Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Вексельне право / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно- розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоКримінальний процес
ЗМІСТ:
Наумов А.В.. Практика застосування Кримінального кодексу Російської Федерації: коментар судової практики і доктринальне тлумачення. - Волтерс Клувер., 2005

Книга містить постатейний коментар Кримінального кодексу Російської Федерації, заснований на судовому та доктринальному (науковому) його тлумаченні

У коментарі наведено численні приклади, при цьому судова практика представлена як підсумок змагального кримінального процесу, судового "поєдинку" звинувачення і захисту. Доктринальне (наукове) тлумачення змісту кримінально-правових норм та їх застосування дається тоді, коли з тих чи інших питань судове тлумачення відсутній або є суперечливим (якщо в судовій практиці не виробився єдиний підхід до вирішення певних питань). У роз'ясненні змісту бланкетних диспозицій кримінального закону (тобто тих, в яких умовою караності діяння є порушення нормативних актів інших галузей права) не тільки дається відсилання до відповідних нормативних актів, а й формулюються рекомендації щодо їх застосування. У необхідних випадках роз'яснюється зміст міжнародно-правових конвенцій, що лежать в основі встановлених в КК РФ кримінально-правових заборон

Практика застосування Кримінального кодексу Російської Федерації: коментар судової практики і доктринальне тлумачення
Передмова
Від автора
Таблиця змін і доповнень, внесених до Кримінального кодексу Російської Федерації
Таблиця змін і доповнень, внесених до Федеральний закон "Про введення в дію Кримінального кодексу Російської Федерації"
Загальна частина Розділ I. Кримінальний закон
Глава 1. Завдання і принципи Кримінального кодексу Російської Федерації
Глава 2.
Дія кримінального закону в часі і в просторі
Розділ II. Злочин
Глава 3. Поняття злочину і види злочинів
Глава 4.
Особи, які підлягають кримінальної відповідальності
Глава 5.
Вина
Глава 6.
Незакінчений злочин
Глава 7.
Співучасть у злочині
Глава 8.
Обставини, що виключають злочинність діяння
Розділ III. Покарання
Глава 9. Поняття і цілі покарання. Види покарань
Глава 10.
Призначення покарання
Розділ IV. Звільнення від кримінальної відповідальності і від покарання
Глава 11. Звільнення від кримінальної відповідальності
Глава 12.
Звільнення від покарання
Глава 13.
Амністія. Помилування. Судимість
Розділ V. Кримінальна відповідальність неповнолітніх
Глава 14. Особливості кримінальної відповідальності і покарання неповнолітніх
Розділ VI. Примусові заходи медичного характеру
Глава 15. Примусові заходи медичного характеру
Особлива частина
Розділ VII. Злочини проти особи
Глава 16. Злочини проти життя і здоров'я
Глава 17.
Злочини проти волі, честі та особистості
Глава 18.
Злочини проти статевої недоторканності і статевої свободи особистості
Глава 19.
Злочини проти конституційних прав і свобод людини і громадянина
Глава 20.
Злочини проти сім'ї та неповнолітніх
Розділ VIII. Злочини у сфері економіки
Глава 21. Злочини проти власності
Глава 22.
Злочини у сфері економічної діяльності
Глава 23.
Злочини проти інтересів служби в комерційних організаціях
Розділ IX. Злочини проти громадської безпеки та громадського порядку
Глава 24. Злочини проти громадської безпеки
Глава 25.
Злочини проти здоров'я населення і суспільної моралі
Глава 26.
Екологічні злочину
Глава 27.
Злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту
Глава 28.
Злочини у сфері комп'ютерної інформації
Розділ Х. Злочини проти державної влади
Глава 29. Злочини проти основ конституційного ладу і безпеки держави
Глава 30.
Злочини проти державної влади, інтересів державної служби та служби в органах місцевого самоврядування
Глава 31.
Злочини проти правосуддя
Глава 32.
Злочини проти порядку управління
Розділ XI. Злочини проти військової служби
Глава 33. Злочини проти військової служби
Розділ XII. Злочини проти миру і безпеки людства
Глава 34. Злочини проти миру і безпеки людства
Постатейно-термінологічний покажчик * (5)
Кримінальний процес:
  1. Лобойко Л.М.. Кримінально - процесуальне право: Курс лекцій: Навч. посібник. - К.; Істина, 2005. - 456 с. - 2005 р.
© 2014-2022  ibib.ltd.ua