Головна
ГоловнаПолітологія → 
Історія політичних і правових вчень
ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ НАВЧАНЬ
Доржиев Ж.Б., Хлистов Е.А., Мадай Е.О., Ускеев С.Ш.
Історія політичних і правових вчень. Навчально-методичний посібник для студентів, що навчаються за спеціальністю «Юриспруденція». - Улан-Уде: Видавництво ВСГТУ, 2004. - 124 с. 2004

Даний посібник підготовлено на кафедрі державно-правових дисциплін Східно-Сибірського державного технологічного університету у відповідності з державним стандартом. Воно включає в себе всі структурні елементи, необхідні для вивчення історії політичних і правових вчень як одного з базових курсів у навчанні юристів: тематичний план, методичні рекомендації, програма курсу, короткий курс лекцій, теми та плани семінарських занять, списки рекомендованої літератури, питання і завдання для проміжного контролю, питання для підсумкового тестування і контролю (іспиту). Посібник призначений для студентів юридичного профілю денного навчання.

Б.Н. Чичеріна ПОЛІТИЧНІ мислителівстародавнього І НОВОГО СВІТУ М.: Гардаріки. - 336 с. 2001
Б. Н. Чичерін - один з найталановитіших російських учених другої половини XIX - початку XX в., Основною областю досліджень якого була історія політичних вчень минулого. У свою книгу «Політичні мислителі стародавнього і нового світу» автор включив найвидатніших представників західної політичної думки, що робить його як незамінним навчальним посібником з історії політичних і правових вчень, так і просто захоплюючим читанням для всіх, хто цікавиться соціальними науками. За змістом робота Чичеріна майже повністю відповідає сучасним програмами вищих навчальних закладів і рівню вузівських навчальних посібників, але значно перевершує їх по ясності, красі і широті викладу.
© 2014-2022  ibib.ltd.ua