Головна
ГоловнаПолітологіяГеополітика → 
« Попередня Наступна »
А.В. Маринченко. ГЕОПОЛИТИКА. Учеб. посібник. - М.: ИНФРА-М, 2009, 2009 - перейти до змісту підручника

3.1. ГЕОПОЛІТИЧНІ ЕПОХИ РОСІЇ

Слід підкреслити, що періодизація по світових геополітичних епох не повною мірою виражає геополітичні процеси і викликані ними радикальні геополітичні зміни в кожній країні. У житті кожної нації можуть бути свої епохи або історичні періоди (зрозуміло, вписані в рамки всесвітніх геополітичних епох), більш адекватно відображають національні, історичні та географічні особливості генезису кожної держави.

У європейському геопроцессе слід виділити епоху античного світу (VII-Vв. до н.е.), коли грецька федерація, а потім римська республіка і імперія домінували в ойкумені і надавали культурний вплив на формування всіх суміжних етносів, включаючи слов'янський. Другий епохою, що зробила найбільший вплив на формування з слов'янського, угро-фінського і тюркського населення Київської Русі російського етносу, стала Візантійська епоха (V-XV ст.). Якщо раніше, в додержавне і доісторичне для слов'ян час Русь була пасивним учасником історичного процесу, то в IX ст. під впливом стають і зміцнюються державного і релігійного інститутів вона стає актором, активним деміургом історії та геополітики. З цього часу доцільно не тільки визначати історичні рамки світових геополітичних епох, а й відзначати такі періоди в розвитку російської держави.

У розвитку російської державності виділяється геополітична епоха Київської Русі, що бере свій початок з об'єднання Новгородської і Київської Русі Олегом у 882 р. Цим актом були вирішені відразу кілька геостратегічних завдань:

- об'єднання ільменьскіе і дніпровських слов'ян, півночі і півдня східнослов'янських земель;

- створення прецеденту для подальшого об'єднання східних слов'ян та інших сусідніх етносів;

- створення єдиної держави східних слов'ян;

- значне розширення території та збільшення кількості населення єдиної держави;

84

- збільшення мощі, підвищення статусу і ролі східнослов'янського держави в Європі, його впливу на геополітику сусідніх держав;

- здійснення контролю над важливим Невському-Волховського-Днеп-Ровський торговим і військово-стратегічним шляхом «із варягів у греки»;

- посилення контактів з сусідніми акторами, в першу чергу з Візантією, Польщею, Угорщиною, варягами;

- прискорення соціально-економічного та політичного розвитку.

Крім того, створення єдиної східнослов'янської держави вимагало духовного закріплення процесу об'єднання, чому в той час оптимально сприяла монотеїстична релігія. Вибір релігії єдинобожжя і прийняття християнства (988-989) також стали важливим геополітичним актом східних слов'ян.

З цього часу починається формування східноєвропейського слов'янського етносу під загальною назвою «Русь», що включив в свій склад такі субетнос, як ільменьскіе слов'яни, поляни, древляни, дреговичі, полочани, сіверяни, кривичі, чудь, весь , меря, мурома варяги, печеніги, половці та ін Найбільший вплив на цей процес надали візантійські політична культура, релігія і мистецтво. Київська Русь при цьому відчувала вплив інших суміжних країн: Польщі, Угорщини, Волзької Болгарії, Xазаріі, степових, неогосударствленних етносів (половці, печеніги, яси, касоги та ін.)

Епоха Київської Русі з точки зору стояли геополітичних завдань виразно розділяється на період централізованої держави з єдиною і політично сильною столицею - Києвом (882-1054) і період децентралізації (1054-1240), що почався зі смертю Ярослава Мудрого, коли Русь в політичному плані стала являти собою то більш, то менш міцну федерацію земель з центрами в Києві, Новгороді, Суздалі, Галичі. При цьому київський князь був головним лише номінально. У ці різні періоди перед Київською Руссю стояли різні геополітичні завдання.

У період централізації головними геостратегічними напрямами зовнішньої політики Русі були: южновізантійское - домогтися найбільш вигідного торгового договору з Візантією і разом з тим підняти свою політичну вагу; західноєвропейське - тримати кордон з Угорщиною та Польщею і вирвати з- під впливу

85

останньої Галицьку Русь; східноєвропейське - розтрощити Волзьку Болгарію і Xазарскій каганат і заволодіти волжським шляхом на Схід (Персія, Арабський халіфат); північне - стримувати натиск норманів (варягів); північно-східне - освоювати нові території і контролювати проживали там народи (перм, самоїди).

У період децентралізації, коли зовнішньополітичними завданнями кожної російської землі стали або військова експансія в інші російські землі, або захист від військової експансії з боку інших російських князів, тобто коли регіональна геополітика стала превалювати над геополітикою континентальної, завдання, перераховані вище, звичайно, не могли бути вирішені. Російські князі, володіючи шляхом до Візантії і випробовуючи брак товарів для вивезення (головні статті вивезення - хутра, мед, віск), вели нескінченні феодальні війни, що давали масу полонених, що служили товаром для візантійського ринку рабів. Вони не змогли об'єднатися для відображення реальної загрози з півдня, з боку степових половців, в результаті Київ втратив значення загальнонаціональної столиці ще до приходу монголо-татар.

Епоха ординської Русі пов'язана з втратою незалежності в результаті жорстокого поразки, завданої розрізненим російським землям татарською навалою. Тут теж можна виділити два різних періоду співіснування Русі та Золотої Орди. Перший (1240-1328) характеризується жорсткою зв'язком Орди і Русі, коли в кожному великому російською місті стояв татарський гарнізон, а данина враховували і збирали спеціальні монгольські чиновники - баскаки. У другий період, що почався з набуття Іваном Калитою ярлика на велике князювання Володимирське і збір данини (1328), який майже збігся з іншою важливою подією - перенесенням церковної столиці з Володимира до Москви (1326), порядок на Русі підтримували вже княжі дружини, а данина збирали або спеціальні відкупники, або російські князі. Перший період жорсткого контролю не дозволяв Русі вести самостійну політику. При цьому геополітичне становище Русі ускладнювалося вжитим Ливонським і Тевтонським орденами «натиском на схід». Другий період - «гнучкого» контролю Ордою Русі - привів до піднесенню Москви, утворенню Великого князівства Московського, який скидав ординське ярмо (1480).

Не викликає сумніву, що головними геополітичними завданнями розвитку російського етносу були: у перший період - виживання

86

ня населення, збереження етнічної ідентичності та християнської релігії, власних державних інститутів; в другій - набуття національної незалежності, проведення самостійної зовнішньої політики.

В епосі Великого князівства Московського (1480-1582), найважливішою подією якої стало проголошення Івана Грозного «царем всієї Русі» (1547), виділяються два періоди. Перший (1480 - 1552) характеризується вирішенням таких геополітичних завдань, як зміцнення здобутого суверенітету і розширення кордонів держави. У царювання Івана III (1462-1505) були приєднані до Москви князівство Ярославське (1463), Пермський край (1472), князівство Ростовське (1474), Великий Новгород (1478), князівство Тверське (1485), Вятская земля (1489). Іван III успішно провів дві війни з Литвою (1492-1494 і 1500-1503), приєднавши на заході Русі 19 міст і 70 волостей. Спадкоємець Івана III Василь III (1505-1533) продовжив справу батька. Він приєднав Псков (1510), князівства Рязанське (1517) і Чернігово-Сіверське (1523), взяв Смоленськ у Литви (1514).

Другий період третьої геополітичної епохи (1552-1582) відзначений рішенням зовнішньополітичних завдань, а саме сокрушенням Іваном IV, царював в 1533-1584 рр.., Казанського (1552) і Астраханського (1556) ханств, початком відповідного «натиску на захід», в першу чергу на Литву і Польщу, з метою повернення західних руських земель (Лівонська війна 1558-1582 рр..). У цей час головними геостратегічними напрямами зовнішньої політики Москви стали південно-східне (Казань, Астрахань), західне (Литва, Польща, Лівонський орден), південне (Кримське ханство).

Четверта геополітична епоха - це епоха Московського царства (1552-1682), яка тривала від походу Єрмака в Сибір за царювання Івана IV до початку царювання Петра I. У перший період цієї епохи Москва вийшла за межі Європи і спрямувалася на завоювання Західного Сибіру (похід Єрмака 1582 - 1585). Наприкінці XVI - початку XVII в. російські проникли на Об і обклали ясаком (даниною) місцевих татар і Ханти, що жили аж до самих обских верхів'їв. Опорним пунктом їм служив Березовський острог (майбутній місто Березів) на лівому березі р.. Північна Сосьва, де мешкала народність мансі. Звідти російські проникли на Нижню Об у Мангазею, багату хутром. Втім, помори ходили в Мангазею і морським шляхом через Баренцове, Карське

87

моря і далі, піднімаючись по гирлу Обі, звідки було зовсім недалеко до гирла Єнісею і всього Єнісейського краю. Басейн Єнісею російські збирачі ясака освоювали, пройшовши через волок, який з'єднав Обскую Мангазею і Нову Мангазею (Туруханск) на Єнісеї. Вже у першій третині XVII в. данину збиралася з бурятського населення, що жило на східних притоках Єнісею (Нижня Тунгуска, Подкаменна Тунгуска, Ангара). У цей же час (1630-ті рр..) Росіяни проникають в басейн Олени. Освоєння цієї великої сибірської річки теж йшло двома шляхами: річковим - через притоки Витим і Вилюй і морським - через море Лаптєвих. У 1632 р. енисейский сотник Петро Бекетов пройшов на середню Об і заснував Якутськ, що став опорним пунктом для подальших експедицій на північ, до Студеному морю (Північному Льодовитому океану), і на схід, до Амуру і Тихому океану. У 1640-х рр.. російські збирачі ясака вийшли на р.. Колиму і дійшли до Охотського моря.

Другий період епохи Московського царства характеризується вирішенням головної геополітичної задачі на південно-західному напрямку - возз'єднання з Україною (Переяславська рада, 1654). Для закріплення рішення про возз'єднання царю Олексію Михайловичу довелося витримати війну з Польщею, в результаті якої до Московського царства відійшла частина Білорусі, а Олексій Михайлович прийняв титул «Всієї Велика і Мала і Білої Русі самодержець».

П'ятої епохою в розвитку російської держави і російського етносу можна вважати епоху імператорської Росії, що почалася з царювання Петра I (1682-1725). Тут виділяється період становлення імперії, проголошеної по закінченні Північної війни в 1721 р., під час якого вирішувалися завдання виходу до Балтійського і Чорного морів, будівництва російського флоту і реформи армії, розвитку торгівлі, науки техніки і культури, становлення російської нації як нації європейської.

У другий період (1721-1917) були приєднані або добровільно увійшли до складу Росії величезні території Європи - частина Польщі (1815) і Фінляндія (1809), Америки - Аляска, Азії - Кавказ (1864) , Закавказзя, Середня Азія (1865-1876), Примор'ї (1860).

У п'ятій епосі за своїм геополітичним значенням виділяються п'ять царствований. Політична програма Петра I полягала, кажучи сучасною мовою, у прискоренні соціально-економічного розвитку та модернізації Росії, залученні її до досягнень європейської цивілізації і досягненні нею рівня

88

передових країн. Геополітична складова цієї програми виглядала як перехід від стану економічної автаркії та соціально-етнічного саморозвитку до стану активної взаємодії з розвиненими європейськими країнами, запозичення у них вищих досягнень культури (в першу чергу в галузі науки, техніки, освіти). Головна відмінність імперії Петра I від Московського царства полягало у «входження» в Європу; російське суспільство за Петра I стало дійсно європейською нацією. Геостратегічна програма Петра I складалася з двох частин: вихід до Балтійського моря, що давав можливість прямої взаємодії з країнами північної, протестантської, найбільш розвиненої частини Європи, і вихід до Чорного моря, який збільшував можливості контактів з Османською імперією, а також відкривав шлях через чорноморські протоки в Південну і Північно-Західної Європи. Для досягнення першої геостратегічної мети слід було виграти війну у Швеції - великої держави, яка тримала під контролем практично все узбережжя Балтики. Друга мета здійснювалася через перемогу над Блискучій Пор-тій - могутньої імперією, що простягалася від Ірану до Єгипту. Зрозуміло, що жодна з цих цілей не могла бути досягнута без прискореного розвитку та модернізації не тільки науки, промисловості, торгівлі, але також армії та флоту. В ході Північної війни (1700-1721) Росія зуміла пробитися до Балтійського моря і розтрощити Швецію, зайнявши її місце на політичній карті Європи та світу. Успішним був і Перська похід Петра I, в результаті якого до Росії відійшли Баку, Дербент з прилежащими областями, а також провінції Гилянь, Мазендаран і Астрабад на південному узбережжі Каспійського моря. Але друга геостратегічна мета - вихід у Чорне море - досягнута не була.

Геополітика Петра Великого була продовжена Катериною II (1762-1796), у зовнішній політиці сосредоточившейся на двох напрямках: європейському та чорноморському. По відношенню до Європі вона спочатку спиралася на геостратегію «Північного акорду» - ідею союзу північних протестантських країн Англії, Швеції, Пруссії, Саксонії, Данії та католицької Польщі проти південних католицьких держав Австрії, Франції та Іспанії. У південній геостратегії Катерина висунула «Грецький проект», що полягав у сокрушении Османської імперії, розділ її території між Росією, Австрією і Венеціанською республікою. Головною ланкою ГЕОПРОЕКТ було відтворення Грецької (Візан

 89 

 тийской) імперії, кандидатом на престол якої Катерина визначила свого друга онука Костянтина і навіть розпорядилася дати йому відповідну освіту. Але реальний політичний стан справ пішло по іншому шляху. Катерининської імперії довелося вибрати в союзники протестантську Пруссію і католицьку Австрію, витримати дві турецькі війни і зважитися на три розділи Польщі. В результаті першої війни з Туреччиною (1768-1774) по Кучук-Кайнарджійського світу до Росії відійшли гирла Дону, Дніпра та Бугу, територія між Бугом і Дніпром, фортеці Керч (Крим) і Єнікале (Таманський півострів), Кримське ханство отримало незалежність від Османської імперії. У результаті другої турецької війни (1787-1791), яку Росія вела в союзі з Австрією, були приєднані Крим та Тамань, а кордон між Російською та Османською імперіями перенесена на рубіж р.. Дністер. За підсумками трьох поділів Речі Пос-политою Росія придбала всю Білорусію, частину території України (Волинь, Поділля, південь Київської області), Курляндию і Литву. Крім того, Катерина ліквідувала «полугосударство» Запорізьку Січ, а запорізьких козаків переселила на Кубань. 

 Геополітичне значення діянь Катерини величезне. В її царювання було вирішено питання з виходом Росії до природних рубежів на півдні - до Чорного моря, створений Чорноморський флот, заведена приморська торгівля, возз'єднано православне населення майже всієї Великої, Малої і Білої Русі. Були запущені в господарський оборот величезні масиви родючої причорноморського степу. Кількість населення Росії, яке становило на початку царювання близько 20 млн, збільшилася до 36 млн чоловік. 

 Третім найважливішим царствованием з точки зору геополітики стало правління Олександра I (1801-1825). Крім традиційних союзників Пруссії та Австрії, враховуючи всі нараставшую загрозу з боку наполеонівської Франції, Росія придбала підтримку в особі Великобританії (Конвенція про дружбу була укладена в 1801 р.). Вся зовнішньополітична діяльність Олександра I визначалася протистоянням Франції. Після поразки в Пруссії (1807) Олександр був змушений укласти мир з Наполеоном, одним з результатів якого стала згода останнього на посилення Росії за рахунок Туреччини та Швеції. Підсумком Російсько-турецької війни (1806-1812) було приєднання Бессарабії, перенесення російсько-турецького кордону на р.. Прут і створення авто 

 90 

 автономних Сербського князівства. Війна зі Швецією (1808-1809) дала Росії Фінляндію і Аландські острови. Крім того, Олександр дав згоду на прийняття в російське підданство постійно тісниться Іраном православної Грузії (1801). У 1815 р. завдяки в першу чергу зусиллям Росії армія Бонапарта була розбита, а його режим сокрушен. Віденський конгрес не тільки підбив підсумки наполеонівських воєн, але й відкрив нову всесвітню Віденську геополітичну епоху. 

 У царювання Миколи I (1825-1855) Росія вела виснажливу війну на Кавказі. Тому зовнішня політика цього царювання не відрізнялася особливою активністю. Проте Росія в союзі з Англією і Францією змусили турецького султана визнати незалежність Греції. У Закавказзі за підсумками війни з Туреччиною Росія отримала Східне узбережжя Чорного моря з портами Анапа і Поті (1829). За підсумками Російсько-перської війни (1826-1828) Росія отримала території Ериванського і Нахіче-Ванського ханств. 

 Внаслідок повстання в Єгипті Османська імперія опинилася на межі розпаду і турецький султан звернувся до Миколи I з проханням про допомогу. Росія надала допомогу в придушенні повстання (1833) і уклала з Туреччиною договір, згідно з яким остання закрила чорноморські протоки для всіх військових судів, крім російських; сама ж Турецька імперія могла і далі користуватися протекторатом Росії. Таким чином, Чорне море ставало внутрішнім водоймищем Росії і Туреччини, а стійкість і подальша доля Османської імперії тепер залежали від російської військової потужності. Це не знайшло розуміння у інших європейських країн, і рішенням Лондонської конвенції 1840 Туреччині були надані гарантії всіх великих держав (Росії, Пруссії, Австрії, Франції та Англії). Під час революції 1848-1849 рр.. Микола I отримав прізвисько «міжнародний жандарм» за підтримку монархічних режимів і інтервенцію в Угорщину. У 1853 р. він дозволив втягнути країну в Східну (Кримську) війну, і поразка в ній (1856) значно знизило геополітичний статус Росії, її роль в європейських і світових справах: вона поступилася Молдові гирлі Дунаю і частину Бессарабії, втратила право заступництва над християнським населенням Туреччини (отримане за Лондонської конвенції). Чорне море було оголошено нейтральним, протоки відкриті для торгівлі, але закриті для військових кораблів. Росії було заборонено 

 91 

 але мати чорноморський флот, і фактично вона перестала бути великою державою. 

 У царювання Олександра II (1855-1881) геополітичний простір Росії продовжувало розширюватися. Генерал-губернатор Східного Сибіру М.М. Муравйов відвоював у Китаю Амурську область (по лівому березі Амура), яка за Айгунскому договору (1858) була відступлена Китаєм Росії. У 1860 р. по Пекінському договору Росія отримала Уссурійський (Приморський) край, в якому почали швидко будуватися міста Благовєщенськ, Xабаровск, Николаевск (сучасний Комсомольськ-на-Амурі), Владивосток. В обмін на Курильські острови Росія отримала від Японії південну частину Сахаліну, а півострів Аляска був проданий САСШ за 7 млн дол (1867). У Середній Азії, скориставшись оголошенням священної війни Кокандским ханством Росії, генерали Ве-Ревкін і Черняєв завоювали всю його територію (1868-1876), яка була приєднана до Росії і разом з частиною земель Вінського і Бухарського ханств склала Туркестанское генерал-губернаторство. У 1880-х рр.. російські армії продовжили своє просування до кордонів Персії та Афганістану. У 1881 р. генерал Скобелєв взяв фортецю Геок-тепе, в 1884 р. впав Мерв. Наближення російської армії до кордонів Індії викликало велику тривогу у Великобританії. Європейські країни засуджували Росію і звинувачували її в імперіалістичних устремліннях. Росія зупинилася на кордонах Афганістану, битва «російського слона» і «британського кити» не відбулася. 

 При Олександрі II була вирішена важливе завдання внутрішньої регіональної геополітики: в 1859 р. імам Шаміль, вождь кавказького повстання, здався головнокомандувачу російської армії на Кавказі генералу Барятинському. 

 У 1877-1878 рр.. вибухнула нова турецька війна, в якій Росія виступила на боці повсталих і пригноблених турками боснійців і болгар. Війну Туреччини оголосила також Сербія і Чорногорія. 

 Але перемога російської зброї не принесла геополітичних вигод Росії з огляду на різке протидії Великобританії та Австро-Угорщини. На Берлінському конгресі територіальні придбання Сербії і Чорногорії були урізані, територія Болгарії розділена і скорочена, Македонія була повернена Туреччині. Австро-Угорщина отримала Боснію і Герцеговину, а Великобританія - острів Кіпр. Поступки, зроблені Росією, показали, що 

 92 

 вона не хоче загострення відносин з великими державами і не готова до відкритого протистояння. Ці кроки погіршили відносини Росії з балканськими країнами. 

 Отже, з точки зору територіальних придбань і геополітичного розвитку для Росії найважливішими в епоху імперії з'явилися п'ять царствований: Петра I, Катерини II, Олександра I, Миколи I та Олександра II. Геополітичне розвиток Росії за цей час має висхідну (царювання Петра, Катерини, Олександра I) і спадну гілку (царювання Миколи I, Олександра II, Олександра III і Миколи II). Найвищого розквіту як велика держава Росія досягла після перемоги над Наполеоном, коли її міць, авторитет і геополітичне значення котирувалися дуже високо, без її думки не наважувався жоден питання європейського територіального устрою.

 Зниження авторитету Росії в світі пов'язане з порушенням нею європейської рівноваги, постійним прагненням до територіальному зростанню. Особливо дратувало європейців прирощення російській території за рахунок Європи, проект створення Грецької імперії і всеслов'янської православної федерації. 

 Шоста епоха - епоха Радянської держави і «нової історичної спільноти» - радянського народу (1917-1993) теж складається з двох періодів. Перший - відновлення політичних, економічних і військово-стратегічних позицій російської держави у формі СРСР і спроба нової експансії, тепер уже під прапором комунізму і світової революції (1920-70-і рр..). Саме в цей період в основу держави і єдиної нації В.І. Леніним і І.В. Сталіним були закладені міни сповільненої дії у вигляді різного рівня не зовсім суверенних республік, які можуть стати суверенними. 

 При режимі І.В. Сталіна до СРСР були приєднані території Західної України і Західної Білорусії, частина Карельського перешийка (1940), південна частина Сахаліну і Курильські острови (1945), підготовлено створення військово-політичної організації Варшавського договору (1955), що включила СРСР, Болгарію, Угорщину, НДР, Польщу, Румунію, Чехословаччину, Албанію; утворений соціалістичний табір, що включив крім країн - членів ОВД Югославію, Китай, Монголію, КНДР, СРВ, Кубу. Таким чином, була фактично створена система лімітрофних (прикордонних) держав, що служила захистом від проникнення в «першу країну соціалізму» шкідливих в ідеологічному отноше 

 93 

 нии ідей і здійснювала поширення комуністичних ідей і підривну діяльність у більшості країн світу. Ця система втілила в собі самі сміливі проекти російських царів і геополітиків, але досить скоро втратила історичну динаміку, так як об'єднувала різнорідні в етнонаціональному, релігійному, соціально-культурному та політико-ідеологічному відношенні держави, керовані з єдиного центру і ведені до утопічної мети. Останню спробу експансії під прапором комунізму зробив режим Л.І. Брежнєва в Афганістані (1979-1989). Цю війну завершував режим М.С. Горбачова, в умовах краху комунізму і втрати всякої волі до опору здавав одну геополітичну позицію за іншою. 

 Другий період розвитку радянської держави (1970-1993) характеризувався хронічним відставанням його від розвинених держав по продуктивності праці та рівнем життя населення. Це відставання компенсувалося мілітаризацією країни і суспільної свідомості, закриттям кордонів, пошуком винних у невдачах всередині країни і зовнішніх ворогів. 

 В даний час Російська Федерація увійшла в нову, сьому епоху свого національно-етнічного та державного розвитку, яку можна назвати епохою демократичної Росії. У 1993 р. була прийнята нова Конституція країни, що проголосила Росію демократичною, світською, правовою, соціальною державою і що відкрила нові можливості для її політичного та соціально-економічного розвитку, для розширення взаємовигідного співробітництва з усіма країнами, в тому числі з розвиненими демократіями, і повноцінного входження у світове співтовариство. Але з точки зору національної політики та геополітики істотних змін не відбулося. У Росії, як і в СРСР, як і раніше зберігаються причини і рушійні сили національно-етнічних конфліктів. По-перше, всі національні утворення оголосили про свій суверенітет, який тлумачиться центральною владою як «неповний» або «не зовсім суверенітет». При погіршенні економічного становища, в умовах національно-політичних конфліктів ця проблема суверенізації може бути легко реанімована. По-друге, незважаючи на колосальні зміни в територіальному розміщенні націй і народностей, межі між національними утвореннями, областями, краями Росії залишаються колишніми, що робить не тільки можливими, але і ймовірним національно-територіальні кон 

 94 

 фліктена. По-третє, в Конституції РФ не закладено механізм зміни статусу національної освіти при зміні співвідношення чисельності титульної нації та інших національностей. По-четверте, ніяк не вирішена проблема малих етносів, які не мають своїх національних територій. У результаті в сучасній Росії є «справжні», визнані Конституцією етноси, які мають всі ознаки нації, і малі етноси, існування яких наукою і центральної владою не заперечується, але Конституцією не зізнається. 

 Враховуючи ці та інші суперечності сучасної державної та етнонаціональної життя російського суспільства, можна констатувати, що сьома геополітична епоха генезису російського народу, в перший період якої вступила Російська Федерація з прийняттям нової Конституції в 1993 р., не стане останньою. Росія повинна звернути пильну увагу на превентивне рішення своїх етнонаціональних, демографічних та територіальних проблем. 

 Міць держави та інші геополітичні характеристики, як уже зазначалося, не є величиною постійною. Територія, кількісний і якісний склад населення, стан економіки, науки та культури змінюються як абсолютно (приріст, убуток), так і відносно, тобто в порівнянні з іншими акторами геополітичного процесу. Абсолютне і відносне зміни геополітичних параметрів постійно змінюють статус і роль того чи іншої держави в міжнародній системі. Якщо з цих позицій подивитися на геополітичну історію Росії, то можна помітити, що процес змін геополітичного статусу і ролі Держави Російської носить хвилеподібний характер. В історії Росії були принаймні чотири хвилі геополітичних змін. В епоху Київської Русі підвищувальна хвиля, тобто зростання геополітичної могутності, безперервно спостерігалася з об'єднання Новгородської і Київської Русі Олегом до закінчення князювання Ярослава Мудрого, який завдав поразки печенігам, зміцнив прикордонне (по річці Рось) Переяславське князівство, був визнаний в Європі. Ярослав одружився на дочці шведського короля Інегерде (Ірині), його дочки вийшли заміж за французького, угорського та норвезького королів, а внучка - за імператора Німецької імперії Генріха IV. В XI в. руські князі не раз одружувалися на візантійських, скандинавських, польських, угорських принцес, дочками половецьких ханів. Це го 

 95 

 ворит про визнання авторитету і значення Київської Русі. Після цього починається низхідна хвиля геополітичного статусу Київської Русі, яка триває весь XII в. і досягає свого мінімуму в XIII в., коли Русь була завойована Ордою. З другого періоду Ординський епохи, тобто з піднесення Москви, починається підвищувальна хвиля геополітичної могутності Русі. Протягом XIV-XVI ст. майже безперервно (можливо, з невеликими коливаннями) ростуть практично всі геополітичні характеристики Руської держави: територія, населення, промисловість і торгівля, збройні сили. Геополітичний статус Росії досягає свого максимуму при Івані Грозному, але вже наприкінці його царювання намічається спад, що вилився в захопленні і спаленні кримським ханом Девлет-Гіреєм Москви (1571) і ураженні в Лівонській війні (1558-1582). У результаті вперше російськими царями були втрачені великі території. Росія змушена була відмовитися від своїх претензій в Прибалтиці. Почався новий натиск із заходу, що завершився Смутного часу; це була нижча точка знижувальної хвилі російського могутності. З обрання на царство Михайла Романова починається підвищувальна хвиля, протягом якої геополітичний статус Росії безперервно підвищувався, поки не досяг при Олександрі I після розгрому Наполеона максимуму. Після цього починається нова низхідна хвиля: облога Севастополя (царювання Миколи I), приниження Росії при вирішенні «східного питання» (царювання Олександра II), поразка в Російсько-японській війні (царювання Миколи II). Революція 1917 р. знизила геополітичний статус Росії до мінімального рівня. Після цього нова підвищувальна хвиля виводить до кінця 1940-х - початку 1950-х рр.. його на новий максимум. Далі починається спад, мінімум якого припав на кінець 1980-х - початок 1990-х рр.. Це був час розпаду Варшавського договору, РЕВ, табору соціалізму, руйнування Берлінської стіни. Очевидно, зараз - початок підвищувальної хвилі російського геополітичного статусу. 

 І підвищувальні, і знижувальні хвилі можуть бути самої різної тривалості - від 40-50 до 200-300 років. Хвилеподібний геополітичний розвиток держав дозволяє адекватно описувати геополітичні процеси, краще розуміти їх і більш наочно інтерпретувати. Але найважливіше, що дає такий підхід в геополітиці, - це можливість передбачати тенденції геополітичного розвитку країн. Наприклад, для Росії прийдешня 

 96 

 геополітична епоха, по всій ймовірності, принесе геополітичне посилення, яке виразиться в тривалому економічному зростанні, підвищенні життєвого рівня населення, вирішенні деяких гострих демографічних проблем (але не всіх, оскільки російське суспільство вступило в таку фазу демографічного розвитку, яка характеризується негативним або мінімальним позитивним ростом), розвитку науки, техніки та впровадженні передових технологій, інформатизації країни і загальному культурному піднесенні. Ці процеси в Росії підуть швидше, ніж в оточуючих країнах «ближнього зарубіжжя» (за рахунок більш високого рівня освіти і науки, кращої забезпеченості ресурсами, вигоди географічного положення і т.д.). Тому російська територія буде залишатися більш привабливою для населення країн СНД ще тривалий час. Росія може використовувати цю перевагу, проводячи розумну і помірну міграційну політику, інтенсивний культурний, науковий і освітній обмін з зазначеними державами, іншими сусідніми державами, серед яких виділяються майбутня об'єднана Європа, Китай, Японія, Корея, Іран, Туреччина. Таким чином, об'єктивно чи з точки зору геополітичної долі Росія приречена відігравати провідну і інтегруючу роль в просторі СНД, бути геополітичним лідером трьох субрегіонів (простору самої Росії з її величезною територією, різноманітним населенням і оточуючими її морями, простору СНД, простору сусідніх країн (Естонії , Латвії, Литви, Фінляндії, Норвегії, Ірану, Китаю, Монголії, Кореї)) і, можливо, знову стати світовою супердержавою, що виражає іншу, що не імперську і не комуністичну національну ідею. 

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "3.1. ГЕОПОЛІТИЧНІ ЕПОХИ РОСІЇ"
 1. Глава восьма. ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ РОСІЙСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ
    геополітичний питання, питання «питей» (вживання алкогольних напоїв, винно-горілчаної монополії) і, нарешті, питання питань - модернізації Росії, іншими словами, вибору історичного шляху, - мабуть, найважливіший, воістину «вічний» і доленосний. Виділення і вивчення саме цих питань означає методологічний розрив з гіперболізацією соціально-економічних закономірностей, нібито
 2. Джерельна база
    геополітичні наслідки системної трансформації. М., 2000. 23 З методологічної точки зору цю категорію докладніше інших описав А. Н. Яковлєв (див.: Яковлев А. Н. Гірка чаша. Більшовизм і Реформація в Росії. Ярославль, 1994). 24 Гаджієв К. С. Політична наука. М., 1995; він же: Геополітика. М., 1997; Гаман-Голутвіна О. В. Політичні еліти Росії. Віхи історичної еволюції. М.,
 3. Лекція 2 Визрівання ІСТОРИЧНИХ ПЕРЕДУМОВ РЕФОРМУВАННЯ СУСПІЛЬСТВА В СРСР До СЕРЕДИНІ 1980-Х РОКІВ
    геополітичне і географічне положення, які мають можливість спиратися на інтелектуальний і технологічний потенціал всього Заходу. СРСР же повинен був забезпечувати свою захищеність на традиційному сухопутному театрі військових дій і одночасно створювати нові засоби ведення війни, що ставлять під загрозу територію потенційного протівніка7. Так народилася гонка ракетно-ядерних озброєнь,
 4. 1.3. СВІТОВІ ГЕОПОЛІТИЧНІ ЕПОХИ
    геополітичних епох або силових полів. Кожна геополітична епоха має свої баланс сил, зони впливу, межі. Історія існування найдавніших цивілізацій, протистояння «континентального» Рима і «морського» Карфагена передбачили багато геополітичні реальності ХХ в. Але основні 9 Геополітика Географічна і демографічна складові: - фізична географія - політична
 5. 3.2.2. варіанти розвитку геополітичної ситуації
    епохи - наприкінці 1980-х років. У 1990-й і 1991-й роки вища міністерська, пар 100 Тійн і навіть військова еліта активно займалася захопленням державної власності, і тому ці люди не були зацікавлені у збереженні СРСР. Вони просто дивилися в інший бік, поки Єльцин і Горбачов боролися один з одним, що і призвело до кінця радянської системи. - Як би сьогодні виглядало
 6. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ
    геополітичні картини вона включала? 4. Як називалася друга епоха російської держави і які геополітичні картини вона включала? 5. Дайте характеристику третього геополітичної епохи Великого князівства Московського. 6. Чому саме в цю епоху посилилася експансія Московської держави? 7. Назвіть основні події четвертої геополітичної епохи Московського царства. 8. Які
 7. 8.1.1. Роль стратегій в сучасній геополітиці
    геополітична парадигма обов'язково включала і включає військову стратегію. Під військовою стратегією зазвичай розуміються спосіб і мета підготовки та використання збройних сил у війні. Якщо за способи, методи підготовки і результати бойового використання військ і сил флоту несуть відповідальність військові стратеги - генерали і адмірали, то підготовку до війни нації, промисловості (у тому числі
 8. 2.1. Основні віхи цивільної та геополітичної російської історії: між Заходом і Сходом
    геополітичної думки 139 Русь до кінця X ст. мала майже 1 млн кв. км і близько 5 млн жителів. Найбільш небезпечними сусідами, не давали спокою Русі, були кочові азіатські пароди на південному сході і півдні, яких вдавалося стримувати. У самому кінці київського періоду на північно-західних рубежах з'явився войовничий, заповзятливий новий сусід - німці, що почали систематичне підкорення і германізацію
 9. 2.7. Короткий огляд тенденцій в сучасних геополітичних дослідженнях в Росії
    геополітичному і військово-стратегічного аналізу. Однак у перших роботах практично не використовувалися геополітична теорія і термінологічний апарат цієї галузі знання, тому що теоретичні роботи зарубіжних авторів залишалися невідомими. До цього на російську мову були переведені деякі роботи західних геополітиків: Ф. Ратцель «Політична географія» (1898; 1899); А. Т. Мехен
 10. 1.3. «Нова» політична географія: витоки, проблематика, теорія
    геополітичних змін в його очах. Самоліквідація СРСР - одного з двох головних полюсів глобальної геополітичної системи - поставила гостре питання: чи захочуть і чи зможуть США скористатися своїм становищем єдиної наддержави і ефективно реалізувати (якщо не сказати - диктувати) свої інтереси? В умовах нинішніх швидкоплинних змін об'єктивно сильно виріс «соціальне замовлення» на
© 2014-2022  ibib.ltd.ua