Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоГосподарське право України → 
« Попередня Наступна »
Саниахметова Н . А.. ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ ПРАВО В ПИТАННЯХ І ОТВЕТАХУчебное посібник. Харків "Одіссей" 2000, 2000 - перейти до змісту підручника

19. Порядок санації банку, щодо якого прийнято рішення НБУ про ліквідацію


У Положенні про застосування Національним банком України до банків та інших фінансово-кредитних установ заходів впливу за порушення банківського законодавства передбачається можливість проведення санації банку, щодо якого Національним банком України прийнято рішення про ліквідацію.
Заяви про намір взяти участь в санації банку подаються бажаючими юридичними та фізичними особами (інвесторами) ліквідатору і до територіального управління НБУ не пізніше 10 робочих днів після складання проміжного ліквідаційного балансу.
Санація банку може здійснюватися за умови згоди кредиторів, майнові вимоги яких становлять не мене'е 51% від суми визнаних претензій до банку.
Інвестор, який бажає взяти участь у санації банку, повинен розробити програму санації, яка затверджується зборами (комітетом) кредиторів. Програма санації повинна містити:
заходи і прогнозований термін відновлення платоспроможності ліквідованого банку;
умови участі інвесторів у повному або частковому задоволенні вимог кредиторів, зокрема шляхом переведення боргу (частини боргу) на інвестора;
строк та черговість виплати ліквідованим банком або інвестором боргу кредиторам;
відповідальність інвестора за невиконання взятих згідно з програмою санації зобов'язань;
умови реструктуризації капіталу банку, у тому числі статутного капіталу і субординованого боргу. Реструктуризація статутного капіталу передбачає повну або часткову заміну акціонерів (учасників) на користь інвесторів. Умови реструктуризації узгоджуються між акціонерами (учасниками) ліквідованого банку та інвесторами шляхом перерозподілу акцій (часток), що належать акціонерам, в обмін на погашення боргу перед кредиторами. Одночасно має бути збільшений розмір статутного капіталу банку з метою виконання вимог щодо мінімального розміру капіталу банку відповідно до нормативно-правовими актами НБУ.
Залежно від причин, які призвели банк до втрати платоспроможності, в програму санації банку можуть бути включені наступні заходи відновлення його платоспроможності:
продаж частини майна банку (продаж окремих нерентабельних або збиткових філій);
відстрочка або розстрочка платежів або прощення (списання) частини боргів відповідно до чинного законодавства України;
стягнення дебіторської та іншої заборгованості по активних операціях банку, у тому числі подача позовів до боржників до судових органів;
звільнення працівників ліквідованого банку, які не можуть бути задіяні в програмі санації, і виплата їм вихідної допомоги за рахунок коштів банку або інвестора;
інші заходи відновлення платоспроможності банку.
Процедура санації банку повинна бути проведена в строк до шести місяців. За рішенням Правління НБУ цей термін може бути продовжений не більше ніж на шість місяців, якщо заходи щодо відновлення платоспроможності банку були проведені або керуючий санацією надав обгрунтовані пояснення затримки їх виконання.
Для отримання дозволу на проведення санації банку інвестори протягом 2-х днів з моменту отримання проміжного ліквідаційного балансу повинні надати до територіального управління НБУ такі документи:
протокол зборів (комітету) кредиторів з рішенням про проведення санації банку і схвалення програми санації і кандидатури керуючого санацією;
угоду про переведення боргу (частини боргу), укладену між ліквідатором і зборами (комітетом) кредиторів - з одного боку, та інвесторами - з іншого боку;
угода між інвесторами та кредиторами (вимоги яких визнані) про порядок, термін і черговість погашення (відстрочення, переведення) боргу перед кредиторами;
угода між інвесторами та акціонерами про перерозподіл акцій (часток) банку;
зміни в установчі документи;
документи, що підтверджують наявність у інвестора власних коштів для формування статутного капіталу банку (копії платіжних документів про проваджень внесків інвесторами);
висновок ліквідатора про можливість задоволення вимог кредиторів шляхом реалізації програми санації та доцільності проведення санації банку, що містить розрахунок джерел погашення вимог кредиторів відповідно до програми санації, до якого додається:
- список заявлених і визнаних ліквідатором вимог кредиторів;
- проміжний ліквідаційний баланс;
- прогнозний баланс банку після завершення санації , прогнозний розрахунок показників діяльності банку і економічних нормативів.
Рішення про проведення санації ліквідованого банку приймається Правлінням НБУ та оформляється відповідною постановою. З дня прийняття постанови про проведення санації припиняються повноваження ліквідатора, функції з управління та контролю за банком переходять до керуючого санацією.
З метою забезпечення виконання програми санації банку керуючий санацією здійснює такі заходи:
приймає від ліквідатора в господарське відання майно банку, а також проміжний ліквідаційний баланс, бухгалтерську та іншу документацію банку;
відкриває в територіальному управлінні НБУ накопичувальний рахунок для здійснення заходів щодо відновлення платоспроможності банку та розрахунків з кредиторами;
у разі потреби укладає договір оренди приміщення для роботи керуючого санацією ;
розглядає вимоги кредиторів за зобов'язаннями боржника, які виникли після прийняття постанови НБУ про ліквідацію банку;
організовує ведення бухгалтерського обліку;
звітує перед кредиторами про виконання програми санації;
подає звітність територіальному управлінню НБУ про виконання програми санації;
приймає інші заходи з виконання програми санації в межах чинного законодавства України.
За результатами своєї роботи керуючий санацією складає звіт про виконання заходів щодо відновлення платоспроможності банку, який після затвердження зборами кредиторів подає до територіального управління НБУ. Після схвалення звіту Комісією при територіальному управлінні НБУ керуючий санацією здійснює задоволення вимог кредиторів.
Програма санації вважається завершеною, коли задоволені всі вимоги кредиторів і здійснена реструктуризація капіталу банку (або досягнута домовленість з кредиторами про відстрочку або розстрочку платежів або прощення (списання) частини боргів, що підтверджується висновками відповідного територіального управління та самостійного структурного підрозділу банківського нагляду НБУ. На підставі цих висновків Правління НБУ приймає рішення про відновлення діяльності банку та визнання постанови Правління НБУ про ліквідацію банку, що втратив чинність. Після прийняття такого рішення банком можуть бути подані пакети документів для реєстрації змін і доповнень до його установчі документи та для отримання ліцензії на здійснення банківських операцій. З моменту отримання ліцензії НБУ на здійснення банківських операцій поновлюється діяльність ліквідованого банку.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "19. Порядок санації банку, щодо якого прийнято рішення НБУ про ліквідацію"
 1. Зміст
  Передмова Розділ 1. ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ ПРАВО 1. Поняття та види підприємницької діяльності 2. Ознаки підприємництва 3. Поняття підприємницького права 4. Поняття і система законодавства про підприємництво 5. Види норм підприємницького права 6. Державне регулювання підприємництва 7. Регулювання перевірок діяльності підприємців 8. Захист прав
 2. 8. Порядок застосування НБУ примусових заходів впливу
  Порядок застосування Національним банком України примусових заходів впливу за порушення банківського законодавства детально регламентований у По- , ложении про застосування Національним банком України до банків та інших фінансово-кредитних установ заходів впливу за порушення банківського законодавства, затвердженому Постановою Правління НБУ від 26.05.2000 р. № 215. Примусові заходи
 3. 1. Поняття банку . Особливості правового статусу банківської установи
  Діяльність банків в Україні регулюється Законом України "Про банки і банківську діяльність" від 20.03.91 р., який визначає правові засади діяльності банків. Згідно ст. 2 зазначеного Закону " банки - це установи, функцією яких є кредитування суб'єктів господарської діяльності та громадян за рахунок залучення коштів підприємств, установ,. організацій, населення і
 4. 20. Порядок реорганізації банку, щодо якого прийнято рішення, НБУ про ліквідацію
  Порядок реорганізації банку, щодо якої Національним банком прийнято рішення про ліквідацію, регламентований у Положенні про застосування Національним банком України до банків та інших фінансово-кредитних установ заходів впливу за порушення банківського законодавства, затвердженому постановою Правління НБУ від 26.05.2000 р. № 215. Реорганізація в даному випадку здійснюється шляхом
 5. 30. Порядок здійснення міжбанківських розрахунків в Україні
  Проведення безготівкових платежів між платником і одержувачем грошових коштів, як правило, не обмежується межами одного банку. У разі якщо рахунки платника і одержувача коштів відкриті в різних банках, для проведення платежу між ними необхідно також здійснення міжбанківських розрахунків. Міжбанківські розрахунки - це безготівкові розрахунки між банківськими установами, які
 6. 2. «Так чи знаєте Ви, що таке Росія?»
  Проблема держави, форми політичної влади, характер взаємини його з суспільством в цілому та окремими його складовими сьогодні знову в центрі наукових суперечок. Стосовно до Стародавньої Русі це проблема походження держави та її назви, а також статусу російських князів. У сучасній вітчизняній історіографії звернуто увагу на принципову відмінність і незалежність питань
 7. ГЛАВА 1. З історії арбітражного судоустрою та судочинства
  Дозвіл торгових та інших господарських спорів упорядочивалось у міру створення та розвитку системи судових установ. Їх специфіка визначалася історичними умовами і національними традиціями в становленні правових систем різних держав. Особливі торгові суди були ще в Стародавньому Римі. У договорах між римлянами і латинами встановлювалися правила, за якими позови в ярмаркових
 8. Тема 1. З ІСТОРІЇ АРБІТРАЖНОГО судоустрою і судочинства
  Література Арбітражне судочинство: з'явилися нові правила / / Економіка і життя. 1995. № 28. Арбітражний суд Росії: досвід та проблеми реалізації нового законодавства: круглий стіл / / Держава і право. 1995. № 10. Бойков Д. Нове законодавство про арбітражних судах / / Відомості Верховної Ради. 1995. № 8 . Короткий огляд історії судоустрою і судочинства в Росії. М., 1955.
 9. 10. Державні органи: поняття, види
  Державний орган - основний структурний елемент державного апарату. Ознаки: Державно-розпорядчий порядок утворення, реорганізації, ліквідації. ГО утворюються не шляхом добровільного волевиявлення засновників, а з волі держави - розпорядження вищого органу. ГО займають строго певне місце в управлінській ієрархії. Кожен з них і контролює і підконтрольний.
 10. Страхування ризику кримінальної економічної діяльності
  Важливою рушійною силою вдосконалення організаційних форм кримінального бізнесу є зниження витрат страхування різних видів ризику. Страхування кримінального ризику забезпечується через застосування таких функцій. 1. Формування страхового фонду. Частина коштів, отриманих у формі доходів від кримінальної діяльності, зберігається у формі фонду грошових коштів,
© 2014-2022  ibib.ltd.ua