Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочину
ГоловнаПравоГосподарське право України → 
« Попередня Наступна »
Саниахметова Н.А.. ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ ПРАВО В ПИТАННЯХ І ОТВЕТАХУчебное посібник. Харків "Одіссей" 2000, 2000 - перейти до змісту підручника

56. Поняття, види і форми здійснення іноземних інвестицій


Основним спеціальним нормативно-правовим актом, що регулює іноземне інвестування в Україну, є Закон України "Про режим іноземного інвестування" від 19.03.96 р. (далі - Закон) .
Іноземні інвестори визначені в Законі як суб'єкти, що здійснюють інвестиційну діяльність на території України, а саме:
юридичні особи, створені відповідно до законодавства, відмінним від законодавства України ;
фізичні особи - іноземці, які не мають постійного місця проживання на території України і не обмежені у дієздатності;
іноземні держави, міждержавні урядові та неурядові організації;
інші іноземні суб'єкти інвестиційної діяльності, які визнані такими відповідно до законодавства України.
Згідно із законодавчим визначенням іноземні інвестиції - цінності, що вкладаються іноземними інвесторами в об'єкти інвестиційної діяльності відповідно до законодавства України з метою отримання прибутку або досягнення соціального ефекту.
Іноземні інвестиції можуть здійснюватися у вигляді:
1) іноземної валюти, що визнається конвертованою Національним банком України.
Відповідно до постанови Правління Національного банку України "Про врегулювання порядку здійснення іноземними інвесторами інвестицій в Україну" від 20.07.99 р. № 356 іноземні інвестиції в Україну здійснюються у вигляді іноземної валюти, яка згідно з Класифікатором іноземних валют, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 04.02.98 р. № 34, зі змінами та доповненнями, внесеними постановою Правління Національного банку України від 30.12.98 р. № 561, визнається вільно конвертованою і широко використовується для здійснення платежів за міжнародними операціями (1 група);
2) валюти України - при реінвестиціях в об'єкт первинного інвестування чи в будь-які інші об'єкти інвестування відповідно до законодавства України за умов сплати податку на прибуток (доходи).
Згідно з Указом Президента України "Про деякі питання іноземного інвестування" від 07.07.98 р, № 748/98 іноземні інвестиції при первинному інвестуванні можуть здійснюватися у вигляді валюти України, яка придбана за іноземну валюту на міжбанківському валютному ринку України або отримана іноземним інвестором як прибуток (дохід) внаслідок здійснення іноземних інвестицій в Україну. Тим самим розширені для іноземного інвестора можливості використання гривні в Україні. Іноземні інвестиції при первинному інвестуванні можуть здійснюватися у вигляді валюти України, яка повинна бути придбана за іноземну валюту на міжбанківському валютному ринку України;
3) будь-якого рухомого і нерухомого майна та пов'язаних з ним майнових прав;
4) акцій, облігацій, інших цінних паперів, а також корпоративних прав (прав власності на частку (пай) у статутному фонді юридичної особи, створеної відповідно до законодавства України або законодавства інших країн), виражених у конвертованій валюті;
5) грошових вимог та права на вимоги виконання договірних зобов'язань, які гарантовані першокласними банками і мають вартість у конвертованій валюті, підтверджену згідно з законами (процедурами) країни інвестора або міжнародними торговельними звичаями;
6) будь-яких прав інтелектуальної власності, вартість яких у конвертованій валюті підтверджена згідно з законами (процедурами) країни інвестора або міжнародними торговельними звичаями, а також підтверджена експертною оцінкою в Україні, включаючи легалізовані на території України авторські права, права на винаходи , корисні моделі, промислові зразки, знаки для товарів і послуг, ноу-хау і т.д.;
7) прав на здійснення господарської діяльності, включаючи права на користування надрами та використання природних ресурсів, наданих відповідно до законодавства або договорів, вартість яких підтверджена згідно з законами (процедурами) країни інвестора або міжнародними торговельними звичаями;
8) інших цінностей відповідно до законодавства України.
Формами здійснення іноземних інвестицій є:
пайову участь у підприємствах, що створюються спільно з українськими фізичними та юридичними особами, або придбання частки діючих підприємств;
створення підприємств, які повністю належать іноземним інвесторам, філій та інших відокремлених підрозділів іноземних юридичних осіб або придбання у власність діючих підприємств повністю;
придбання не забороненого законами України нерухомого чи рухомого майна, включаючи будинки, квартири, приміщення, обладнання, транспортні засоби та інші об'єкти власності, шляхом прямого одержання майна та майнових комплексів або у вигляді акцій, облігацій та інших цінних паперів;
придбання самостійно або за участю українських юридичних або фізичних осіб прав на користування землею та використання природних ресурсів на території України;
придбання інших майнових прав;
інші форми, які не заборонені законами України, в тому числі без створення юридичної особи, на підставі договорів із суб'єктами господарської діяльності України.
Однією з форм здійснення іноземних інвестицій є створення на території України представництв іноземних суб'єктів господарської діяльності.
Відповідно до ст. 5 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" іноземні суб'єкти господарської діяльності, які здійснюють зовнішньоекономічну діяльність на території України, мають право на відкриття своїх представництв на території України. Реєстрацію зазначених представництв здійснює Міністерство зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України [зараз - Міністерство економіки України] протягом шістдесяти робочих днів з дня подання іноземним суб'єктом господарської діяльності документів на реєстрацію.
Докладно реєстрація представництв регулюється Інструкцією про порядок реєстрації представництв іноземних суб'єктів господарської діяльності в Україні, затвердженої наказом МЗЕЗторгу України від 18.01.96 р. № 30.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 56. Поняття, види і форми здійснення іноземних інвестицій "
 1. Зміст
  поняття і види 75. Поняття неправомірного використання ділової репутації суб'єкта господарювання в конкуренції 76. Види неправомірного використання ділової репутації підприємців у конкуренції 77. Порівняльна реклама 78. Створення перешкод підприємцям у процесі конкуренції 79. Неправомірне збирання, розголошення та використання комерційної таємниці 80. Санкції за недобросовісну
 2. Види і стадії адміністративного права
  поняття предупр., Ст. 284 Так процедура оформлення попередження, що виноситься на місці вчинення порушення правил дорожнього руху регламентовано інструкцією з організації в ОВС провадження у справах про адмініст-ративних правопорушення правил дорожнього руху та інших норм, що діють у сфері безпеки дорожнього руху. Згідно дан-ної інструкції порушнику вручається
 3. Поняття арбітражного процесу, арбітражна процесуальна форма
  поняття арбітражного процесу. Арбітражний процес є встановлена нормами арбітражного процесуального права форма діяльності арбітражних судів, спрямована на захист оспорюваного чи порушеного права організацій та громадян-підприємців, а в деяких випадках - і інших осіб. Цілком можливо також охарактеризувати арбітражний процес як визначається нормами арбітражного процесуального
 4. 2. ПОНЯТТЯ ПІДВІДОМЧОСТІ, ЇЇ ВИДИ
  поняття економічної діяльності, ні поняття економічного спору нормативно не визначені. Це й дає підстави для обмежувального тлумачення меж компетенції арбітражних судів. Поняття економічної діяльності широко використовується в Конституції РФ (ст. 8, 34) і пов'язується з певною сферою суспільних відносин. Конституційне значення набуває і категорія економічного
 5. 1. Поняття і види міжнародного комерційного арбітражу
  понять, що відносяться до міжнародного комерційного ар-бітражу, в тому числі понять арбітражу та арбітражного злагоди-шення (ст. I). Велике практичне значення мають положення, що регулюють формування арбітражу у випадку, коли сторо-ни передбачили розгляд спорів не в постійно дійству-ющем арбітражному органі, а в «ізольованому» арбітражі, створюваному тільки для вирішення конкретного
 6. 2 . Арбітражна угода
  поняття письмової форми арбітражної угоди. Згідно п. 2 ст. 8 арбітражна угода укладається у письмовій формі. Угода вважається укладеною в письмовій формі, якщо вона міститься в документі, підписаному сторонами, або укладена шляхом обміну листами, повідомленнями по телетайпу, телеграфу або з використанням інших засобів електрозв'язку, що забезпечують фіксацію такої угоди,
 7. § 6 . Конкуренція (колізія) кримінально-правових норм
  поняття, види, караність). М., 1988. 6. Красиков Ю. А., Алакаев Л. М. Лекції 2-3. Поняття злочину. Множинність злочинів / / Кримінальне право. Загальна частина. Особлива частина: Курс лекції / Под ред. А. Н. Ігнатова, Ю. А. Красикова. М "
 8. 5. Види норм підприємницького права
  поняття. Система законодавства про підприємництво побудована таким чином, що найбільш загальні, вихідні положення і приписи, які є початковими у здійсненні правового регулювання, викладені у Законі України "Про підприємництво". Вміщені в ньому вихідні норми закріплюють поняття підприємництва, свободу і принципи підприємницької діяльності, визначають її
 9. 58. Форми спільної інвестиційної діяльності
  поняття та правові засади регулювання відносин концесії державного та комунального майна, а також порядок і умови її здійснення. Концесія - надання з метою задоволення суспільних потреб уповноваженим органом виконавчої влади або органом місцевого самоврядування на підставі концесійного договору на платній та строковій основах юридичній або фізичній особі
 10. 59. Інвестиційна діяльність у спеціальних (вільних) економічних зонах та на територіях пріоритетного розвитку
  поняття, як "спеціальний режим інвестиційної діяльності" та "територія пріоритетного розвитку". Згідно з визначенням, даному в ст.1 цього Закону, спеціальний режим інвестиційної діяльності - це режим, який передбачає введення податкових, митних та інших пільг, передбачених Законом, для суб'єктів підприємницької діяльності, що реалізують інвестиційні проекти,
© 2014-2022  ibib.ltd.ua