Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоГосподарське право України → 
« Попередня Наступна »
Саниахметова Н.А.. ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ ПРАВО В ПИТАННЯХ І ОТВЕТАХУчебное посібник. Харків "Одіссей "2000, 2000 - перейти до змісту підручника

35. Проведення банком розрахункових операцій з векселями


Банки здійснюють два види розрахункових операцій з векселями: операції з оформлення заборгованості
векселями та операції з розрахунків з використанням векселів.
Оформлення заборгованості векселями між банком і іншою особою (боржником або кредитором банку) полягає у заміні одних зобов'язань іншими - вексельними. Борг може бути оформлений векселями як повністю, так і частково.
До операцій з оформлення векселями кредиторської заборгованості банку належать:
- акцептація переказних векселів банком, виданих на банк кредитором банку;
- видача простих векселів банком кредиторові банку. До операцій з оформлення векселями дебіторської
заборгованості перед банком належать:
- видача банком перекладних векселів на боржника банку і акцептація векселів боржником;
- видача боржником банку простих векселів на користь банку.
Акцептація - це проставлення на векселі акцепту. Акцепт - засвідчена підписом трасата або іншої особи (посередника в акцепті) згода оплатити переказний вексель у тому вигляді, в якому він пред'явлений до платежу. Акцепт набуває чинності після передачі векселя або після повідомлення про акцепт, зробленому трассатом в письмовій формі векселедержателю або одному з надписувачів векселя. В останньому випадку трасат відповідає, згідно з умовами свого акцепту, тільки перед тією особою, якій він вислав або вручив таке повідомлення.
Якщо тратта підлягає оплаті у визначений строк після пред'явлення і акцептант не вказує дату акцепту, векселедержатель може здійснити протест В не-датіррваніі акцепту. У такому випадку дата протесту вважатиметься датою пред'явлення до акцепту. При відсутності протесту недатований акцепт вважається стосовно акцептанта здійсненим в останній день строку, передбаченого для пред'явлення до акцепту.
Якщо запропонований трасатом акцепт будь-яким чином змінює умови тратти, векселедержатель може відхилити такий акцепт і розглядати тратту як неакцептованного. У цьому випадку трасат має право анулювати свій акцепт. Якщо векселедержатель погоджується з акцептом, який змінює умови тратти, будь надписувачів, який прямо не дав на це згоди, звільняється від відповідальності.
При передачі боржником кредитору векселя за зобов'язанням, на підставі якого видано вексель, якщо угодою сторін не встановлено інше, наступають такі правові наслідки: зобов'язання припиняється, якщо боржник є векселедавцем простого векселя або акцептантом тратти, а кредитор - першим векселедержателем простого векселя або трасантом (векселедавцем) акцептованої тратти, і якщо немає права регресу проти боржника щодо зобов'язання, на підставі якого видано вексель. Якщо в платежі відмовлено, позов може бути заявлений тільки за векселем.
Зобов'язання банку за векселем як трасанта, акцептанта або векселедавця простого векселя припиняється у разі оплати векселя банком.
Відповідальність банку-трасанта припиняється у разі:
- оплати векселя акцептантом;
- закінчення терміну позовної давності проти банку. Відповідальність банку-акцептанта або векселедавця простого векселя припиняється у разі закінчення строку позовної давності проти банку.
Операції з розрахунків векселями-це операції щодо погашення кредиторської або дебіторської заборгованості банку за допомогою векселів.
До операцій за розрахунками векселями щодо кредиторської заборгованості банку належать платежі на користь кредитора. Їх зміст полягає в тому , що кредитор банку погоджується прийняти від банку-боржника виконання іншого (вексельного) зобов'язання від платника за векселем. Прийом вексельного зобов'язання відбувається шляхом передачі векселя, придбаного банком-боржником, кредитору банку.
До операцій за розрахунками векселями з погашення дебіторської заборгованості перед банком належать вексельні платежі боржником на користь банку. Їх зміст полягає в тому, що банк-кредитор погоджується прийняти від клієнта-боржника виконання іншого (вексельного) зобов'язання від платника за векселем. Прийом вексельного зобов'язання відбувається шляхом передачі векселя, придбаного клієнтом-боржником, банку-кредитору.
Борг може бути погашений векселями як повністю, так і частково.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" 35. Проведення банком розрахункових операцій з векселями "
 1. Зміст
  банком 16. Умови та порядок розширення ліцензії на здійснення банківських операцій 17. Умови здійснення філіями комерційних банків банківських операцій 18. Процедура ліквідації комерційного банку 19. Порядок санації банку, щодо якого прийнято рішення НБУ про ліквідацію 20 . Порядок реорганізації банку, щодо якого прийнято рішення НБУ про ліквідацію 21. Порядок відкриття,
 2. 1. Поняття банку. Особливості правового статусу банківської установи
  проведення операцій по касовому виконанню державного бюджету Національного банку України; здійснення інших операцій з дозволу Національного банку України. Зазначені операції здійснюються банками у межах, встановлених їх статутами, а також в рамках ліцензій, які видаються Національним банком України. Законом "Про банки і банківську діяльність" також визначається перелік видів
 3. 27. Порядок реалізації банками функцій щодо здійснення безготівкових розрахунків
  проведення операцій за безготівковими розрахунками банки також здійснюють контроль за дотриманням правил розрахунків їх
 4. 31. Види операцій комерційних банків з векселями
  проведення банками на території України операцій з векселями визначені в Положенні про операції банків з векселями, затвердженому постановою Правління НБУ від 28.05.99 р. № 258. Сферою застосування зазначеного Положення є операції, у зв'язку із здійсненням яких банки набувають будь-які вексельні або цивільні права та обов'язки з утримання вексельних обязательств. Становище
 5. 37. Порядок і форми безготівкові розрахунків між підприємцями
  банком-емітентом за рахунок банківського кредиту. Акредитиви бувають відкличні і безвідкличні. На кожному акредитиві має бути казано, чи є він відкличним або безвідкличним. При відсутності такої вказівки він вважається безвідкличним. Відзивний акредитив - акредитив, який може бити замінений або анульований банком-емітентом бід попереднього узгодження з бенефіціаром (наприклад, у разі
 6. 48. Розрахунки за зовнішньоекономічними договорами
  проведення розрахунків за договорами, сторонами яких є суб'єкти підприємницької діяльності, розрахунки за зовнішньоекономічними договорами (контрактами), укладеними суб'єктами підприємницької діяльності України всіх форм власності, предметом яких є товари (роботи, послуги), здійснюються відповідно до Уніфікованих правил і звичаїв для документарних
 7. 8. Порядок застосування НБУ примусових заходів впливу
  проведення операцій за незареєстрованими Національним банком кореспондентськими рахунками банків; невиконання норм обов'язкового резервування; невиправлення звітності в порядку, встановленому НБУ. У разі прийняття НБУ рішення про призупинення (обмеження) дії ліцензії на провадження окремих банківських операцій, банк - юридична особа зобов'язаний припинити здійснення відповідних
 8. 15. Умови та порядок отримання ліцензії на здійснення банківських операцій новоствореним комерційним банком
  проведенні співбесіди та професійної придатності кандидата на посаду керівника підрозділу внутрішнього аудиту. Необхідний для отримання ліцензії пакет документів представляється комерційним банком до територіального управління НБУ з клопотанням про надання висновку щодо відповідності поданих документів встановленим вимогам. Висновок про можливість видачі
 9. 18. Процедура ліквідації комерційного банку
  проведеної роботи скласти проміжний ліквідаційний баланс та надати його до територіального управління НБУ. Вимоги кредиторів банку задовольняються ліквідатором за рахунок коштів банку, а також за рахунок коштів, отриманих в результаті реалізації його майна, в наступній послідовності . Насамперед: вимоги кредиторів, забезпечені заставою (виплачувана сума має
 10. 25. Порядок оформлення залучення грошових коштів на депозитні рахунки
  проведення розрахункових операцій та видача готівкових грошових засобів. Одним з істотних умов депозитного договору є обов'язок комерційного банку сплатити за користування грошовими коштами їх власнику певну суму відповідно до встановленої в депозитному договорі процентною ставкою. Однак комерційному банку надано право змінювати розмір процентної ставки (як в
© 2014-2021  ibib.ltd.ua