Головна
ГоловнаПолітологія → 
Зовнішня політика і міжнародні відносини
ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА І МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ
Смирнов Г. Н., Бурсов А. В. Росія у світовому політичному процесі. Курс лекцій: Навчальний посібник / Г. Н. Смирнов, А. В. Бурсов. - М.: Схід - Захід, - 304 с. 2011
прикладної політології. Значну увагу приділено основним напрямам російської політичної думки в XIX-XX ст., Включаючи вчення Російського Зарубіжжя, простежено їх вплив на політичні процеси як в Росії, гак і в світі; проаналізовано витоки формування радянської політичної системи, освітлений внесок Росії в геополітичні проекти та утопії XX в.; особливе місце відведено сучасним проблемам модернізації та демократизації Росії, процесу формування і трансформації вітчизняної еліти; розглянуто вплив глобалізації на російський політичний процес. Посібник призначений для студентів, аспірантів, викладачів вищої школи.
Джафаров С.Д. Структурогенеза і політична динаміка відносин між Росією і НАТО в другій половині XX - початку XXI століття: монографія. - М.: Видавництво «палеотипів». - 168 с. 2006

У монографії розглядаються історія, сутність, особливості та динаміка відносин між Росією і НАТО на рубежі XX-XXI століть. Викладено концептуальні засади та принципи політики Росії по відношенню до Північноатлантичного Альянсу в контексті її військової доктрини.

Книга представляє інтерес для фахівців-політологів, викладачів та студентів вищих навчальних закладів, а також усіх, хто цікавиться сучасною системою міжнародних відносин і проблемами зовнішньої політики Росії.

Є. І. ПОПОВА ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА в американській політології 1987

У книзі розглядаються - головний чином на матеріалах 1976-1983 рр.-основні напрямки американської буржуазної політології та історіографії (консервативне, ліберальне, мелкобуржуазно-радикальне), оцінка їх представниками зовнішньої політики США та перспектив її розвитку. Охарактеризована соціальна база зазначених напрямків, зв'язок з ними різних політологічних «шкод». Автор зіставляє погляди представників трьох напрямків, виходячи з трактування ними ряду найважливіших зовнішньополітичних позицій США: відносин з СРСР, політики в Європі і в країнах, що розвиваються, підходу до обмеження озброєнь н роззброєння, оцінки ролі внутрішніх факторів у визначенні зовнішньої ПОЛІТИКИ.

Г. В. Фокеев Історія міжнародних відносин і зовнішньої політики СРСР, 1917-1987 рр.. У 3-х томах. Т. 2, 1945-1970 рр.. / Под ред. Г. В. Фокеева. - М.: Междунар. отношенія.-456 с. - (Московський державний Ордена Трудового Червоного Прапора інститут міжнародних відносин МЗС СРСР) 1987

Особливу увагу у другому томі, що охоплює період з 1945 по 1970 рік. приділяється становленню та розвитку світової соціалістичної системи, формування міжнародних відносин нового типу та інших проблем міжнародного життя, а також економічним, воєнно та ідеологічним чинникам світової політики.

Для фахівців-международннков, викладачів суспільних дисциплін, студентів, читачів, які цікавляться історією міжнародних відносин і зовнішньої політики СРСР.

Г. В. Фокеев ІСТОРІЯ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН І ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ СРСР / тому ТРЕТІЙ 1970-1987 1987

Розвиток міжнародних відносин у другій половині 70-х і в 80-ті роки у все більшій мірі стало визначатися боротьбою двох напрямків у світовій політиці. Курс на приборкання гонки озброєнь, зміцнення миру і розрядки, на захист суверенних прав і свобод народів послідовно втілюється в зовнішній політиці країн соціалізму. Протилежний курс - курс на підрив розрядки, накручування гонки озброєнь, загрози і втручання в чужі справи, придушення визвольної боротьби народів - втілюється в політиці найбільш агресивних кіл імперіалізму.

Г. В. Фокеев ІСТОРІЯ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН І ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ СРСР / ТОМ ПЕРШИЙ / 1917-1945 1986

Це видання бачиться його авторам як продовження в оновленому і доповненому вигляді попередній публікації «Історії міжнародних відносин та зовнішньої політики СРСР» у чотирьох томах, випущеної видавництвом «Міжнародні відносини» на рубежі 60-х і 70-х років 2 . Нові можливості для актуалізації даного видання відкрилися завдяки з'явилися в останні роки численним публікаціям документів і монографій з міжнародних відносин і зовнішньої політики СРСР. Серед них фундаментальна публікація під назвою «Документи зовнішньої політики СРСР». Вона включає том документів за період 1917-1938 років. У 80-х роках було видано МЗС СРСР шість томів документів під назвою «Радянський Союз на міжнародних конференціях в період Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр..»; Документи про відносини СРСР під час Великої Вітчизняної війни з США, Великобританією, Францією. Побачили світ і інші збірники документів з різних питань міжнародної політики СРСР.

Є. Д. Євсєєв Ідеологія і практика міжнародного сіонізму. Критич. аналіз. М., Политиздат. 271 с. (Акад. наук СРСР. Ін-т філософії). 1978

В умовах загострення ідеологічної боротьби двох протилежних суспільних систем імперіалістичні кола важливу роль відводять сіонізму.

У чому сутність ідеології та політичної практики міжнародного сіонізму? На це питання відповідають автори монографії - науковці та журналісти. Вони піддають грунтовному критичному розбору основні концепції сіонізму, аналізують експансіоністський, шовіністичний курс сіоністських правителів Ізраїлю. Наводяться численні факти про підривну діяльність та ідеологічних диверсіях сіоністів проти СРСР і інших соціалістичних країн.

В.В. ЛЕБЕДЄВ Міжнародне становище РОСІЇ напередодні Жовтневої революції 1967
© 2014-2022  ibib.ltd.ua