Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоГосподарське право України → 
« Попередня Наступна »
Саниахметова Н.А.. ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ ПРАВО В ПИТАННЯХ І ОТВЕТАХУчебное посібник. Харків "Одіссей" 2000, 2000 - перейти до змісту підручника

25. Порядок оформлення залучення грошових коштів на депозитні рахунки


При залученні коштів юридичних і фізичних осіб комерційні банки відкривають строкові депозитні рахунки в національній або в іноземній валюті. Порядок відкриття та функціонування депозитних рахунків регламентовані в Інструкції про відкриття та використання рахунків у національній та іноземній валютах, затвердженої Постановою Правління НБУ від 18.12.98 р.. № 527. Депозитні рахунки відкриваються підприємствам усіх форм власності, їх відокремленим підрозділам, фізичним особам на підставі укладеного депозитного договору між власником рахунку та установою банку на визначений у договорі термін. Депозитний договір підтверджує право комерційного банку управляти залученими від юридичних і фізичних осіб коштами та право вкладників отримати в чітко визначений строк суму депозитного вкладу і відсотків за його використання. Депозитний договір укладається у письмовій формі.
Основними реквізитами та умовами депозитного договору є:
- найменування та адресу банку, що приймає депозит (вклад);
- найменування і адреса власника засобів;
- дата внесення депозиту;
- сума депозиту;
- дата вимоги вкладником своїх коштів;
- процентна ставка за користування депозитом;
- зобов'язання банку повернути суму, внесену на депозит;
-підписи сторін: керівника виконавчого органу банку або уповноваженої на це особи та вкладників (для юридичної особи - керівника або уповноваженої на це особи; для фізичної особи - власника коштів або уповноваженої ним на це особи).
Поряд з укладенням депозитного договору вкладнику може бути видана ощадна книжка.
Порядок відкриття та функціонування депозитних рахунків фізичних осіб були розглянуті вище.
Відносно депозитних рахунків юридичних осіб Інструкцією про порядок відкриття та використання рахунків у національній та іноземній валюті встановлені наступні вимоги:
грошові кошти на депозитні рахунки юридичних осіб та їх відокремлених підрозділів перераховуються з поточного рахунку і після закінчення строку зберігання повертаються на поточний рахунок;
з депозитних рахунків юридичних осіб та їх відокремлених підрозділів забороняється проведення розрахункових операцій та видача готівкових грошових коштів.
Одним з істотних умов депозитного договору є обов'язок комерційного банку сплатити за користування грошовими коштами їх власнику певну суму відповідно до встановленої в депозитному договорі процентною ставкою. Однак комерційному банку надано право змінювати розмір процентної ставки (як у бік збільшення, так і зменшення) у разі зміни облікової ставки Національного банку України з відповідним повідомленням про це вкладника. У разі незгоди вкладника на зміну процентної ставки договір може бути змінений або розірваний відповідно до чинного законодавства України. Відсотки за користування депозитними коштами можуть перераховуватися банком на поточний рахунок (фізичним особам - виплачуватися готівкою) або зараховуватися на поповнення депозиту.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 25. Порядок оформлення залучення грошових коштів на депозитні рахунки "
 1. Зміст
  порядок формування та компетенція керівних органів НБУ 4. Види операцій НБУ 5. Функції банківського регулювання та нагляду НБУ 6. Заходи впливу, що застосовуються НБУ до банків за порушення банківського законодавства 7. Порядок застосування НБУ заходів впливу попереднього реагування 8. Порядок застосування НБУ примусових заходів впливу 9. Порядок створення та реєстрації комерційного
 2. 24. Депозитні операції банків. Види депозитів
  оформленням відповідного договору. За видами депозити поділені таким чином: депозити до запитання - це кошти, що знаходяться на поточних, бюджетних рахунках, кореспондентських рахунках комерційних банків і використовуються власниками залежно від потреби в цих коштах. Умови сплати відсотків за залишками коштів на цих рахунках визначаються у двосторонніх угодах
 3. 26. Порядок залучення депозитів шляхом видачі депозитних сертифікатів
  оформлений сертифікатом (літерами та цифрами); зобов'язання банку повернути суму, внесену на депозит; дату вимоги вкладником суми за сертифікатом; процентну ставку за користування депозитом; умови виплати відсоткової ставки - у разі вимоги вкладника про повернення вкладу до обумовленого строку; найменування та адресу банку-емітента, а для іменного сертифіката - найменування (П.І.Б.)
 4. ГЛАВА 1. З історії арбітражного судоустрою та судочинства
  порядок російського комерційного суду в чому нагадує організацію наших окружних судів, але тотожним з нею рахуватися не може. Правда, комерційні суди все більше і більше прагнуть до запозичення норм виробництва судових статутів, однак, не з цілями заміни спеціальних торгових норм, а з метою поповнення відсутніх ». Задовго до реформи 1864 року в Росії Статутом про судочинство
 5. 2. СУДОВІ ВИТРАТИ
  залученого арбітражним судом до участі в арбітражному процесі, виплата цього перекладачеві добових та відшкодування понесених ним витрат у зв'язку З явкою до арбітражного суду, а також виплата грошових сум експертам, свідкам у разі, якщо призначення експертизи, виклик свідка здійснені з ініціативи арбітражного суду, проводиться за рахунок коштів федерального бюджету. Правило про оплату послуг
 6. 6. ПОРЯДОК РЕАЛІЗАЦІЇ МАЙНА
  порядок укладення договору про завдаток. Розмір завдатку визначається відповідно З нормами, встановленими федеральним законодавством і іншими нормативними правовими актами щодо продажу на торгах окремих категорій майна. При цьому розмір завдатку не може бути менше 10 відсотків від мінімальної початкової ціни продажу майна (мінімальної ціни продажу дебіторської заборгованості), за
 7. Тема 1. З ІСТОРІЇ АРБІТРАЖНОГО судоустрою і судочинства
  порядок російського комерційного суду в чому нагадує організацію наших окружних судів, але тотожним з нею вважатися не може. Правда, комерційні суди все більше і більше прагнуть до запозичення норм виробництва судових статутів, однак, не з цілями заміни спеціальних торгових норм, а з метою поповнення відсутніх ». Задовго до реформи 1864 року в Росії Статутом про судочинство по
 8. 2. Витрати, розподіл судових витрат між особами, що у справі
  залученого арбітражним судом до участі в арбітражному процесі, виплата цього перекладачеві добових та відшкодування понесених ним витрат у зв'язку з явкою до арбітражного суду, а також виплата грошових сум експертам, свідкам у разі, якщо призначення експертизи, виклик свідка здійснені з ініціативи арбітражного суду, проводиться за рахунок коштів федерального бюджету. Правило про оплату послуг
 9. 6. Порядок реалізації майна
  порядок укладення договору про завдаток. Розмір завдатку визначається відповідно до норм, встановлених федеральним законодавством і іншими нормативними правовими актами щодо продажу на торгах окремих категорій майна. При цьому розмір завдатку не може бути менше 10 відсотків від мінімальної початкової ціни продажу майна (мінімальної ціни продажу дебіторської заборгованості), за
 10. 29. Учасники ринку цінних паперів
  порядок створення та умови їх діяльності, а також заходи щодо захисту інтересів їх учасників. У Положенні інвестиційний фонд (ІФ) визначений як юридична особа, засноване у формі закритого акціонерного товариства з урахуванням вимог, передбачених Положенням, здійснює виняткову діяльність у сфері спільного інвестування. Таким чином, правовий статус ІФ визначений як
© 2014-2021  ibib.ltd.ua