Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоГосподарське право України → 
« Попередня Наступна »
Саниахметова Н.А .. ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ ПРАВО В ПИТАННЯХ І ОТВЕТАХУчебное посібник. Харків "Одіссей" 2000, 2000 - перейти до змісту підручника

24. Депозитні операції банків. Види депозитів


Порядок здійснення банками депозитних операцій регулюється Правилами здійснення депозитних операцій для банківських депозитів, затверджених Постановою Правління НБУ від 07.07.97 р. № 216 в редакції, затвердженій Постановою Правління НБУ від 30.06.98 р. № 250.
За своєю суттю, депозитна операція - це операція із залучення коштів на вклади та розміщення ощадних (депозитних) сертифікатів. Суб'єктами депозитних операцій є комерційні банки, які виступають як позичальники, і власники засобів - кредитори. Об'єктом депозитних операцій є кошти, які передаються комерційному банку на умовах, передбачених двостороннім договором.
Відповідно до зазначених Правил, депозит (вклад) - це кошти, які надаються фізичними та юридичними особами в управління резиденту, який є фінансовою організацією згідно з чинним законодавством України, або нерезиденту на чітко визначений строк та під відсоток, з оформленням відповідного договору. За видами депозити поділені таким чином:
депозити до запитання - це кошти, що знаходяться на поточних, бюджетних рахунках, кореспондентських рахунках комерційних банків і використовуються власниками залежно від потреби в цих коштах. Умови сплати відсотків за залишками коштів на цих рахунках визначаються у двосторонніх угодах при відкритті цих рахунків;
депозити на визначений строк (термінові) - це кошти, що зберігаються на окремих депозитних рахунках у банку протягом певного терміну , які визначається при відкритті цих рахунків. Строковими депозитами також є кошти, отримані банком від інших комерційних банків як депозит (вклад) на певний строк;
іменні депозити - депозити, при оформленні яких відкривається рахунок або оформляється депозитний сертифікат на ім'я конкретної особи. Грошові кошти за таким депозитом можуть бути отримані тільки власником рахунку (сертифіката) особисто або іншою особою за його дорученням;
депозити на пред'явника - депозити, при оформленні яких власник рахунку або депозитного сертифікату не вказується. Грошові кошти по ньому можуть бути отримані як обличчям, їх вніс, так і будь-яким іншим особою при пред'явленні документа про оформлення депозиту.
Залучення депозитів (вкладів) юридичних і фізичних осіб оформляється банком шляхом:
відкриття строкового депозитного рахунка з укладенням договору банківського вкладу (видачею ощадної книжки);
видачі ощадного (депозитного) сертифіката.
За договором банківського депозиту (вкладу) комерційний банк, який прийняв кошти від вкладника або кошти, що надійшли на рахунок вкладника від іншої сторони, зобов'язується виплатити вкладникові суму депозиту (вкладу) та нараховані відсотки на умовах та в порядку , передбаченому договором. Договір банківського вкладу має бути укладений у письмовій формі.
Ощадний (депозитний) сертифікат - це письмове свідоцтво банку про депонування коштів, яке засвідчує право вкладника або його правонаступника на отримання після закінчення встановленого строку суми депозиту (вкладу) та відсотків по ньому. Депозитний сертифікат є цінним папером.
Комерційні банки зобов'язані оприлюднити умови укладення депозитного договору, відкриття депозитних рахунків та випуску ощадних (депозитних) сертифікатів шляхом розміщення такої інформації у друкованих засобах масової інформації або загальнодоступному для клієнтів місці в установі банку, або двома засобами одночасно .
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 24. Депозитні операції банків. Види депозитів "
 1. Зміст
  депозитних) рахунків фізичних осіб 24. Депозитні операції банків. Види депозит "25. Порядок оформлення залучення грошових коштів на депозитні рахунки 26. Порядок залучення депозитів шляхом видачі депозитних сертифікатів 27. Порядок реалізації банками функцій щодо здійснення безготівкових розрахунків 28. Порядок здійснення банками розрахункового обслуговування підприємства за наявності у нього
 2. 42. Заборони, обмеження і забезпечувальні заходи щодо імпорту, експорту і транзиту товарів і послуг. Експортний контроль
  операціях є спеціальні імпортні процедури: застосування процедури міжнародних торгів або аналогічних процедур; режим попередніх імпортних депозитів. Так, у сфері державних закупівель передбачено проведення торгів за участю суб'єктів господарської діяльності будь-якої державної належності (Положення про порядок організації та проведення торгів (тендерів) у сфері
 3. 37. Види діяльності комерційних банків з платіжними картками
  депозитні банкомати). Операції за безготівковим розрахунком із застосуванням корпоративних платіжних карток на підприємствах торгівлі (послуг) і отримання готівкових грошових коштів за такими картками здійснюють довірені особи клієнтів - юридичних осіб. Останні можуть здійснювати зазначені операції в наступних випадках: - отримання готівки у валюті України для здійснення розрахунків, пов'язаних з
 4. Основні напрямки контролю над організованою економічною злочинністю у сфері економічних відносин.
  Операцій. Банківський контроль над організованою економічною злочинністю в Росії Банківський контроль в якості самостійного виду контролю відокремився в результаті створення дворівневої банківський системи і появою комерційних банків. Можна виділити наступні напрямки банківського контролю: контроль за веденням касових операцій на підприємствах; контроль при проведенні кредитних
 5. 2.1. ПОНЯТТЯ, ЗАВДАННЯ І ОСОБЛИВОСТІ
  операцій і т.д., в залежності від їх значення і масштабу розробляються спеціальні плани або видаються
 6. 22. Види юридичних осіб.
  Операцій. Фондова біржа - це структура, що створюється без мети отримання прибутку та займається виключно організацією укладання угод купівлі та продажу цінних паперів. Вона не може здійснювати операції з цінними паперами від власного імені та за дорученнями клієнтів, а також виконувати функції депозитарію (ст. 33 Закону України "Про цінні папери і фондову біржу" в редакції від 10 вересня
 7. 33 . Відкриття рахунків у банках України
  депозитних (вкладних) рахунків у національній та іноземній валюті, а також поточних бюджетних рахунків у національній валюті України. Зокрема, банки відкривають рахунки зареєстрованим в установленому чинним законодавством порядку юридичним особам і фізичним особам - суб'єктам підприємницької діяльності (далі - підприємства), філіям, представництвам, відділенням та іншим
 8. 37. Порядок і форми безготівкових розрахунків між підприємцями
  операцій з векселями комерційними банками регулюється Положенням про операції банків з векселями, затвердженим постановою Правління Раціонального банку України від 38.05.99 р., № 258. Відповідно до Законів України від 06.07.99 р. Україна приєдналася до двох міжнародних конвенцій: Женевської конвенції 1930 року, якою запроваджено Уніфікований закон про переказні векселі та прості
 9. 39. Поняття кредитування і кредитів у сфері підприємництва
  операція визначається як договір про надання кредиту, який супроводжується записами за банківськими рахунками, з відповідним відображенням у балансах кредитора і позичальника. Суб'єктами кредитних правовідносин є кредитор і позичальник, Кредит - це позиковий капітал банку у грошовій формі, що передається у тимчасове користування на умовах забезпеченості, повернення, терміновості, платності і
 10. 4. Види операцій НБУ
  операцій, що здійснюються Національним банком України для забезпечення покладених на нього функцій, визначено у ст. 42 Закону України "Про Національний банк України" від 20.05.99 р. Відповідно до зазначеної статтею НБУ може здійснювати наступні операції: надання кредитів комерційним банкам та іншим фінансово-кредитним установам для підтримки ліквідності за ставкою не нижче ставки
© 2014-2021  ibib.ltd.ua