Головна
Cоциальная психологія / Дитяча психологія спілкування / Дитячий аутизм / Історія психології / Клінічна психологія / Комунікації та спілкування / Логопсихологія / Мотивації людини / Загальна психологія (теорія) / Популярна психологія / Практична психологія / Психологія в освіті / Психологія менеджменту / Психологія педагогічної діяльності / Психологія розвитку та вікова психологія / Сімейна психологія / Спеціальна психологія / Екстремальна психологія / Юридична психологія
ГоловнаПсихологіяЮридична психологія → 
« Попередня Наступна »
Еникеев М. І.. Юридична психологія. - М.: Видавництво НОРМА. - 256 с. - (Короткі навчальні курси юридичних наук)., 2003 - перейти до змісту підручника

Методи юридичної психології

Використовувані в юридичній психології общепсихологические методи дослідження мають певну специфіку, зумовлену особливостями об'єкта дослідження. Значне місце серед цих методів займають методи структурного аналізу, природного експерименту, включеного спостереження, дослідження документів, контент-аналіз і інтерв'ювання.

Метод структурного аналізу спрямований на виявлення структурно-функціональних залежностей в досліджуваному явищі. Цей метод є провідним у вивченні психічних якостей різних суб'єктів права, особистості злочинця, психології різних видів юридичної діяльності.

Метод структурного аналізу взаємодіє з методом структурно-генетичного аналізу, спрямованим на дослідження виникнення та розвитку досліджуваного об'єкта, виявлення залежності його функціонування від особливостей розвитку.

Істотне значення для юридичної психології мають методи якісного (факторного) і кількісного (статистичного) аналізу. Їх сукупність дозволяє виявити систему причин і умов функціонування досліджуваного явища.

Стосовно до завдань пенітенціарної (виправної) психології поряд з психологічними використовуються і педагогічні методи.

В окремих випадках в психолого-юридичному дослідженні використовується метод лабораторного експерименту, але більш широко тут поширений метод природного експерименту, при якому випробовувані особи сприймають обстановку експерименту як справжнє подія. (Так, з метою вивчення впливу різних обставин на достовірність показань свідків одне і те ж подія повторюється в різних грунтовний-

ствах, після чого здійснюється статистична обробка отриманих результатів.

)

У юридичній психології широко використовується і метод бесіди - метод довірчого спілкування з обстежуваним особою. При цьому використовується прийом непрямих питань і виключаються які б то не було навідні запитання.

Допоміжний метод юридичної психології - метод вивчення цивільних і кримінальних справ, слідчих і судових помилок.

Для дослідження особистості різних суб'єктів правовідносин широко використовуються біографічний метод, метод узагальнення незалежних характеристик, анкетне метод і метод судово-психологічної експертизи, особистісно-діагностичні тести (ММР1, СМИЛ та ін.)

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Методи юридичної психології"
 1. 1.Економіка і соціальна структура
  методологія розгорнула цю проблему в концепцію трьох ешелонів. Відповідно до цієї концепції можна говорити про три моделях (ешелонах) розвитку світового капіталізму: - ешелон розвиненого, класичного капіталізму - Англія, Франція, США, Канада, Австралія; - ешелон становлення буржуазних відносин в переплетенні з іншими економічними укладами - Росія, Японія, Австрія, Балканські держави; - ешелон
 2. 2.1. Реформування як засіб посилення цивільного контролю над силовими структурами
  методів регулювання питань, що не відносяться до сфери їх спеціальної діяльності (для них зберігаються командні адміністративно-правові регулятори). Питання впровадження цивільно-правових методів регулювання у сфері дії військового законодавства були викладені мною на науково-практичній конференції Хабаровської державної академії економіки і права. Зокрема, було відзначено, що
 3. 2.2. Формування системи управління реформуванням Збройних Сил
  методики бойової підготовки, нові вправи, винаходити нові технічні засоби навчання, спрямовані на економію коштів і підвищення якості навчання. Але таких фахівців в окрузі одиниці, а решта перетворені в рахівників. І головна вина в цьому командного складу округу, що вимагає від офіцерів якостей, що визначаються їх філософією і знаннями, тобто вимогами вчорашнього дня, а іноді
 4. 3.2. Контракт - основа посилення цивільно-правових відносин у силових структурах
  методами, які малоефективні. І училища терплять недоучок, порушників військової дисципліни, а потім відправляють їх у війська. Прикладом подібного юридичного вирішення питання є визначення Військової колегії Верховного суду РФ у кримінальній справі Волкова І.В. від 10 вересня 1996 р. № 6н-65/96 «Матеріальний збиток стягується з особи, якщо вона заподіяно його винними діями». Матеріалами
 5. § 3. Система кримінального права
  методів переконання і примусу залежно від категорії скоєних злочинів і ступеня небезпеки злочинців. Кримінально-правова система безпосередньо впливає на систему кримінального законодавства, має з першої найтісніший зв'язок, проте зберігає свою відносну
 6. § 6. Функції кримінального права, предмет і метод кримінально-правового регулювання
  методу правового регулювання. Як відомо, метод визначається специфікою предмета і тому виступає як вторинної. Можна укласти, що він як лакмусовий папірець виявляє особливості предмета регулювання. Будучи нерозривні, предмет і метод розрізняються функціонально. Якщо перший відповідає на питання, які суспільні відносини повинні регулюватися нормами кримінального права, то другий
 7. § 3. Система і види покарань
  методи переконання і примусу, обов'язковою ознакою якого є постійний, тривалий працю як основа виправлення. До покаранням, що з виправно-трудовим впливом (в рамках наведеного визначення), за чинним кримінальним законодавством відносяться: обов'язкові роботи; виправні роботи; обмеження волі; позбавлення волі на певний строк; довічне
 8. § 1. Історія розвитку кримінального законодавства про відповідальність неповнолітніх
  методах, пов'язаних з приміщенням в виховні або лікувально-виховні установи. Перші з них були створені вже в 1918 р. Це були дитячі будинки, приймальники-розподільники, школи-комуни, інститути трудового виховання для особливо важких підлітків, реформатора. Так, на створений російський реформатором для юних правопорушників у віці від 17 до 21 року було покладено завдання навчання,
 9. § 4. Наука цивільного права
  методи дослідження. До основних належать такі: діалектичний метод, який передбачає аналіз явища в його розвитку і аналіз джерел цього розвитку і т. п.; системний метод, що виходить з необхідності досліджувати об'єкт як певним чином організовану сукупність його компонентів, що володіє властивостями самоорганізації, структурним і функціональним єдністю;
 10. Глава перша. ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ЯК про-громадської НАУКА
  методологія теорії держа-ви і права. Значення теорії держави і права для формування сучасного юриста. Наука, як важлива область людської діяльності, що має на меті отримання і систе-матизацію об'єктивних знань про дійсність, володіє складною структурою. Насамперед вона ділиться на природні та суспільні науки за характером досліджуваних нею явищ і процесів. Як
© 2014-2022  ibib.ltd.ua