Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Вексельне право / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоГосподарське право України → 
« Попередня Наступна »
Саниахметова Н.А.. ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ ПРАВО В ПИТАННЯХ І ОТВЕТАХУчебное посібник. Харків "Одіссей" 2000, 2000 - перейти до змісту підручника

16. Умови та порядок розширення ліцензії на здійснення банківських операцій


У діючого банку, що вже отримав ліцензію на здійснення банківських операцій, у процесі його діяльності може виникнути необхідність у розширенні ліцензії, тобто отриманні дозволу НБУ на здійснення банківських операцій, не передбачених раніше отриманою ліцензією.
Порядок та умови розширення ліцензії на здійснення банківських операцій регламентовані також у Положенні про порядок видачі банкам ліцензії на здійснення банківських операцій, затвердженому постановою Правління НБУ від 06.05.98 р. № 181.
Рішення про розширення комерційному банку ліцензії на здійснення банківських операцій може бути прийнято НБУ в разі дотримання банком обов'язкових умов, необхідних для отримання ліцензії, а також наступних додаткових умов.
Статутний капітал банку повинен бути зареєстрований і фактично сплачений у розмірі, не нижчому встановленого НБУ.
Розмір капіталу банку повинен бути не менше встановленого НБУ і повинен перевищувати розмір зареєстрованого фактично сплаченого статутного капіталу банку.
Банком повинні бути сформовані у встановленому НБУ розмірі всі обов'язкові фонди та резерви, а також повинні бути дотримані встановлені НБУ економічні нормативи.
Діяльність банку повинна бути стабільно беззбиткової протягом півріччя, що передує його зверненню до НБУ.
Стан кредитного портфеля банку не повинно загрожувати інтересам його кредиторів і вкладників.
Необхідно наявність позитивного висновку зовнішнього аудитора про діяльність банку за звітний рік, що передує зверненню банку в НБУ.
Повинні бути відсутні письмово підтверджені порушення банком вимог чинного законодавства, нормативних актів НБУ і внутрішніх документів банку протягом півріччя, що передує зверненню банку в НБУ.
Банк сповіщав територіальне управління НБУ про всі структурних і кадрових змін в складі керівних осіб.
Для розширення ліцензії на здійснення банківських операцій комерційний банк повинен надати в НБУ такі документи:
клопотання банку про розширення ліцензії;
бізнес -план на наступний рік діяльності банку з урахуванням здійснення операцій, на які він бажає розширити ліцензію, що містить:
перелік операцій, які бажає здійснювати банк, обгрунтувань їх економічної доцільності;
коло клієнтів, яких банк має намір залучити на обслуговування;
економічне обгрунтування прогнозованих показників балансового звіту та звіту про прибутки і збитки (опис джерел залучення та спрямування коштів, фінансових результатів діяльності, формування резервів у розмірах, необхідних для покриття можливих збитків, прогнозований розрахунок дотримання економічних нормативів);
розрахунковий балансовий звіт і розрахунок звіту про прибутки і збитки на наступний фінансовий рік (з урахуванням операцій, які буде проводити банк після розширення ліцензії);
опис кадрових змін та структури банку;
балансовий звіт банку і звіт про прибутки і збитки на останню звітну дату;
висновок аудитора про діяльність банку за звітний рік, що передує зверненню до НБУ;
відповідні внутрішні документи банку, що регламентують здійснення банком операцій, на які банк бажає розширити ліцензію;
відомості, що підтверджують професійний рівень керівників відповідний підрозділів, які здійснюватимуть операції, на які банк бажає розширити ліцензію;
висновок територіального управління НБУ про фінансовий стан банку, дотримання вимог чинного законодавства, дотриманні всіх необхідних для здійснення банківських операцій технічних умов , що пред'являються НБУ, а також пропозиції щодо можливості розширення ліцензії;
довідку про відсутність заборгованості банку перед бюджетом і відсутності порушень податкового законодавства протягом шести місяців, що передують зверненню банку в НБУ;
звіт по всіх операціях, які дозволені банку ліцензією, за останні шість місяців.
Процедура розгляду органами НБУ пакета документів, наданих для розширення ліцензії на здійснення банківських операцій, аналогічна процедурі, здійснюваної при видачі ліцензії. Однак рішення про розширення ліцензії комерційному банку приймається Комісією територіального управління НБУ.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 16. Умови та порядок розширення ліцензії на здійснення банківських операцій "
 1. Зміст
  Передмова Розділ 1. ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ ПРАВО 1. Поняття і види підприємницької діяльності 2. Ознаки підприємництва 3. Поняття підприємницького права 4. Поняття і система законодавства про підприємництво 5. Види норм підприємницького права 6. Державне регулювання підприємництва 7. Регулювання перевірок діяльності підприємців 8. Захист прав
 2. 14. Правовий статус і порядок відкриття територіально відокремленого безбалаісового відділення комерційного банку
  Територіально відокремлене безбалансове відділення створюється комерційним банком з метою поліпшення обслуговування власних клієнтів і розширення їх кола. Правовий статус таких відділень характеризується наступними ознаками: відділення є структурним підрозділом банку; територіальне знаходження відокремлено від банку або його філії; відсутність окремого балансу; рух капіталу по
 3. 37. Види діяльності комерційних банків з платіжними картками
  Правові засади здійснення діяльності банків з платіжними картками закріплені в Положенні 6 порядок емісії платіжних карток і здійснення операцій з їх застосуванням, затвердженому Постановою Правління НБУ від 24.09.99 р. № 479. Зазначеним Положенням встановлено загальні вимоги Національного банку України до порядку здійснення банками емісії платіжних карток, визначено операції,
 4. Основні напрямки контролю над організованою економічною злочинністю у сфері економічних відносин.
  Контроль над організованою економічною злочинністю, на мій погляд, можна визначити як регламентовану нормами права діяльність державних, муніципальних органів, а також недержавних організацій, спрямовану на попередження, виявлення і припинення порушення правових норм, що забезпечують нормальне функціонування економічної системи. Це визначення відображає найбільш
 5. 33. Відкриття рахунків у банках України
  Порядок відкриття рахунків в банках регулює Інструкція № 3 "Про порядок відкриття та використання рахунків у національній та іноземній валюті", затверджена постановою Правління Національного банку України від 18.12.98 р. № 527 (назва - в редакції від 14.04.2000 р. № 146 (далі - Інструкція). Ця Інструкція регулює правовідносини, що виникають при відкритті клієнтам банків поточних, депозитних
 6. 3. Структура, порядок формування та компетенція керівних органів НБУ
  Структуру керівних органів Національного банку України складають: Рада Національного банку України; Правління Національного банку України. Рада Національного банку складається з чотирнадцяти осіб. Сім членів Ради, до складу яких входить і Голова Національного банку , призначаються Президентом України шляхом прийняття відповідного Указу. Інші члени Ради призначаються Верховною
 7. 7. Порядок застосування НБУ заходів впливу попереднього реагування
  Процедура застосування Національним банком заходів впливу попереднього реагування за порушення банківського законодавства детально регламентована в Положенні про застосування Національним банком України до банків та інших фінансово-кредитних установ заходів впливу за порушення банківського законодавства, затвердженому Постановою Правління НБУ від 26.05.2000 р. № 215. Заходи
 8. 8. Порядок застосування НБУ примусових заходів впливу
  Порядок застосування Національним банком України примусових заходів впливу за порушення банківського законодавства детально регламентований у По-, ложении про застосування Національним банком України до банків та інших фінансово-кредитних установ заходів впливу за порушення банківського законодавства, затвердженому Постановою Правління НБУ від 26.05.2000 р. № 215. Примусові заходи
 9. 15. Умови та порядок отримання ліцензії на здійснення банківських операцій новоствореним комерційним банком
  Комерційні банки мають право здійснювати банківські операції тільки після отримання відповідної ліцензії Національного банку України. Ліцензування банківської діяльності - це порядок видачі комерційним банкам, які з часу реєстрації Національним банком України набули статусу юридичної особи, дозволу на здійснення окремих або всіх банківських операцій, якщо умови
 10. 19. Порядок санації банку, щодо якого прийнято рішення НБУ про ліквідацію
  У Положенні про застосування Національним банком України до банків та інших фінансово-кредитних установ заходів впливу за порушення банківського законодавства передбачається можливість проведення санації банку, щодо якої Національним банком України прийнято рішення про ліквідацію. Заяви про намір взяти участь в санації банку подаються бажаючими юридичними та фізичними
© 2014-2021  ibib.ltd.ua