Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоГосподарське право України → 
« Попередня Наступна »
Саниахметова Н . А.. ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ ПРАВО В ПИТАННЯХ І ОТВЕТАХУчебное посібник. Харків "Одіссей" 2000, 2000 - перейти до змісту підручника

48. Розрахунки за зовнішньоекономічними договорами


Особливості розрахункових операцій за зовнішньоекономічними договорами визначені в Законі України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" від 23.09.94 р. (далі - Закон).
Відповідно з ним виручка резидентів в іноземній валюті підлягає зарахуванню на їх валютні рахунки в уповноважених банках у терміни виплати заборгованостей, зазначені в контрактах, але не пізніше 90 календарних днів з дати митного оформлення (виписки вивізної вантажної митної декларації) продукції, що експортується, а в разі експорту робіт (послуг), прав інтелектуальної власності - з моменту підписання акта або іншого документа, що засвідчує виконання робіт (послуг), експорт прав інтелектуальної власності. Перевищення зазначеного терміну потребує індивідуальної ліцензії Національного банку України. За цим Законом такий же ліцензії потребують імпортні операції резидентів, які здійснюються на умовах відстрочення поставки, коли вона перевищує 90 календарних днів з моменту здійснення авансового платежу або виставлення векселя на користь постачальника продукції (робіт, послуг).
Законом передбачено наслідок порушення резидентами зазначених термінів: стягнення пені за кожний день прострочення у розмірі 0,3 відсотка від суми неодержаної виручки (митної вартості недопоставлений-ної продукції) в іноземній валюті, перерахованої за офіційним поточним валютним курсом на день нарахування пені. При цьому загальний розмір нарахованої пені не може перевищувати розміру заборгованості.
Відповідно до Указу Президента України "Про заходи щодо впорядкування розрахунків за договорами, що укладаються суб'єктами підприємницької діяльності України" від 04.10.94 р., з метою забезпечення своєчасного та якісного проведення розрахунків за договорами, сторонами яких є суб'єкти підприємницької діяльності, розрахунки за зовнішньоекономічними договорами (контрактами), укладеними суб'єктами підприємницької діяльності України всіх форм власності, предметом яких є товари (роботи, послуги), здійснюються відповідно до Уніфікованих правил і звичаїв для документарних акредитивів Міжнародної торгової палати. Уніфікованими правилами по інкасо Міжнародної торгової палати (далі - Уніфіковані правила).
Суб'єктам підприємницької діяльності України при укладенні та виконанні зовнішньоекономічних договорів (контрактів) наказано забезпечувати дотримання вимог, передбачених Уніфікованими правилами.
В Указі Президента України від 04.10.94 р. передбачено, що наслідком недотримання зазначених вище вимог є визнання у встановленому порядку недійсними зовнішньоекономічних договорів (контрактів), що не відповідають вимогам Указу.
Уніфіковані правила і звичаї для документарних акредитивів вироблені Міжнародною торговою палатою і діють у редакції 1993 року (публікація МТП № 500).
Під документарним акредитивом Уніфіковані правила розуміють будь-яку угоду (як би воно не було названо і позначено), з якого банк (банк-емітент), діючи на прохання і на підставі інструкцій клієнта (наказодавця акредитива) , повинен:
а) або здійснити платіж третій особі або за його наказом (бенефіціару), або оплатити чи акцептувати переказні векселі (тратти), виставлені бенефіціаром, б) або надати повноваження іншому банку здійснити такий платіж або оплатити, акцептувати або негоціювати переказні векселі (тратти) проти передбачених документів, якщо дотримані всі умови акредитиву.
Уніфіковані правила по інкасо, розроблені і затверджені Міжнародною торговельною палатою, діють у редакції 1978 р. (публікація МТП № 322). Оскільки цей документ не носить нормативного характеру, на нього необхідно зробити відповідне посилання у зовнішньоторговельному контракті і в тексті інкасового доручення.
Інкасо є розрахунковою банківською операцією, при якій банк-ремітент, що діє в суворій відповідності з інструкціями свого клієнта (довірителя), приймає на себе зобов'язання здійснювати операції з представленими клієнтом документами в цілях отримання від платника акцепту і (або) платежу, або видачі документів на інших умовах. Отже, спрощено інкасо можна визначити як доручення експортера (кредитора) своєму банку одержати від імпортера (платника) безпосередньо або через інший банк певну грошову суму або підтвердження, що ця грошова сума буде виплачена у встановлений термін.
Названі правила встановлюють два різновиди інкасо: чисте інкасо та документарне інкасо.
Чисте інкасо означає інкасо фінансових документів, що не супроводжуються комерційними документами. До фінансових документів Уніфіковані правила по інкасо відносять перекладні векселі, прості векселі, чеки, платіжні розписки і тому подібні документи, використовувані для одержання платежу грошима. До комерційних документів Правила відносять рахунки, відвантажувальні документи, документи про право власності або інші документи, які не є фінансовими.
Документарне інкасо - інкасо фінансових документів, супроводжуваних комерційними документами, або інкасо комерційних документів, що не супроводжуваних фінансовими документами.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 48. Розрахунки за зовнішньоекономічними договорами "
 1. 32. "М'яке право" і 1Ех mегсаtoria
  розрахунки за зовнішньоекономічними договорами (контрактами), укладеними суб'єктами підприємницької діяльності України всіх форм власності, предметом яких є товари (роботи, послуги), здійснюються відповідно до Уніфікованих правил і звичаями для документарних акредитивів та Уніфікованими правилами по інкасо Міжнародної торгової палати. "М'яким правом" у сфері
 2. Зміст
  розрахунків між підприємцями 38. Правове регулювання обігу готівки 39. Поняття кредитування і кредитів у сфері підприємництва 40. Кредитування в іноземній валюті 41. Кредитний договір 42. Способи забезпечення кредитних зобов'язань 43. Поняття, види і суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності 44. Ліцензування і квотування експорту та імпорту 45. Поняття і зміст
 3. Основні напрямки контролю над організованою економічною злочинністю у сфері економічних відносин.
  Розрахунків, організації та регулювання грошового обігу, валютних операцій. Банківський контроль над організованою економічною злочинністю в Росії Банківський контроль в якості самостійного виду контролю відокремився в результаті створення дворівневої банківський системи і появою комерційних банків. Можна виділити наступні напрямки банківського контролю: контроль за веденням
 4. 52. Санкції за порушення законодавства про зовнішньоекономічну діяльність
  розрахунку за зовнішньоекономічними операціями, приноситься величезний збиток Україні. Суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності несуть відповідальність у видах та формах, передбачених стст. 33 і 37 Закону "Про зовнішньоекономічну діяльність", іншими законами України та / або зовнішньоекономічними договорами (контрактами). Відповідно до ст. 33 Закону "Про зовнішньоекономічну діяльність" у сфері
 5. 20. Принципи правового регулювання ЗЕД
  розрахунків, у тому числі за експортними та імпортними операціями, не допускається уступка вимоги та переведення боргу. Хоча Указ увійшов в дію на підставі пункту 4 розділу XV Конституції України, в цій частині він в силу не міг вступити, оскільки згідно із Законом про ЗЕД в даному випадку потрібно, щоб заборона на ті чи інші угоди (а це відноситься до форми ЗЕД) був встановлений законом України, тобто
 6. 40. Регулювання цін і тарифів
  розрахунках із зарубіжними партнерами застосовуються контрактні (зовнішньоекономічні) ціни, що формуються відповідно до цін і умов світового ринку. Регулювання внутрішнього ціноутворення на експортну та імпортну продукцію (послуги) визначається Кабінетом Міністрів України (Закон від 03.12.90 р. "Про ціни і ціноутворення"). Разом з тим, для сфери ЗЕД, в т.ч. для експортно-імпортної
 7. 42. Заборони, обмеження і забезпечувальні заходи щодо імпорту, експорту і транзиту товарів і послуг. Експортний контроль
  розрахунків в іноземній валюті, підлягають обліку (реєстрації) окремі види зовнішньоекономічних контрактів, предметом яких є: товари, відносини з реекспорту яких регулюються чинним законодавством України та міжнародними договорами України; товари походженням з України, щодо яких міжнародними договорами України передбачено добровільні обмеження експорту
 8. 1. Поняття зовнішньоекономічного контракту
  розрахунків, приймання товару по кількості і якості, відповідальність сторін за прострочення або невиконання договору. В іншому випадку можуть виникнути непереборні труднощі при стягненні платежів або штрафів. Зазначені специфічні особливості зовнішньоторговельних операцій обумовлюють особливо ретельний підхід до складання та оформлення контрактів. Відповідно до Положення про форму
 9. 3. Облік (реєстрація) зовнішньоекономічних контрактів
  розрахункових операцій за зовнішньоекономічними договорами, то відповідно до Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" від 23.09.94 р., виручка резидентів в іноземній валюті підлягає зарахуванню на їх валютні рахунки в уповноважених банках у терміни виплати заборгованостей, зазначені в контрактах, але не пізніше 90 календарних днів з дати митного оформлення (виписки
 10. 7. Правове регулювання порядку укладення та виконання контрактів
  розрахунків в іноземній валюті "від 23.09. 94 р.; Закон України" Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах "від 15.09.95 р.; Декрет Кабінету Міністрів України" Про систему валютного регулювання і валютного контролю "від 19.02.93 р.; Указ Президента України "Про заходи щодо впорядкування розрахунків за договорами, що укладаються суб'єктами підприємницької діяльності України" від
© 2014-2022  ibib.ltd.ua