Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоГосподарське право України → 
« Попередня Наступна »
Саниахметова Н.А.. ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ ПРАВО В ПИТАННЯХ І ОТВЕТАХУчебное посібник. Харків "Одіссей" 2000, 2000 - перейти до змісту підручника

37. Податок на прибуток


Прибуток суб'єктів господарської діяльності України від експортно-імпортних операцій зараховується в їх валового доходу і з урахуванням валових витрат обкладається податком на прибуток за правилами, передбаченими Законом України від 28.12.94 р. "Про оподаткування прибутку підприємств "(за загальним правилом, ставка податку становить 30 відсотків).
Що ж до іноземних суб'єктів господарської діяльності, які охоплюються в податковому законодавстві більш широким терміном "нерезиденти", то їх доходи з джерелом походження в Україні від провадження господарської діяльності оподатковуються за особливими правилами. Справляння податку відбувається у джерела доходів, тобто шляхом його утримання резидентом (в т.ч. суб'єктом господарської діяльності України), що здійснює на користь нерезидента будь-яку виплату з доходу від здійснення господарської діяльності нерезидента в Україні. Під доходами нерезидента розуміються відсотки, дивіденди, роялті, доходи від спільної діяльності, орендна плата, брокерська, комісійна і агентську винагороду і будь-які інші доходи. Разом з тим, доходи у вигляді виручки від передачі резиденту України товарів, робіт чи послуг не розглядаються як доходи, отримані нерезидентом від господарської діяльності в Україні, і, отже, не обкладаються податком на прибуток (наприклад, суми, що перераховуються резидентом нерезиденту в оплату за поставку
продукції).
За загальним правилом, доходи нерезидентів оподатковуються на репатріацію у розмірі 15 відсотків від суми виплачуваного доходу (і за рахунок цієї суми). Виняток становлять деякі види доходів, наприклад:
доходи від інвестицій в облігації та казначейські зобов'язання, які оподатковуються за ставкою 30 відсотків;
доходи від фрахту транспортних засобів, оподатковуються за ставкою 6 відсотків; доходи у вигляді дивідендів на корпоративні права, емітовані резидентами, які оподатковуються за ставкою 15 відсотків, але тільки у випадку репатріації доходів за кордон.
Доходи нерезидента оподатковуються таким же чином і тоді, коли нерезидент здійснює господарську діяльність в Україні через своє постійне представництво. У цьому випадку воно виробляє утримання податку на доходи нерезидента та перерахування до бюджету. При цьому воно прирівнюється з метою оподаткування до платника податку, який здійснює свою діяльність незалежно від нерезидента. Постійним представництвом нерезидента в Україні вважається постійне місце діяльності, через яке повністю або частково здійснюється господарська діяльність нерезидента на території України, До постійних представництв, зокрема, відносяться місце управління, філіал, офіс, завод, фабрика, майстерня, шахта, нафтова чи газова свердловина , кар'єр або інше місце розвідки чи видобутку корисних копалин. З метою оподаткування до постійних представництв прирівнюються резиденти, які мають повноваження діяти від імені нерезидента, що тягне за собою виникнення у нерезидента цивільних прав та обов'язків (укладати договори (контракти) від імені нерезидента; містити (зберігати) запаси товарів, що належать нерезиденту, з числа яких здійснюється поставка товарів від імені нерезидента, крім нерезидентів, що мають статус складу митниці).
У такому ж порядку, що і постійні представництва нерезидентів, утримують і перераховують податок на доходи нерезидентів резиденти, які надають агентські, довірчі, комісійні та інші подібні послуги з продажу чи придбання товарів (робіт, послуг) за рахунок і на користь нерезидента.
Особливу роль в оподаткуванні доходів нерезидентів грають укладені Україною двосторонні договори про усунення подвійного оподаткування (з урахуванням правонаступництва СРСР, таких діючих договорів налічується більше 40). Зокрема, цими договорами, як правило, передбачається застереження про брокера, комісіонера чи якомусь іншому агента з незалежним статусом, не здійснює своєї діяльності повністю від імені нерезидента. Діяльність нерезидента через такого агента не розглядається як діяльність через постійне представництво. Багатьма з договорів про усунення подвійного оподаткування передбачаються ставки податку на репатрійованих пасивні доходи (дивіденди, відсотки, роялті) нижчі, ніж установлені чинним законодавством України (так, за Угодою з Іраном ставка податку не може перевищувати 10 відсотків, а за угодою з Кіпром, укладеним ще колишнім СРСР, - 0 відсотків). Крім того, встановлюється правило, згідно з яким обкладання здійснюється тільки в одній з договірних країн.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 37. Податок на прибуток "
 1. 3.8.1 План доходів і витрат.
  Прибутків і збитків Доходи і витрати по звичайних видах діяльності 2004 За місяць За рік Виручка від продажу товарів, продукції, послуг Л 195000 2340000 ПДВ (18%) B 35100 421200 Чиста виручка C 159900 1918800 Змінні витрати : Сировинні матеріали 6000 72000 Електроенергія 33660 403920 Інші змінні витрати 13800 16200 Разом змінні витрати D 53460 492120 Постійні витрати
 2. 49. Зовнішньоекономічні операції з давальницькою сировиною
  податками та зборами, які стягуються Орі ввезенні товарів. Сплата ввізного мита, податків та зборів (крім митних зборів) провадиться українським виконавцем шляхом видачі простого векселя державній податковій інспекції за місцезнаходженням виконавця з терміном платежу, що дорівнює строку здійснення операції з давальницькою сировиною, але не більше ніж на 90 календарних днів з моменту оформлення
 3. 56. Поняття, види і форми здійснення іноземних інвестицій
  податку на прибуток (доходи). Згідно з Указом Президента України "Про деякі питання іноземного інвестування" від 07.07.98 р, № 748/98 іноземні інвестиції при первинному інвестуванні можуть здійснюватися у вигляді валюти України, яка придбана за іноземну валюту на міжбанківському валютному ринку України або отримана іноземним інвестором як прибуток (дохід) внаслідок здійснення
 4. 18. Особливості правового режиму офшорних зон
  податкові пільги по прибутку, доходів, отриманих від діяльності поза зоною, аж до повного звільнення від податку на прибуток (доходи), з оплатою тільки лише за реєстрацію своєї компанії, а також невеликого щорічного платежу приймаючій державі і платні директорам і співробітникам компанії, рекрутіруемих тільки з числа місцевих жителів. Режим пільг залежить від кожної конкретної офшорної
 5. Зміст
  оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва 11. Легітимація суб'єктів підприємництва 12. Державна реєстрація суб'єктів підприємництва 13. Скасування державної реєстрації суб'єкта підприємництва 14. Ліцензування певних видів підприємницької діяльності 15. Анулювання ліцензії 16. Нагляд, контроль та відповідальність у сфері
 6. 6.1. Основний податок
  податок за ставками, встановленими чинним законодавством України ". Прибутковий податок стягується з приватних нотаріусів у порядку, викладеному в розділі IV Декрету Кабінету Міністрів України від 26.12.92 р. № 13-92" Про прибутковий податок з громадян "як" Інші доходи громадян ", не передбачені як об'єкти оподаткування у розділах II та III Декрету. Спільним листом ДПА та Мін'юсту України
 7. Явище організованої злочинності.
  налогічная цінність представляють і так звані типологічні елементи організованої злочинної діяльності у сфері економіки: з десяти елементів досить непряме відношення до економіки мають три - третій, сьомий і десятий (Див.: Там же. С. 115-116). 27 Про початок процесу такого захоплення в одному з великих російських регіонів - в Примор'ї, - ще в 1994 році відверто говорив в інтерв'ю
 8. 57. Державні гарантії захисту іноземних інвестицій
  податків, зборів та інших обов'язкових платежів гарантується безперешкодний і негайний переказ за кордон їх прибутків, доходів та інших коштів в іноземній валюті, отриманих на законних підставах внаслідок здійснення іноземних інвестицій. Це положення відповідає встановленим у договорах про сприяння здійснення і захисту інвестицій гарантіям вільного і без необгрунтованої
 9. 79. Неправомірне збирання, розголошення та використання комерційної таємниці
  податків та інших обов'язкових платежів; відомості про чисельність і склад працюючих, про їх заробітну плату в цілому та за професіями й посадам, а також наявність вільних робочих місць; документи про сплату податків та інших обов'язкових платежах; документи про платоспроможність; відомості про участь посадових осіб підприємства в кооперативах, малих підприємствах, спілках, об'єднаннях та інших організаціях,
 10. 5. Предмет адміністративного права
  податків. 5) трудовим. Діяльність державних службовців є суміжною областю регулювання трудовим і адміністративним правом 6) кримінально-процесуальним та цивільно-процесуальним. Рас-смотрение справ про адміністративні правопорушення в суді засновує-ся на загальних процесуальних
© 2014-2021  ibib.ltd.ua