Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоГосподарське право Україна → 
« Попередня Наступна »
Саниахметова Н.А.. ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ ПРАВО В ПИТАННЯХ І ОТВЕТАХУчебное посібник. Харків "Одіссей" 2000, 2000 - перейти до змісту підручника

7. Порядок застосування НБУ заходів впливу попереднього реагування


Процедура застосування Національним банком заходів впливу попереднього реагування за порушення банківського законодавства детально регламентована в Положенні про застосування Національним банком України до банків та інших фінансово-кредитних установ заходів впливу за порушення банківського законодавства, затвердженому Постановою Правління НБУ від 26.05.2000 р. № 215. Заходи попереднього реагування застосовуються Національним банком таким чином.
Письмове попередження - захід впливу попереднього реагування, яка застосовується Національним банком України залежно від серйозності і характеру проблем у діяльності банку як вимога:
усунути конкретні порушення або недоліки в діяльності банку, які полягають у погіршенні якості активів, їх прибутковості і-рентабельності, негативні тенденції надходжень, достатності капіталу, ліквідності, якості менеджменту тощо, які безпосередньо не вплинули на його стан, але в майбутньому можуть призвести до його погіршення, втрати платоспроможності і нанесення шкоди інтересам вкладників і кредиторів банку;
про необхідність прийняття банком зобов'язань усунути виявлені порушення з визначенням конкретних заходів і строків їх виконання, які банк повинен оформити у вигляді листа із зобов'язаннями;
усунути конкретні порушення або недоліки, не пов'язані з рівнем достатності капіталу, які призвели до отримання банком за результатами інспектування низькою рейтингу виття оцінки;
про необхідність розробки заходів щодо фінансового оздоровлення банку (програми фінансового оздоровлення);
про усунення порушення банком економічних нормативів;
про необхідність проведення загальних зборів акціонерів (учасників) з визначенням питань, за якими мають бути прийняті відповідні рішення;
про коригування фінансової звітності банку за результатами перевірок;
про здійснення обов'язкової аудиторської перевірки банку та надання висновків незалежних аудиторських організацій (аудиторів) про результати діяльності банку;
інші вимоги про усунення порушень банківського законодавства.
У письмовому попередженні Національний банк висловлює банку свою заклопотаність станом його справ, вказує на допущені порушення і вказує на конкретні заходи, які йому необхідно прийняти з метою уникнення ризикової і неправильної банківської практики, порушень пруденційних норм банківської діяльності , встановлює терміни їх усунення.
Банк, отримавши письмове попередження, зобов'язаний протягом п'яти днів з моменту отримання подати до Національного банку відповідь з визначенням терміну, протягом якого він зобов'язується вирішити виявлені проблеми і усунути порушення.
У разі невиконання банком вимог про усунення порушень у встановлені терміни відповідне територіальне управління НБУ протягом 5 робочих днів зобов'язана подати до самостійний структурний підрозділ банківського нагляду НБУ пропозиції про подальшу діяльність банку про застосування адекватних заходів впливу.
Лист із зобов'язаннями - захід впливу попереднього реагування, що застосовується Національним банком до досить капіталізованим банкам, які допустили порушення, що впливають на їх фінансовий стан, а також якщо керівництво цих банків здатне вжити необхідних заходів для усунення допущених порушень , проблеми банків усвідомлюються правлінням і радою банків і мається прийнятий план заходів для вирішення виявлених проблем.
Лист із зобов'язаннями є письмовим визнанням банком його недоліків у роботі та допущених порушень і має містити перелік обгрунтованих заходів, які банк зобов'язується вжити для усунення порушень, із зазначенням термінів їх виконання. Лист із зобов'язаннями затверджується правлінням і радою банку, підписується головами правління і ради, про що складається відповідний протокол.
Лист із зобов'язаннями може містити слідую-ціє заходи:
складання і виконання бізнес-плану або програми розвитку капітальної бази банку;
розробка і впровадження положень і механізму поліп-Грень практики кредитування;
зобов'язання про проведення зовнішнього аудиту фінансового стану банку;
прийняття рішення про тимчасове обмеження збільшення активів банку;
прийняття рішення про обмеження розміру-позичок, які надаються дочірнім компаніям чи Інса-Дерамо банку;
прийняття рішень про тимчасове обмеження розміру відсотків, які банк може виплачувати за залученими депозитами;
тимчасове припинення виплати дивідендів;
прийняття рішення про обмеження розміру суми, яку банк може виплачувати своїм співробітникам у формі заробітної плати та премій;
реорганізація банку;
інші заходи.
Відповідний підрозділ Національного банку розглядає подану банком лист із зобов'язаннями в 15-денний термін на предмет доцільності, повноти та ефективності вжитих банком заходів щодо усунення порушень і погоджує його або розглядає питання про застосування інших заходів впливу. Про прийняте рішення Національний банк повідомляє банк письмово.
У разі невиконання банком прийнятих зобов'язань або погіршення показників його діяльності, допущення інших порушень, не зазначених у листі із зобов'язаннями, Національний банк застосовує до банку інші заходи впливу, адекватні допущеним порушенням.
Програма фінансового оздоровлення - це захід впливу попереднього реагування, що є систему дій банку, спрямованих на поліпшення його фінансового стану (ліквідності, платоспроможності), структури активів, прибутковості і рентабельності, достатності капіталу, а також на усунення порушень, які призвели до скрутного фінансового становища банку.
Програма фінансового оздоровлення має бути розроблена банком самостійно після отримання письмового попередження Національного банку з вимогою розробити таку програму. Програма затверджується правлінням і радою банку і представляв ється на погодження у відповідне територіально ^ управління НБУ в термін до 20 робочих днів з дня отримання письмового попередження.
Програма фінансового оздоровлення банку в обов'язковому порядку повинна містити:
аналіз причин, внаслідок яких погіршилися фінансовий стан і платоспроможність банку;
прогнозовані показники діяльності банку, які передбачається досягти після виконання заходів з фінансового оздоровлення;
конкретні заходи, спрямовані на поліпшення фінансового стану банку, з визначенням термінів їх виконання, та розрахунок економічного ефекту від впровадження кожного заходу.
Банк, що працює в умовах дії програми фінансового оздоровлення, має проводити детальний аналіз адміністративно-господарських витрат, складати щоквартальну кошторис доходів і витрат і вживати заходів, спрямованих на зменшення витрат. Кошторис доходів і витрат банк в період дії програми фінансового оздоровлення зобов'язаний направляти на розгляд та погодження територіальному управлінню Національного банку щокварталу до 20-го числа місяця, що передує плановому періоду.
Рішення про скасування дії програми фінансового оздоровлення та переведення банку в загальний режим діяльності приймається Комісією Національного банку за поданням Управління з питань роботи з проблемними банками НБУ на підставі клопотання відповідного територіального управління НБУ. Зазначене рішення може бути прийняте після проведення комплексної інспекторської перевірки діяльності банку.
У разі невиконання банком програми фінансового оздоровлення або погіршення його фінансового становища Національний банк призначає тимчасову адміеістрацію або приймає рішення про відкликання ліцензії ([а здійснення всіх банківських операцій та ліквідує-дии банку.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "7. Порядок застосування НБУ заходів впливу попереднього реагування "
 1. Зміст
  порядок формування та компетенція керівних органів НБУ 4. Види операцій НБУ 5. Функції банківського регулювання та нагляду НБУ 6. Заходи впливу, що застосовуються НБУ до банків за порушення банківського законодавства 7. Порядок застосування НБУ заходів впливу попереднього реагування 8. Порядок застосування НБУ примусових заходів впливу 9. Порядок створення та реєстрації комерційного
 2. 6. Заходи впливу, що застосовуються НБУ до банків за порушення банківського законодавства
  порядок їх застосування визначені в Положенні про застосування Національним банком України до банків та інших фінансово-кредитних установ заходів впливу за порушення банківського законодавства, затвердженому постановою Правління НБУ від 26.05.2000 р. № 215 . Заходи впливу, які можуть застосовуватися НБУ, поділені на два види: заходи впливу попереднього реагування; примусові
 3. Види і стадії адміністративного права
  порядок оскаржен-ня, передбачений законом ? 3. Адміністрація області прийняла постанову, відповідно до якого жителі області, які призиваються на дійсну військову служ-бу, проходять її у військових з'єднаннях і військових частинах, розташованих на території області. Законно: Як повинен поступити повноважний пред. РФ? Якими контрольними повноваженнями володіє повн. пр. РФ?
 4. Основні напрямки контролю над організованою економічною злочинністю у сфері економічних відносин.
  порядок діяльності якої регламентуються Федеральним Законом "Про Рахункову Палаті Російської Федерації" Фінансовий контроль органів виконавчої влади включає в себе наступні види контролю: бюджетний контроль; податковий контроль; валютний контроль; контроль за кредитно-грошовими відносинами. Зазначені види контролю здійснюють наступні органи виконавчої влади: Комітет фінансового
 5. 3.2. Контракт - основа посилення цивільно-правових відносин у силових структурах
  порядок) і т. д.). Обов'язки курсанта з навчання - засвоєння програми за встановленим рівнем професійної підготовки, дотримання вимог статутів та інших підзаконних актів, які не суперечать Конституції і законам. Обов'язок МО привласнити по закінченні училища певну категорію і розряд офіцера залежно від бажання учня, на підставі результатів атестації і розподілити
 6. § 4. Кримінальне право в системі інших галузей
  порядок призначення покарань. Порядок і умови виконання (відбування) призначених покарань регулюються нормами кримінально-виконавчого права. Крім того, мети кримінального покарання знаходять свою подальшу реалізацію в сфері дії норм кримінально-виконавчого права. Зв'язок кримінального та кримінально-виконавчого права особливо відчутна при вирішенні питань про звільнення засудженого від
 7. 84. Особливості рекламування деяких видів продукції
  застосування лікарського засобу. Без дозволу Міністерства охорони здоров'я України реклама не може містити посилань на терапевтичні ефекти стосовно захворювань, які не піддаються або важко піддаються лікуванню. Реклама лікарських засобів для дітей та неповнолітніх здійснюється з дозволу Міністерства охорони здоров'я України. "У рекламі косметичних засобів, харчових
 8. 2. Революція 1905-1907 рр..
  Застосування положення про надзвичайні адміністративні заходи на території країни, проявляти віротерпимість, скасувати «зайві» сорому друку та обмеження для «інородців». В указі, однак, не було ні слова про землю, політичної та громадянської свободи, конституції, парламенті. Не відав, мабуть, російський венценосец, що ці проблеми він залишає вирішувати майбутню революції. У 1901-1904 рр.. в
 9. ГЛАВА 1. З історії арбітражного судоустрою та судочинства
  порядок російського комерційного суду в чому нагадує організацію наших окружних судів, але тотожним з нею рахуватися не може. Правда, комерційні суди все більше і більше прагнуть до запозичення норм виробництва судових статутів, однак, не з цілями заміни спеціальних торгових норм, а з метою поповнення відсутніх ». Задовго до реформи 1864 року в Росії Статутом про судочинство
 10. Підзаконні акти як джерела арбітражного процесуального права:
    застосуванню Закону Російської Федерації «Про державне мито». Постанови Конституційного Суду РФ, судова практика та роз'яснення, акти Вищого Арбітражного Суду РФ. Джерелом права в сучасних умовах стають судові прецеденти, виражені у формі постанов Конституційного Суду РФ, Президії Вищого Арбітражного Суду РФ, пленумів Вищого Арбітражного Суду РФ. Судова
© 2014-2022  ibib.ltd.ua