Головна
ГоловнаПолітологіяГеополітика → 
« Попередня Наступна »
В.А.Колосов, Н.С. Мироненко. Геополітика та політична географія: Підручник для вузів. - М.: Аспект Пресс, - 479 с, 2001 - перейти до змісту підручника

2.1. Основні віхи цивільної та геополітичної російської історії: між Заходом і Сходом

Київський період Перше єдине східнослов'янське го-

сударство - Київська Русь - склалося в IX ст. Його виникнення за однією версією пов'язано з легендарним покликанням на князювання до Новгорода в 862 р. варягів Рюрика з братами Синеус і Трувор («наймані охоронці перетворилися на володарів», - писав В. О. Ключевський). Подругою версії - з походом князя Олега, який у 882 р. захопив Київ і об'єднав київські та новгородські землі.

У 988-989 рр.. відбулося Хрещення Русі Володимиром Святим. Розквіт Київської Русі припадає на князювання Ярослава Мудрого (1019-1054). У середині XII в., Після смерті Володимира Мономаха (1113-1125), почався процес феодальної роздробленості на ворогуючі один з одним князівства. На території Київської Русі сформувалося три найбільш впливових держави: центральне Володимиро-Суздальське князівство (зміщення центру на північний захід), Галицьке і Волинське, то об'єднані, то роз'єднані князівства та Новгородська земля.

Київська Русь була частиною Європи, з якою вона підтримувала інтенсивні торговельні, культурні та династичні зв'язки. Основною економічною віссю Київської Русі був шлях з «варяг у греки», який з'єднував балтійські країни з Чорним і Середземним морями. Великий Новгород і Київ були вузлами зв'язку на цьому шляху. Країна спиралася на два морських берега. «Перших князів вона взяла від варягів. Хто б вони не були етнічно, але за покликом легендарного новгородца Гостомисла з'явилися з Балтики. А віру - від греків »[Трейвиш, 1995, с. 7].

138

2. Огляд російської геополітичної думки

139

Русь до кінця X ст. мала майже 1 млн кв. км і близько 5 млн жителів. Найбільш небезпечними сусідами, не давали спокою Русі, були кочові азіатські пароди на південному сході і півдні, яких вдавалося стримувати. У самому кінці київського періоду на північно-західних рубежах з'явився войовничий, заповзятливий новий сусід - німці, що почали систематичне підкорення і германізацію Прибалтики.

Час від смерті Ярослава Мудрого (1054) до татарської навали було часом занепаду епохи процвітання і політичної єдності Київської Русі. Серед причин занепаду країни були світові події, пов'язані з переміщенням шляхів світової торгівлі і утворенням нових центрів світової торгівлі, особливо таких, як Венеція і Генуя.

Період татаро-монгольського У начетов 20-х років ХШ в. произош-ярма (з початку 40-х років XIII в. ло вторгнення татаро-монголів. до другої половини XV ст.) Перша поразка російського войс-

ка в битві з ними сталося на річці Калці в 1223 У 1240 р. був захоплений Київ. Татаро-монгольське іго тривало більше 200 років, до другої половини XV в. Це було геополітичною катастрофою. В цей же час на північно-західних рубежах з'явилися й інші противники - в 1240 р. шведи, в 1240 - 1242 рр.. німецькі хрестоносці. Русь опинилася в ізоляції від Європи Балто-Понтійським бар'єром.

Великий Новгород і відокремився від нього Псков як самостійна торгова республіка продовжували торговельні зв'язки з Європою через північні порти в рамках Ганзейського союзу. Галицьке і Волинське князівства, підтримуючи зв'язки з Європою, випробовували західний вплив, що пізніше наклало відбиток на відмінності між різними гілками східних слов'ян. Новгородській землі довелося відстоювати свою незалежність від шведів і лівонських лицарів.

Втрата повноцінних зв'язків з Європою на два з половиною століття істотно затримала соціально-економічний, політичний і духовний розвиток російської держави, змінило характер державності, надавши їй форму відносин, характерних для східних деспотій [Історія Росії, 1998 , с. 72].

«Звідси східно-авторитарна, підступна і таємна московська політика - антипод вічовий новгородської гласності. За допомогою Орди Москва зібрала (прибрала до рук) Русь, а там і ослабіла Орду »[Трейвиш, 1995, с. 8].

Розділ I. Геополітика

У XIV в. почався новий процес об'єднання російських земель - тепер уже навколо Москви. Куликовська битва в 1380 р. під проводом великого князя московського Дмитра Донського, що закінчилася повною перемогою над татарами, була одним з головних переломних моментів у збиранні Русі. Хоча через два роки новий хан Золотої Орди Тохтамиш взяв і спустошив Москву, перемога на Куликовому полі мала величезне політичне і національне значення.

Наступна віха в здобутті незалежності Московської держави (відбулося звільнення Русі від сплати данини Золотій Орді) і зростанні національної самосвідомості російського народу - Велике протистояння на Угрі (1480), що відбулося за князя Івана / / / (1462 -1505). У період його князювання великий князь московський стає верховним правителем всієї Руської землі. А шлюб Івана Ш з племінницею останнього візантійського імператора Софією (Зоєю) Палеолог дозволив російським царям після падіння Константинополя вважати себе спадкоємцями візантійських імператорів.

Формування централізованого Особливу посилення царської влади російської держави, початок відбулося при великому князі колонізації східних земель і Івані IV Грозному (1530-1584). боротьби за відновлення виходу. 5 2 травня взяттям Каза-

г ^ в {5 травня 2 г відбувається ВЗЯ1

до морів ні, а в 1556 р. - Астрахані. З 1582

отаманом Єрмаком починається підкорення Сибіру. Ведуться війни в Лівонії, але вихід до Балтійського моря Росія одержала тільки за Петра I.

Значні територіальні придбання Московської держави за рахунок східних земель за часом майже збіглися з колоніальними захопленнями західноєвропейських країн.

У XVI в. країна розширилася в п'ять разів, до 14 млн кв. км. Населення зросло вдвічі, до 6-7 млн (за Уралом до 200 тис.) [Трейвиш, 1995, с. 9].

Після смерті сина Івана Грозного - Федора (1584-1598) династія Рюриків припиняється. З 1593 по 1613 р. в Смутний час Московської держави відбувається тривала боротьба між боярськими пологами за владу. Поляки, що вторглися на територію Русі, підтримували в боротьбі за престол Дмитра Самозванця, що видається за сина Івана Грозного.

У 1613 р. Земський собор обрав царем Росії Михайла Федоровича Романова (1596-1645). За царя Олексія Михайловича (батька Петра I) відбувається возз'єднання Лівобережної України з

140

2. Огляд російської геополітичної думки

Росією (1654). Представники династії Романових царювали аж до Лютневої революції 1917 р.

Становлення Росії як З початку ™ в. почалися серйоз-

великої європейської держави ві зміни в російській культу-з царювання Петра Великого ре, відбулося нове зближення до поразки її в Кримській із Західною Європою і соціаль-

війні но-економічні перетворень-

ня, підготувавши реформи Петра I. У результаті реформ і військових кампаній Петра I Росія остаточно утвердилася як балтійська держава, приєднала не увійшли до її складу при Олексія Михайловича значні землі України і Білорусії, що раніше входили в Київську Русь.

У період Російської імперії (з 1721 р.) після «епохи палацових переворотів» (1725-1741) виділяються правління:

Дочки Петра I імператриці Єлизавети (1741 - 1761), за якої Росія брала участь у Семирічній війні (1756-1763) проти Пруссії, Великобританії та Португалії.

Катерини II (17'62-1796), яка закріпила статус Росії як великої держави, завоювавши Крим і отримавши доступ до Чорного моря, приєднавши до Росії після розділу Речі Посполитої Литву і Білорусію, великі території в низов'ях Дніпра.

Отже, XVIII в., Століття Петра і Катерини Великих, створив нове геополітичне становище Росії. Засновані два вікна в Європу - Петербург та Одеса.

Царювання Павла / (1796-1801) «прославилося», зокрема, тим, що він зробив спробу завоювання Індії. «Підбурюють Наполеоном і не задовольняючись поруч ворожих дій проти Англії, Павло I вирішив, нарешті, вразити її в найболючіше місце: він вирішив завоювати Індію, вважаючи, що зробить це, відправивши туди одних козаків. І ось за його наказом 40 полків донських козаків раптово вирушили на завоювання Індії, взявши з собою подвійний комплект коней, але без фуражу, взимку, без вірних карт, через непрохідні степи. Зрозуміло, це військо було приречене на погибель »[Корнілов, 1993, с. 43].

Правління Олександра / (1801 - 1825), при якому Росія дала потужний відсіч Наполеону, сприяло розпаду наполеонівської імперії і створення нового порядку в Європі після Віденського конгресу.

141

Розділ I. Геополітика

Правління Миколи 1 (1825 - 1855) почалося з повстання декабристів. У зовнішній політиці - війни на сході (з Персією і Туреччиною) переростають у війну і з європейськими країнами, що уклали союзи з Османською імперією. Росія залишається в ізоляції і зазнає поразки в Кримській війні.

Відбувається захід Росії як великої європейської держави. Коаліція європейських держав несподівано стає на бік Туреччини. У відповідь народилася концепція панславізму, який швидко сходить нанівець.

Проте потрібно відзначити величезну роль Росії в боротьбі з Османською імперією, яка після антитатарської реконкісти залишилася єдиною серйозно загрозливою християнській Європі зовнішньою силою. Центрально-Восточлая Європа відчувала сильний тиск з боку турків, починаючи з XIV ст. У результаті завоювань до початку XVI ст. до складу Османської імперії увійшли Туреччина, Болгарія, Сербія, Боснія і Герцеговина, Чорногорія, Албанія. Васалами Туреччини стали Молдавія і Валахія.

Протягом XVI-XVII ст. під владу цієї імперії перейшли майже всі острови і частину узбережжя Адріатичного моря. Вона поширила свою владу па Кримське ханство (з XV ст.), Майже на всі арабські країни - Сирію, Єгипет, Алжир, Туніс, Тріполітанію. Турки вторглися в Іран, Вірменію, Курдистан, Західну Грузію, оволоділи прибережній Аравією, вийшли до Перської затоки. Вони рвалися до центру Європи, облягали кілька разів Відня, але остання стала на шляху Османської імперії. Боротьба з Портою була загальноєвропейським справою.

Величезний внесок у цю справу внесла Росія, починаючи з XVII в. З 1735 по 1878 р. Росія воювала з Османською імперією шість разів, не рахуючи Кримської війни, потіснивши Туреччину в Причорномор'ї і на Балканах. Все це вимагало від Росії величезної напруги економіки і суспільних сил.

Розчарування інтелігенції після поразки в Кримській війні призводить до загострення дискусії між слов'янофілами і західниками про минуле і майбутнє Росії, про шляхи її розвитку.

Період посиленою колонізації Швидке індустріальний розвиток східних районів і імперіалізму викликало нове геополітичне

розвиток країни. Розвиток індустрії стимулювало інтенсифікацію використання природного потенціалу Сибіру і Далекого Сходу. Ставилося завдання завершення колонізації Кавказу, завоювання Середньої Азії та затвердження в Закавказзі. Інтенсивно ладу залізні дороги, Росія

142

2. Огляд російської геополітичної думки

швидко розширює сферу свого впливу («залізничний імперіалізм»), укладаючи різноманітні військові союзи.

При колонізації і завоюванні нових територій урядом проводилася русифікація околиць в спробі перетворити Російську імперію на європейську державу.

У цей період різко виділяється епоха реформ при імператорі Олександрі / / (1855-1881). У 1861 р. було скасовано кріпосне право. Проводячи успішну зовнішню політику, Олександр II змушує Європу забути про принизливу Паризькому мирному договорі, пов'язаним з поразкою Росії в Кримській війні. Росія постає визволителькою Болгарії та захисницею православних балканських народів. Одночасно вона затверджується в Закавказзі, просувається вглиб Середньої Азії і Далекого Сходу. У 1881 р. народовольці вбили Царя-Визволителя - Олександра II. Після нього правили імператори Олександр / / / (1881-1894) і Микола / / (1894-1917), старший син Олександра III.

Правління останнього російського імператора Миколи II співпало з швидким розвитком капіталізму в країні. Росія увійшла в першу п'ятірку економічно розвинених держав. Однак ведення воєн послаблювало її позиції. Так, поразка в російсько-японській війні 1904-1905 рр.. стало однією з причин Першої російської революції 1905-1907 рр.., в ході якої був прийнятий Маніфест 17 жовтня 1905 р., що дозволяє створення політичних партій і що заснував Державну Думу.

Перша Дума скликалася в 1906 р., Друга Дума - в 1907 р., Третя Дума - в 1907-1912 рр.. У Росії почала здійснюватися Столипінська аграрна реформа, основна мета якої - звільнення селян від пут сільської громади і створення класу селян-власників.

На політичному фронті в 1905 р. партія соціал-демократів зазнала поразки і приступила до вироблення нової стратегії революції.

У ході Лютневої революції 1917 р. імператор Микола II зрікся престолу; в Росії було сформовано Тимчасовий уряд.

У 1914-1918 рр.. Росія брала участь у Першій світовій війні в коаліції з країнами Антанти. Спочатку - це Росія, Великобританія і Франція, а в ході війни цей блок об'єднав понад 20 держав, серед яких - США, Японія і переметнувся Італія проти Троїстого угоди - військово-політичного блоку Німеччини, Австро-Угорщини та Італії.

 Війна викликала швидке погіршення становища в економіці та суспільстві, перебої з продовольством і т.д. У кінцевому рахунку це призвело до низці криз і підірвало всяку довіру до Тимчасового прави 

 143 

 Розділ I. Геополітика 

 144 

 тельству. 7 листопада 1917 Військово-революційний комітет більшовиків оголошує про повалення Тимчасового уряду. У результаті перевороту відбувається повний розрив з історичним минулим Росії. Більшовики на чолі з В. І. Леніним починають запеклу боротьбу з метою встановлення свого безроздільного панування спочатку в Росії, а потім у всьому світі на ідеологічній основі - жадана світова революція. 

 Період від 7 листопада 1917 р. У цей період була знищена 

 до падіння Берлінської стіни ринкова економіка. Країна сої розвалу СРСР зберігала месіанську сутність 

 своєї зовнішньої політики, але з іншим вектором. Дожовтневий російський імперіалізм з'єднався спочатку з ідеєю світової революції, потім з експансією аж до поразки в Афганістані. 

 Отже, на початку післяреволюційного періоду йшлося про всесвітньої пролетарської революції, а потім, коли комуністи явно усвідомили ілюзорність цієї ідеї, вони в основу поставили «боротьбу з імперіалізмом», насаджуючи серед населення психологію «СРСР - це обложена фортеця», психоз ворожого оточення і проводячи безпрецедентний у світовій історії державний тероризм проти своїх громадян. 

 У період Другої світової війни СРСР пішов на союзницькі відносини з «імперіалістами» - США і Великобританією, але після її закінчення створив пояс країн-сателітів, військово-мобілізаційну економіку, що дозволила підтримувати «залізна завіса», названий так У. Черчіллем режим ізоляції соціалістичного табору . 

 У 1989 р. відбуваються антисоціалістичні революції в країнах Центрально-Східної Європи, а в 1991 р. - відсторонення від влади Комуністичної партії Радянського Союзу і розпад СРСР. За своїми геополітичним, соціально-економічним, ідеологічним і іншим наслідкам дані події надали більше потрясіння на міжнародну ситуацію, ніж поразка нацистського Рейху у Другій світовій війні, бо спричинило за собою докорінну зміну колишнього рівноваги сил, вважає французький геополітик П. Галлуа [Gallois, 1990 ]. 

 2. Огляд російської геополітичної думки 

 24 Російський філософ в еміграції (після Жовтневої революції) Г. П. Федотов бачив великий мінус в перекладі грецької Біблії на слов'янську мову. У цьому він вбачав зародок всіх майбутніх розколів. Це полегшило християнізацію народу, по привело до «відриву від класичної традиції». За багатством релігійної та матеріальної культури Києва XXI-XII ст. Федотов вбачає злидні наукової та філософської думки. Зробив фатальну розрив слов'янської мови зі вселенською думкою. Культура, історія якої почалася з перекладу, була приречена знову стати «перекладної» за Петра I. Шляхи Заходу і Русі розійшлися [Федотов, 1995, с. 275]. 

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "2.1. Основні віхи цивільної та геополітичної російської історії: між Заходом і Сходом"
 1. Неоєвразійство Л. Н. Гумільова
    Перша хвиля інтересу до евразий-і його послідовників ству, як нам вже відомо, під рівнялася в Російському зарубіжжі в 1920 - 1930-і роки. Тоді в центрі уваги адептів цієї концепції були не глобальні геополітичні проблеми, а доля Росії, «російська ідея». Повторимося, що євразійці виходили з того, що Євро Розділ I. Геополітика па і Захід загалом вичерпали свої духовно-історичні
 2. 1. Національний характер
    До недавнього часу в історичній, філософській і взагалі в гуманітарній науці проблема національного характеру не ставилася. У радянський час панувала ідея інтернаціоналізму, а в застійний період - теорія нової історичної спільності, об'єднаній поняттям «радянський народ». Такий ідеологічний підхід передбачав пошуки уніфікує тенденцій у житті населення СРСР на противагу
 3. Глава восьма. ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ РОСІЙСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ
    Виникнення Російської держави. Різні типи і форми держави в історії Росії. Поняття російської державності, основні характеристики. Соціально-політичні та ідеологічні передумови виникнення Радянської держави. Етапи розвитку радянського суспільства і Радянського дер-жави. Радянська форма правління та її еволюція на сучасному етапі. Основні зовнішні та внутрішні
 4. ТЕМИ І ПЛАНИ семінарських занять
    Семінар № 1. Предмет історії політичних і правових вчень. Питання для обговорення: Поняття політико-правової доктрини. Зв'язок історії політичних і правових вчень з іншими юридичними науками, її місце в системі наук. Соціальні функції політичних і правових вчень, їх роль у розвитку суспільства. Різні підходи до періодизації історії політичних і правових вчень. ЛІТЕРАТУРА: Алексєєв
 5. 1. Національний характер
    До недавнього часу в історичній, філософській і взагалі в гуманітарній науці проблема національного характеру не ставилася. У радянський час панування-вала ідея інтернаціоналізму, а в застійний період - теорія нової історичної спільності, об'єднаній поняттям «радянський народ». Такий ідеологічний підхід передбачав пошуки уніфікує тенденцій у житті населення СРСР у про-противаги
 6. § 1. Перебудова, її суперечливий характер і наслідки
    З середини 80-х рр.. і особливо з початку 90-х рр.. в Росії, як і в цілому в СРСР, стали відбуватися серйозні зміни. Ці зміни зачепили всі сторони соціально-економічного і особливо політичного життя радянського суспільства. Вони протікали дуже швидко, носили суперечливий характер і мали серйозні наслідки для Росії і всіх республік, що входили в Радянський Союз. Разом з тим
 7. Методологія та історіографія проблеми
    Методологічні проблеми розвитку історичної науки постійно привертають увагу ісследователей9. Можна констатувати, що на відміну від недавнього минулого нині історичні події Росії аналізуються з різних методологічних позицій. Спеціально вивчав питання Ю. І. Игрицкий вважає можливим виділити чотири існуючі «пізнавальні» системи: по-перше, марксистську, по-друге,
 8. ДЕМОНТАЖ Союзні ДЕРЖАВНОСТІ
    Після кризи 19-21 серпня 1991 р. склалася ситуація, коли з існувала Конституцією СРСР вже відкрито не вважалися основні суб'єкти політичних відносин, головними з яких були республіканські лідери, які виражали волю своїх еліт. Прийняті тоді рішення визначалися реальним співвідношенням сил і по-різному розуміється «політичною доцільністю». Насамперед, події 19-21
 9. 3.2.2. варіанти розвитку геополітичної ситуації
    Чому розпався Радянський Союз, що було б, якби цього не сталося, яке майбутнє у Росії, як розвиваються відносини між Москвою і Вашингтоном ... Питання, які не перестають нас мучити. Відповіді на них спробував дати Стівен Коен, відомий американський політолог і фахівець по нашій країні, автор багатьох книг, остання з яких називається «провалився хрестовий похід: Америка і
 10. Від Римленда до Еврамару
    Падіння Берлінської стіни, розпад СРСР і світової соціалістичної системи відкрили нові горизонти для євразійської геополітики США. Американці щиро переконані, що їх зовнішня політика підпорядкована поширенню «безмежної справедливості» по всьому світу. З безлічі цілей, досягнення яких необхідно для контролю США над Євразією, виділимо наступні: - реалізація експансіоністської зовнішньої
© 2014-2021  ibib.ltd.ua