Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоГосподарське право України → 
« Попередня Наступна »
Саниахметова Н. А.. ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ ПРАВО В ПИТАННЯХ І ОТВЕТАХУчебное посібник. Харків "Одіссей" 2000, 2000 - перейти до змісту підручника

21. Порядок відкриття, види і режим банківських рахунків фізичних осіб


Види рахунків, що можуть бути відкриті в банку фізичним особам, та порядок їх відкриття закріплені в Інструкції про порядок відкриття та використання рахунків у національній та іноземній валюті, затвердженої постановою Правління НБУ від 18.12.98 р. № 527. Відповідно до зазначеної Інструкції фізичними особами в банках можуть відкриватися такі види рахунків:
Поточні рахунки (вклади до запитання) у національній та іноземній валюті - призначені для обліку коштів за вкладами фізичних осіб до запитання, для зберігання цих засобів , отримання готівки та проведення безготівкових розрахунків з іншими фізичними та юридичними особами.
Депозитні (вкладні) рахунки в національній та іноземній валюті - призначені для обліку коштів, внесених на визначений у договорі термін.
Поточні рахунки в національній валюті можуть відкриватися фізичним особам:
резидентам - громадянам України;
резидентам - іноземцям та особам без громадянства, які отримали посвідку на проживання в Україні;
нерезидентам - громадянам України, які постійно проживають за межами України;
нерезидентам - іноземцям та особам без громадянства:
які проживають в Україні відповідно до відкритої візи строком до 1 року або документом, що підтверджує законність перебування в Україні, оплата праці яких відповідно до трудового угодою (контрактом) здійснюється в національній валюті України (за довідкою організації, установи, посольства, представництва про оплату праці нерезидента);
які отримали спадщину та успадковані кошти в Україні (за наявності документів, що підтверджують отримання спадщини);
які отримали кошти внаслідок здійснення іноземної інвестиції в Україну.
Поточні рахунки відкриваються фізичним особам (у тому числі приватним нотаріусам, адвокатам, патентним повіреним) на підставі: заяви; документа, що посвідчує особу (паспорт або документ, що його замінює); договору на відкриття та обслуговування рахунку між установою банку і фізичною особою; картки зі зразком підпису (зразок підпису засвідчується працівником банку, який відкриває рахунок).
Операції на поточних рахунках фізичних осіб здійснюються на підставі розрахункових документів у безготівковій та готівковій формах. Відкриття поточних рахунків та здійснення операцій за ними допускається як особисто власником рахунку, так і іншими особами - за дорученням власника рахунку, засвідченої нотаріально.
Режим поточних рахунків у національній валюті, тобто можливість здійснення тих чи інших операцій за рахунком, залежить від правового статусу його власника (резидент або нерезидент).
Так, на поточні рахунки в національній валюті фізичних осіб - резидентів можуть зараховуватися:
оплата праці, пенсії, допомоги, авторські гонорари за літературні роботи, музичні твори, твори образотворчого мистецтва, за артистичну діяльність, наукові роботи і винаходи;
виплати страхових сум, позичок з особистого страхування, страхове відшкодування за майновим страхуванням;
орендна плата за наймання житлових приміщень, рухомого і нерухомого майна;
відшкодування збитку, нанесеного працівникам і службовцям каліцтвом або у разі втрати годувальника;
кошти в національній валюті за продану іноземну валюту;
кошти за реалізоване власне майно та за здану сільгосппродукцію;
інші надходження у випадках, що не суперечать чинному законодавству України.
За розпорядженням фізичної особи - резидента або за його дорученням з поточних рахунків у національній валюті можуть проводитися такі операції:
розрахунки за надані послуги юридичними та фізичними особами;
розрахунки за придбані в підприємствах торгівлі товари;
відрахування до державного та місцевого бюджетів обов'язкових та інших платежів;
розрахунки за участь у створенні підприємств різної форми власності;
розрахунки за купівлю та продаж цінних паперів на біржовому або позабіржовому ринках;
розрахунки за купівлю готівкової іноземної валюти;
розрахунки за купівлю іноземної валюти за дорученням фізичної особи, яка виїжджає на постійне місце проживання за кордон, для подальшого зарахування на його поточний рахунок в іноземній валюті (копії документів про виїзд з України залишаються в банку);
інші операції у випадках, що не суперечать чинному законодавству України.
Забороняється перерахування коштів на будь-який рахунок фізичної особи - нерезидента.
Режим поточного рахунку в національній валюті фізичної особи - нерезидента різниться від режиму аналогічного рахунку фізичної особи - резидента. Так, зараховуватися грошові кошти на такий рахунок можуть тільки за наявності підтвердження джерела походження готівкових коштів у грошовій одиниці України або при перерахуванні коштів з власного поточного рахунку. На поточні рахунки фізичних осіб - нерезидентів можуть бути зараховані:
кошти, отримані як оплата праці, посібники, авторські гонорари;
кошти, одержані як відшкодування збитку, нанесеного працівникам і службовцям каліцтвом;
кошти від продажу власного майна;
успадковані кошти;
кошти, отримані внаслідок здійснення іноземної інвестиції в Україну ;
виплата страхових сум;
кошти, які були раніше зняті власником рахунку, але не були використані або не повністю використані;
інші надходження, що не суперечать законодавству України.
За розпорядженням власника рахунку або за його дорученням, з поточних рахунків у національній валюті фізичних осіб - нерезидентів можуть здійснюватися такі операції;
видача коштів готівкою;
видача платіжних документів для здійснення безготівкових розрахунків;
розрахунки у безготівковій формі за послуги, надані юридичними та фізичними особами на території України;
сплата мита, податків та інших обов'язкових платежів;
сплата страхових і членських внесків;
здійснення платежів з відшкодування витрат судовим, слідчим, арбітражним, нотаріальним та іншим органам;
перерахування на рахунок іншої фізичної особи;
перерахування на інший власний поточний рахунок в іншому банку України або на вкладний рахунок;
перерахування на рахунок юридичної особи - резидента як внесок до його статутного фонду у випадках, передбачених чинним законодавством;
перерахування на рахунок юридичної особи - резидента як реінвестування в об'єкт первинного інвестування або в інші об'єкти інвестування відповідно до чинного законодавства України;
перерахування за купівлю іноземної валюти (купівля іноземної валюти за кошти в грошовій одиниці України з урахуванням нарахованих відсотків за залишками коштів на рахунку);
інші операції, що не суперечать чинному законодавству Україна.
Закриття поточного рахунку фізичної особи здійснюється на підставі його заяви або у разі смерті, а також в інших випадках, передбачених договором або чинним законодавством України.
Фізичними особами (резидентами і нерезидентами) у банках можуть відкриватися також кодовані рахунки як у національній валюті України, так і в іноземній валюті. Порядок відкриття і режим кодованих рахунків фізичних осіб регламентовані в Інструкції про порядок відкриття та функціонування кодованих рахунків фізичних осіб (резидентів і нерезидентів) в іноземній валюті та в національній валюті України, затвердженої постановою Правління НБУ від 09.11.98 р. № 469. Кодований рахунок - це рахунок, що відкривається в іноземній валюті або національній валюті України фізичній особі (резиденту або нерезиденту) не як суб'єкту підприємницької діяльності, а операції за цим рахунком здійснюються із застосуванням електронного підпису-коду (набору цифр та / або літер), встановленого самим власником рахунку при його відкритті. Кодовані рахунки поділяються на кодовані поточні рахунки і кодовані вкладні (депозитні) рахунки. Відкриття та закриття кодованих рахунків здійснюються у порядку, передбаченому Інструкцією про порядок відкриття та використання рахунків у національній та іноземній валюті для відкриття рахунків фізичним особам. Функціонують кодовані рахунки також у режимі, встановленому зазначеною Інструкцією, з урахуванням таких особливостей.
При відкритті кодованого рахунку фізичною особою не-надається картка з образом підпису. Підпис фізичної особи при здійсненні операції з кодованому рахунку замінюється електронним підписом-кодом, встановленим власником рахунку при відкритті кодованого рахунку.
Заява та інші документи, за якими може бути ідентифікований власник рахунку, повинні зберігатися в сейфі керівника спеціального підрозділу, обслуговуючого кодовані рахунки. Доступ до зазначеного сейфу, можуть мати тільки уповноважені працівники банку, визначені наказом.
При здійсненні банківських операцій з кодованим рахунками в банківських документах не вказуються дані про власника рахунку, а проставляється лише номер цього рахунку.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 21. Порядок відкриття, види і режим банківських рахунків фізичних осіб "
 1. Зміст
  порядок формування та компетенція керівних органів НБУ 4. Види операцій НБУ 5. Функції банківського регулювання та нагляду НБУ 6. Заходи впливу, що застосовуються НБУ до банків за порушення банківського законодавства 7. Порядок застосування НБУ заходів впливу попереднього реагування 8. Порядок застосування НБУ примусових заходів впливу 9. Порядок створення та реєстрації комерційного
 2. 33. Відкриття рахунків у банках України
  відкриття рахунків в банках регулює Інструкція № 3 "Про порядок відкриття та використання рахунків у національній та іноземній валюті", затверджена постановою Правління Національного банку України від 18.12.98 р. № 527 (назва - в редакції від 14.04.2000 р. № 146 (далі - Інструкція). Ця Інструкція регулює правовідносини, що виникають при відкритті клієнтам банків поточних, депозитних
 3. 24. Депозитні операції банків. Види депозитів
  відкритті цих рахунків; депозити на визначений строк (термінові) - це кошти, що зберігаються на окремих депозитних рахунках у банку протягом певного терміну, які визначається при відкритті цих рахунків. Терміновими депозитами також є кошти, отримані банком від інших комерційних банків як депозит (вклад) на певний строк; іменні депозити - депозити, при оформленні
 4. 27. Порядок реалізації банками функцій щодо здійснення безготівкових розрахунків
  порядок їх обігу визначені в Інструкції № 7 "Про безготівкові розрахунки в господарському обороті України", затвердженої постановою правління НБУ від 02.08.96 р. № 204. Реалізація банком функцій щодо здійснення розрахункового обслуговування клієнта починається з відкриття у банку рахунку. Юридичні особи, їх відокремлені підрозділи, а також фізичні особи відкривають поточні рахунки, інші рахунки для
 5. 37. Види діяльності комерційних банків з платіжними картками
  порядок розрахунків за цими операціями, а також встановлені загальні вимоги до внутрішніх платіжних систем, створюваним в Україні. Крім того, порядок емісії та здійснення розрахунків за допомогою платіжних карток міжнародних платіжних систем, регламентовані в Положенні про впровадження пластикових карток міжнародних платіжних систем у розрахунках за товари, надані послуги та при видачі
 6. 38. Види рахунків в іноземній валюті та види операцій з ним
  відкриті в банку в іноземній валюті, визначені в Інструкції про порядок відкриття та використання рахунків у національній та іноземній валюті, затвердженої постановою Правління НБУ від 18.12.98 р. № 527. У цій же Інструкції міститься перелік операцій, які можуть здійснюватися за такими рахунками. Банківські рахунки в іноземній валюті поділяються на: - поточні; - депозитні (вкладні).
 7. 2. Проблеми науки і культури
    порядок »був наведений, мистецтво стало керованим, головним змістом творів стало вихваляння Сталіна, показ переваг соціалізму, переваги радянської людини. Починає формуватися так зване безконфліктне мистецтво. У таких творах діють герої-схеми, а ситуації легко вирішуються, оскільки в їх основі лежать непорозуміння. Прикладом такого твору є
 8. Основні напрямки контролю над організованою економічною злочинністю у сфері економічних відносин.
    порядок діяльності якої регламентуються Федеральним Законом "Про Рахункову Палаті Російської Федерації" Фінансовий контроль органів виконавчої влади включає в себе наступні види контролю: бюджетний контроль; податковий контроль; валютний контроль; контроль за кредитно-грошовими відносинами. Зазначені види контролю здійснюють наступні органи виконавчої влади: Комітет фінансового
 9. Основні напрямки контролю над організованою економічною злочинністю в сфері припинення незаконної діяльності організованих злочинних груп.
    порядок полягає в залученні центральних правоохоронних органів для проведення відповідних слідчих дій і судових розглядів щодо злочинних елементів. Без залучення зовнішніх прокурорів і суддів не обійтися особливо в тих випадках, коли щодо місцевих чесних суддів та їхніх сімей лунають погрози фізичної розправи. Разом з тим, керівники правоохоронних
 10. § 4. Умовні види звільнення від кримінального покарання
    порядок, за що на нього буде накладено адміністративне стягнення, суд за поданням органу, що здійснює контроль за поведінкою умовно засудженого, може продовжити випробувальний термін, але не більше ніж на один рік (ч. 2 ст. 74 КК). Умовність призначеного судом покарання полягає і в тому, що суд може зобов'язати такого засудженого не змінювати постійного місця проживання, роботи і (або) навчання
© 2014-2021  ibib.ltd.ua