Головна
ГоловнаПолітологіяГеополітика → 
« Попередня Наступна »
А.В. Маринченко. ГЕОПОЛИТИКА. Учеб. посібник. - М.: ИНФРА-М, 2009, 2009 - перейти до змісту підручника

КОНТРОЯЬНИЕ ПИТАННЯ

1. Коли і з яких теоретичних робіт почався класичний період розвитку геополітики?

2. Чому саме період 1880-1950-х рр.. називають класичним періодом геополітики?

3. Де і в яких умовах геополітичні ідеї користувалися найбільшим попитом і особливо швидко поширювалися?

4. Що служило каталізатором цього розповсюдження?

5. Які зміни знаменували собою кінець класичного періоду геополітики?

6. Назвіть основних представників німецької школи геополітики.

7. Які напрямки домінували в класичний період її розвитку?

8. Перерахуйте характерні риси німецької геополітики.

9. Як йшла її легітимізація і інституціалізація?

10. Розкажіть про основні представниках японської геополітики та їх теоріях.

11. Чим характерна італійська школа геополітики класичного періоду?

12. Який внесок у розвиток геополітичної теорії вніс Дж. Дуе?

13. Чим відрізнялася від вищеназваних британська і американська школи геополітики?

14. Назвіть основних представників (і їх теорії) цих шкіл.

82

15. Які основні напрямки британської школи?

16. У чому відмінність американської школи геополітики від британської?

17. У яких політичних і географічних умовах розвивалася французька школа геополітики?

18. Назвіть її основних представників.

19. У чому суть концепції поссібілізма Відаля де ла Блаша?

20. Дайте характеристику основних напрямках російської школи геополітики класичного періоду.

21. Проаналізуйте тезу Ш. де Голля: «Європа від Атлантики до Уралу».

22. Розкажіть історію формування та становлення «регіональної геополітики».

23. У чому сутність основних ідей атлантизму?

24. Визначте суть геополітики ядерної ери.

25. Назвіть основні причини появи «геополітики мондіаліз-ма».

26. Виділіть основні положення теорій Ф. Фукуями, Ж. Атталі, К. Сантора, І. Лакоста.

27. Викладіть головні думки європейських «нових правих», принципи «континентальної геополітики» і сутність проекту «Європейська імперія від Владивостока до Дубліна».

28. Яка роль мас-медіа в сучасному суспільстві?

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " КОНТРОЯЬНИЕ ПИТАННЯ "
 1. 8. Рекомендували ЛІТЕРАТУРА ДО КУРСУ "Адміністративне право України"
  питаннях і відповідях. - Ужгород, 1994. 20. Вельський К.С. До питання про предмет адміністративного права / / Держава і право. - 1997. - № 11. - Ст. 14. 21. Вельський К.С. Про систему адміністративного права / / Дер ство і право. - 1998. - № 3. 22. Вельський К.С. Про предмет і системі адміністративного права / / Держава і право. - 1998. - № 10. 23. Била Л.Р. Адміністративна відповідальність за
 2. 2. Метод
  питання про притягнення особи до адміністра-тивної відповідальності до нього можуть бути застосовані різні адміні-стративно стягнення або він може бути звільнений від відповідально-сті. 4. метод дозволу виражається також у наданні можли-ності діяти на свій розсуд, тобто здійснювати або не здійснювати передбачені адміністративно-правовою нормою дії. Це м'я-кий варіант
 3. 1. Орган виконавчої влади
  питань. а) єдиноначальні органи, в яких основні питання дозволя-ються їх керівником. Адміністрації, міністерства б) колегіальні, вирішальні основні питання на колегіальній основі, тобто більшістю голосів, що входять до їх складу. Уряд, державні
 4. 4. У суб'єктах РФ діють органи виконавчої влади загальної, галузевої та міжгалузевої компетенції.
  Питань входять до компетенції суб'єктів, у взаємодії з соотв. органами виконавчої влади суб'єктів
 5. 3. Держ. службовець
  питання про присвоєння гос. служ. квал. розряду проводиться атестація. Атестація проводиться не частіше 2 р. в 2 го-так, і не рідше 1р. в 4 роки. Держ. служба припиняється при звільненні держ. сл., в т.ч. при вихо-де на пенсію. Крім підстав, указ. в 29-37 КЗпП, держ. сл. може бути звільнений за ініціативою керівника у слід. випадках: 1) досягнення ним граничного віку, встановлю. їм при заміщені.
 6. 5. Заохочення застосува. за успішне і добросов. виконання держ. службовцем своїх долж. обов'язків
  питання про його дисципл. від-ти відсторонений від виконання должн. об-тей із збереженням грошового утримання. Матер. от-ть держ. сл. настає за служебн. проступок, в рез-ті кіт. завдано матеріальної шкоди гос-ву. За шкоду, причин. учр. або орг. при виконанні служ. об-тей службовці, з вини кіт. заподіяно шкоду, несуть МО у розмірі прямої дійсної. шкоди, але не понад середньомісячно-го
 7. 6. Муницип. посаду
  питань місц. знач. і от-тью за здійснення цих повноважень, а також посаду в орг. м. з., утворених в соотв. з статутом муницип. об-разования з встановлених колом обов'язків по виконанню і забезпе-ню повноважень даного ор. м. з. і от-тью за виконання цих об-тей. Муницип. служба - це профспілкова. д-ть, кіт. осущетвлен. на постійній ос-нове на муницип. посади, що не являющ.
 8. Підприємства, установи як суб'єкти адміністративного права
  питань і повноважень вищих держ. ор-ганів щодо пр-ку 6) ведення та надання бух. і статист. звітів 7) адм.-прав. гарантії прав пр-ку: а) не допускається реєстрація пр-ку за мотивами б) заборона на втручання органів держ. влади в д-ть пр-ку, за викл. випадків, предусм. з-вом в) захист майна пр-ку від незаконного вилучення г) не допускається монопольне становище на ринку
 9. 1. Форми здійснення виконавчої влади
  питань управління на основі собст-ських правових норм, тобто видання індивідуальних правових актів. Це 2 основні і найбільш значні норми здійснення виконавчої влади. Але існують і інші - представлення зобо-котельної звітності, здійснення держ. реєстрації, видача документів, що підтверджують наявність спеціального права. Неправомірні форми здійснення виконавчої
 10. Види і стадії адміністративного права
  питання про притягнення особи, яка вчинила адміністративний проступок, до дисциплінарної відпові-дальності На стадії порушення справи про адміністративне правонаруше-ванні можуть здійснюватися заходи щодо забезпечення провадження у справі про адміністративне правопорушення: 1) адміністративне затримання 2) особистий огляд і огляд речей і товарів 3) вилучення речей і документів 4) відсторонення від
© 2014-2022  ibib.ltd.ua