Головна
ГоловнаНавчальний процесСоціальна педагогіка (лекції) → 
« Попередня Наступна »
Василькова Ю.В., Василькова Т.А.. Соціальна педагогіка: Курс лекцій: Учеб. посібник для студ. вищ. пед. навчань, закладів. - 2-е вид. стереотип. - М.: Видавничий центр «Академія». - 440 с., 2000 - перейти до змісту підручника

Тема 1. Соціальна педагогіка: предмет, завдання, функції

Педагогіка як наука про передачу досвіду одного покоління іншому, про процес виховання і навчання дітей та дорослих, про процес освіти народу і самовиховання особистості.

Ключові поняття педагогіки: просвіта, освіта, навчання і виховання, система виховання і система навчання, розвиток, виховання і формування особистості, педагогічний процес.

Соціальна педагогіка як частина педагогіки. Предмет і методи соціальної педагогіки. Терміни соціальної педагогіки: соціалізація особистості, соціальне виховання, соціальна робота.

Функції соціальної педагогіки: виховна, соціально-правова, соціально-реабілітаційна. Вивчення дитини і самоорганізація особистості. Прикладні завдання соціальної педагогіки.

Запитання і завдання

1. Проаналізувати ключові поняття педагогіки: виховання, навчання, освіта, система освіти і т.д.

2. Предмет соціальної педагогіки.

3. Терміни соціальної педагогіки: соціалізація. Особистості, соціальне виховання, соціальна робота і т.д.

1 Програма розрахована на слухачів курсу загальної педагогіки. Для слухачів, які починають вивчення педагогіки, дається вступна тема: «Педагогіка: предмет, завдання, функції» (4 год).

14 Василькова

409

4. Функції соціальної педагогіки: виховна, соціально-правова, соціально-реабілітаційна.

5. Прикладні завдання соціальної педагогіки.

Література до теми

Бочарова В.Г. Соціальна педагогіка. - М., 1994.

Бочарова В.Г. Соціальне виховання учнів. - М., 1991.

Бочарова В.Г.Педагогіка відносин у соціумі: перспективна альтернатива. - М., 1992.

Бітінас Б.П., Катаєва Л.І. Громадянському суспільству інститут соціальної педагогіки / / Педагогіка. - 1992. - № 5, 6.

Бутин Ю. Потрібна єдина соціально-педагогічна система / / Воспі-тание школяра. - 1994. - № 2.

Григор'єва Г. Життя, рух і ми в соціальній педагогіці / / Пе-дагогіческой пошук. - 1993. - № 2.

Мудрик А. В. Введення в соціальну педагогіку. - Пенза, 1994.

Наторп П. Соціальна педагогіка. - СПб., 1911.

Семенов В.

ДВзаімодействіе школи та соціального середовища. - М., 1986.

Семенов В.Д. Про проблеми соціальної педагогіки / / Магістр. - 1991. - № 11.

Соціальна педагогіка: теорія, методика, досвід дослідження. -Свердловськ, 1989.

Соціальна психологія: Історія, Теорія. Емпіричні дослідження. -Л., 1993.

Теорія і методика соціальної роботи. Частина I. / Под ред. П.Д.Пав-

ленок. - М., 1993.

Теорія і методика соціальної роботи. Вип. I. / Під. ред. І.Г.Зайни-шева. - М., 1996.

Філіппов В.Р. Соціологія освіти. - М., 1980.

Філонов Т.Є. Соціальна педагогіка: науковий статус і прикладні функції / / Педагогіка. - 1994. - № 6.

Янцеве Г. Наш шлях до соціальної педагогіки. - М., 1996.

Тема 2. Соціальна педагогіка як частина соціальної філософії

Соціальна філософія - наука про проблеми людини і суспільства. Людина в соціальному середовищі, проблеми соціальної справедливості, захист особистості в сучасному суспільстві,

410

Нове осмислення стану та виховання особистості в сучасному суспільстві: особистість і суспільство, особистість і Середа, особистість і сім'я. Духовна культура особистості та підготовка підростаючого покоління до праці, особистість і природа, людина і віра.

Дитинство як соціальна проблема, криза освіти і проблеми виховання і загальної освіти в нових соціальних і економічних умовах, нові стосунки. Становище дітей та сім'ї, можливості утворення.

Соціалізація особистості як соціальна проблема, проблеми самоосвіти, самовиховання, самоорганізації.

Завдання і цілі соціальної педагогіки в період кризового стану суспільства.

Запитання і завдання

1. Соціальна філософія, її основна проблема: особистість і суспільство.

2. Соціальна педагогіка як частина соціальної філософії.

3. Дитинство як соціальна проблема.

Література до теми

Соціальна робота і соціальна філософія. - М., 1996.

Основи сучасної філософії. - СПб., 1997.

Філонов Г.Н. Соціальна педагогіка: науковий статус і прикладні функції / / Педагогіка. - 1994. - № 6.

Василькова Ю.В. Соціалісти-утопісти про освіту й виховання.

- М., 1991.

Мудрик А.В. Введення в соціальну педагогіку. - М., 1997.

Тема 3. Особистість дитини, її розвиток, залежність від середовища

Становлення особистості, її розвиток як закономірне зростання, зміна біологічних, психічних і соціальних властивостей людини.

Розвиток задатків і здібностей особистості. Соціалізація, соціальний становлення особистості як процес виховання, навчання і самовиховання, пізнання навколишнього середовища.

Процес соціалізації, фази соціалізації по С.І.Гессену. Соціальне виховання як процес соціалізації особистості.

411

Формування особистості як процес виховання і особливий процес для вихователя. Вікові етапи.

Вивчення дитини та навколишнього середовища: сім'ї, його поведінки в школі, з друзями, його відносини у дворі і т.д. Вивчення задатків і здібностей особистості.

Запитання і завдання

1. Особистість дитини, її характеристика, вікові особливості.

2. Що значить соціалізація особистості.

3. Важливість самовиховання у розвитку особистості.

4. В. П. Кащенко про талановитих дітей.

5. Стаття П.П.Блонского «Нариси дитячої сексуальності».

Література до теми

Бочарова ^. / .Соціальное Виховання учнів. - М., 1991. Донцов І.А. Самовиховання особистості. - М., 1984. Кан-Калик В.А. Вчителю про психології спілкування. - М., 1988. Корчак Я. Як любити дитину. - М., 1990.

Кочетов А.І. Як займатися самовихованням. - Мінськ, 1991. Коні І. Дитина і суспільство. - М., 1968.

МудрікА.В. Спілкування як чинник виховання школярів. - М., 1984. Орлов Ю.М. Самопізнання і самовиховання характеру. - М.. 1987. Рожков М.І. та ін Концепція соціалізації дитини в роботі дитячих організацій. - М., 1991.

Семенов В.Д. Взаємодія школи та соціального середовища. - М., 1986. Поташник М.М. Вульфов Б.З. Педагогічні ситуації. - М., 1983. Петровський А.В. Особистість, Діяльність, Колектив. - М., 1982. Права дитини. Основні міжнародні документи. - М., 1992. Становище дітей в Росії. 1992 р. - М., 1993. Яковлєв Ю. Ваші права, діти. - М., 1992.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Тема 1. Соціальна педагогіка: предмет, завдання, функції "
 1. Основні напрямки досліджень юридичної педагогіки
  соціально-юридична педагогіка, педагогіка правового виховання населення, педагогіка правової пропаганди, кримінологічна педагогіка, превентивна педагогіка, юридична педагогіка як навчальна дисципліна і частина інших. Розширення фронту досліджень з охопленням всіх розділів юридико-педагогічного знання при підвищенні їх науковості, більш глибокого розкриття
 2. Кікоть В.Я, Столяренко AM, та ін Юридична педагогіка,
  педагогіки в освітніх установах юридичного профілю, підготовку професіоналів для правоохоронних органів. У ньому вирішуються дві основні задачі: перша - загальноосвітня (федеральний компонент) - ознайомлення студентів, курсантів, слухачів з основами педагогіки (частина I) і друга - професійно-педагогічна - вивчення юридичної
 3. 2.2. Група, колектив у педагогіці
  соціальна педагогіка. У педагогічній літературі вона розглядається як особлива педагогічна реальність, що впливає на людей, область педагогічної діяльності її суб'єкта і об'єкт-суб'єкта і наукова дисципліна. Соціальна педагогіка відображає характер і зміст науково-перетворювальної діяльності людей, інститутів соціуму, її об'єкт - людина в його соціальному середовищі. Предметом же
 4. Структура курсу
  тема. Тема 7. Структура суспільства. Тема 8. Суспільство і природа. Тема 9. Проблема людини в
 5. Василькова Ю.В., Василькова Т.А.. Соціальна педагогіка: Курс лекцій: Учеб. посібник для студ. вищ. пед. навчань, закладів. - 2-е вид. стереотип. - М.: Видавничий центр «Академія». - 440 с., 2001

 6. ЗМІСТ
  Тема 1. З історії арбітражного судоустрою та судочинства 4 Тема 2. Поняття арбітражного процесуального права 15 Тема 3. Принципи арбітражного процесуального права 29 Тема 4. Підвідомчість і підсудність спорів арбітражному суду 50 Тема 5. Учасники арбітражного процесу 65 Тема 6. Позов 88 Тема 7. Докази 109 Тема 8. Арбітражні витрати 139 Тема 9. Процесуальні терміни 146
 7. Запитання і завдання для самоперевірки, вправ та роздумів
  соціальної педагогіки в контексті розвитку виробничих і навчальних груп. 6. Назвіть основні складові педагогічного потенціалу групи і охарактеризуйте її виховні можливості. 7. Розробіть варіант програми вивчення особистості, групи. 8. Що таке самоформірованіе особистості: його суть і значення? 9. Згадайте основні соціальні явища в групі, на
 8. 7.2. Предмет, цілі, завдання, система юридичної педагогіки
  тема юридичної
 9. Об'єкт, предмет і цілі юридичної педагогіки
  соціальної педагогіки, етнопедагогіки, родинної педагогіки, педагогіки управління, виробничої педагогіки, військової педагогіки, педагогіки спорту, порівняльної педагогіки та ін Юридична педагогіка є міждисциплінарною областю наукового знання, що знаходиться на стику юридичної і педагогічного знання, але по переважним ознаками вона галузь педагогіки, а не юриспруденції. Її
 10. Запитання і завдання для самоперевірки, вправ та роздумів
  педагогіки? 2. Що за кордоном розуміється під юридичною педагогікою і що вона являє собою як розділ вітчизняної педагогіки? 3. Які методологічні принципи порівняльно-педагогічного дослідження? 4. Охарактеризуйте теоретичну базу і основну термінологію зарубіжній юридичній педагогіки. 5. У чому, на вашу думку, відмінність зарубіжного та
 11. Запитання і завдання для самоперевірки, вправ та роздумів
  соціально-педагогічні особливості роботи з дитиною в дошкільному віці. 3. Дайте характеристику основних тенденцій розвитку загальноосвітньої школи в Росії наприкінці XX - початку XXI в. 4. Розкрийте актуальні проблеми розвитку вищої освіти в Росії та основні напрямки реформування вітчизняної вищої школи. 5. Який предмет, цілі і завдання професійної
 12. 1. ПЕДАГОГІКА ЯК НАУКА
  тематичної статистики; теоретичний аналіз педагогічних ідей. Визначено найважливіші розділи педагогіки. С.А. Смирнов. Педагогіка. Педагогічні теорії, системи, технології. Ключовим поняттям педагогіки та її предметом вважається спеціально організоване взаємодія навчає і навчається. Метою взаємодії є передача й освоєння соціального досвіду. Під педагогікою
 13. ЗМІСТ
  Вступ 3 Програма курсу 5 Тема 1 Загальна характеристика господарського права й гос-подарських законодавства 12 Тема 2. Підприємництво як Різновид господарської діяль-ності 19 Тема 3. Правова характеристика господарських організацій 28 Тема 4. Речові права в господарсько-правових відносінах. Право інтелектуальної власності 38 Тема 5. Господарські зобов'язання 48 Тема 6. Господарський
 14. 1.1. Предмет, основні категорії та завдання педагогіки Предмет педагогічної науки
  соціально та особистісно детерміновану, що характеризується педагогічним цілепокладанням і педагогічним керівництвом діяльність з залученню людських істот до життя суспільства »4. У кінцевому рахунку вчені сходяться на думці, що педагогіка як наука вивчає особливий вид реальних явищ в житті людей і діяльності, що полягає в цілеспрямованому формуванні особистості або групи
© 2014-2022  ibib.ltd.ua