Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Вексельне право / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право Україна / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоГосподарське право України → 
« Попередня Наступна »
Саниахметова Н.А.. ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ ПРАВО В ПИТАННЯХ І ОТВЕТАХУчебное посібник. Харків "Одіссей" 2000, 2000 - перейти до змісту підручника

6. Заходи впливу, що застосовуються НБУ до банків за порушення банківського законодавства


Види заходів впливу, які може застосовувати Національний банк України до комерційних банків за порушення банківського законодавства, та порядок їх застосування визначені в Положенні про застосування Національним банком України до банків та інших фінансово-кредитних установ заходів впливу за порушення банківського законодавства, затвердженому постановою Правління НБУ від 26.05.2000 р. № 215.
Заходи впливу, які можуть застосовуватися НБУ, поділені на два види:
заходи впливу попереднього реагування;
примусові заходи впливу.
До заходів впливу попереднього реагування відносяться:
письмове попередження;
лист із зобов'язаннями;
програма фінансового оздоровлення.
До примусовим заходам впливу відносяться:
призупинення (обмеження) дії ліцензії на здійснення окремих банківських операцій на строк до одного року або відкликання ліцензії на здійснення всіх банківських операцій;
відсторонення керівництва (голови правління та головного бухгалтера) від управління банком;
призначення тимчасової адміністрації;
накладення штрафів на банки;
накладення штрафів на керівників банків у розмірі до 100 неоподатковуваних податком мінімумів доходів громадян;
ліквідація або реорганізація банків.
Зазначені заходи впливу застосовуються Національним банком адекватно допущеним порушенням з урахуванням їх характеру, причин, які зумовили появу виявлених порушень, а також загального фінансового стану банку та рівня достатності капіталу. Як правило, примусові заходи впливу застосовуються як наслідок невиконання банком вимог Національного банку попереднього реагування. Такі примусові заходи впливу, як відкликання ліцензії на здійснення всіх видів банківських операцій та прийняття рішення про реорганізацію або ліквідацію банку, застосовуються у разі порушення законів та інших нормативно-правових актів, яка заподіяла значну втрату активів або доходів і настання неплатоспроможності банку, або заподіяло істотну шкоду інтересам їхніх клієнтів, приховування будь-яких рахунків, інших документів чи активів. Заходи впливу застосовуються НБУ на підставі результатів перевірок діяльності банків, здійснюваних різними підрозділами Національного банку, аудиторськими організаціями, а також результатів аналізу фінансової та статистичної звітності банку.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 6. Заходи впливу, що застосовуються НБУ до банків за порушення банківського законодавства "
 1. Зміст
  Передмова Розділ 1. ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ ПРАВО 1. Поняття і види підприємницької діяльності 2. Ознаки підприємництва 3. Поняття підприємницького права 4. Поняття і система законодавства про підприємництво 5. Види норм підприємницького права 6. Державне регулювання підприємництва 7. Регулювання перевірок діяльності підприємців 8. Захист прав
 2. 5. Функції банківського регулювання та нагляду НБУ
  Як згадувалося вище. Законом України "Про Національний банк України" від 20.05.99 р. на Національний банк України покладено обов'язки щодо здійснення функцій банківського регулювання та нагляду за діяльністю банків та інших фінансово-кредитних установ. Основними цілями банківського регулювання та нагляду є безпека та фінансова стабільність банківської системи України, захист
 3. 7. Порядок застосування НБУ заходів впливу попереднього реагування
  Процедура застосування Національним банком заходів впливу попереднього реагування за порушення банківського законодавства детально регламентована в Положенні про застосування Національним банком України до банків та інших фінансово-кредитних установ заходів впливу за порушення банківського законодавства, затвердженому Постановою Правління НБУ від 26.05.2000 р. № 215. Заходи
 4. 8. Порядок застосування НБУ примусових заходів впливу
  Порядок застосування Національним банком України примусових заходів впливу за порушення банківського законодавства детально регламентований у По-, ложении про застосування Національним банком України до банків та інших фінансово-кредитних установ заходів впливу за порушення банківського законодавства, затвердженому Постановою Правління НБУ від 26.05.2000 р. № 215. Примусові заходи
 5. 18. Процедура ліквідації комерційного банку
  Ліквідація комерційного банку є однією з форм припинення його діяльності. Підстави та порядок ліквідації банку регулюються нормами як загального, так і спеціального банківського законодавства. Оскільки будь-яке банківська установа створюється у формі господарського товариства, на банки поширюється дія норм Закону України "Про господарські товариства", що передбачають підстави, за
 6. Основні напрямки контролю над організованою економічною злочинністю у сфері економічних відносин.
  Контроль над організованою економічною злочинністю, на мій погляд, можна визначити як регламентовану нормами права діяльність державних, муніципальних органів, а також недержавних організацій, спрямовану на попередження, виявлення і припинення порушення правових норм, що забезпечують нормальне функціонування економічної системи. Це визначення відображає найбільш
 7. 19. Порядок санації банку, щодо якого прийнято рішення НБУ про ліквідацію
  У Положенні про застосування Національним банком України до банків та інших фінансово-кредитних установ заходів впливу за порушення банківського законодавства передбачається можливість проведення санації банку, щодо якого Національним банком України прийнято рішення про ліквідацію. Заяви про намір взяти участь в санації банку подаються бажаючими юридичними та фізичними
 8. Види і стадії адміністративного права
  1. Поняття і система стадій і етапів провадження по справах про ад-міністратівного правопорушення. 2. Адміністративне розслідування. 3. Розгляд справ про адміністративні правопорушення. 4. Перегляд постанов. 1. Стадія провадження у справах про адміністративні правопорушення - це відносно самостійна частина виробництва, кото-раю поряд із загальними завданнями провадження має
 9. Поняття і підстави застосування заходів процесуальної відповідальності
  Особи, що у справі, несуть ризик настання наслідків вчинення або невчинення ними процесуальних дій. Таким чином, за невиконання або неналежне виконання розпоряджень, які у арбітраж-них процесуальних нормах, законодавство передбачає певні заходи юридичної відповідальності. За загальним правилом, під юридичною відповідальністю розуміється виникло з
 10. 42. Заходи припинення та попереджувальні заходи в адміністративному примусі.
  Заходи адміністративного попередження носять профілактичний характер. Найбільш широка компетенція в застосуванні запобіжних заходів належить органам внутрішніх справ (міліції). Нам здається, до цих заходів слід віднести наступні. 1. Вимога припинення окремих дій. Органи міліції вправі вимагати від громадян і посадових осіб припинення дій, що перешкоджають здійсненню
© 2014-2022  ibib.ltd.ua