Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочину
ГоловнаПравоГосподарське право України → 
« Попередня Наступна »
Саниахметова Н.А.. ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ ПРАВО В ПИТАННЯХ І ОТВЕТАХУчебное посібник. Харків "Одіссей" 2000, 2000 - перейти до змісту підручника

3. Структура, порядок формування та компетенція керівних органів НБУ


Структуру керівних органів Національного банку України складають:
Рада Національного банку України;
Правління Національного банку України. Рада Національного банку складається з чотирнадцяти осіб. Сім членів Ради, до складу яких входить і Голова Національного банку, призначаються Президентом України шляхом прийняття відповідного Указу. Інші члени Ради призначаються Верховною Радою України шляхом прийняття відповідної Постанови. Строк повноважень членів Ради Національного банку - сім років, за винятком Голови Національного банку, який призначається на строк здійснення його повноважень за посадою.
Згідно із Законом України "Про Національний банк 'Україна" Рада Національного банку наділений такими повноваженнями:
відповідно до загальнодержавної програми економічного розвитку та основних параметрів економічного та соціального розвитку України розробляти і вносити для інформування Верховної Ради України Основні засади грошово-кредитної політики та здійснювати контроль за їх виконанням;
здійснювати аналіз впливу грошово-кредитної політики України на стан соціально-економічного розвитку України та розробляти пропозиції відносно внесення відповідних змін до неї;
стверджувати Регламент Ради НБУ;
затверджувати кошторис доходів та витрат Національного банку та надавати до Верховної Ради України Спроге-нозірованние відомості про сальдо кошторису для включення до проекту Державного бюджету України;
приймати рішення про збільшення розміру статутного капіталу НБУ;
визначати аудиторську компанію для проведення аудиторської перевірки НБУ, розглядати аудиторський висновок і затверджувати бухгалтерський баланс НБУ;
затверджувати звіт про виконання кошторису НБУ та розподіл прибутку за звітний бюджетний рік;
затверджувати рішення Правління НБУ про участь у міжнародних фінансових організаціях, у капіталі банків та фінансово -кредитних установ;
вносити рекомендації Правлінню Національного банку в межах розроблених Основних засад грошово-кредитної політики щодо методів і форм прогнозування макропоказників економічного і соціального розвитку України, а також грошово-кредитної політики; окремих заходів монетарного і регулятивного характеру та їх впливу на економічний і соціальний розвиток України; політики курсоутворення і валютного регулювання; розвитку банківської системи та окремих нормативно-правових актів з питань банківської діяльності; удосконалення платіжної системи; інших питань у межах своєї компетенції;
вносити рекомендації Кабінету Міністрів України про вплив політики державних позик і податкової політики на стан грошово-кредитної сфери України;
застосовувати право відкладального вето щодо окремих рішень Правління НБУ з питань, віднесених до його компетенції .
Правлевве Національного банку - орган, який відповідно до Основними Принципами грошово-кредитної політики через відповідні монетарні інструменти та інших засобів банківського регулювання забезпечує реалізацію грошово-кредитної політики та здійснює управління діяльністю Національного банку України. Правління НБУ очолює Голова Національного банку. Кількісний та персональний склад Правління НБУ затверджується Радою Національного банку за поданням Голови НБУ. Повноваження Правління Національного банку:
прийняття рішень з наступних питань:
щодо економічних засобів та монетарних методів, необхідних для реалізації Основних засад грошово-кредитної політики згідно з рішеннями, прийнятими Радою НБУ з цих питань та необхідності забезпечення стабільності і купівельної спроможності національної валюти;
про емісію валюти України та вилучення з обігу банкнот і монет;
про зміну процентних ставок Національного банку;
про диверсифікацію активів Національного банку та їх ліквідності;
щодо лімітів позабалансових зобов'язань НБУ;
про формування резервів та покриття фінансових ризиків НБУ;
про розподіл прибутку і порядок відрахувань доходів до Державного бюджету України;
про встановлення лімітів операцій на відкритому ринку, що здійснюються НБУ;
про перелік цінних паперів та інших цінностей, придатних для забезпечення кредитів НБУ;
про умови допуску іноземного капіталу в банківську систему України;
про встановлення економічних нормативів для банків;
про розмір та порядок формування обов'язкових резервів для банків;
про застосування заходів впливу до комерційних банків;
про участь у міжнародних фінансових організаціях;
про купівлю та продаж майна для забезпечення діяльності НБУ;
надання на затвердження Раді Національного банку річного звіту НБУ, проекту кошторису доходів і видатків на наступний рік та іншої бухгалтерської та статистичної інформації про діяльність НБУ і банківської системи України;
визначення організаційних основ і структури Національного банку, затвердження положень про структурні підрозділи та установи НБУ, статути його підприємств, порядок призначення керівників підрозділів, підприємств та установ;
затвердження штатного розкладу Національного банку та форм оплати праці;
визначення порядку надання ліцензій на ведення банківських операцій, а також інших ліцензій у випадках, передбачених законом;
видання нормативно-правових актів Національного банку;
твердження Регламенту Правління Національного банку;
виконання інших функцій, що випливають з основної мети діяльності Національного банку.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 3. Структура, порядок формування та компетенція керівних органів НБУ "
 1. Зміст
  порядок формування та компетенція керівних органів НБУ 4. Види операцій НБУ 5. Функції банківського регулювання та нагляду НБУ 6. Заходи впливу, що застосовуються НБУ до банків за порушення банківського законодавства 7. Порядок застосування НБУ заходів впливу попереднього реагування 8. Порядок застосування НБУ примусових заходів впливу 9. Порядок створення та реєстрації комерційного
 2. 51. Порядок формування та особливості структури органів місцевого управління
  формування виборчих округів і визначення результа-тов голосування в різних країнах і навіть в межах однієї країни Існує три види виборчих округів з виборів до муніципальних поради: одномандатні, многомандат-ні і, нарешті, територія муніципалітету може становити один багатомандатний виборчий округ. Найбільш распростране-ни багатомандатні виборчі округи.
 3. Додаток 1 Положення про Офіцерському зборах (Проект)
  структура Офіцерського зібрання Офіцерські збори - вищий орган громадського самоврядування офіцерських колективів, який у тісній взаємодії з командуванням частин і органами виховної роботи організовує роботу щодо зміцнення дисципліни і правопорядку, підвищення бойової та мобілізаційної готовності, рівня бойової підготовки частин, сприяє впровадженню в життя військових колективів
 4. 1. Поняття арбітражного процесу, арбітражна процесуальна форма, завдання судочинства в арбітражних судах, джерела арбітражного процесуального права
  структуру рішення суду. Арбітражному суду, іншим учасникам процесу законом надаються певні і відповідні їх процесу-альному становищу права і покладаються обов'язки. Наприклад, обов'язок доведення лежить на особах, що у справі. Процесуальні права та обов'язки реалізуються в ході процесу у вигляді процесуальних дій. Наприклад, громадянин-підприємець може
 5. 1. Поняття і види міжнародного комерційного арбітражу
  структуру та зміст Європейської конвенції 1961 р. про зовнішньоторговельний арбітраж 6 і Закон РФ «Про міжнародний комерційний арбітраж» від 7 липня 1993 р. Європейська конвенція 1961 р. була розроблена під егідою Європейської Економічної Комісії ООН (ЄЕК ООН) і прийнята в Женеві за участю не тільки європейських держав, але і деякими країнами з інших континентів. В даний час до складу
 6. 12. Центральні органи виконавчої влади: поняття, компетенція, види. Нормативні акти регламентують їх діяльність.
  Структури виконавчої влади було прийнято Закон від 18. 04. 1991 р. «Про створення Кабінету Міністрів України». Цим законом Рада Міністрів УРСР практично було реорганізовано і на його базі створено Кабінет Міністрів, не відрізняється ні структурою і штатом, ні порядком створення від Ради Міністрів. Відповідно до чинної Конституції України та Указом президента від 14.12.96 «Про склад каб. Мін-в »
 7. 7. Форма правління: поняття, види (монархія, її види, республіка)
  структура вищих органів державної влади, порядок їх утворення, взаємодії та розподілу компетенції між ними. Храрактерізует ступінь участі населення у формуванні системи державної влади. Форма правління показує, хто управляє госудаств, хто стоїть на чолі. Монархія - форма правління, при якій верховна державна влада повністю або частково належить
 8. Основні напрямки контролю над організованою економічною злочинністю у сфері економічних відносин.
  Структур; нагляд за законністю створення, ліцензування та ліквідації підприємств; контроль за законністю діяльності органів, наділених відповідними повноваженнями. Реєстраційний контроль. Це вид державного контролю, здійснюваного Державної реєстраційної палатою. Цей орган проводить реєстрацію підприємств різних організаційно-правових форм. Законом РФ "Про загальні
 9. 2.2. Формування системи управління реформуванням Збройних Сил
  структури чи організації держави необхідне створення спеціального механізму, за допомогою якого держава планує провести дослідження і організацію управління їх реформуванням. Однією з основних причин низької ефективності реформи ЗС РФ є відсутність комплексного, злагодженого механізму забезпечення їх проведення. Хоча участь у реформуванні армії беруть багато органів і
 10. 21. Установчі документи суб'єктів підприємництва
  структурі ради підприємства; про товарний знак і т.п. У статуті підприємства визначається орган, який має право представляти інтереси трудового колективу (рада трудового колективу, рада підприємства, профспілковий комітет тощо). Спеціальні вимоги до установчих документів господарських товариств містяться в ст. 4 Закону України "Про господарські товариства". Установчі документи
© 2014-2022  ibib.ltd.ua