Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоГосподарське право України → 
« Попередня Наступна »
Саниахметова Н.А.. ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ ПРАВО В ПИТАННЯХ І ОТВЕТАХУчебное посібник. Харків "Одіссей" 2000, 2000 - перейти до змісту підручника

3. Поняття підприємницького права


У розумінні сутності підприємницького права немає єдності серед учених. Можна виділити дві основні існуючі в науці позиції з цього питання.
Одна з них може бути позначена стисло таким чином: "Підприємницьке право - самостійна галузь права". Її відстоює В.В. Лаптєв. Основні положення цієї точки зору такі:
підприємницьке право - це господарське право ринкової економіки, що визначає порядок ведення підприємницької діяльності, - регулює відносини, пов'язані з її здійсненням. Трактування підприємницького (торгового, комерційного) права як самостійної галузі правового регулювання обгрунтовується двома аргументами: а) можливістю створити правові умови для розвитку підприємництва, чітко і всебічно визначити в законодавстві правові принципи, норми та інститути підприємницької діяльності; б) необхідністю забезпечення поєднання приватних і публічних інтересів;
підприємницьке право як галузь права характеризується своїми принципами, предметом, суб'єктами і методами регулювання;
підприємницьке право розуміється в чотирьох значеннях: як галузь права, галузь законодавства , наукова дисципліна, предмет викладання (навчальна дисципліна);
підприємницьке право регулює відносини як по горизонталі, так і по вертикалі.
Інша основна позиція з питання про природу підприємницького права - це заперечення його самостійності як галузі права. Її представниками є, наприклад, В. Селіванов, В.Ф. Попондопуло, Е.Г. Плі-їв та ін Основні положення цієї позиції такі:
1) підприємницьке право - не самостійна галузь права, а складова (спеціальна) частина цивільного права, що включає сукупність загальних і спеціальних норм приватного (цивільного) права;
2) підприємницьке право не має своїх принципів, а грунтується на загальних цивільно-правових принципах;
3) регулює тільки відносини по горизонталі, тобто відносини між суб'єктами підприємницької діяльності.
Слід також відзначити і існуюче в літературі думку, що підприємницьке право є найважливішою складовою частиною господарського права, яке утворює законодавчу основу функціонування підприємців та розвитку підприємництва (Єршова І.В., Іванова Т.М. Підприємницьке право. М., - Юриспруденція. - 2000 ".
Відносини у сфері підприємництва регламентуються нормами різної галузевої приналежності, отже, можна зробити висновок про комплексний характер регулювання відносин у сфері підприємництва і, відповідно, комплексному характері підприємницького права як галузі права.
Держава сприяє розвиткові відносин у сфері підприємництва шляхом здійснення державного регулювання підприємницької діяльності. Тому в регулюванні відносин у сфері підприємництва певне місце займають норми публічного права (у тому числі норми адміністративного, фінансового права), що встановлюють адміністративно-правові методи. З іншого боку, в цій сфері суспільних відносин широко використовуються товарно-грошові механізми, тому значна роль в їх регулюванні належить цивільно-правовим нормам. Ті чи інші норми можуть переважати при регулюванні окремих відносин у сфері підприємництва , але в цілому ці відносини регламентуються нормами різної галузевої приналежності, які взаємодіють один з одним.
Підприємницьке право відрізняється від основних галузей права тим, що це комплексна галузь, в якій узгоджуються норми різних галузей права з метою їх спільного застосування у сфері підприємництва.
Самостійність і єдність підприємницького права як галузі права (комплексу різноманітних норм, регулюючих складаються в сфері підприємництва відносини) обумовлено його єдиної цілеспрямованістю на забезпечення реалізації конституційного права на підприємницьку діяльність. Таке функціональну єдність підприємницького права можна вважати його системоутворюючим ознакою.
Підприємницьке право як галузь права - сукупність правових норм, яка регулює суспільні відносини, що виникають у процесі реалізації конституційного права на підприємницьку діяльність.
Підприємницьке право як галузь науки - сукупність наукових знань про підприємницькому праві, підприємницькому законодавстві та практиці його застосування.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "3. Поняття підприємницького права"
 1. Зміст
  поняття і види 75. Поняття неправомірного використання ділової репутації суб'єкта господарювання в конкуренції 76. Види неправомірного використання ділової репутації підприємців у конкуренції 77. Порівняльна реклама 78. Створення перешкод підприємцям у процесі конкуренції 79. Неправомірне збирання, розголошення та використання комерційної таємниці 80. Санкції за недобросовісну
 2. 7. З історії російського лібералізму
  поняттями і не могло сприйняти ліберальні ідеї. Незважаючи на нечисленність, ліберали мали в деякі моменти історії XIX століття велику вагу, що визначалося тим, що в їх рядах були великі сановники, які за підтримки імператора і забезпечили ті реформи, які здійснювалися в цьому столітті в Росії. Взагалі ж ліберали Росії не мали чітко вираженої прихильності до якихось соціальних
 3. Поняття арбітражного процесу, арбітражна процесуальна форма
  поняття арбітражного процесу. Арбітражний процес є встановлена нормами арбітражного процесуального права форма діяльності арбітражних судів, спрямована на захист оспорюваного чи порушеного права організацій та громадян-підприємців, а в деяких випадках - і інших осіб. Цілком можливо також охарактеризувати арбітражний процес як визначається нормами арбітражного процесуального
 4. 2. ПОНЯТТЯ ПІДВІДОМЧОСТІ, ЇЇ ВИДИ
  поняття економічної діяльності, ні поняття економічного спору нормативно не визначені . Це й дає підстави для обмежувального тлумачення меж компетенції арбітражних судів. Поняття економічної діяльності широко використовується в Конституції РФ (ст. 8, 34) і пов'язується з певною сферою суспільних відносин. Конституційне значення набуває і категорія економічного
 5. 3. Арбітражнимпроцесуальним ПРАВОЗДАТНІСТЬ, АРБІТРАЖНА процесуальна дієздатність
  понять процесуальної правоздатності та компетенції вже висловлювалися деякі вчені-процесуалісти. Зокрема, М.С. Шакарян вважала, що для тих суб'єктів процесуальних правовідносин, які законом наділені певною компетенцією, поняття процесуальної правоздатності незастосовне взагалі. Тому дане поняття незастосовне не тільки до суду, а й до прокурора, органам
 6. 1. ПЕРЕГЛЯД СУДОВИХ АКТІВ У ПОРЯДКУ НАДЗОРА.ПОРЯДОК наглядового виробництва. ВИМОГИ ДО ОБІГУ У ВАС РФ. ПРИЙНЯТТЯ ЗАЯВЛЕНІЯІЛІ ПОДАННЯ ДО ВИРОБНИЦТВА. ПОВЕРНЕННЯ ЗАЯВИ АБО ПОДАННЯ. ВІДГУК НА ЗАЯВА АБО ПОДАННЯ. ЗУПИНЕННЯ виконання судового акта Вищим арбітражним судом РФ
  поняття протесту не використовується. Процесуальної формою судового нагляду по АПК є перегляд вступили в законну силу судових актів за заявами осіб, що у справі, інших осіб, а також за поданнями прокурора. Головна відмінність у процедурі розгляду справ у порядку нагляду між АПК 1995 і 2002 року слід. Для особи, що у справі, згідно АПК 1995 року, процес
 7. ЗМІСТ
  підприємницької та іншої економічної діяльності. Спеціальна підвідомчість справ арбітражним судам 60 4. Поняття підсудності, її види 63 РОЗДІЛ 5. Суб'єкти арбітражних процесуальних правовідносин 68 Поняття та класифікація суб'єктів арбітражних процесуальних правовідносин 68 Суд як обов'язковий суб'єкт арбітражного процесуального правовідносини 71 СПІВВІДНОШЕННЯ СИСТЕМИ АРБІТРАЖНИХ
 8. 1. Поняття арбітражного процесу, арбітражна процесуальна форма, завдання судочинства в арбітражних судах, джерела арбітражного процесуального права
  поняття арбітражного процесу. Арбітражний процес є встановлена нормами арбітражного процесуального права форма діяльності арбітраж-них судів, спрямована на захист оспорюваного чи порушеного права організацій та громадян-підприємців, а в деяких випадках - і інших осіб. Цілком можливо також охарактеризувати арбітражний процес як визначається нормами арбітражного процесуального
 9. 1. Понітіе та класифікації принципів арбітражного процесуального права
  поняття, системи та змісту окремих принципів цивільного процесуального права був зроблений професором В.М. Семеновим в його численних роботах з цієї тематики. Значна частина обгрунтованих В.М.Семеновим положень цілком застосовна до розуміння сучасної системи принципів арбітражного процесуального права. Складно дати якесь однозначне і вичерпне визначення принципів
 10. Тема 4. ОДВЕДОМСТВЕННОСТЬ І ПІДСУДНІСТЬ СПОРІВ арбітражному суду
  підприємницької та іншої економічної діяльності. Спеціальна підвідомчість справ арбітражним судам. Поняття підсудності, її види. Література Абсалямов А., Ярков В. Правила підвідомчості арбітражному суду спорів, що виникають з адміністративно-правових відносин / / Вісник ВАС РФ. 2001. № 6. Андрєєва Т. Про підвідомчість справ арбітражним судам / / Господарство право. 1997. № 8.
© 2014-2022  ibib.ltd.ua