Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоГосподарське право України → 
« Попередня Наступна »
Саниахметова Н.А .. ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ ПРАВО В ПИТАННЯХ І ОТВЕТАХУчебное посібник. Харків "Одіссей" 2000, 2000 - перейти до змісту підручника

2. Ознаки підприємництва


Можна виділити наступні основні ознаки підприємницької діяльності.
Перша ознака підприємницької діяльності - її ініціативність і самостійність.
Ініціативність і самостійність підприємницької діяльності виражається у двох основних нормах Закону України "Про підприємництво": 1) підприємці мають право без обмежень приймати рішення і здійснювати самостійно будь-яку діяльність, що не суперечить чинному законодавству (ст. 3) . Це положення конкретизується в принципах підприємницької діяльності (ст. 5), 2) втручання державних органів у господарську діяльність підприємців не допускається, якщо воно не зачіпає передбачені законодавством України права державних органів щодо здійснення контролю за діяльністю підприємців (ст. 15).
Ініціативність і самостійність - це орієнтована на дії природа самовираження підприємців. Підприємці активно обирають ініціативу. Вони свідомо ставлять себе в ситуацію, де вони персонально відповідальні за успіх чи невдачу справи, і вважають, що успіхи і перешкоди знаходяться в межах їх власного контролю і впливу, тому вони можуть впливати на результат своїх дій. Ця якість поєднується з спрямованістю на прояв ініціативи допомогою мотиваційного управління, прагнення до персональної відповідальності.
Друга ознака підприємницької діяльності - творчий та інноваційний характер, що проявляється в пошуку нових можливостей, орієнтації на нововведення. Підприємець діє і оцінюється як незалежний і значною мірою покладається на самого себе інноватор.
Третя ознака підприємницької діяльності - систематичність (регулярність, професійність, постійність).
Четверта ознака підприємницької діяльності - ризиковий характер, тобто покладання на підприємця тягаря передбачення несприятливих наслідків (збитків) і вжиття заходів щодо їх превенції або усунення, не пов'язаних з винною поведінкою підприємця.
П'ятий ознака - цільова спрямованість на отримання прибутку.
Не слід змішувати мету підприємницької діяльності і результат такої цілеспрямованої діяльності. Та чи інша діяльність не може бути віднесена до підприємницької, якщо її метою не є отримання прибутку. Але якщо прибуток не вийде, незважаючи на цільову спрямованість діяльності на її досягнення, то сам по собі цей факт не може служити підставою для виключення її з числа підприємницької. Отже, визначальним є наявність саме мети одержання прибутку, а не досягнення її отримання на будь-якому етапі цієї комплексної діяльності. Наявність мети одержання прибутку не виключає можливості недосягнення цієї мети у підприємницькій діяльності (як і в будь-який інший цілеспрямованої діяльності) і, навіть, навпаки, отримання протилежного результату (збитки, банкрутство).
Таким чином, мета отримання прибутку є необхідною ознакою підприємницької діяльності. Однак це не повинно вести до її перебільшення і позначенню в якості основного (головного) ознаки. Представляється неправильним як заперечення мети одержання прибутку як необхідної ознаки, так і, навпаки, її перебільшення, оскільки всі ознаки підприємницької діяльності мають в рівній мірі сутнісне значення для визначення його поняття.
Правильним видається позначення мети одержання прибутку як основної, але не єдиної мети.
Шостий ознака - самостійна юридична відповідальність.
Сьомий ознака підприємницької діяльності - соціально відповідальний характер.
Хоча соціальна відповідальність має різний зміст і форми для окремих галузей і суб'єктів підприємництва, основні зобов'язання існують для всіх підприємців - це зобов'язання підприємців стосовно суспільства, які поширюються на багато сфер.
Можна відзначити наступні основні вимоги соціальної відповідальності підприємців у сучасному суспільстві:
вимога підвищення ефективності діяльності підприємців (бути більш ефективним і прогресивним, виробляти кращі товари та послуги, гарантувати якість споживчих товарів, зводити до мінімуму шкоду, що заподіюється суспільному добробуту внаслідок недотримання етичних правил);
вимога більш повної відповідальності юридичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності перед зацікавленими групами осіб (наприклад, акціонерами, працівниками) і створення корпоративної демократії;
вимога покладання підприємцями на себе більшої відповідальності за добробут всього суспільства;
вимога більшої позитивної ролі підприємців у захисті навколишнього середовища.
Жоден з ознак підприємницької діяльності не є ні чільним, ні єдиним. Всі вони в рівній мірі важливі для наукового визначення підприємництва, але тільки в сукупності здатні її визначити.
Таким чином, ознаками підприємницької діяльності є:
1) ініціативність і самостійність - підприємець має право без обмежень приймати рішення і здійснювати самостійно будь-яку діяльність, що не суперечить законодавству;
2) творчий та інноваційний характер - пошук нових можливостей, орієнтація на нововведення;
3) систематичність - регулярність, професійність, постійний характер;
4) ризиковий характер - покладання на підприємця тягаря передбачення несприятливих наслідків і застосування заходів щодо їх превенції та усунення;
5) цільова спрямованість на одержання прибутку, максимізація якої є основною метою діяльності;
6) самостійна юридична відповідальність;
7) соціально відповідальний характер.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 2. Ознаки підприємництва "
 1. 19. Поняття зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД). Предмет і методи правового регулювання ЗЕД
  ознаками підприємництва, визначеним в ст.1 Закону від 07.02.91 р. "Про підприємництво", хоча, на практиці, такі операції (наприклад, безпроцентна позика) мають незначний питома вага в порівнянні із зовнішньоекономічними операціями підприємницького характеру. Законодавство про ЗЕД не дає визначення суб'єктів господарської діяльності України, але, з іншого боку, визначає
 2. Зміст
  підприємництва 3. Поняття підприємницького права 4. Поняття і система законодавства про підприємництво 5. Види норм підприємницького права 6. Державне регулювання підприємництва 7. Регулювання перевірок діяльності підприємців 8. Захист прав підприємців при їх порушення незаконними актами державних органів 9. Правове регулювання малого
 3. 39. Характеристика адміністративного та економічного методів управління.
  Ознака - опосередкований вплив через майнові інтереси і потреби в рамках економ-х факторів. Податки, субсидії, субвенції, преміювання, плата за фонди, комерческое кредитування, держ замовлення, економічні санкції. Застосування, об'єднання цих методів дозволяє державі та органам: створити, підтримувати і гарантувати правильні р-ки суб'єктів власності та підприємництва
 4. Поняття та ознаки організованої економічної злочинності.
  Ознак. Явище економічної злочинності. Первісне розуміння економічної злочинності фактично зводилося до її ототожнення із злочинністю майнової. У понятійному і методологічному апараті правової науки не знаходили адекватного відображення новітні тенденції кримінальної практики. Проте вже в 60 - х роках XIX століття один з провідних французьких дослідників цієї проблематики
 5. Явище організованої злочинності.
  Ознаки явища організованої економічної злочинності. Для визначення ефективної державної політики контролю над злочинністю, також як і для самої кримінологічної науки особливого значення набуває завдання вивчення взаємного зв'язку і зумовленості економічної та організованої злочинності. Цій проблемі російські фахівці стали приділяти увагу не так давно. У числі перших
 6. Висновок
  ознаками, має потужні сегменти, що складаються в особливу структуру, особливі види економічної діяльності, власний характер трансакційних витрат, виробництва та накопичення капіталу, розподілу і привласнення прибутку, зайнятості, сегментації ринку, володіє своїми «трудовими ресурсами», особливою системою відбору, підготовки та просування кадрів та ін; Кадровий потенціал ОЕП в лоні
 7. Список використаної літератури.
  Ознаки організованої злочинної діяльності. / / Вест. МГУ. Серія 11. Право. 1991. № 6. Шульга В.І. Організована злочинність і підприємництво на Далекому Сході / / Проблеми захисту прав і свобод людини. Владивосток. 2001. Тіньову економіку санкціями не залякати. Фінансові новини від 24.02.98 р. Яни П. Проблеми відповідальності за економічні злочини / / Законність. 2001. № 1.
 8. Загальні вимоги, що пред'являються до вивчення курсу «Криміналістика»
  ознак людини (габітоскопія) 4 2 лютого Криміналістична реєстрація 2 лютого - Загальні положення криміналістичної тактики. 4 лютого 11 лютого. Криміналістичні версії і планування розслідування. 2 квітня 2 грудня. Тактика слідчого огляду та огляду. 6 2 квітня Тактика обшуку і виїмки 4 2 лютого Тактика допиту і очної ставкою 4 2 лютого Тактика слідчого експерименту 4 2 лютого Тактика пред'явлення для
 9. 2.4 Організаційна структура служби маркетингу на підприємстві.
  Ознакою - видам випущених товарів і послуг. Таку структуру мають служби маркетингу фірм, що випускають многоассортиментную з різною технологією виробництва та спеціалізуються на невеликому числі збутових ринків щодо однорідної характеру. Це дозволяє фірмам краще пристосовуватися до ринкових вимог по кожному окремому товару чи його групі через професійного
 10. ДОДАТОК
  ознаки відставання в психічному розвитку, не пов'язаного з психічним розладом, під час вчинення злочину, і чи міг він, враховуючи особливості психічного розвитку, повною мірою усвідомлювати фактичний характер і суспільну небезпеку своїх дій, а також повною мірою керувати ними? З матеріалів кримінальної справи, зі слів випробуваного відомо. Випробуваний народився другою дитиною
© 2014-2022  ibib.ltd.ua