примірника векселя;
- передача оригіналів, примірників і копій векселів іншій особі на умовах, зазначених довірителем.
Зберігання векселів здійснюється за двома видами:
- "закрите зберігання" - зберігання векселів шляхом надання довірителю депозитної комірки у сховищі (сейфі) банку без будь-яких інструкцій щодо дій банку з векселями; закрите зберігання здійснюється на підставі договору зберігання;
- "відкрите зберігання" - зберігання векселів шляхом подання в банк супровідного векселя доручення на зберігання з точними і повними інструкціями щодо дій банку з векселями.
Зберігання векселів банк здійснює на підставі укладеного з довірителем договору про зберігання, який може передбачати:
- прийом векселів на зберігання для зворотного повернення довірителю за його першою вимогою незалежно від терміну зберігання;
- прийом оригіналів векселів на зберігання для їх передачі законному векселедержателю копій векселя;
- прийом примірників для вручення на зберігання для їх передачі законному векселедержателю іншого примірника (примірників);
- прийом векселів на зберігання для їх передачі зазначеним у дорученнях на зберігання особам на певних дорученням умовах;
- вчинення інших дій з векселями відповідно до інструкцій , викладеними в дорученнях на зберігання, зокрема:
а) контроль за термінами платежу за векселями;
б) передача векселів у заставу на користь третіх осіб;
в) прийом векселів у заставу на користь довірителя;
- виконання всіх інших дій, пов'язаних із зберіганням векселів та захистом прав довірителя. , Банк здійснює зберігання векселів тільки самостійно незалежно від мети зберігання. Він не має права передоручати зберігання іншій установі цього ж банку.
Купівля, продаж і обмін векселів за дорученням клієнтів здійснюються банком на підставі договорів комісії і доручення. На виконання договору з клієнтом банк укладає договори купівлі, продажу та міни векселів. При покупці векселів за дорученням клієнта банк може надавати останньому кредит або забезпечувати виконання його зобов'язань поручительством або гарантією на загальних принципах банківського кредитування.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 36. Комісійні та довірчі операції банку з векселями "
 1. Зміст
  довірчі операції банку з векселями 37. Види діяльності комерційних банків з платіжними картками 38. Види рахунків в іноземній валюті та види операцій з ним 39. Режим поточних рахунків в іноземній валюті юридичних осіб - резидентів та їх відокремлених підрозділів 40. Операції банків з купівлі (продажу) валюти на міжбанківському валютному ринку 41. Функції банку як агента валютного
 2. 31. Види операцій комерційних банків з векселями
  довірчі операції: а) інкасування векселів; б) оплата векселів, в яких банк виступає особливим платником (доміциліатом), в) зберігання векселів (оригіналів, копій і примірників); г) купівля, продаж і обмін векселів за дорученням клієнтів. Банк проводить операції з векселями на підставі угод з клієнтом (іншим банком). Угоди про кредитні, торгових і гарантійних операціях, а
 3. 1. Поняття банку. Особливості правового статусу банківської установи
  довірчі операції (залучення і розміщення грошових коштів, управління цінними паперами тощо) за дорученням клієнтів; надання консультаційних послуг; проведення операцій з касового виконання державного бюджету Національного банку України; здійснення інших операцій з дозволу Національного банку України. Зазначені операції здійснюються банками у межах,
 4. 34. Поняття і види цінних паперів за Законом України «Про цінні папери та про фондову біржу».
  Довірчі
 5. 37. Порядок і форми безготівкових розрахунків між підприємцями
  операцій з векселями комерційними банками регулюється Положенням про операції банків з векселями, затвердженим постановою Правління Раціонального банку України від 38.05.99 р., № 258. Відповідно до Законів України від 06.07.99 р. Україна приєдналася до двох міжнародних конвенцій: Женевської конвенції 1930 року, якою запроваджено Уніфікований закон про переказні векселі та прості
 6. 39. Поняття кредитування і кредитів у сфері підприємництва
  операція визначається як договір про надання кредиту, який супроводжується записами за банківськими рахунками, з відповідним відображенням у балансах кредитора і позичальника. Суб'єктами кредитних правовідносин є кредитор і позичальник, Кредит - це позиковий капітал банку у грошовій формі, що передається у тимчасове користування на умовах забезпеченості, повернення, терміновості, платності і
 7. 48. Розрахунки за зовнішньоекономічними договорами
  операцій за зовнішньоекономічними договорами визначені в Законі України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" від 23.09.94 р. (далі - Закон). Відповідно до нього виручка резидентів в іноземній валюті підлягає зарахуванню на їх валютні рахунки в уповноважених банках у терміни виплати заборгованостей, зазначені в контрактах, але не пізніше 90 календарних днів з дати митного
 8. 49. Зовнішньоекономічні операції з давальницькою сировиною
  операцій з давальницькою сировиною обумовлено як істотною специфікою цих операцій, так і значним їх обсягом в числі зовнішньоекономічних операцій. Всі зовнішньоекономічні операції з давальницькою сировиною регулюються Законом України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах" від 15.09.95 р. (далі - Закон). Операцією з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних
 9. 36. Податок на додану вартість та акцизний збір
    комісійних та інших видів винагород, пов'язаних з ввезенням (пересиланням) таких товарів, плати за використання об'єктів інтелектуальної власності, що належать до таких товарів, акцизного збору, ввізного мита, а також інших податків, зборів (обов'язкових платежів), що включаються до ціни товарів (робіт, послуг) відповідно до законів України з питань оподаткування. Отримана
 10. 37. Податок на прибуток
    комісійну і агентську винагороду і будь-які інші доходи. Разом з тим, доходи у вигляді виручки від передачі резиденту України товарів, робіт чи послуг не розглядаються як доходи, отримані нерезидентом від господарської діяльності в Україні, і, отже, не обкладаються податком на прибуток (наприклад, суми, що перераховуються резидентом нерезиденту в оплату за поставку продукції). За загальним
© 2014-2021  ibib.ltd.ua