Головна
ГоловнаПолітологія → 
Соціологія політики
СОЦІОЛОГІЯ ПОЛІТИКИ
Бочаров В. В. Влада. Традиції. Управління. Спроба етноісторіче-ського аналізу політичних культур сучасних держав Тропічної Африки, - М.: Наука. Головна редакція східної літератури. - 296 с. 1992

В книзі досліджується процес утримання архаїчних пластів владно-управлінських відносин у ході історичної еволюції африканських суспільств. Важливе місце відводиться аналізу становлення і функціонування традиційної політичної культури, яка формувалася на зорі людської історії, виробляючи головні принципи здійснення владних відносин в людському гуртожитку. На цій; стадії виникали універсальні соціально-психологічні закони,, що регулюють відносини між людьми у сфері владних відносин,, які виразно проявляються і в сучасному політичному житті держав Тропічної Африки.

© 2014-2022  ibib.ltd.ua