Головна
ГоловнаЕкономікаБізнес-планування → 
« Попередня Наступна »
Невідомий. Бізнес-планування на підприємствах громадського харчування. 2003, 2003 - перейти до змісту підручника

3.8.1 План доходів і витрат.Амортизація обчислювальної техніки, кондиціонера, мікрохвильової печі, млинниці, міксера і чайника розраховувалася виходячи з того, що це обладнання є високотехнологічним і йому властиво швидке моральне старіння.
Термін служби холодильника - 10 років. Первісна вартість 50 000 руб., Щорічні амортизаційні відрахування:
50000/10 = 5000 руб. на рік
Термін служби барної стійки -10 років, початкова вартість становить 30000 руб. Щорічні амортизаційні відрахування: 30000/10 = 3000 руб. на рік.
Термін служби комп'ютера Pentium IV - 3 роки. Первісна вартість 20000 руб., Щорічні амортизаційні відрахування складуть: 20000/3 = 6700 руб. на рік.
Термін служби кондиціонера - 6 років, первісна вартість становить 20000 руб. Щорічні амортизаційні відрахування: 20000/6 = 3400 руб. на рік
Термін служби плити - 10 років, початкова вартість становить 20000 руб. Щорічні амортизаційні відрахування:

20000/10 = 2000 руб. на рік
Термін служби блінніциТБГЛЬ - 3 роки, первісна вартість становить 2400 руб. Щорічні амортизаційні відрахування: 2400/3 = 800 руб. на рік
Термін служби мікрохвильової печі - 3 року, початкова вартість становить 3000 руб. Щорічні амортизаційні відрахування:
3000/3 = 1000 руб.
Термін служби міксера, чайника, музичного центру - 3 року, їх загальна первісна вартість становить 5100 руб. Щорічні амортизаційні відрахування:
5100/3 = 1700 руб.
Термін служби меблів - 10 років, початкова вартість становить 30000 руб. Щорічні амортизаційні відрахування:
30000/10 = 3000 руб. РАЗОМ амортизаційні відрахування за рік складуть: 26600 руб.
Таблиця 20 Рахунок прибутків і збитків Доходи і витрати по звичайних видах діяльності 2004 За місяць За рік Виручка від продажу товарів, продукції, послуг Л 195000 2340000 ПДВ (18%) B 35100 421200 Чиста виручка C 159 900 1918800 Змінні витрати: Сировинні матеріали 6000 72000 Електроенергія 33660 403920 Інші змінні витрати 13800 16200 Разом змінні витрати D 53460 492120 Постійні витрати Амортизація 2216,6 26600 Персонал 34500 414000

Оренда 36288 435456 ФСС 35,6% 12282 147384 Інші 4075,2 48902,4 Разом постійні витрати E 89361,8 1072342,4 Разом витрати F 142821,8 1564462,4 Балансовий прибуток G = CF 17078,2 354337,6 Податок на прибуток H (24%) 4098,76 85 041 , 024 Чистий прибуток J = GH 12979,43 269296,58 Таблиця 20 Розрахунок грошових потоків
Інвестиційна діяльність, руб. Найменування витрат На місяць У рік Початкові витрати 17500 210000 Амортизація 2216,6 26600 Сумарний грошовий потік по інвестиційній діяльності 15283,5 183400 Операційна діяльність, руб. Виручка від реалізації 195000 2340000 ПДВ 35100 421200 Змінні витрати 53460 492120 Постійні витрати 89361,8 1072342,4 Балансовий прибуток 17078,2 354337,6 Податок на прибуток 4098,76 85041,024 Чистий прибуток 12979,43 269296,58 Сумарний грошовий потік по операційній діяльності 12979,43 269296,58 Фінансова діяльність, руб. Власний капітал 31458,33 377 500 Сумарний грошовий потік по фінансовій діяльності 17500 210000

ЧДД = 469,84
ІД = 2,2 ВНД = 73,4%
ІД - індекс дохідності. Він показує норму віддачі на вкладений капітал.
ІД = 2,2> 1, це означає, що сума результатів за проектом більше, ніж сума вкладених коштів, отже, проект є вигідним.
Струм (період окупності) - період, в якому підсумок від операційної та інвестиційної діяльності наростаючим підсумком переходить з «+» на «-».
З таблиці 20 і додатки А видно, що даний проект починає приносити прибуток після першого року роботи, звідси випливає, що період окупності даного проекту дорівнює 1 року; внутрішня норма прибутковості підприємства дорівнює 73,4%.
3.8.2 Визначення межі беззбитковості
Сума маржинального доходу = Чистий прибуток - змінні
витрати обігу.
Коефіцієнт маржинального доходу у виручці - це співвідношення між перемінними витратами і товарооборотом.
Коефіцієнт маржинального доходу = Сума маржинального доходу
Чистий прибуток
Межа беззбитковості (безприбутковий оборот) відповідає такому обсягу реалізації, при якому величина прибутку підприємства дорівнює нулю.
Межа беззбитковості = постійні витрати х 100%
Частка маржинального доходу
Запас фінансової стійкості підприємства (ЗФУ):
ЗФУ = виручка - беззбитковий обсяг продажів х 100%
Виручка
Таблиця 21 Визначення межі беззбитковості. Показники (грн.) 2004 На місяць У рік Чиста виручка 159900 1918800 Балансовий прибуток 17078,2 354337,6 Повна собівартість реалізованої 143823,5 1612337,6 продукції Постійні витрати 89361,8 1072342,4 Змінні витрати 53460 492120 Сума маржинального доходу 106440 1426680 Частка маржинального доходу в 0,66 0,74 виручці Межа беззбитковості 135396,6 1449111,3 Запас фінансоваой стійкості 15% 24% підприємства (%)
тис. РЦБ.
Збитків

Малюнок 4 Графік беззбитковості підприємства на кінець 2004 року. З таблиці 21 і малюнка 4 видно, що межа беззбитковості настає при обсязі реалізації рівному 1377072 крб., Тобто вже на першому році роботи підприємства.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 3.8.1 План доходів і витрат. "
 1. 1.Економіка і соціальна структура
  план реформ в Думі, де перед ним сиділи «звірі, одягнені в« піджаки », безнадійно тупі, з озлобленням в очах. По суті, в II-й Думі тільки Столипін був справжнім Палладіна влади. Він прагнув усіма способами замирити Росію ». А.В. Тиркова-Вільямс (член ЦК кадетської партії): «А адже Столипін куди крупніше Мілюкова. Столипін першим завданням вважав заспокоєння країни, боротьбу з анархією. При ньому
 2. 7. Порядок застосування НБУ заходів впливу попереднього реагування
  план заходів для вирішення виявлених проблем. Лист із зобов'язаннями є письмовим визнанням банком його недоліків у роботі та допущених порушень і має містити перелік обгрунтованих заходів, які банк зобов'язується вжити для усунення порушень, із зазначенням термінів їх виконання. Лист із зобов'язаннями затверджується правлінням і радою банку, підписується головами правління і
 3. 4. План рахунків и принципи его побудова
  планом рахунків Клас 1 Плану рахунків призначеня для відображення в учета взаємовідносін между Національнім банком України та банками України, между банками України та ІНОЗЕМНИМИ банками, у тому чіслі Операції з готівкою, банківськімі металами, кредитами, депозитами та цінними паперами, что рефінансуються Національнім банком України, тощо. У цьом класі обліковуються казначейські та міжбанківські
 4. Роль, значення учета в КОМЕРЦІЙНИХ банках та основа его організації.
  Планування, ОЦІНКИ та контролю за ЩОДЕННИЙ операціямі банку, зокрема за використанн его ресурсів відповідальнімі за це особами; Зовнішні корітувачі (Національній банк України, наявні та потенційні кредитори и банки-кореспонденти, наявні та потенційні Клієнти (вкладники) й Інші Користувачі) Користувачі ІНФОРМАЦІЇ - з метою ОЦІНКИ минулих та майбутніх результатів ДІЯЛЬНОСТІ банку).
 5. 2. Загальні вимоги до учета операцій в іноземній Валюті
  план бухгалтерського учета КОМЕРЦІЙНИХ банків Дає можлівість ПОВНЕ мірою відобразіті розрахунки в іноземній Валюті ї реально оцініті Валютні активи та пасив банку. Передусім це стосується! Застосування принципу мультівалютності, Який Полягає у відображенні операцій в іноземній Валюті за Тімі самими рахунками, что ї Операції у ГРИВНІ. Цею принцип реалізується за помощью додаткової бази валютних
 6. Адміністративні стягнення
  доходу, отриманого в результаті адміністративного правопорушення. Він встановлений в межах від 1/10 до 100 МРОТ, а одно до 10 кр. величини вартості викраденого, пошкодженого майна. У виняткових випадках для виконання зобов'язань, вите-кающих з міжнародних договорів і особливою необхідністю посилення адміністративної відповідальності законами РФ може бути встановлений штраф у
 7. Види і стадії адміністративного права
  доходів і витрат Феде-рального бюджету г) проводить аналіз економічного стану країни д) формулює пропозиції щодо основ цінової політики і т.д. 2) Міністерство палива та енергетики РФ (Міненерго). Найважливіше завдання - забезпечення потреб народного госпо-ва і населення в різних видах палива. Для паливно-енергетичного комплексу характерна організація великих
 8. 2. «Так чи знаєте Ви, що таке Росія?»
  Доходів на рік. Витрати ж на покупку коня та обладунків в цей час становили 5-7 руб. У середині XVI в. на одне маєток припадало 25 селянських дворів. Боєготовність помісного ополчення починає знижуватися з 70-х рр.. XVI в. На початку 20-х рр.. XVII в. повноцінну полкову службу («кінно, людно і оружно») могло нести менше 1% новгородських дворян і дітей боярських, колись однієї з найпотужніших
 9. 2.Самодержавіе і самодержці
  доходило до загрози цим інтересам. Як правило, негативно характеризувалися у нас не тільки царі, але і їх оточення. Випиналися істориками та зображувалися ще більш похмурими, ніж насправді, фігури таких державних діячів, як А.А. Аракчеєв або К.П. Побєдоносцев. Зате замовчувалася або спотворювалася діяльність плеяди ліберальних сановників XIX століття, - за винятком М.М. Сперанського
 10. 2. Революція 1905-1907 рр..
  Доходило до того, що Струве в журналі «Звільнення» закликав лібералів «... не боятися революції» (!). У травні 1905 р. вони оголосили про утворення в країні безпартійного «Російського визвольного союзу» (РІС) і в його складі «Робочого союзу». ЦК РОС закликав залишити на час партійні суперечки і принципові розбіжності і об'єднатися «в одне могутнє ціле». Творці РОС оголосили про свою
© 2014-2022  ibib.ltd.ua