Головна
ГоловнаПолітологія → 
Геополітика
ГЕОПОЛИТИКА
А.В. Маринченко ГЕОПОЛИТИКА. Учеб. посібник. - М.: ИНФРА-М, 2009 2009

Навчальний посібник написаний відповідно до вимог державного освітнього стандарту вищої професійної освіти. У ньому представлені основні геополітичні ідеї, принципи та основні поняття. Розглянуто вектори забезпечення геополітичних інтересів Росії та її взаємини з провідними країнами світу. Велику увагу приділено геополітичним процесам у Східній Європі, а також налагодженню і розвитку зв'язків з країнами Азії, Африки та Латинської Америки. Дан геополітичний прогноз перспективам розвитку людства в ХХ! в.

Для студентів вищих навчальних закладів, викладачів, політологів, а також усіх, хто цікавиться питаннями геополітики.

В.А.Колосов, Н.С. Мироненко Геополітика та політична географія: Підручник для вузів. - М.: Аспект Пресс, - 479 с 2001

У підручнику вперше представлена загальна картина розвитку двох генетично взаємопов'язаних дисциплін - геополітики та політичної географії. Автори аналізують їх проблеми, напрямки, теорії, концепції, моделі і гіпотези, включаючи новітні досягнення світової географічної думки, майже невідомі в нашій країні. Підручник відрізняється поєднанням глибокого теоретичного аналізу з багатим і ретельно підібраним історичним матеріалом. Історія ідей розкрита в їх прояві в системі міжнародних відносин і політичного життя багатьох країн світу. Особливу увагу приділено проблемам геополітики та політичної географії Росії.

К. Е. Сорокін Геополітика сучасності і геостратегія РОСІЇ. - М.: "Російська політична енциклопедія" (РОССПЕН). - 168 с. 1996

Монографія зачіпає проблеми розвитку геополітики як науки, адаптації її класичних варіантів до швидко мінливих умов сучасності. У книзі також проводиться всебічний аналіз нинішньої моделі світоустрою, який дозволяє виявити і систематизувати сукупність її основних характеристик (багатополярність, переділ сфер впливу, ^ динамічність, нестабільність), а також науково обгрунтувати перспективи подальшого розвитку цієї моделі. Особливу увагу приділено визначенню геополітичного становища Росії сьогодні і в осяжному майбутньому, вивчення сильних і слабких сторін її взаємодії з провідними глобальними та регіональними центрами сили. На підставі проведеного дослідження зроблено системні рекомендації щодо адаптації зовнішньополітичної діяльності Росії до реалій високодинамічний геополітичної ситуації у світі.

Книга розрахована на фахівців з питань міжнародних відносин, всіх, хто цікавиться проблемами геополітики та міжнародного життя.

© 2014-2022  ibib.ltd.ua