Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоГосподарське право України → 
« Попередня Наступна »
Саниахметова Н.А.. ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ ПРАВО В ПИТАННЯХ І ОТВЕТАХУчебное посібник. Харків "Одіссей" 2000, 2000 - перейти до змісту підручника

19. Поняття зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД). Предмет і методи правового регулювання ЗЕД


Зовнішньоекономічна діяльність (ЗЕД) - це діяльність суб'єктів господарської діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності, побудована на взаємовідносинах між ними, що має місце як на території України, так і за її межами. У свою чергу, господарська діяльність - це будь-яка діяльність, у тому числі підприємницька, пов'язана з виробництвом і обміном матеріальних та нематеріальних благ, що виступають у формі товару. А під товаром розуміються будь-яка продукція, послуги, роботи, права інтелектуальної власності та інші немайнові права, призначені для продажу (оплатної передачі) (ст.1 Закону від 16.04.91 р. "Про зовнішньоекономічну діяльність"). Таким чином, ЗЕД, відповідно до Закону про ЗЕД, не виходить за межі товарного обороту, носить БЕЗОПЛАТНО характер. Разом з тим, згідно з цим Законом, ЗЕД не обмежується підприємницькою діяльністю, іншими словами, може носити неприбутковий характер і не відповідати іншим ознаками підприємництва, визначеним в ст.1 Закону від 07.02.91 р. "Про підприємництво", хоча, на практиці, такі операції (наприклад, безпроцентна позика) мають незначну питому вагу в порівнянні із зовнішньоекономічними операціями підприємницького характеру.
Законодавство про ЗЕД не дає визначення суб'єктів господарської діяльності України, але, з іншого боку, визначає суб'єктів ЗЕД в Україні (ст.З Закону про ЗЕД). Іноземні ж суб'єкти господарської діяльності визначаються як суб'єкти господарської діяльності, які мають постійне місцезнаходження або постійне місце проживання за межами України. Постійне місцезнаходження - це місцезнаходження офіційно зареєстрованого головного органу управління (контори) суб'єкта господарської діяльності, а постійне місце проживання - це місце проживання на території будь-якої держави не менше одного року фізичної особи, яка не має постійного місця проживання на території інших держав і має намір проживати на території цієї держави протягом невизначеного терміну, не обмежуючи таке проживання певною метою, і за умови, що таке проживання не є наслідком виконання цією особою службових обов'язків або зобов'язань за договором (контрактом) (ст.1 Закону про ЗЕД).
Суттєвою ознакою ЗЕД є територіальна ознака, тобто можливість здійснення господарської діяльності за межами України. З іншого боку, ЗЕД може здійснюватися на території України. Так, наприклад, експорт не обов'язково пов'язаний з вивезенням товарів за межі України. Тому найбільш суттєвою ознакою ЗЕД є участь іноземного суб'єкта господарської діяльності. У якості останнього передбачається будь-яке іноземне юридична або фізична особа вже остільки, оскільки воно вступає у взаємини з суб'єктом господарської діяльності України. Іноземне особа не зобов'язана доводити, що, відповідно до її національного законодавства, вона є суб'єктом господарської діяльності, хоча в деяких випадках законодавством України передбачається подання закордонних реєстраційних документів (наприклад, при оформленні договору про спільну інвестиційну діяльність на території України).
Наявність іноземного учасника - загальний ознака ЗЕД. Проте можливі ситуації, коли цей учасник ще не набув правовідносини, але, враховуючи його потенційну участь вже на цьому етапі, слід розглядати господарську діяльності як ЗЕД. Крім того, можлива діяльність суб'єкта ЗЕД без участі іноземного суб'єкта господарської діяльності і навпаки, наприклад, при створенні дочірніх підприємств іноземних суб'єктів в Україні або українських суб'єктів за кордоном, коли іншим учасником правовідносини є не суб'єкт господарської діяльності, а державний чи інший уповноважений реєструючий орган. Можливі й інші правовідносини без участі іншого партнера - суб'єкта господарської діяльності, але за наявності будь-якого іноземного елемента (іноземної території, іноземного товару, іноземної валюти тощо), наприклад, при транзиті через іноземну територію, при ввезенні товарів у спеціальні (вільні) економічні зони та вивезення звідти товарів. Такого роду діяльність також слід вважати діяльністю у сфері ЗЕД. До сфери ЗЕД в широкому сенсі відноситься і діяльність іноземних суб'єктів, де присутня український елемент (українська територія, товар українського походження, український персонал тощо), але не бере участь суб'єкт ЗЕД України. При подібному підході такі операції, як, наприклад, надання безоплатної міжнародної допомоги, також є зовнішньоекономічними.
Якщо в предмет правового регулювання ЗЕД в широкому сенсі включаються відносини у сфері господарської діяльності з іноземним елементом, то методами правового регулювання тут виступають методи імперативний (публічно-правовий) і диспозитивний (приватно-правовий). Диспозитивний метод виявляється на "горизонтальному" рівні, де регулювання здійснюється за допомогою договорів (угод, контрактів) їх рівноправними сторонами з потенційною можливістю звернення за захистом до держави (державам) або до уповноважених міжнародним організаціям. Імперативний метод виявляється на "діагональному" і "вертикальному" рівнях. На "діагональному" рівні здійснюються правовідносини між суб'єктом господарської діяльності і державою (його органами). Предметом таких відносин є встановлення (зміна) умов ЗЕД та застосування цих умов. Нарешті, на "вертикальному" рівні здійснюються відносини між вищестоящими і підлеглими органами державного управління ЗЕД. Таким чином, у публічно-правового характеру відносинах у сфері ЗЕД суб'єкти господарської діяльності можуть або взагалі не брати участі, або може брати участь лише один суб'єкт господарської діяльності. У таких відносинах може безпосередньо і не бути присутнім іноземний елемент, але вони повинні бути, принаймні, пов'язаними з таким елементом.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 19. Поняття зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД). Предмет і методи правового регулювання ЗЕД "
 1. Зміст
  поняття і види 75. Поняття неправомірного використання ділової репутації суб'єкта господарювання в конкуренції 76. Види неправомірного використання ділової репутації підприємців у конкуренції 77. Порівняльна реклама 78. Створення перешкод підприємцям у процесі конкуренції 79. Неправомірне збирання, розголошення та використання комерційної таємниці 80. Санкції за недобросовісну
 2. 8. Рекомендували ЛІТЕРАТУРА ДО КУРСУ "Адміністративне право України"
  поняття, зміст, реформа. - X., 1991. 137 98. Відношенні осіб Поняття правопорушення (проступку) по адміні ністративного законодавству. - М., 1988. 99. Сорокін В.Д. Проблеми адміністративного процесу. - М., 1968. 100. Сорокін В.Д. Адміністративно-процесуальне право. - М., 1972. 101. Старилов Ю.Н. Адміністративний договір: досвід законодав тельного регулювання в Німеччині / / Держава і
 3. Види і стадії адміністративного права
  поняття предупр., Ст. 284 Так процедура оформлення попередження, що виноситься на місці вчинення порушення правил дорожнього руху регламентовано інструкцією з організації в ОВС провадження у справах про адмініст-ративних правопорушення правил дорожнього руху та інших норм, що діють у сфері безпеки дорожнього руху. Згідно дан-ної інструкції порушнику вручається
 4. 1. Поняття і види міжнародного комерційного арбітражу
  понять, що відносяться до міжнародного комерційного ар-бітражу, в тому числі понять арбітражу та арбітражного злагоди-шення (ст. I). Велике практичне значення мають положення, що регулюють формування арбітражу у випадку, коли сторо-ни передбачили розгляд спорів не в постійно дійству-ющем арбітражному органі, а в «ізольованому» арбітражі, створюваному тільки для вирішення конкретного
 5. 2 . Арбітражна угода
  поняття письмової форми арбітражної угоди. Згідно п. 2 ст. 8 арбітражна угода укладається у письмовій формі. Угода вважається укладеною в письмовій формі, якщо вона міститься в документі, підписаному сторонами, або укладена шляхом обміну листами, повідомленнями по телетайпу, телеграфу або з використанням інших засобів електрозв'язку, що забезпечують фіксацію такої угоди,
 6. ВСТУП
  поняттями кримінального права, метою покарання, розкритті сутності попереджувальної функції покарання та інших. Що стосується проблем підстави кримінальної відповідальності та суспільної небезпеки, то при дослідженні принципів кримінального права вони рас-1 Див Матеріали XXIV з'їзду КПРС. М. Вид-во політичної літератури, 1971, стор 81. 2 Див К-Маркс і Ф. Е н г е л ь с. Соч., Т. 3, стор 323.
 7. ЗМІСТ
  поняття, цілі, система, види 412 § 1. Поняття покарання 412 § 2. Цілі покарання 417 § 3. Система і види покарань 425 § 4. Штраф 429 § 5. Позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю 434 § 6. Позбавлення спеціального, військового або почесного звання, класного чину і державних нагород 439 § 7. Обов'язкові роботи 441 § 8. Виправні роботи 442 § 9.
 8. § 1. Поняття злочину
  поняття злочину. Не виняток і новий КК РФ, де в ст. 14 встановлено: "Злочином визнається винне досконале суспільно небезпечне діяння, заборонене цим Кодексом під загрозою застосування покарання". Вважаючи, що дане визначення містить чотири найбільш актуальних типу взаємозв'язку (родовий і видовий, зовнішній і внутрішній, об'єктивний і суб'єктивний, матеріальний і формальний),
 9. 3. Поняття підприємницького права
  діяльності, - регулює відносини, пов'язані з її здійсненням. Трактування підприємницького (торгового, комерційного) права як самостійної галузі правового регулювання обгрунтовується двома аргументами: а) можливістю створити правові умови для розвитку підприємництва, чітко і всебічно визначити в законодавстві правові принципи, норми та інститути
 10. 5 . Види норм підприємницького права
  поняття. Система законодавства про підприємництво побудована таким чином, що найбільш загальні, вихідні положення і приписи, які є початковими у здійсненні правового регулювання, викладені у Законі України "Про підприємництво". Вміщені в ньому вихідні норми закріплюють поняття підприємництва, свободу і принципи підприємницької діяльності, визначають її
© 2014-2021  ibib.ltd.ua