Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоГосподарське право України → 
« Попередня Наступна »
Саниахметова Н.А.. ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ ПРАВО В ПИТАННЯХ І ОТВЕТАХУчебное посібник. Харків "Одіссей" 2000, 2000 - перейти до змісту підручника

4. Види операцій НБУ


Перелік операцій, що здійснюються Національним банком України для забезпечення покладених на нього функцій, визначено у ст. 42 Закону України "Про Національний банк України" від 20.05.99 р. Відповідно до зазначеної статті НБУ може здійснювати такі операції:
надання кредитів комерційним банкам та іншим фінансово-кредитним установам для підтримки ліквідності за ставкою не нижче ставки рефінансування Національного банку та в порядку, визначеному Національним банком;
здійснення дисконтних операцій з векселями та чеками в порядку, визначеному Національним банком;
купівля і продаж на вторинному ринку цінних паперів у порядку, передбаченому законодавством України;
відкриття власних кореспондентських і металевих рахунків у закордонних банках та ведення рахунків банків-кореспондентів;
купівля і продаж валютних цінностей з метою монетарного регулювання;
зберігання банківських металів, а також купівля та продаж банківських металів, дорогоцінного каміння та інших цінностей, пам'ятних та інвестиційних монет з дорогоцінних металів на внутрішньому і зовнішньому ринках без квотування і ліцензування;
розміщення золотовалютних резервів самостійно або через банки, уповноважені ним на ведення валютних операцій, здійснення операцій із золотовалютними резервами України з банками, рейтинг яких згідно класифікації міжнародних рейтингових агентств відповідає вимогам, що пред'являються до першокласних банків не нижче категорії А ;
прийом на зберігання та в управління державних, цінних паперів та інших цінностей;
видача гарантій і поручительств згідно з положенням, затвердженим Радою Національного банку;
ведення рахунку Державного казначейства України без оплати і нарахування відсотків;
здійснення операцій з обслуговування державного боргу, пов'язаних з розміщенням державних цінних паперів, їх погашенням і виплатою доходу за ними.
Ведення особистих рахунків співробітників Національного банку;
ведення рахунків міжнародних організацій;
здійснення безспірного списання коштів з рахунків своїх клієнтів відповідно до законодавством України за рішенням суду.
Крім викладених операцій, Національний банк України має право здійснювати й інші операції, необхідні для забезпечення виконання його функцій.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 4. Види операцій НБУ "
 1. Зміст
  види підприємницької діяльності 2. Ознаки підприємництва 3. Поняття підприємницького права 4. Поняття і система законодавства про підприємництво 5. Види норм підприємницького права 6. Державне регулювання підприємництва 7. Регулювання перевірок діяльності підприємців 8. Захист прав підприємців при їх порушення незаконними актами
 2. Види і стадії адміністративного права
  види 3. Суд. контроль 4. Заг. контроль 5. Прокурорський нагляд 6. Адміністративний нагляд 7. Звернення громадян як засіб контрольної діяльності 1. Діє особлива система державних органів і гро-ських організацій, на які покладено обов'язок по підтриманню і зміцненню законності та дисципліни в діяльності органів виконавчої влади. Способи забезпечення законності -
 3. Драма «розселянення»
  види сільськогосподарської кооперації. Нееквівалентний обмін між сільським господарством і го-державу спотворював, спотворювало систему розширеного відтворення в колгоспах. Обов'язкова здача продукції за низькими цінами не могла забезпечити нормальне відтворення громадського господарства колгоспів. Після виконання річних зобов'язань з поставки продукції державі, здачі зерна в порядку
 4. Поняття і види процесуальних строків. Призупинення, відновлення, продовження процесуальних строків
  операції. Особи, що у справі, втрачають право на вчинення процесуальних дій із закінченням процесуальних строків, встановлених АПК РФ або іншим федеральним законом або арбітражним судом. Заяви, скарги та інші подані закінченні процесуальних строків документи, якщо відсутня клопотання про відновлення або продовження пропущених строків, не розглядаються арбітражним судом
 5. 46. Форми міжвідомчого контролю: поняття, види, характеристика діяльності.
  Операції; вимагати від керівників проведення ревізій; опечатувати приміщення, каси, вилучати необхідні документи і отримувати від кредитних установ необхідні відомості, документи, довідки про бан ківських операції та рахунки; отримувати пояснення, висувати вимоги щодо усунення виявлених порушень; стягувати на користь держави кошти, отримані внаслідок незаконних дій
 6. Явище організованої злочинності.
  Види діяльності, здійснювані в широких масштабах організаціями та іншими групами, що мають внутрішню структуру, які отримують фінансовий прибуток і забирають владу шляхом створення й експлуатації ринків незаконних товарів і послуг. 12 У конвенції ООН 2000 дається поняття організованої злочинної групи, а саме "Організована злочинна група - структурно оформлена група в
 7. Основні види злочинних організацій, принципи їх організації та механізми життєстійкості та пріоритетні напрямки протиправної діяльності в області економіки.
  види організованої злочинності економічної спрямованості 1. Організована злочинність корисливого типу (mercenery crime). Мета - отримання безпосередньої матеріальної вигоди .. Ці злочинні організації здійснюють види діяльності зі страхування ризику, що лежать в основі мафія- методу, однак вони поєднані в одній організаційній структурі, що виконує і основну злочинну діяльність.
 8. Страхування ризику кримінальної економічної діяльності
  види кримінальних організацій з'являються як результат заміни короткострокових і випадкових контрактів стійкими відносинами, єдиним контрактом, що дозволяє контролювати поведінку учасників угод, забезпечувати надійність економічного середовища, контролювати підключення до злочинної групи тих, хто опиняється під його Гаухман Л.Д. Організована злочинність: поняття, види, тенденції, проблеми
 9. Пріоритетні напрямки діяльності організованих злочинних груп у сфері економіки
  види: Центральні банки - банки, що здійснюють випуск банкнот і що є центрами фінансово - кредитної системи; Комерційні банки - приватні і державні банки, що здійснюють універсальні операції з кредитування промислових торгових та інших підприємств; Спеціалізовані фінансово-кредитні інститути - банківські і небанківські організації, що спеціалізуються на певних
 10. Основні напрямки контролю над організованою економічною злочинністю у сфері економічних відносин.
  види контролю: бюджетний контроль; податковий контроль; валютний контроль; контроль за кредитно-грошовими відносинами. Зазначені види контролю здійснюють наступні органи виконавчої влади: Комітет фінансового моніторингу, створений Указом Президента від 01.11.2001 № 1263. 55 Злочинність: стратегія боротьби / Під. Ред. Проф. А.І. Борговий - М.: Кримінологічна асоціація, 1997 Міністерство
© 2014-2021  ibib.ltd.ua