Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоГосподарське право України → 
« Попередня Наступна »
Саниахметова Н.А.. ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ ПРАВО В ПИТАННЯХ І ОТВЕТАХУчебное посібник. Харків "Одіссей" 2000, 2000 - перейти до змісту підручника

31. Види операцій комерційних банків з векселями


Одним з провідних напрямків банківської діяльності є здійснення банками операцій з цінними паперами з їх випуску та обігу, в тому числі - здійснення операцій з векселями. Відповідно до ст. 21 Закону України "Про цінні папери і фондову біржу" вексель - це цінний бум & га, який засвідчує безумовне грошове зобов'язання векселедавця виплатити після настання терміну певну суму грошей власнику векселя (векселедержателю).
Загальні умови, правила та порядок проведення банками на території України операцій з векселями визначені в Положенні про операції банків з векселями, затвердженому постановою Правління НБУ від 28.05.99 р. № 258. Сферою застосування зазначеного Положення є операції, у зв'язку із здійсненням яких банки набувають будь-які вексельні або цивільні права та обов'язки з утримання вексельних зобов'язань. Положення регулює порядок проведення банками операцій з векселями, номінованими в національній валюті України, складеними в Україні і підлягають оплаті на території України.
Виступати суб'єктами вексельного права, тобто приймати на себе всі права та обов'язки, що випливають із змісту векселя, мають право банки, що мають статус юридичної особи. Установи банку, що не мають статусу юридичної особи, можуть отримати від головного банку - юридичної особи повноваження на здійснення всіх або окремих операцій з векселями в порядку, встановленому чинним законодавством.
У Положенні про операції банків з векселями приведений наступний перелік операцій з векселями, які можуть здійснювати банки:
Кредитні - операції, які супроводжуються наданням або залученням грошових коштів проти векселів або під забезпечення векселями.
Кредитні операції поділяються на:
активні:
а) облік векселів;
б) надання кредитів під заставу векселів;
пасивні (рефінансування кредитних активних, гарантійних і розрахункових операцій):
а) переоблік придбаних векселів;
б) одержання кредитів під заставу векселів.
Торгівельні - операції з вкладення або залучення-^ нію грошових коштів під векселі.
Торговельні операції поділяються на:
активні:
а) купівля векселів;
пасивні (рефінансування кредитних і торговельних активних, гарантійних і розрахункових операцій):
а) продаж придбаних векселів. Гарантійні - операції, що супроводжуються прийняттям банку на себе зобов'язань платежу за векселями з відкладальною умовою, тобто оплатити векселі при настанні певних обставин і в обумовлений термін.
Гарантійні операції поділяються на:
а) авалювання векселів;
б) видачу гарантій на забезпечення оплати векселів. Розрахункові операції, що підрозділяються на:
операції з оформлення заборгованості векселями:
а) акцептація переказних векселів банком, виданих на банк кредитором банку;
б) видача простих векселів банком кредиторові банку;
в) видача банком переказних векселів на боржника банку;
г) видача банку простих векселів боржником банку;
операції з розрахунків з використанням векселів:
а) вексельний платіж банку кредитору;
б) вексельний платіж боржника банку. Комісійні та довірчі операції:
а) інкасування векселів;
б) оплата векселів, в яких банк виступає особливим платником (доміциліатом);
в) зберігання векселів (оригіналів, копій і примірників);
г) купівля, продаж і обмін векселів за дорученням клієнтів.
Банк проводить операції з векселями на підставі угод з клієнтом (іншим банком). Угоди про кредитні, торгових і гарантійних операціях, а також инкассировании векселів та зберіганні, купівлю, продаж та обмін векселів за дорученням клієнтів (інших банків) мають бути укладені у письмовій формі з урахуванням вимог чинного законодавства. Розрахункові операції можуть здійснюватися без угод (договорів) на підставі первинних документів (реєстрів, актів тощо).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 31. Види операцій комерційних банків з векселями "
 1. Зміст
  види підприємницької діяльності 2. Ознаки підприємництва 3. Поняття підприємницького права 4. Поняття і система законодавства про підприємництво 5. Види норм підприємницького права 6. Державне регулювання підприємництва 7. Регулювання перевірок діяльності підприємців 8. Захист прав підприємців при їх порушення незаконними актами
 2. 37. Порядок і форми безготівкових розрахунків між підприємцями
  операцій з векселями комерційними банками регулюється Положенням про операції банків з векселями, затвердженим постановою Правління Раціонального банку України від 38.05.99 р., № 258. Відповідно до Законів України від 06.07.99 р. Україна приєдналася до двох міжнародних конвенцій: Женевської конвенції 1930 року, якою запроваджено Уніфікований закон про переказні векселі та прості
 3. 39. Поняття кредитування і кредитів у сфері підприємництва
  види по різних підставах. Так, якщо критерієм класифікації є строки використання, то банківські кредити поділяються на: а) короткострокові - до I року (можуть надаватися банками у разі тимчасових фінансових труднощів, що виникають у зв'язку з витратами виробництва та обігу, не забезпечених надходженнями коштів у відповідному періоді); б) середньострокові - до 3 років (можуть
 4. 4. Види операцій НБУ
  операцій, що здійснюються Національним банком України для забезпечення покладених на нього функцій, визначено у ст. 42 Закону України "Про Національний банк України" від 20.05.99 р. Відповідно до зазначеної статті НБУ може здійснювати наступні операції: надання кредитів комерційним банкам та іншим фінансово-кредитним установам для підтримки ліквідності за ставкою не нижче ставки
 5. Основні напрямки контролю над організованою економічною злочинністю у сфері економічних відносин.
  види контролю: бюджетний контроль; податковий контроль; валютний контроль; контроль за кредитно-грошовими відносинами. Зазначені види контролю здійснюють наступні органи виконавчої влади : Комітет фінансового моніторингу, створений Указом Президента від 01.11.2001 № 1263. 55 Злочинність: стратегія боротьби / Під. Ред. Проф. А.І. Борговий - М.: Кримінологічна асоціація, 1997 Міністерство
 6. 22. Види юридичних осіб.
  операцій. Фондова біржа - це структура, що створюється без мети отримання прибутку та займається виключно організацією укладання угод купівлі та продажу цінних паперів. Вона не може здійснювати операції з цінними паперами від власного імені та за дорученнями клієнтів, а також виконувати функції депозитарію (ст. 33 Закону України "Про цінні папери і фондову біржу" в редакції від 10 вересня
 7. 42. Заборони, обмеження і забезпечувальні заходи щодо імпорту , експорту і транзиту товарів і послуг. Експортний контроль
  види експорту - імпорту. До них відносяться: експорт з території України предметів, які становлять національне, історичне або культурне надбання українського народу, що визначається згідно із законами України; імпорт або транзит будь-яких товарів, про які заздалегідь відомо, що можуть завдати шкоди здоров'ю або становити загрозу життю населення та тваринного світу, або привести до руйнування
 8. 1. Поняття банку. Особливості правового статусу банківської установи
  операцій, передбачених чинним законодавством Поняття "банк" також визначено як дефініції в Законі України "Про Національний банк України" від 20.05.99 р. Згідно ст. 1 Закону "банк - це юридична особа, яка на підставі ліцензії НБУ здійснює діяльність по залученню вкладів від фізичних та юридичних осіб, веденню рахунків і наданню кредитів на власних
 9. 5. Функції банківського регулювання та нагляду НБУ
  види перевірок на місцях банків, інших фінансово-кредитних установ в Україні, а також перевірку достовірності інформації, що надається юридичними та фізичними особами при реєстрації банків та інших фінансово-кредитних установ та ліцензування банківських операцій; має право вимагати від банків та інших фінансово-кредитних установ проведення загальних зборів акціонерів (учасників) та
 10. 6. Заходи впливу, що застосовуються НБУ до банків за порушення банківського законодавства
  операцій на строк до одного року або відкликання ліцензії на здійснення всіх банківських операцій ; відсторонення керівництва (голови правління та головного бухгалтера) від управління банком; призначення тимчасової адміністрації; накладення штрафів на банки; накладення штрафів на керівників банків у розмірі до 100 неоподатковуваних податком мінімумів доходів громадян; ліквідація або реорганізація банків.
© 2014-2022  ibib.ltd.ua