Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Вексельне право / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоГосподарське право України → 
« Попередня Наступна »
Саниахметова Н.А.. ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ ПРАВО В ПИТАННЯХ І ОТВЕТАХУчебное посібник. Харків "Одіссей" 2000, 2000 - перейти до змісту підручника

14. Правовий статус і порядок відкриття територіально відокремленого безбалаісового відділення комерційного банку


Територіально відокремлене безбалансове відділення створюється комерційним банком з метою поліпшення обслуговування власних клієнтів і розширення їх кола.
Правовий статус таких відділень характеризується наступними ознаками:
відділення є структурним підрозділом банку;
територіальне знаходження відокремлено від банку або його філії;
відсутність окремого балансу; рух капіталу за операціями, які здійснюються відділенням, відображається на балансі банку або його філії;
здійснення банківських операцій у межах дозволу, наданого головним банком;
необхідність узгодження відкриття відділення з територіальним управлінням НБУ.
Порядок відкриття територіально відокремлених безбалансових відділень регламентований у Положенні про порядок створення і реєстрації комерційних банків, затвердженому постановою Правління НБУ від 21.07.98 р. № 281.
Для узгодження відкриття територіально відокремленого безбалансового відділення банківська установа, на балансі якого відкривається це відділення, надає територіальному управлінню НБУ за місцезнаходженням відділення такі документи:
рішення правління банку або уповноваженої ним органу про відкриття такого підрозділу;
затверджене правлінням банку або уповноваженим на це органом положення про територіально відокремлене безбалансове відділення з переліком операцій, які здійснюватиме відділення;
договір оренди приміщення, де буде розташовано відділення;
відомості про керівника відділення з наданням документів, що підтверджують його професійну придатність для заняття даної посади;
дозвіл правління або уповноваженого ним органу на здійснення відділенням конкретних банківських операцій.
Рішення про погодження відкриття територіально відокремленого безбалансового відділення приймається в двотижневий термін за умови відповідності поданих документів вимогам чинного законодавства, відповідності приміщення відділення та касового вузла пропонованим вимогам, професійної придатності кандидата на посаду керівника відділення. Рішення територіального управління НБУ за місцезнаходженням відділення направляється банківській установі, на балансі якого це відділення відкривається. ,
У разі встановлення фактів порушень або недотримання у своїй діяльності територіально відокремлене безбалансове відділення вимог чинного законодавства, нормативно-правових актів НБУ,. Внутрішніх документів банку, а також фактів виконання відділенням банківських операцій, на здійснення яких відсутній дозвіл головного банку, територіальне управління НБУ направляє головному Банку вимогу про усунення встановлених недоліків чи порушень у діяльності відділень і вжиття заходів щодо недопущення їх у подальшому. У разі невиконання банком у встановлений строк вимог територіальне управління НБУ може звернутися до Національного банку України з обгрунтованою пропозицією про відкликання ліцензії на здійснення конкретних банківських операцій.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 14. Правовий статус і порядок відкриття територіально відокремленого безбалаісового відділення комерційного банку "
 1. Зміст
  Передмова Розділ 1. ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ ПРАВО 1. Поняття і види підприємницької діяльності 2. Ознаки підприємництва 3. Поняття підприємницького права 4. Поняття і система законодавства про підприємництво 5. Види норм підприємницького права 6. Державне регулювання підприємництва 7. Регулювання перевірок діяльності підприємців 8. Захист прав
 2. 6. ПОРЯДОК РЕАЛІЗАЦІЇ МАЙНА
  З метою створення єдиної системи реалізації арештованого, конфіскованого та іншого майна і забезпечення ефективного державного контролю за процесом його реалізації Уряд Російської Федерації наділило виключно Російський фонд федерального майна функціями спеціалізованої організації з реалізації майна, арештованого на виконання судових актів чи актів інших
 3. 6. Порядок реалізації майна
  З метою створення єдиної системи реалізації арештованого, конфіскованого та іншого майна і забезпечення ефективного державного контролю за процесом його реалізації Уряд Російської Федерації наділило виключно Російський фонд федерального майна функціями спеціалізованої організації з реалізації майна, арешт -ванного на виконання судових актів чи актів інших
 4. 2. «Так чи знаєте Ви, що таке Росія?»
  Проблема держави, форми політичної влади, характер взаємини його з суспільством в цілому та окремими його складовими сьогодні знову в центрі наукових суперечок. Стосовно до Стародавньої Русі це проблема походження держави та її назви, а також статусу російських князів. У сучасній вітчизняній історіографії звернуто увагу на принципову відмінність і незалежність питань
 5. Основні напрямки контролю над організованою економічною злочинністю у сфері економічних відносин.
  Контроль над організованою економічною злочинністю, на мій погляд, можна визначити як регламентовану нормами права діяльність державних, муніципальних органів, а також недержавних організацій, спрямовану на попередження, виявлення і припинення порушення правових норм, що забезпечують нормальне функціонування економічної системи. Це визначення відображає найбільш
 6. § 7. Дія кримінального закону в просторі
  Дія кримінального закону в просторі є реальне його застосування органами правосуддя на конкретній державної території. Дія закону в просторі визначається такими принципами: територіальним, громадянства, універсальним і реальним. Основоположним є територіальний принцип дії кримінального закону в просторі. Його суть викладена в ч.1 ст. II КК: "Особа,
 7. 33. Відкриття рахунків у банках України
  Порядок відкриття рахунків в банках регулює Інструкція № 3" Про порядок відкриття та використання рахунків у національній та іноземній валюті ", затверджена постановою Правління Національного банку України від 18.12.98 р. № 527 (назва - в редакції від 14.04.2000 р. № 146 (далі - Інструкція). Ця Інструкція регулює правовідносини, що виникають при відкритті клієнтам банків поточних, депозитних
 8. 38. Правове регулювання обігу готівки
  Готівковий обіг регулюють Порядок ведення касових операцій у національній валюті України, затверджений постановою Правління Національного банку України від 02.02.95 р. (у редакції постанови Правління Національного банку України від 13.10.97 р,, № 334) та Інструкція Національного банку України. № 4 "Про організацію роботи з готівкового обігу установами банків України" від 20.06.95 р.
 9. 8. рекомендувалося ЛІТЕРАТУРА ДО КУРСУ "Адміністративне право України"
  Спеціальна література: 1. Альохін А.П., Козлов Ю.М., Кармолицкий А.А. Адміністратив ве право РФ. Підручник. - М., 1998. 2. Атаманчук Г.В. Теорія державного управління. Курс лек цій. - М., 1997. 3. Авер'янов Б.В. Функції та організаційна структура органу державного управління. - К, 1984. 4. Авер'янов В . Б. Апарат державного управління: содер жание діяльності та організаційні
 10. 2. Революція 1905-1907 рр..
  Так що ж таке революція? Яке її вплив на життя суспільства ? Сучасне, на наш погляд, досить змістовне визначення революції як суспільно-історічес-кого феномена дано в філософській праці М.Л. Тузова «Революція і історія» (Казань, 1991). Виходячи з досягнутого у вітчизняній і зарубіжній революціологіі і враховуючи наявні різночитання у визначенні революції, автор під
© 2014-2021  ibib.ltd.ua