Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоГосподарське право України → 
« Попередня Наступна »
Саниахметова Н.А.. ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ ПРАВО В ПИТАННЯХ І ОТВЕТАХУчебное посібник. Харків "Одіссей" 2000, 2000 - перейти до змісту підручника

1. Поняття і види підприємницької діяльності


Визначення поняття підприємництва має не тільки важливе теоретичне, а й практичне значення, оскільки ряд норм законодавства застосовні лише до такого роду діяльності. Особливу значимість це набуває при застосуванні імперативних норм, у тому числі регламентують санкції за порушення законодавства про підприємництво.
При визначенні поняття "підприємництво" необхідно виходити з теоретичної економічної основи, що пояснює його сутність. Як справедливо зазначає німецький вчений Петер Верхан, "важко знайти таку ж складну і неоднозначну сферу діяльності, як підприємництво. У ринковому господарстві воно реалізується на перехресті економіки, політики, техніки, юриспруденції, психології та етики "При визначенні теоретичної основи підприємництва багато провідні економісти світу концентрують увагу на підприємництві як процесі, що має інноваційний характер, що відбувається постійно і цілеспрямовано. Такий підхід до розуміння підприємництва представляється найбільш виправданим (порівняно з іншими поясненнями сутності і значущості підприємництва), оскільки він дозволяє підкреслити динаміку підприємництва як діяльності.
Розвиток процесу наукового осмислення підприємництва пройшов "три хвилі" розвитку теорії підприємницької функції. "Перша хвиля", яка виникла ще в XVIII в., Була пов'язана з концентрацією уваги на несенні підприємцем ризику (Р. Кантильон, І. Тюнен, Г. Мангольдт, Ф. Найт). "Друга хвиля" у науковому осмисленні підприємництва пов'язана з виділенням інноваційне ™ як його основною відмінною риси (І. Шумпетер). "Третя хвиля" пов'язана з обгрунтуванням поліфункціональної моделі підприємництва і відрізняється зосередженням уваги на особливих особистісних якостях підприємця (Л. Мізек, Ф. Хайєк, І. Кірцнер). Сучасний етап розвитку теорії підприємницької функції відносять до "четвертої хвилі", поява якої зв'язується з переносом акценту на управлінський аспект в аналізі дії підприємця, в тому числі внутрифирменному підприємництву [Бусигін А.В. Підприємництво. - М.: Инфра-М, 1998. - Сс. 13-15].
Підприємництво в зарубіжній економічній літературі за останні кілька десятиліть трактувалося і в даний час розуміється дуже різноманітне і позначається і як "тип поведінки", і як "творчий акт", і як "динамічний процес" і т . п. Незважаючи на привабливість позначення підприємництва як процесу, такі його визначення навряд чи можуть практично служити визначенню конкретної діяльності в якості підприємницької, зважаючи на їх спільності та упущення ряду специфічних рис підприємництва, що дозволяють відрізнити його від інших видів діяльності.
Цілком зрозуміло, що якщо досвід описів і визначень підприємництва в розвинутих країнах становить кілька десятиліть, то подібний досвід у вітчизняній літературі та літератури інших країн, здійснюва ляющих трансформацію до ринкової економіки, становить кілька років. Однак тут також існує безліч різних визначень поняття "підприємництво", які можуть бути поділені на легальні й наукові.
Незважаючи на істотні відмінності легальних і наукових визначень, а також визначень, пропонованих вченими-економістами і вченими-юристами, все ж (на відміну від визначень підприємництва в зарубіжній літературі) їм властиво одностайність у визначенні підприємництва як діяльності.
Легальне визначення поняття "підприємництво" дано в ст. 1 Закону України "Про підприємництво": підприємництво - це безпосередня самостійна, систематична, на власний ризик діяльність з виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг з метою отримання прибутку, яка здійснюється фізичними та юридичним особами, зареєстрованими як суб'єкти підприємницької діяльності у порядку, встановленому законодавством. Створення (заснування) суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи, а також володіння корпоративними правами не є підприємницькою діяльністю, крім випадків, передбачених законодавством.
Може бути дано таке наукове визначення аналізованого поняття: "Підприємницька діяльність - це націлена на отримання прибутку економічна діяльність з виробництва товарів, виконання робіт, надання послуг, що володіє самостійним і ініціативним, творчим та інноваційним, систематичним і ризиковим, правомірним і соціально відповідальним характером, здійснювана легітимним суб'єктом, несучим самостійну юридичну відповідальність ".
Визначальними для характеристики підприємництва є його класифікація: 1) за критерієм предмета - на виробниче і комерційне; 2) за критерієм суб'єкта - на здійснюване фізичними особами та юридичними особами.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 1. Поняття і види підприємницької діяльності "
 1. Зміст
  поняття і види 75. Поняття неправомірного використання ділової репутації суб'єкта господарювання в конкуренції 76. Види неправомірного використання ділової репутації підприємців у конкуренції 77. Порівняльна реклама 78. Створення перешкод підприємцям у процесі конкуренції 79. Неправомірне збирання, розголошення та використання комерційної таємниці 80. Санкції за недобросовісну
 2. Поняття арбітражного процесу, арбітражна процесуальна форма
  поняття арбітражного процесу. Арбітражний процес є встановлена нормами арбітражного процесуального права форма діяльності арбітражних судів, спрямована на захист оспорюваного чи порушеного права організацій та громадян-підприємців, а в деяких випадках - і інших осіб. Цілком можливо також охарактеризувати арбітражний процес як визначається нормами арбітражного процесуального
 3. 2. ПОНЯТТЯ ПІДВІДОМЧОСТІ, ЇЇ ВИДИ
  поняття економічної діяльності, ні поняття економічного спору нормативно не визначені. Це й дає підстави для обмежувального тлумачення меж компетенції арбітражних судів. Поняття економічної діяльності широко використовується в Конституції РФ (ст. 8, 34) і пов'язується з певною сферою суспільних відносин. Конституційне значення набуває і категорія економічного
 4. ЗМІСТ
  види 51 Підвідомчість справ арбітражному суду у сфері підприємницької та іншої економічної діяльності. Спеціальна підвідомчість справ арбітражним судам 60 4. Поняття підсудності, її види 63 РОЗДІЛ 5. Суб'єкти арбітражних процесуальних правовідносин 68 Поняття та класифікація суб'єктів арбітражних процесуальних правовідносин 68 Суд як обов'язковий суб'єкт арбітражного
 5. 1. Поняття арбітражного процесу, арбітражна процесуальна форма, завдання судочинства в арбітражних судах, джерела арбітражного процесуального права
  поняття арбітражного процесу. Арбітражний процес є встановлена нормами арбітражного процесуального права форма діяльності арбітраж-них судів, спрямована на захист оспорюваного чи порушеного права організацій та громадян-підприємців, а в деяких випадках - і інших осіб. Цілком можливо також охарактеризувати арбітражний процес як визначається нормами арбітражного процесуального
 6. Тема 4. ОДВЕДОМСТВЕННОСТЬ І ПІДСУДНІСТЬ СПОРІВ арбітражному суду
  види. Підвідомчість спорів арбітражному суду у сфері підприємницької та іншої економічної діяльності. Спеціальна підвідомчість справ арбітражним судам. Поняття підсудності, її види. Література Абсалямов А., Ярков В. Правила підвідомчості арбітражному суду спорів, що виникають з адміністративно-правових відносин / / Вісник ВАС РФ. 2001. № 6. Андрєєва Т. Про підвідомчість
 7. 2. Поняття підвідомчості, її види
  види підвідомчості. Як правило, це проводиться за трьома підставами: залежно від виду органів, до відання яких віднесено дозвіл тих чи інших справ, виділяють підвідомчість справ судам, адміністративним органам, третейським судам і т. д.; залежно від характеру справ - підвідомчість цивільних, сімейних, трудових, земельних та інших справ; - залежно від характеру норм,
 8. 4. Поняття підсудності, її види
  підприємницької та іншої економічної діяльності; справи про оскарження ненормативних правових актів Президента Російської Федерації, Ради Федерації та Державної Думи Федеральних Зборів Російської Федерації, Уряду Російської Федерації, які не відповідають закону і які зачіпають права і законні інтереси заявника в сфері підприємницької та іншої економічної діяльності;
 9. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ З ДИСЦИПЛІНИ «АРБІТРАЖНИЙ ПРОЦЕС»
  поняття і види. Поняття і види третіх осіб, їх права та обов'язки. Участь прокурора в арбітражному процесі. Особливості участі в арбітражному процесі державних органів, органів місцевого самоврядування та інших органів. Поняття судового представництва, види представи-тва, повноваження представника (у тому числі оформлення). Поняття позову, його елементи і види. Процесуальні засоби
 10. 8. Політичний режим: поняття, види (тоталітарний, демократичний, авторитарний)
  підприємницької діяльності. Антидемократичний режим - влада вузької правлячого угруповання або диктатора. Централізація державної влади. Обмеження прав і свобод людини. Одержавлення інститутів громадянського суспільства, тотальний контроль держави за приватним життям, правова регламентація суспільних відносин, переслідування опозицій. Панування офіційної ідеології,
© 2014-2022  ibib.ltd.ua