Головна
Cоциальная психологія / Дитяча психологія спілкування / Дитячий аутизм / Історія психології / Клінічна психологія / Комунікації та спілкування / Логопсихологія / Мотивації людини / Загальна психологія (теорія) / Популярна психологія / Практична психологія / Психологічне консультування / Психологія в освіті / Психологія менеджменту / Психологія педагогічної діяльності / Психологія розвитку та вікова психологія / Психотерапія / Сімейна психологія / Спеціальна психологія / Екстремальна психологія / Юридична психологія
ГоловнаПсихологіяПсихологія розвитку та вікова психологія → 
« Попередня Наступна »
Т. Д. Марцинковская, Т. М. Марютина, Т. Г. Стефаненко та ін. Психологія розвитку: підручник для студ. вищ. психол. навч. закладів / за ред. Т. Д. Марцинковський. - 3-е изд., Стер. - М.: Видавничий центр «Академія». - 528 с., 2007 - перейти до змісту підручника

Предмет і методи психології розвитку

Психологія розвитку вивчає закономірності формування психіки, досліджуючи механізми і. рушійні сили цього процесу, аналізуючи різні підходи до розуміння природи, функцій і генезису психіки, різні сторони становлення психіки - її зміна в процесі діяльності, при спілкуванні, пізнанні. Вона розглядає також вплив різних видів спілкування, навчання, різних культур і соціальних умов на динаміку формування психіки в різному віці і на різних рівнях психічного розвитку.

Як відомо, психологія пов'язана з різноманітними областями науки і культури, що допомагає в побудові методології психології розвитку, висунення гіпотез і експериментальному дослідженні динаміки становлення психіки. Головними областями наукового знання, на які спирається психологія розвитку, є філософія і природознавство. У той же час в роботах багатьох психологів чітко проглядається зв'язок з етнографією, соціологією, теорією культури, мистецтвознавством, математикою, логікою, мовознавством.

Методи, що використовуються в генетичних дослідженнях (спостереження, тести, експеримент), тісно пов'язані з методами загальної психології, але мають специфіку, зумовлену вивченням процесу розвитку, зміни того чи іншого психічного процесу або якості.

Природно, що в психології розвитку не можна використовувати самоспостереження, яке довгий час було провідним психологічним методом. Власне, психологія розвитку і з'явилася зі становленням нових, об'єктивних методів вивчення психіки, які могли застосовуватися при дослідженні дітей, тварин, примітивних народів. Спостереження з боку, так само як і щоденникові спостереження, стали, особливо на перших порах, основними методами психології розвитку. Пізніше з'явилися тести, аналіз продуктів творчої діяльності (малюнків, оповідань і т.д.), а також експеримент.

Крім лабораторного та природного експериментів велике поширення в психології розвитку отримали лонгітюдние і зріз-ші дослідження. Лонгітюдний експеримент застосовується в тому разі, коли є можливість вивчити певну групу протягом тривалого періоду часу, наприклад дослідити розвиток пам'яті, або самооцінки, або якогось іншого параметра у дітей з п'ятирічного віку до 10 або 15 років. Зрізовий експеримент використовується для тієї ж мети, але дозволяє заощадити час, так як можна одночасно вивчати динаміку становлення певної функції у дітей різного віку.

Однак, так як всі діти мають індивідуальні особливості, ці дані менш точні, ніж при лонгитюдном дослідженні, хоча велика кількість випробовуваних дозволяє отримати об'єктивні значення.

Застосовується в психології розвитку і формуючий експеримент, який дозволяє зрозуміти, який параметр робить найбільший вплив на становлення того чи іншого психічного процесу чи психологічного якості. При цьому піддослідних завжди поділяють на контрольну та експериментальну групи, а робота проводиться тільки з експериментальною групою. Рівень розвитку досліджуваного параметра змиритися в обох групах до початку експерименту і в кінці, а потім аналізується різниця між ними. На підставі цього аналізу і робиться висновок про ефективність формуючого впливу. 1.2.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Предмет і методи психології розвитку "
 1. СТ. 00 СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ТРЕНІНГИ 400 ІСУПЕРВІЗІЯ ДС. 00 РЕКОМЕНДОВАНІ ДИСЦИПЛІНИ 600 СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ, встановлювали ВНЗ (факультет) ДС.01 Емоційні та особистісні розлади
  методи в клінічній психології ФТД.00 Факультативи 450 ФТД.01 Військова підготовка 450 Всього годин теоретичного навчання 9450
 2. Методи юридичної психології
  методи дослідження мають певну специфіку, зумовлену особливостями об'єкта дослідження. Значне місце серед цих методів займають методи структурного аналізу, природного експерименту, включеного спостереження, дослідження документів, контент-аналіз і інтерв'ювання. Метод структурного аналізу спрямований на виявлення структурно-функціональних залежностей в досліджуваному
 3. Казанська В. Г.. Психологія і педагогіка. Короткий курс. - СПб.: Пітер. - 240 е.: ил. - (Серія «Короткий курс»)., 2008

 4. Шаповаленко І.В.. Вікова психологія (Психологія розвитку та вікова психологія). - М.: Гардаріки. - 349 с., 2005

 5. Система (структура) юридичної психології
  предмет, методи, завдання, теоретичні принципи, зв'язок із суміжними науками; історичний розвиток юридичної психології Правова психологія : правова психологія як відображення в свідомості індивіда і суспільства правозначімих явищ; психологія правової соціалізації особистості, правотворчості і правосоотнесенного поведінки особистості; психологія правосвідомості Кримінальна психологія Судова психологія
 6. 6. Рефлексія
  методами, а по суті, емпірично, психологи не змогли взагалі-знайти для рефлексії місця у своїх теоретичних побудовах. Тут цілком можна погодитися з критикою психологічного підходу до рефлексії, висловленої Н. Г. Алексєєвим та І. С. Ладенко179. Але думаю, причина глибша, ніж просто «негативне ставлення сучасних психологів до інтроспективної психології». Справа в тому, що
 7. Т. Д. Марцинковская, Т. М. Марютина, Т. Г. Стефаненко та ін. Психологія розвитку: підручник для студ. вищ. психол. навч. закладів / за ред. Т. Д. Марцинковський. - 3-е изд., Стер. - М.: Видавничий центр «Академія». - 528 с., 2007

 8. 7.1. Вимоги до професійної підготовленості фахівця
  предмет і структурі клінічної психології як психологічної спеціальності широкого профілю, що має міжгалузевий характер і що бере участь у вирішенні комплексу завдань в системі охорони здоров'я, народної освіти та соціальної допомоги населенню; - розуміти спрямованість практичної та науково-дослідної діяльності клінічного психолога на підвищення психічних ресурсів і
 9. § 2. Система (структура) юридичної психології
  предмет, методи та завдання юридичної психології; - структура юридичної психології; - історичний розвиток юридичної психології. 20 Глава 1. Методологічні основи юридичної психології 2. Правова психологія: - право як фактор соціальної регуляції поведінки, психологічні аспекти ефективного правотворчості; - правова соціалізація особистості, особливості
 10. Т.К.Комарова. Психологія уваги: Навчальний метод. посібник / Авт.-сост. Т.К.Комарова. - Гродно: ГрГУ. - 124 с., 2002

© 2014-2021  ibib.ltd.ua