Головна
Cоциальная психологія / Дитяча психологія спілкування / Дитячий аутизм / Історія психології / Клінічна психологія / Комунікації та спілкування / Логопсихологія / Мотивації людини / Загальна психологія (теорія) / Популярна психологія / Практична психологія / Психологія в освіті / Психологія менеджменту / Психологія педагогічної діяльності / Психологія розвитку та вікова психологія / Сімейна психологія / Спеціальна психологія / Екстремальна психологія / Юридична психологія
ГоловнаПсихологіяПсихологія розвитку та вікова психологія → 
« Попередня Наступна »
Т. Д. Марцинковская, Т. М. Марютина, Т. Г. Стефаненко та ін. Психологія розвитку: підручник для студ. вищ. психол. навч. закладів / за ред. Т. Д. Марцинковський. - 3-е изд., Стер. - М.: Видавничий центр «Академія». - 528 с., 2007 - перейти до змісту підручника

Пренатальний період розвитку

Послідовність і динаміка процесів дозрівання організму, в першу чергу мозку людини, на кожному етапі онтогенезу закономірно пов'язана з умовами виникнення психічних новоутворень. Дана обставина ставить завдання виявлення та опису психофізіологічних особливостей кожного вікового періоду. Однак було б передчасно стверджувати, що в даний час кожен з періодів онтогенезу повністю психофізіологічно описаний. Значною мірою побудова такої картини - справа майбутнього, проте деякі дані дозволяють представити основні механізми формування фізіологічних передумов виникнення психічних новоутворень на різних стадіях розвитку.

У розділі 3 були описані основні морфофункціональні особливості дозрівання ЦНС дитини в період внутрішньоутробного розвитку. Розглянемо, які прояви в стані ембріона (з 10-го дня після зачаття до 7-го тижня) і плода (з 8-ї до 38-го тижня) можна вважати першими ознаками власної активності дитини.

Відомо, що рухова активність ембріона починається дуже рано. Серцебиття виникає на 3-4-му тижні після запліднення, перші спонтанні рухи тулуба і кінцівок - на 10-му тижні, проте мати починає відчувати їх значно пізніше. Епізодично спостерігаються ковтальні, дихальні і мімічні рухи. Рухи на останніх стадіях вагітності дуже активні і досить різноманітні, зокрема в плода є кроковий автоматизм.

Все сенсорні системи плода починають функціонувати задовго до народження. Його нервова система здатна переробляти пропріо-цептівную, вестибулярну, а також тактильну інформацію, яку вона отримує в результаті зворотного сенсорної зв'язку від рухів, обмежених стінками матки. Все це може суттєво впливати на дозрівання відповідних відділів ЦНС плода. Вважається, що плід людини здатний реагувати на хімічні (смак, нюх) і тактильні (тиск) стимули, а також запам'ятовувати пренатальний досвід.

Слуховая система плоду людини до шести місяців вже має ос-овние риси, властиві органу слуху дорослої людини. Плід здатний сприймати звуки, що надходять з навколишнього середовища, в пер-vю чергу голос матері. Особливо чутливий плід до тонічним відтінки материнського голосу, які несуть йому інформацію про її емоційний стан. Завдяки цьому немовлята вже через кілька днів після народження здатні впізнавати материнський голос. За сучасними уявленнями, сприйнята в ембріогенезі слухова стимуляція забезпечує дитині додаткові умови для розвитку емоційних, соціальних і когнітивних функцій.

Активності плода останнім часом надається велике значення. За допомогою нових методів, в першу чергу ультразвукового сканування, описані патерни рухової активності плода на різних етапах ембріогенезу. За сукупністю спостережень дослідники дійшли висновку, що поведінка плода не можна розглядати як послідовність автоматичного дозрівання ланцюжків рефлекторних реакцій у відповідь на зовнішні подразники. Спонтанна активність плоду людини, зростаюча до кінця вагітності, являє собою сложноорганізованную діяльність, яка, імовірно, відображає його прагнення зайняти найбільш зручне положення в утробі матері.

Більше того, існує точка зору, що складно організована координована активність плода носить спонтанний характер і є джерелом активного розвитку (Д. Баттерворт, М. Харріс, 2000). Останнє добре узгоджується з теоретичними уявленнями Н. А. Бернштейна, які сформульовані у вигляді общебиологического принципу активності. Відповідно до цього принципу, сенс життя - це не пристосування до середовища, а реалізація внутрішніх програм. Бернштейн вказував, що процес житті є не "урівноваження з навколишнім середовищем», як випливає з постулатів класичного механіцизму, а подолання цього середовища, спрямоване не на збереження статусу або гомеостазу, а на рух у напрямку родової програми розвитку і самозабезпечення.

В даний час особливе значення надається вивченню механізмів психофізіологічного взаємодії організмів матері та плоду. І хоча детальні механізми взаємозв'язку психофізіологічного стану матері та плоду ще не до кінця вивчені, є різні пояснення природи цієї взаємодії. За одним уявленням («клітинна гіпотеза») на хімічному і молекулярному рівнях в клітинах плода «фіксуються» переживання матері. Висловлюється також пропозиція про існування свого роду інформаційного обміну між-ДУ плодом і матір'ю.

Психосоматичний статус вагітної жінки має вирішальне значення для формування стрессреактівності дитини в пренатальному онтогенезі. Уявлення про значення стресорних впливів на Ма * ь для подальшого функціонування системи гіпоталамус - ги-

^ аРіінкопская 161 пофіз - наднирники в організмі дитини почали складатися в 70 - 80-ті роки XX в. В результаті експериментів на тваринах було показано, що стресорні впливу на вагітну самку призводять до суще. тиментом змінам тих нейроендокринних механізмів, які пов'язані з формуванням реакцій дорослих нащадків на емоційні, але не фізичні стресори.

Встановлено {О. І. Науменко), що пренатальний стрес підвищує резистентність нащадків до дії стресорів, причому помічена одна важлива особливість: ступінь пригнічення реакції нащадка на емоційний стрес пропорційна силі чинного на матір стресора. Треба мати на увазі, однак, що в цих випадках мова йде про фізіологічні стресори, що не загрожують життю матері. Такий пренатальний стрес змінює нейрохимические, в першу чергу моноамінів-ергічні, механізми в нервовій системі нащадків в зрілому віці. Ці дані свідчать про те, яке важливе значення може мати стан матері під час вагітності для формування нейрофізіологічних і нейрохімічних механізмів стрессреактівності її дитини. 5.2.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " пренатальний період розвитку "
 1. Етіопатогенез інтелектуальних порушень
  пренатальні, натальні і постнатальні фактори. Спадковий фактор найбільш поширений (близько 70% випадків). Це хромосомні захворювання (наприклад, хвороба Дауна), несумісність крові матері і дитини за резус-фактору, алкоголізм і наркоманія батьків, порушення білкового обміну речовин (фенілкетонурія). Наступне місце за частотою поширення займають пренатальні фактори
 2. 1. Мета освіти - особистість
  пренатального стану науки можна було проголошувати «всебічність» і «гармонійність» особистості, не ризикуючи поховати її під Еверестом наукової інформації. Гуманістічності на ті часи образ людини обіцяв автоматично трансформуватися в ідеальне суспільство, яке покінчило з війнами, нерівністю, гнобленням і убогістю. Цього, на жаль, не відбулося, а за минулі століття освічена еліта
 3. I Вікова періодизація
  періоди людського життя, знання яких несе важливу інформацію для присвячених. Є цілий ряд розробок периодизаций розвитку (Коменський, Штрац, Бюллер, Горлок, Левітів, Ельконін, Пршігода, Ванек, Шванцара та ін.), причому число запропонованих периодизаций досягло декількох десятків і продовжує збільшуватися, оскільки поки неможливо побудувати систему, яка спиралася б тільки на один
 4. Ш.М.Мунчаев, В.М.Устінов. Історія Росії. - Видавнича група ИНФРА - НОРМА. 592с., 1997
  періоду історії Росії, утворенню та розвитку Російської держави. Другий охоплює історію країни в період капіталістичного розвитку. Третій розділ висвітлює радянський і пострадянський періоди. У додатку наведені: генеалогія російських царів, біографічні відомості про діячів трьох російських революцій, коротка літопис історичних подій Росії, документи з історії Росії, список
 5. Розділ II. Росія в період капіталістичного розвитку (XIX - початок XX в.) Глава 4. Соціально - економічний і політичний розвиток Росії в XIX - початку XX в
  період капіталістичного розвитку (XIX - початок XX в.) Глава 4. Соціально - економічний і політичний розвиток Росії в XIX - початку XX
 6. Основні етапи онтогенезу
  пренатальний (ембріогенез), перинатальний, новорожденность, дитинство, ранній вік, дошкільний вік, молодший шкільний вік, підлітковий вік, юність, молодість, середній вік (зрілість), літній вік, старість. У вузькому значенні онтогенез розуміється як період інтенсивного психічного розвитку дитини. Пренатальний період. Зачаття людини - велике таїнство і відповідальний
 7. КОНТРОЯЬНИЕ ПИТАННЯ
  період розвитку геополітики? 2. Чому саме період 1880-1950-х рр.. називають класичним періодом геополітики? 3. Де і в яких умовах геополітичні ідеї користувалися найбільшим попитом і особливо швидко поширювалися? 4. Що служило каталізатором цього розповсюдження? 5. Які зміни знаменували собою кінець класичного періоду геополітики? 6. Назвіть основних
 8. § 3. Основні поняття вікової психології
  пренатальне розвиток, ембріогенез психіки розглядається як своєрідний адаптаційний період, протягом якого відбувається пристосування організму до навколишнього середовища і навіть створюються деякі передумови засвоєння тієї чи іншої культури (наприклад, передумови засвоєння рідної мови і емоційні переваги). Ф у н кці о н алген ез, функціональний розвиток психіки - розвиток психічних
 9. Розділ I. Феодальний період в історії Росії Глава 1. Виникнення і розвиток давньоруської держави
  період в історії Росії Глава 1. Виникнення і розвиток давньоруського
 10. Тема 5.Політіческое та правові вчення в період кризи феодалізму (XVIII ст.).
  Період революції 1789-1794 рр.. Соціалістичні політико-правові вчення по Франції XVIII в. Ідеї держави і права в «Кодексі природи» Мореллі. Бабеф та інші учасники «Змови в ім'я рівності» про завдання революції, про закони перехідного періоду, про устрій і конституції майбутнього суспільства і держави. Основні напрямки політико-правової ідеології в США в період боротьби за
 11. 30 Які ідеї домінують на різних етапах філософії Відродження?
  Періоду, в чому пов'язані зі зміною питомої ваги тих чи інших розділів філософського знання і трактуванням структури світу. Перший період - гуманістичний (сер. XIV - сер. XV ст.) - Протиставив середньовічному тео-пентрізму інтерес до земного призначенню людини; соціз льно-етична проблематика виступила тут на передній план. Найбільш видні філософи даного періоду - Колюччо
 12. Етап завершення
  період йдуть активні пошуки гідної заміни і навчання кандидата на посаду. Хоча цей період характеризується кризою кар'єри (працівник отримує менше задоволення від роботи і відчуває стан психологічного та фізіологічного дискомфорту), самовираження і повага до себе і іншим подібним з його оточення людям досягають найвищої точки за весь період кар'єри.
 13. Вікова періодизація
  періоди людського життя, знання яких несе важливу інформацію. Є цілий ряд серйозних розробок периодизаций розвитку (Коменський, Левітів, Ельконін, Шванцара та ін.) Зупинимося на аналізі тієї, яка визнається більшістю педагогів. Періодизація грунтується на виділенні вікових особливостей,-характерних для певного періоду життя анатомо-фізіологічних і
© 2014-2021  ibib.ltd.ua