Головна
Cоциальная психологія / Дитяча психологія спілкування / Дитячий аутизм / Історія психології / Клінічна психологія / Комунікації та спілкування / Логопсихологія / Мотивації людини / Загальна психологія (теорія) / Популярна психологія / Практична психологія / Психологічне консультування / Психологія в освіті / Психологія менеджменту / Психологія педагогічної діяльності / Психологія розвитку та вікова психологія / Психотерапія / Сімейна психологія / Спеціальна психологія / Екстремальна психологія / Юридична психологія
ГоловнаПсихологіяПсихологія розвитку та вікова психологія → 
« Попередня Наступна »
Т. Д. Марцинковская, Т. М. Марютина, Т. Г. Стефаненко та ін. Психологія розвитку: підручник для студ. вищ. психол. навч. закладів / за ред. Т. Д. Марцинковський. - 3-е изд., Стер. - М.: Видавничий центр «Академія». - 528 с., 2007 - перейти до змісту підручника

Загальна характеристика пізнього періоду життя

Відсутність генетичного підходу до вивчення психології дорослих людей до недавнього часу гальмувало дослідження вікової мінливості. Доросла людина розглядався, за визначенням Е.Клапареда, в стані «психічної скам'янілості». Вважалося, що якщо з якої-небудь причини процес психічного розвитку не завершився в дитинстві і юності, то з настанням зрілості людині важко розраховувати на можливості цього процесу, так як механізми, що забезпечують розвиток, перестають функціонувати. Однак, завдяки появі нових знань про структуру розвитку психофізіологічних функцій дорослої людини, така точка зору була замінена іншою, заснованої на положенні про безмежності особистісного розвитку людини, про розвиток як основному способі існування. Відповідно до цієї точки зору становлення будь-якої функції (фізіологічної, психофізіологічної, психічної) відбувається безперервно від народження до старості, причому різні сторони функцій змінюються з різним ступенем інтенсивності. Це свідчить про те, що єдина наукова теорія індивідуально-психічного розвитку не може бути побудована без спеціальної розробки її фундаментального розділу - психології зрілості і старіння.

Говорячи про пізньому періоді життя, необхідно пам'ятати, що в психології немає чіткого визначення меж цього етапу онтогенезу. Як правило, вчені виділяють дві вікові групи - від 60 до 75 років і старше 75 років, неоднакові за своїм психологічним і медичного стану. Для людей, які входять у першу групу, характерно збереження досить високого рівня активності, а найбільш значимими проблемами для них є порушення соціально-психологічної адаптації та викликається цим психологічний дискомфорт. Для тих, хто відноситься до другої групи, на перший план виходять медичні проблеми, пов'язані з погіршенням здоров'я, слабкістю і часто необхідністю постійного догляду.

У літературі зустрічаються поняття «першої старості» і «другий старості», що характеризують літніх людей, які входять у першу або другу групу. Психічні зміни, що спостерігаються в процесі старіння, пов'язані з процесами інволюції в центральній нервовій системі. Помітне збільшення часу реакції вважається найбільш загальним і універсальним ознакою початку старіння. Це проявляється у зниженні сили й рухливості основних процесів життєдіяльності, що охоплюють як більшість сенсорних функцій (зір, слух, смак, дотик), так і моторику, сприйняття нового, запам'ятовування - все поводження людини, включаючи здатність до адаптації в умовах, що змінюються.

У різних теоріях з різних методологічних позицій розглядаються причини психологічних змін в старості. Найбільш відома каскадна модель старіння, яка запропонована псіхогеронтологамі, що належать до школи біхевіоризму. Один з її авторів, Биррен, виділив первинне і вторинне старіння. Первинне (зовнішнє) старіння - це нормальний процес, не обтяжений хронічними хворобами. Вторинне (внутрішнє) старіння пов'язане з патологічним погіршенням здоров'я і супроводжується різноманітними хронічними захворюваннями, що впливають на функціонування мозку (серцево-судинні захворювання, рак і т.п.). На обидва ці процеси впливає стиль життя: місце проживання, стреси, морально-етичні принципи, соціо-економічний статус і багато інших його складові. Погіршення здоров'я при вторинному старінні відрізняється від тих змін, які можуть відбуватися перед смертю, і характеризується когнітивним засипанням. Період термінального старіння (наближається смерть) може тривати від кількох місяців до кількох років.

Каскадна модель пояснює деякі аспекти інтелектуального функціонування в процесі старіння:

первинне старіння -> швидкість перцепції, вторинне старіння - »міркування, термінальне старіння -> вербальні поняття.

Первинне старіння знижує перцептивну швидкість вирішення завдань, тобто швидкість, з якою інформація обробляється в ЦНС. Вторинне старіння впливає не тільки на швидкість перцепції, але й на логічні міркування (індукцію, рішення абстрактних завдань, формальні операції: висновки, висновки, припущення). Нарешті, в термінальному періоді порушення зачіпають і інші рівні інтелекту, доповнюючи картину змінами в понятійному мисленні (в знаходженні інформації та володінні повсякденними знаннями: словниковий запас, тямущість, обсяг запам'ятовувати і зберігається в пам'яті інформації).

Проте дані про поступове ослаблення в міру старіння процесів сприйняття і можливостей рухової сфери поєднуються з вельми неоднозначною картиною змін в області інтелекту, пам'яті та інших вищих психічних функцій. Таким чином, неправомірно пов'язувати з періодом старості тільки регресивні явища.

Зміна СИЛИ і рухливість психічних процесів У старості суто індивідуально. В основі індивідуального характеру змін психічної діяльності в старості лежать як гетерохронность в порушеннях пам'яті, інтелекту, творчих можливостей, так і життєвий досвід, індивідуальні якості, рівень обдарованості, ступінь ерудованості та якості особистості, притаманні конкретній людині. Це сприяє формуванню власних механізмів компенсації та адаптації до вікових змін, визначаючи рівень інтелектуальної активності. Норми ж половозрастного ослаблення психічних функцій у старості відсутні. 9.2.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Загальна характеристика пізнього періоду життя "
 1. Глава I Загальна характеристика філософії Канта. Основні твори
  характеристика філософії Канта. Основні
 2. IX. 1. Лісовий фонд планети і Росії. Параметри і критерії лісокористування
  загальна лісова площа становить близько 0,8 га. 242 Ч Таблиця 29 Ліси й сільськогосподарські землі світу, СНД і Ро / СЗШІ (Джерела: Н. Ф. Реймерс, 1990; Т. А. Акімова, В. В. Хаскин, 1994; Проблеми екології Росії, 1993) Світ, країна Площадцмля . га%% до суші, для лісів - ле-Площа на 1 чол. / га загальна покрита лісом загальна тая лісом сістость * Світ у цілому Країни СНД (СРСР) Росія 4136,2
 3. Які терміни виплати заробітної плати?
  Загальна сума заробітної плати з розшифровкою за видами виплат; б) розміри і підстави відрахувань та утримань із заробітної плати; в) сума заробітної плати, що належить до виплати.
 4. Киданів Р.В.. Організовані форми економічної злочинності. (Робота виконана за програмою малих грантів). Владівосток2002., 2002
  загальна характеристика основних економічних злочинів, викладаються юридичні та економічні аспекти контролю над організованою економічною злочинністю та забезпечення безпеки економічної
 5. Тема 12Ціні та ціноутворення в сфере господарювання
  характеристика Ціни. Поняття та характеристика тарифом. Класифікація ЦІН и тарифів. Характеристика вільніх ЦІН. Порядок установлення вільніх ЦІН. Характеристика фіксованіх и регульованості ЦІН і порядок їх установлення. Правові засади встановлення та Використання комунальних ЦІН. Контроль за додержанням ДЕРЖАВНОЇ дісціпліні
 6. Контрольні питання
  характеристики соціальної норми? Які види соціальних норм існують у суспільстві? 6. У чому основні відмінності права як системи соціальних норм? 7. Які сучасні тенденції у функціонуванні нормативно-регулятивної системи суспільства? Список літератури Васильєв А. В. Теорія права і держави: Курс лекцій. М.: Изд-во РАГС, 2000. Теми: 2, 3.
 7. ЗАГАЛЬНА Ч А С Т Ь
  ЗАГАЛЬНА Ч А С Т
 8. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА
  ЗАГАЛЬНА
 9. I. Загальна частина
  I. Загальна
 10. ЧАСТИНА 2. ЗАГАЛЬНА ЕКОЛОГІЯ
  ЧАСТИНА 2. ЗАГАЛЬНА
 11. Частина 1. ЗАГАЛЬНА ЕКОЛОГІЯ
  Частина 1. ЗАГАЛЬНА
 12. Волкобой І.. Шпаргалки по Цивільному праву України (загальна частина), 2009, 2009
  загальна
 13. ? Зразкові питання для підготовки до заліку чи іспиту
  характеристика. 4. Становлення психології сімейних відносин. 5. Динаміка розвитку сім'ї. Життєвий цикл сім'ї. 6. Кризові періоди в шлюбі. 7. Сім'я як мала соціальна група. 8. Психологія емоційних відносин. Феномен любові. 9. Теорії подружньої сумісності. 10. Передшлюбний період - період залицяння. 11. Моделі вибору супутника життя.
 14. Загальна частина Розділ I. Кримінальний закон
  Загальна частина Розділ I. Кримінальний
 15. Розділ III. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА ЗОБОВ'ЯЗАЛЬНОГО ПРАВА
  Розділ III. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА ЗОБОВ'ЯЗАЛЬНОГО
 16. Тема 9. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ФІЗИЧНИХ ЗДІБНОСТЕЙ
  Тема 9. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ФІЗИЧНИХ
 17. ГЛАВА X. СУДОВА ВЛАДА § 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА
  ГЛАВА X. СУДОВА ВЛАДА § 1. ЗАГАЛЬНА
 18. Список літератури
  Алексєєв С.С, Держава і право, М. 1996. Венегеров А. Б. Теорія держави і права. Ч. 1. - М., 1995. Каутський К. Матеріалістичне розуміння історії. Т. 2: Держава і розвиток суспільства. М.; Л., 1968. Корельський В. М., Перевалов В. Д. Теорія держави і права. - М., 1997. Комаров С.А. Загальна теорія держави і права - М., 1998. Лазарєв В. В. Загальна теорія держави і права. - М.,
 19. ЛЕКЦІЯ 9. ЦІЛІСНІСТЬ І ЗАГАЛЬНА змістовниххарактеристик НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ
  ЛЕКЦІЯ 9. ЦІЛІСНІСТЬ І ЗАГАЛЬНА змістовниххарактеристик НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО
© 2014-2021  ibib.ltd.ua