Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоГосподарське право України → 
« Попередня Наступна »
Саниахметова Н.А. . ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ ПРАВО В ПИТАННЯХ І ОТВЕТАХУчебное посібник. Харків "Одіссей" 2000, 2000 - перейти до змісту підручника

15. Умови та порядок отримання ліцензії на здійснення банківських операцій новоствореним комерційним банком


Комерційні банки мають право здійснювати банківські операції тільки після отримання відповідної ліцензії Національного банку України.
Ліцензування банківської діяльності - це порядок видачі комерційним банкам, які з часу реєстрації Національним банком України набули статусу юридичної особи, дозволу на здійснення окремих або всіх банківських операцій, якщо умови діяльності комерційних банків відповідають чинному законодавству України та нормативно-правовим актам НБУ, а також діяльність яких не загрожує інтересам їх клієнтів. Цілями ліцензування є підвищення надійності та стабільності банківської системи України, забезпечення захисту інтересів кредиторів і вкладників комерційних банків.
Умови і порядок отримання ліцензії комерційними банками на здійснення банківських операцій регламентуються Положенням про порядок видачі банкам ліцензії на здійснення банківських операцій, затвердженим постановою Правління НБУ від 06.05.98 р. № 181.
Ліцензуванню підлягають банківські операції, перелічені в ст. 3 Закону України "Про банки і банківську діяльність".
Ліцензія на здійснення банківських операцій новоутвореному комерційному банку може бути видана в разі дотримання ним таких обов'язкових умов:
зареєстрований статутний капітал банку повинен ^ бути повністю оплачений;
наявність керівних осіб банку та керівників структурних підрозділів, що володіють професійним рівнем, які відповідають встановленим НБУ кваліфікаційним вимогам;
наявність підрозділів, які виконуватимуть відповідні банківські операції;
наявність відповідних внутрішніх положень банку, які регламентують здійснення ним діяльності, на яку НБУ видається ліцензія, в тому числі положення про внутрішній аудит банку з урахуванням вимог чинного законодавства і нормативно-правових актів НБУ;
забезпеченість необхідним банківським обладнанням, комп'ютерною технікою та комунікаційними засобами, що відповідають вимогам НБУ, для здійснення та обліку банківських операцій та складання щоденного балансового звіту банку;
відповідність приміщення банку вимогам НБУ, наявність документа на право власності на приміщення або договору на оренду приміщення на строк не менше 5 років.
У Положенні також визначено перелік ліцензійних умов, дотримання яких необхідне для отримання банком ліцензії на окремі види банківських операцій.
Для отримання ліцензії на здійснення банківських операцій комерційний банк повинен надати в Національний банк України наступні документи:
клопотання банку про видачу ліцензії на здійснення банківських операцій (з переліком операцій, які банк має намір виконувати);
бізнес-план банку на перші три роки його діяльності, що містить:
перелік операцій, які планує здійснювати банк;
розрахунковий балансовий звіт і розрахунок звіту про прибутки і збитки банку на кінець кожного фінансового року;
економічне обгрунтування прогнозованих показників балансового звіту та розрахунку звіту про прибутки і збитки банку (опис основних клієнтів, напрямок-та визначення джерел залучення коштів, фінансових результатів діяльності, формування резервів у розмірах, необхідних для покриття можливих збитків, прогнозний розрахунок дотримання економічних нормативів);
дані про управлінську та організаційну структуру банку (підрозділи, їх підпорядкованість, порядок прийняття рішень, положення про Правління банку, Кредитному раді (комітеті) і підрозділі внутрішнього аудиту банку);
відомості, що підтверджують професійний рівень керівних осіб та керівників відповідних підрозділів;
відомості про забезпеченість банку необхідним банківським обладнанням, комп'ютерною технікою та комунікаційними засобами, що відповідають вимогам НБУ;
відповідні внутрішні положення банку, що регламентують здійснення ним банківських операцій;
висновок територіального управління НБУ про технічну готовність банку та його забезпеченості кваліфікованими кадрами для виконання відповідних операцій та обгрунтовані пропозиції про можливість видачі ліцензії на здійснення кожної операції;
рішення Комісії НБУ про проведення співбесіди та професійної придатності кандидата на посаду керівника підрозділу внутрішнього аудиту.
Необхідний для отримання ліцензії пакет документів представляється комерційним банком до територіального управління НБУ з клопотанням про надання висновку щодо відповідності поданих документів встановленим вимогам. Висновок про можливість видачі ліцензії надається банку у двотижневий термін з дня отримання пакету документів після перевірки його комплектності, відповідності чинному законодавству, а також достовірності наданої інформації.
Після розгляду пакета документів банку на отримання ліцензії територіальне управління НБУ разом зі своїм висновком направляє його до Управління реєстрації та ліцензування банків НБУ. Управління реєстрації та ліцензування банків протягом одного місяця розглядає подані документи та готує висновок про можливість видачі ліцензії, після чого Національним банком України приймається рішення про видачу ліцензії на здійснення банківських операцій. Відповідним чином оформлена ліцензія надсилається територіальному управлінню НБУ за місцезнаходженням банку,-де видається представнику комерційного банку.
У видачі ліцензії банку може бути відмовлено у разі, якщо за результатами розгляду наданого пакета документів встановлено, що надана недостовірна або неповна інформація або що здійснення операцій може негативно вплинути на діяльність банку, якщо банком не виконані необхідні для отримання ліцензії умови.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 15. Умови та порядок отримання ліцензії на здійснення банківських операцій новоствореним комерційним банком "
 1. Основні напрямки контролю над організованою економічною злочинністю у сфері економічних відносин.
  Умовленому між цивільними, адміністративними правопорушеннями та злочинами. Особливо це стосується правопорушень і злочинів у сфері економіки. Вони мають спільні детермінанти протиправної поведінки, загальну правову природу, схожість механізму формування особистості злочинця і деліктної особистості, відбуваються в однакових типових умовах, породжені подібними причинами і мають
 2. 7. Порядок застосування НБУ заходів впливу попереднього реагування
  умовах дії програми фінансового оздоровлення, має проводити детальний аналіз адміністративно-господарських витрат, складати щоквартальну кошторис доходів і витрат і вживати заходів, спрямованих на зменшення витрат. Кошторис доходів і витрат банк в період дії програми фінансового оздоровлення зобов'язаний направляти на розгляд та погодження територіальному управлінню
 3. 8. Порядок застосування НБУ примусових заходів впливу
  умов, на підставі яких була видана ліцензія, в тому числі недотримання банком ліцензійних умов щодо розміру капіталу банку, необхідного для здійснення відповідних банківських операцій; порушення уповноваженими банками або установами уповноважених банків порядку і умов торгівлі валютними цінностями на міжбанківському валютному ринку України, встановлених Національним
 4. 16. Умови та порядок розширення ліцензії на здійснення банківських операцій
  умови розширення ліцензії на здійснення банківських операцій регламентовані також у Положенні про порядок видачі банкам ліцензії на здійснення банківських операцій, затвердженому постановою Правління НБУ від 06.05.98 р. № 181. Рішення про розширення комерційному банку ліцензії на здійснення банківських операцій може бути прийнято НБУ в разі дотримання банком обов'язкових умов,
 5. 19. Порядок санації банку, щодо якого прийнято рішення НБУ про ліквідацію
  умови згоди кредиторів, майнові вимоги яких становлять не мене'е 51% від суми визнаних претензій до банку. Інвестор, який бажає взяти участь у санації банку, повинен розробити програму санації, яка затверджується зборами (комітетом) кредиторів. Програма санації повинна містити: заходи і прогнозований термін відновлення платоспроможності ліквідованого банку;
 6. 37. Види діяльності комерційних банків з платіжними картками
  умови обслуговування карткового рахунку та умови їх зміни відповідно до умов банку та платіжної системи, умови обслуговування в разі виникнення овердрафту (перевитрати грошових коштів по рахунку клієнта), розмір в відповідно до тарифів банку та умови оплати за здійснення операцій по картрахунку, порядок вирішення спорів та інші умови. У договорі обов'язково має бути
 7. 40. Операції банків з купівлі (продажу) валюти на міжбанківському валютному ринку
  домовлено тим, що операції на міжбанківському валютному ринку України дозволяється здійснювати лише суб'єктам цього ринку, до яких належать: Національний банк України; уповноважені банки (комерційні банки, які отримали ліцензію НБУ на право здійснення операцій з валютними цінностями); уповноважені фінансово-кредитні установи (які отримали ліцензію НБУ на здійснення
 8. 41. Функції банку як агента валютного контролю
  умовах відстрочення поставки, якщо таке відстрочення перевищує 90 днів з моменту здійснення авансового платежу, виставлення векселя на користь постачальника товару, що імпортується, або при здійсненні розрахунків у формі документарного акредитива з моменту здійснення банком платежу на користь нерезидента, вимагають отримання ліцензії НБУ. Відлік законодавчо встановленого строку зазначених операцій банк
 9. Зміст
  умови ІНКОТЕРМС і договори перевезення 30. Товаросупровідні документи 31. Класифікація базисних умов ІНКОТЕРМС-2000 32. Базисні умови поставки груп "Е "і" F "33. Базисні умови поставки групи" С "34. Базисні умови поставки групи" D "35. Класифікація умов ІНКОТЕРМС залежно від застосовуваних видів транспорту 36. Санкції за порушення контрактних зобов'язань 37.
 10. Основні напрямки контролю над організованою економічною злочинністю в сфері припинення незаконної діяльності організованих злочинних груп.
  умовах введення жорстких правил укладання державних контрактів буде обов'язково сприяти зниженню рівня корупції в даній сфері діяльності. На жаль, нерідко є досить прості способи обійти діючі обмеження. Навіть у тому випадку, якщо закон вимагає оприлюднювати укладаються контракти, подавати заявки в запечатаних конвертах при дотриманні встановлених
© 2014-2022  ibib.ltd.ua