Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоГосподарське право України → 
« Попередня Наступна »
Саниахметова Н.А .. ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ ПРАВО В ПИТАННЯХ І ОТВЕТАХУчебное посібник. Харків "Одіссей" 2000, 2000 - перейти до змісту підручника

39. Режим поточних рахунків в іноземній валюті юридичних осіб - резидентів та їх відокремлених підрозділів


За поточними рахунками в іноземній валюті юридичних осіб - резидентів банки здійснюють операції по зарахуванню поступили коштів на ці рахунки, а також виконують розпорядження власника рахунки з перерахування грошових коштів з цих рахунків та виплаті готівкових грошових коштів.
На поточні рахунки в іноземній валюті юридичних осіб - резидентів зараховуються такі кошти:
Через власні розподільчі рахунки:
- надійшли у готівковій формі від нерезидента в касу уповноваженого банку відповідно до експортного контракту (договором, угодою) в порядку, встановленому чинним законодавством України;
- ввезені в готівковій формі у випадках, передбачених чинним законодавством України, уповноваженими особами на території України на транспортних засобах, які надають послуги за межами України, та зареєстровані митною службою при в'їзді в Україну;
- отримані в готівковій формі як оплата державного мита, митних платежів та інших зборів відповідно до чинного законодавством України;
- невикористаний залишок готівкової іноземної валюти та іноземна валюта за платіжними документами, отриманими (купленим) раніше в уповноважених банках України чи за кордоном для оплати витрат по відрядженню та експлуатаційні витрати, пов'язані з обслуговуванням транспортних засобів за кордоном, та представницькі витрати за кордоном;
- внесення в готівковій формі нерезидентом на рахунок юридичної особи - резидента як благодійний внесок;
- у готівковій формі на рахунок морського агента-резидента, який виступає посередником за фінансовими розрахунком, для подальшого перерахування іншим резидентам - суб'єктам підприємницької діяльності відповідно до чинного законодавства України;
- за платіжними документами на ім'я власника рахунку, ввезеними на територію України і зареєстрованими митною службою при в'їзді в Україну;
- перераховані з-за кордону нерезидентами за зовнішньоекономічними контрактами (договорами, угодами);
- повернені з якихось причин нерезидентом, якому були перераховані раніше;
- перераховані з-за кордону нерезидентом на рахунок резидента, який виступає посередником, для подальшого перерахування іншим нерезидентам - суб'єктам господарської діяльності, за дорученням яких на підставі договорів комісії, доручення , консигнації або агентських угод було здійснено продаж товарів (робіт, послуг);
- перераховані з рахунків постійних представництв нерезидентів в Україні у разі, якщо в призначенні платежу коштів, що надійшли з-за кордону, зазначено, що ці кошти згідно з договором належать цьому резиденту;
- перераховані юридичними особами - нерезидентами (у тому числі через їх представництва в Україні) згідно з міжурядовими угодами та проектами технічної допомоги;
- перераховані як благодійний внесок юридичними особами-нерезидентами (у тому числі через їх представництва в Україні);
- перераховані з-за кордону за видачу охоронних документів на використання об'єктів промислової власності та підтвердження їх дії на території України;
- перераховані з-за кордону за використання авторського права резидентів;
- перераховані з-за кордону адвокатським та іншим компаніям-резидентам за справах, які перебувають у провадженні цих компаній згідно з їх статутною діяльністю та ліцензією на відповідну діяльність;
- перераховані з-за кордону згідно з контрактом (договором, угодою) юридичній особі - резиденту, яке є агентом юридичної особи - нерезидента відповідно до Кодексу торговельного мореплавства, для виплати капітану судна, яке належить судновласнику - нерезиденту, на експлуатаційні потреби;
- перерахована з-за кордону нерезидентами гуманітарна допомога за наявності рішення Комісії з питань гуманітарної допомоги при Кабінеті Міністрів України про визнання цих коштів гуманітарною допомогою відповідно до чинного законодавства України;
- конфісковані, безхазяйні, успадковані у вигляді скарбу та за якими не звернувся власник до кінця строку зберігання;
- перераховані як благодійний внесок юридичною особою - резидентом за наявності індивідуальної ліцензії НБУ;
- перераховані з-за кордону нерезидентами у вигляді кредитів (позик, фінансової допомоги);
- інші надходження на адресу резидента-власника рахунку, що не суперечать чинному законодавству України.
Безпосередньо на поточні рахунки:
- придбані за дорученням власника рахунку уповноваженим банком відповідно до чинного законодавства України;
- перераховані з кредитного рахунку як кредит відповідно до кредитного договору;
- перераховані з власного депозитного рахунку в уповноваженому банку відповідно до депозитного договору;
- перераховані з рахунку отримувача гуманітарної допомоги на рахунок набувача гуманітарної допомоги;
- у сумі відсотків, нарахованих на залишок коштів, що надійшли на рахунок як гуманітарна допомога;
- у сумі відсотків, нарахованих на залишок коштів на власному поточному або депозитному рахунках;
- перераховані з власного поточного рахунку. З поточного рахунку в іноземній валюті юридичної особи - резидента за розпорядженням власника рахунку проводяться такі види операцій:
- виплата готівкою для оплати праці працівникам-нерезидентам, які працюють в Україні за контрактом (договором);
- виплата готівкою або платіжними документами працівникам на службові відрядження при виїзді за кордон, на експлуатаційні витрати, пов'язані з обслуговуванням транспортних засобів за кордоном, представницькі витрати за кордоном відповідно до чинного законодавства України;
- виплата готівкою на експлуатаційні потреби для виконання обов'язків перед капітаном судна, яке належить судновласнику-нерезиденту, за контрактом (договором) на здійснення агентських послуг, укладеним відповідно до Кодексу торговельного мореплавства;
- виплата готівкою фізичним особам коштів, отриманих адвокатськими та іншими компаніями-резидентами з-за кордону за дорученням фізичних осіб за справами, що перебувають у провадженні цих компаній згідно з їх статутною діяльністю та ліцензією на відповідну діяльність;
- виплата готівкою фізичним особам-резидентам за використання їх творів за кордоном;
- виплата готівкою для сплати державного мита відповідно до чинного законодавства України;
- перерахування зі рахунки резидента-посередника на поточні рахунки інших резидентів - суб'єктів господарської діяльності, за дорученням яких на підставі договорів комісії, доручення, консигнації або агентських угод було здійснено продаж нерезиденту товарів (робіт, послуг);
- перерахування на користь нерезидента за межі України за зовнішньоекономічними контрактами (договорами, угодами);
- перерахування коштів, що надійшли як гуманітарна допомога, за кордон на рахунки юридичних осіб - нерезидентів в оплату за товари та послуги в межах цілей , визначених іноземним донором, та відповідно до вимог Порядку використання гуманітарної допомоги у вигляді коштів в іноземній валюті з рахунків в іноземній валюті отримувачів гуманітарної допомоги, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.03.2000 р. № 542;
- перерахування з рахунку отримувача гуманітарної допомоги на поточні рахунки набувачів гуманітарної допомоги;
- перерахування за кордон на рахунок юридичних осіб - нерезидентів за видачу охоронних документів на використання об'єктів промислової власності і підтвердження їх дії;
- перерахування за кордон на рахунки юридичних осіб - нерезидентів згідно з відповідними зобов'язаннями за використання творів зарубіжних авторів;
- перерахування за кордон за навчання, участь у конференціях, виставках за наявності підтвердних документів;
- перерахування за кордон на рахунки юридичних осіб - нерезидентів, адвокату або нотаріусу для відшкодування витрат судовим, арбітражним, нотаріальним та іншим правоохоронним органам іноземних держав, а також витрат по державному миту по справах, що розглядаються цими органами (на підставі рішень судових органів, рахунків та інших документів, що підтверджують необхідність здійснення зазначених перерахувань);
- перерахування фізичним особам коштів, отриманих адвокатськими компаніями - резидентами з-за кордону за дорученням фізичних осіб у справах, що перебувають у провадженні цих компаній згідно з їх статутною діяльністю;
- перерахування на рахунки в іноземній валюті фізичним особам - резидентам за використання їх творів за кордоном;
- продаж на міжбанківському валютному ринку України коштів, що надійшли як гуманітарна допомога, для зарахування на поточні рахунки в гривнях отримувача гуманітарної допомоги;
- перерахування коштів для погашення заборгованості по кредиту та відсотків по ньому;
- перерахування на території України за умови одержання індивідуальної ліцензії НБУ відповідно до чинного законодавства України;
- продаж валюти уповноваженим банком відповідно до чинного законодавства України;
- перерахування на власний депозитний рахунок в іноземній валюті в обслуговуючому або в іншому уповноваженому банку;
- перерахування благодійних внесків на рахунок іншої юридичної особи - резидента за умови отримання індивідуальної ліцензії НБУ ;
- перерахування з оплати державного мита відповідно до чинного законодавства України;
- перерахування на власний поточний рахунок;
- перерахування нерезидентом для погашення заборгованості за кредитами, позиками (у тому числі проценти, комісія, пеня), повернення поворотної фінансової допомоги;
- інші перерахування, що не суперечать чинному законодавству України.
На поточний рахунок відокремленого підрозділу юридичної особи - резидента можуть бути зараховані валютні кошти за реалізовані товари та надані послуги, а також перераховані головним підприємством або придбані на міжбанківському валютному ринку України. Виручка за реалізовані товари та надані послуги після зарахування на поточний рахунок відокремленого підрозділу перераховується на поточний рахунок юридичної особи - резидента в повному обсязі.
Засоби з поточного рахунку відокремленого підрозділу (у межах, перерахованих головним підприємством чи придбаних на міжбанківському валютному ринку України) можуть бути використані відокремленими підрозділами для здійснення таких операцій (відповідно до затвердженого кошторису):
- на оплату витрат на службові відрядження за кордон своїх працівників, а також для забезпечення експлуатаційних потреб власних (орендованих, зафрахтованих) транспортних засобів під час їх перебування за межами України;
- на оплату праці працівників-нерезидентів, які відповідно до укладеними трудовими договорами (контрактами) працюють у зазначених підрозділах і здійснення оплати праці яких передбачено в іноземній валюті;
- на придбання для власних потреб підрозділу обладнання, меблів та ін за контрактами (договорами, угодами) з нерезидентами.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 39. Режим поточних рахунків в іноземній валюті юридичних осіб - резидентів та їх відокремлених підрозділів "
 1. Зміст
  режиму і гарантії при зміні законодавства 11. Міжнародно-правові гарантії інвестицій 12. Спільне підприємство. Підприємство, що повністю належить одному інвестору 13. Представництва, філії та інші відокремлені підрозділи інвестора-юридичної особи 14. Поняття і види інвестиційного договору 15. Інвестування за допомогою фондового ринку 16. Концесії. Угоди про
 2. 33. Відкриття рахунків у банках України
    режимів відкриття в банках рахунків у національній валюті суб'єктам підприємництва: відкриття поточних рахунків у національній валюті підприємствам; відкриття депозитних рахунків у національній валюті підприємствам; відкриття поточних рахунків відокремленим підрозділам підприємств; відкриття поточних рахунків фізичним особам - суб'єктам підприємництва; відкриття рахунків для здійснення спільної
 3. 34. Відкриття юридичними особами-резидентами України рахунків в іноземних банках
    поточного року. Для надання та пролонгації індивідуальної ліцензії юридичні особи - резиденти України зобов'язані подати до Департаменту валютного регулювання зазначені в Положенні документи. Строк розгляду Національним банком України документів юридичних осіб - резидентів України на отримання індивідуальних ліцензій на відкриття та використання рахунків в іноземних банках становить
 4. 21. Порядок відкриття, види і режим банківських рахунків фізичних осіб
    режиму аналогічного рахунку фізичної особи - резидента. Так, зараховуватися грошові кошти на такий рахунок можуть тільки за наявності підтвердження джерела походження готівкових коштів у грошовій одиниці України або при перерахуванні коштів з власного поточного рахунку. На поточні рахунки фізичних осіб - нерезидентів можуть бути зараховані: кошти, отримані як оплата праці, посібники, авторські
 5. 22. Операції за поточними рахунками фізичних осіб в іноземній валюті
    поточних рахунків в іноземній валюті також залежить від правового статусу власника рахунку. Крім того, для поточних рахунків фізичних осіб в іноземній-. валюті в Інструкції про порядок відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті передбачається вичерпний перелік операцій, які можуть здійснюватися на цих рахунках. Так, на поточні рахунки в іноземній валюті фізичних осіб -
 6. 27. Порядок реалізації банками функцій щодо здійснення безготівкових розрахунків
    режимом роботи банківської установи час роботи з клієнтами, особливість якого полягає в тому, що всі розрахункові документи, прийняті банком протягом цього часу, мають бути виконані в день їх надходження). У разі обслуговування клієнта в якості одержувача грошових коштів обов'язок банку полягає у своєчасному зарахуванні надійшли на рахунок клієнта коштів. Банк одержувача
 7. 38. Види рахунків в іноземній валюті та види операцій з ним
    режимі, визначеному для юридичних осіб - резидентів. Депозитні рахунки в іноземній валюті відкриваються банком фізичним та юридичним особам (резидентам і нерезидентам) на підставі укладеного депозитного договору між власником рахунку і банком на визначений у договорі термін. Як вже було зазначено, за допомогою поточних рахунків в іноземній валюті здійснюються поточні операції в безготівковій
 8. 38. Правове регулювання обігу готівки
    поточні рахунки в банку, зобов'язані зберігати свої кошти в установах банків. Готівка, яку вони отримують з власних поточних рахунків (як з основного, так і додаткових) в установах банків у межах наявних на них коштів, має витрачатися виключно на визначені в чеку цілі, що не суперечать чинному законодавству (у тому числі нормативно-правовим актам
 9. 23. Порядок відкриття і режим вкладних (депозитних) рахунків фізичних осіб
    режиму вкладного (депозитного) рахунку від режиму поточного рахунку полягає в тому, що ці рахунки призначені для обліку коштів, внесених на визначений у договорі між фізичною особою і банком термін. Для вкладних рахунків передбачається можливість проведення обмеженої кількості операцій. Так, кошти на вкладні рахунки фізичних осіб можуть бути внесені готівкою, перераховані з
 10. 25. Порядок оформлення залучення грошових коштів на депозитні рахунки
    поточного рахунку і після закінчення строку зберігання повертаються на поточний рахунок; з депозитних рахунків юридичних осіб та їх відокремлених підрозділів забороняється проведення розрахункових операцій та видача готівкових грошових коштів. Одним з істотних умов депозитного договору є обов'язок комерційного банку сплатити за користування грошовими коштами їх власнику певну суму в
© 2014-2022  ibib.ltd.ua