Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Вексельне право / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право Україна / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоГосподарське право України → 
« Попередня Наступна »
Саниахметова Н.А.. ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ ПРАВО В ПИТАННЯХ І ОТВЕТАХУчебное посібник. Харків "Одіссей" 2000, 2000 - перейти до змісту підручника

20. Порядок реорганізації банку, щодо якого прийнято рішення, НБУ про ліквідацію


Порядок реорганізації банку, щодо якої Національним банком прийнято рішення про ліквідацію, регламентований у Положенні про застосування Національним банком України до банків та інших фінансово- кредитних установ заходів впливу за порушення банківського законодавства, затвердженому постановою Правління НБУ від 26.05.2000 р. № 215.
Реорганізація в даному випадку здійснюється шляхом приєднання банку, щодо якого прийнято рішення про ліквідацію, до іншого банку. Банк, який бажає приєднати до себе ліквідується банк, може подати відповідну заяву до ліквідаційної комісії та територіального управління НБУ у строк не пізніше 10 робочих днів після складання проміжного ліквідаційного балансу. Реорганізація банку може бути здійснена за умови отримання згоди кредиторів, майнові вимоги яких становлять не менше 51% від суми визнаних претензій до банку. У разі реорганізації банку, що ліквідується шляхом приєднання між ліквідатором і зборами (комітетом) кредиторів - з одного боку, і банком-правонаступником - з іншого, укладається угода про умови проведення реорганізації.
Реорганізація ліквідованого банку здійснюється за згодою Комісії Національного банку. Для отримання згоди на реорганізацію Комісії повинні бути надані наступні документи:
заяву банку, що має намір приєднати ліквідується банк, про надання згоди на проведення реорганізації;
рішення вищих органів банків (банку-правонаступника і ліквідованого банку) про реорганізацію;
угоду про умови проведення реорганізації між ліквідатором і зборами (комітетом) кредиторів - з одного боку, і банком-правонаступником, з іншого. Угодою повинні бути передбачені порядок, строк та черговість погашення (відстрочення, переведення) боргу кредиторам (вимоги яких визнані), дата передачі майнових прав і зобов'язань банку і складання передавального балансу, дата проведення загальних зборів акціонерів (учасників) банку-правонаступника, на якому повинно бути прийняте рішення про завершення підписки на акції, і інші питання;
прогнозний баланс банку-правонаступника (станом на наступний день після реєстрації змін та доповнень до установчих документів банку-правонаступника у зв'язку з реорганізацією шляхом приєднання ліквідованого банку), прогнозний розрахунок показників діяльності банку-правонаступника та економічних нормативів;
рішення Антимонопольного комітету України про надання згоди на проведення реорганізації шляхом приєднання;
висновок ліквідатора про доцільність проведення реорганізації та можливості задоволення вимог кредиторів, до якого має додаватися список заявлених і визнаних ліквідатором вимог кредиторів і проміжний ліквідаційний баланс;
баланс банку-правонаступника на останню звітну дату та розрахунок економічних нормативів;
висновок територіального управління Національного банку, в якій відкрито накопичувальний рахунок ліквідаційної комісії, та територіального управління НБУ за місцезнаходженням банку-правонаступника (Управління нагляду за великими банками) про доцільність і можливість реорганізації ліквідованого банку;
висновок Управління з питань роботи з проблемними банками і самостійного структурного підрозділу банківського нагляду НБУ, який здійснює нагляд за діяльністю банку-правонаступника, про можливість надання згоди на проведення реорганізації.
У разі реорганізації банку, що ліквідується шляхом приєднання до іншого банку майнові права та зобов'язання ліквідованого банку переходять до банку-правонаступника за передавальним балансом, який складається на підставі проміжного ліквідаційного балансу і балансу банку-правонаступника на день складання передавального балансу. Передавальний баланс додається до пакету документів для реєстрації Національним банком змін до установчих документів банку-правонаступника і до пакету документів для виключення банку з Реєстру банків, їх філій та представництв, валютних бірж і фінансово-кредитних установ.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 20. Порядок реорганізації банку, щодо якого прийнято рішення, НБУ про ліквідацію "
 1. Зміст
  Передмова Розділ 1. ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ ПРАВО 1. Поняття і види підприємницької діяльності 2. Ознаки підприємництва 3. Поняття підприємницького права 4. Поняття і система законодавства про підприємництво 5. Види норм підприємницького права 6. Державне регулювання підприємництва 7. Регулювання перевірок діяльності підприємців 8. Захист прав
 2. 8. Порядок застосування НБУ примусових заходів впливу
  Порядок застосування Національним банком України примусових заходів впливу за порушення банківського законодавства детально регламентований у По-, ложении про застосування Національним банком України до банків та інших фінансово-кредитних установ заходів впливу за порушення банківського законодавства, затвердженому Постановою Правління НБУ від 26.05.2000 р. № 215. Примусові заходи
 3. 30. Порядок здійснення міжбанківських розрахунків в Україні
  Проведення безготівкових платежів між платником та отримувачем коштів, як правило, не обмежується межами одного банку. У разі якщо рахунки платника і одержувача коштів відкриті в різних банках, для проведення платежу між ними необхідно також здійснення міжбанківських розрахунків. Міжбанківські розрахунки - це безготівкові розрахунки між банківськими установами, які
 4. 10. Державні органи: поняття, види
  Державний орган - основний структурний елемент державного апарату. Ознаки: Державно-розпорядчий порядок утворення, реорганізації, ліквідації. ГО утворюються не шляхом добровільного волевиявлення засновників, а з волі держави - розпорядження вищого органу. ГО займають строго певне місце в управлінській ієрархії. Кожен з них і контролює і підконтрольний.
 5. Основні напрямки контролю над організованою економічною злочинністю в сфері припинення незаконної діяльності організованих злочинних груп.
  Заходи антикорупційної спрямованості Навчання державних чиновників правилам суспільно-значущої поведінки (нормам публічної етики) Міжнародна асоціація шкіл та інститутів управління підкреслила нагальну необхідність включення навчальної дисципліни "Публічна етика" в навчальні плани з підготовки управлінців усіх ланок. У перспективі такого роду освітній підхід обов'язково
 6. Введення
  Світове співтовариство знаходиться в безперервному еволюційному процесі. Цей процес викликає зміни в науково-технічної, економічної, інформаційно-пізнавальної сферах, які в свою чергу викликають зміни в соціальній сфері, філософії та свідомості суб'єктів-індивідів. Зміни індивідуальної філософії, правосвідомості призводять до зміни громадської філософії та громадського
 7. 14. Ліцензування певних видів підприємницької діяльності
  У деяких випадках, передбачених Законом, сам по собі факт державної реєстрації недостатній для заняття окремими видами діяльності, потрібно також одержання ліцензії. Перелік 60 видів діяльності, які не можуть здійснюватися без ліцензії, визначений у Законі "Про ліцензування певних видів підприємницької діяльності" від 01.06.2000 р. (далі - Закон), який
 8. 21. Установчі документи суб'єктів підприємництва
  Виникнення і діяльність юридичних осіб - суб'єктів підприємництва будь-якої організаційно-правової форми неможливі без установчих документів. Ст. 8 Закону України "Про підприємництво" називає два види установчих документів: статут і рішення одного або кількох власників або уповноваженого ним (ними) органів про створення суб'єкта підприємницької діяльності (якщо
 9. 1. Поняття банку. Особливості правового статусу банківської установи
  Діяльність банків в Україні регулюється Законом України "Про банки і банківську діяльність" від 20.03.91 р., який визначає правові засади діяльності банків. Згідно ст. 2 зазначеного Закону "банки - це установи, функцією яких є кредитування суб'єктів господарської діяльності та громадян за рахунок залучення коштів підприємств, установ,. організацій, населення і
 10. 6. Заходи впливу, що застосовуються НБУ до банків за порушення банківського законодавства
  Види заходів впливу, які може застосовувати Національний банк України до комерційних банків за порушення банківського законодавства, та порядок їх застосування визначені в Положенні про застосування Національним банком України до банків та інших фінансово-кредитних установ заходів впливу за порушення банківського законодавства , затвердженому постановою Правління НБУ від 26.05.2000 р. № 215.
© 2014-2021  ibib.ltd.ua