Головна
Cоциальная психологія / Дитяча психологія спілкування / Дитячий аутизм / Історія психології / Клінічна психологія / Комунікації та спілкування / Логопсихологія / Мотивації людини / Загальна психологія (теорія) / Популярна психологія / Практична психологія / Психологія в освіті / Психологія менеджменту / Психологія педагогічної діяльності / Психологія розвитку та вікова психологія / Сімейна психологія / Спеціальна психологія / Екстремальна психологія / Юридична психологія
ГоловнаПсихологіяПсихологія розвитку та вікова психологія → 
« Попередня Наступна »
Т. Д. Марцинковская, Т. М. Марютина, Т. Г. Стефаненко та ін. Психологія розвитку: підручник для студ. вищ. психол. навч. закладів / за ред. Т. Д. Марцинковський. - 3-е изд., Стер. - М.: Видавничий центр «Академія». - 528 с., 2007 - перейти до змісту підручника

Постнатальний період онтогенезу

Фізіологія процесу народження описана в літературі досить докладно (див., наприклад, Г.Крайг, 2000), хоча і тут, мабуть, ще чекають відкриття. Наприклад, недавно встановлено, що при народженні в організмі дитини присутні речовини з групи Ендор-фінов, які мають болезаспокійливими і заспокійливими властивостями.

Протягом перших двох годин після пологів дитина загальмований, мало реагує на навколишнє. Слідом за цим настає короткий період, званий «імітаційним». Він триває близько 12 год, в цей час новонароджений проявляє підвищений інтерес до навколишнього і намагається імітувати деякі мімічні реакції людей.

Досить імовірно, що протягом перших годин після народження настає сензітівний період, під час якого дитина проявляє підвищену готовність відобразити індивідуальні риси обличчя своєї матері.

Після закінчення зазначеного терміну ці здібності зникають і новонароджений починає демонструвати добре відомий режим існування (чергування сну і неспання). Як пише І. А. Скворцов, «імітаційний період відображає вершину внутрішньоутробного розвитку, продемонстровану в перші години після народження», але лише на короткий період часу.

Перші тижні життя - це рубіж, на якому організм втрачає досягнення внутрішньоутробного розвитку й адаптується до умов життя у внеутробной середовищі. Ці дані узгоджуються з більш загальними уявленнями про те, що розвиток не є простим просуванням до все більшої ефективності функцио-жирування. Протягом усього життєвого циклу розвиток склади-ється з поєднання надбань і втрат. 5.3.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " постнатальний період онтогенезу "
 1. Частина перша. Онтогенез
  Частина перша.
 2. Порівняльні переваги підлог в онтогенезі.
  Онтогенезі спостерігається вікове запізнювання в розвитку ознаки у жіночої статі, тобто домінування жіночої форми диморфних ознаки на початку онтогенезу та чоловічої наприкінці. Це онтогенетическое правило статевого диморфізму: якщо за якоюсь ознакою існує популяційний статевої диморфізм, в онтогенезі ця ознака змінюється, як правило, від жіночої форми до чоловічої. Ознаки материнської
 3. дошкільного віку
  період оволодіння соціальним простором людських відносин через спілкування з близькими дорослими, а також через ігрові та реальні відносини з однолітками. 219 Дошкільний вік приносить дитині нові принципові досягнення. У дошкільному віці дитина, освоюючи світ постійних речей, опановуючи вживанням все більшого числа предметів за їх функціональним призначенням і відчуваючи
 4. ЄП ЗАГАЛЬНІ МАТЕМАТИЧНІ І ПРИРОДНО-1200 НАУКОВІ ДИСЦИПЛІНИ
  постнатального розвитку головного мозку; фундаментальні процеси - збудження і гальмування в ЦНС; фізіологія і нейрохімія нейронів і глії; соматичні і вегетативні нервові системи; фізіологія болю, роль тахікінонов і опиат-них рецепторів; фізіологія вегетативної нервової системи; організація бульбарного дихального центру; реакція мозку на гіпоксію і асфіксію, синдром раптової зупинки
 5. Т. Д. Марцинковская, Т. М. Марютина, Т. Г. Стефаненко та ін. Психологія розвитку: підручник для студ. вищ. психол. навч. закладів / за ред. Т. Д. Марцинковський. - 3-е изд., Стер. - М.: Видавничий центр «Академія». - 528 с., 2007

 6. Дошкільний вік
  постнатальному онтогенезі детально описано у Посібнику «Фізіологія розвитку дитини» (2000). Динаміка дозрівання проекційних та асоціативних зон кори на цьому етапі онтогенезу виявляє певний зв'язок з розвитком вищих психічних функцій: сприйняття, уваги, мислення й мови. Параметр новизни як детермінанти уваги зберігає в ранньому дитинстві своє вирішальне значення. Як показали
 7. Предмет і завдання спеціальної психології
  постнатальний, обмежений тими термінами, коли морфологічні системи організму ще не досягли зрілості. Значення терміна «дізонтогеній» більш широке в порівнянні з поняттям «аномальний розвиток», так як воно позначає відхилення всієї структури організму від норми, крім того поняття «аномальний розвиток» описує тільки один вид дізонтогеній, обумовлений, як правило, вже завершеним
 8. Період дорослості
  період функціонування охоплює досить значний інтервал часу - від юності до початку старіння. Його календарні терміни, особливо в пізній фазі, досить варіативні і, як буде показано нижче, неодноразово змінювалися протягом XX в. Вивчення цього періоду онтогенезу має особливе значення, оскільки психофізіологічні характеристики дорослих людей виконують функції еталонів по
 9. Етіопатогенез інтелектуальних порушень
  постнатальні фактори. Спадковий фактор найбільш поширений (близько 70% випадків). Це хромосомні захворювання (наприклад, хвороба Дауна), несумісність крові матері і дитини за резус-фактору, алкоголізм і наркоманія батьків, порушення білкового обміну речовин (фенілкетонурія). Наступне місце за частотою поширення займають пренатальні чинники ускладнення вагітності
 10. ПЕРЕДМОВА
  періодізаціонний підхід до аналізу вікового розвитку, методологічні принципи якого Закладено Л.С. Виготським, Д.Б. Ельконіна. Підручник включає 5 розділів, які об'єднують 19 тем. Перший розділ «Предмет, завдання і методи психології розвитку та вікової психології» знайомить з методологічними, методичними і понятійний основами вікової психології, містить вступ в основні проблеми
 11. Філософія людини.
  Постнатального (після народження) розвитку, який називають соціалізацією індивіда або вихованням. Сукупність цих властивостей об'єднується поняттям "особистість" (persona, особа, личина). Як природні, так і соціальні якості людини, підкоряючись принципу комбінаторності, утворюють неповторні сполучення: так, навіть невелика кількість кольорових скелець у дитячому калейдоскопі складається в
 12. ФЕНОМЕНОЛОГІЯ РОЗВИТКУ І БУТТЯ ОСОБИСТОСТІ
  періодизації. З точки зору вікової психології критерії вікової класифікації визначаються насамперед конкретно-історичними, соціально-економічними умовами виховання та розвитку, які співвідносяться з різними видами діяльності. Критерії класифікації співвідносяться також з віковою фізіологією, з дозріванням психічних функцій, які визначають сам розвиток і принципи
 13. § 2. Передумови розвитку психіки. Генотип і особистість
  періоди історії Землі »1. Однак Ч.Дарвин відзначав також і факти, що відображають явища гетерохронии (зміни в часі появи ознак), зокрема випадки, коли деякі ознаки виникають в онтогенезі нащадків раніше, ніж в онтогенезі предко-вих форм. Сформульований Е. Геккелем біогенетичний закон був сприйнятий сучасниками і наступними поколіннями вчених як непреложний2.
 14. Дитинства
  період характеризується особливим поєднанням названих істотних складових. У нормальних умовах поява нової людини є результатом психологічної готовності матері до його народження. Новонароджений спочатку безпорадний. Тільки-но з'явившись на світ, він повинен пристосуватися до умов існування, які різко відрізняються від існування в утробі матері. Життя новонародженого
 15. # 1. Характеристика вікової психології, психології розвитку як науки
  періодів життєвого шляху людини »2. Вікова психологія ставить своїм завданням дослідження цілісного психічного розвитку «на всьому просторі людського життя від народження до смерті», надзавдання - вивчення «що змінюється, розвивається індивіда в світі, що змінюється» 3. Предмет вікової психології - вікові періоди розвитку, причини та механізми переходу від одного вікового періоду
 16. 7.1. Вимоги до професійної підготовленості фахівця
  онтогенезі; володіти методологією синдромного аналізу порушень ВПФ; - мати уявлення про предмет, практичних завданнях та актуальних проблемах патопсихології; знати феноменологію і володіти навичками патопсихологической кваліфікації порушень свідомості, сприйняття, пам'яті, мислення, емоційно-особистісної сфери при психічних захворюваннях і прикордонних особистісних розладах; - знати
© 2014-2021  ibib.ltd.ua