Головна
Cоциальная психологія / Дитяча психологія спілкування / Дитячий аутизм / Історія психології / Клінічна психологія / Комунікації та спілкування / Логопсихологія / Мотивації людини / Загальна психологія (теорія) / Популярна психологія / Практична психологія / Психологія в освіті / Психологія менеджменту / Психологія педагогічної діяльності / Психологія розвитку та вікова психологія / Сімейна психологія / Спеціальна психологія / Екстремальна психологія / Юридична психологія
ГоловнаПсихологіяПсихологія розвитку та вікова психологія → 
« Попередня Наступна »
Т. Д. Марцинковская, Т. М. Марютина, Т. Г. Стефаненко та ін. Психологія розвитку: підручник для студ. вищ. психол. навч. закладів / за ред. Т. Д. Марцинковський. - 3-е изд., Стер. - М.: Видавничий центр «Академія». - 528 с., 2007 - перейти до змісту підручника

Завдання диференціальної нейропсихології дитячого віку.

Психічний розвиток розглянутих груп дітей може визначати-ся в контексті індивідуальних варіантів нормального розвитку. У цьому випадку вони виступають об'єктом дослідження в новій галузі нейропсихології - нейропсихології індивідуальних відмінностей, або диференціальної нейропсихології дитячого віку.

Для дослідження індивідуальних відмінностей необхідні методи, які були б звернені одночасно до біологічної та психічної складовим розвитку. До таких методів відноситься нейропси-хологические синдромний аналіз. Він дозволяє зв'язати що виявляється при нейропсихологическом обстеженні дефіцит у виконанні завдань з роботою тієї чи іншої мозкової зони і співвіднести його з тим чи іншим синдромом, що характеризує розвиток психічних функцій дитини.

Особливе значення для розуміння механізмів, що лежать в основі формування психічних процесів, в диференціальної нейропсихології дитячого віку набуває порівняльний метод аналізу даних нейропсихологічного обстеження. Він передбачає порівняння результатів обстеження, отриманих у дітей різних вікових груп, а також порівняння результатів обстеження дитини з середніми результатами одновозрастной популяції і результатами дорослої людини.

У нейропсихологической діагностиці дітей з ДПР можуть вирішуватися такі завдання: -

виявлення індивідуальних особливостей психічного розвитку дітей, обумовлених індивідуальної специфікою їх мозкової організації, тобто отримання даних , що визначають специфіку розвитку і дозволяють здійснювати індивідуальний підхід до дитини в процесі навчання; -

виявлення дітей з субклиническими формами відхилень у психічному розвитку, які потребують профілактики або спеціальної (неврологічної, логопедичної та ін.) допомоги для запобігання переходу цих відхилень у клінічні форми; -

типологія непатологічних форм відхилень у розвитку та пошук основних факторів, що лежать за кожним з варіантів відхилень у розвитку психічних функцій.

Характер взаємодії біологічних і середовищних умов в онтогенезі визначає різні варіанти індивідуального розвитку Дитину, зміна балансу в їх взаємодії призводить до відхилень у психічному розвитку дитини від нормативних позицій у ту чи іншу сторону, а сам характер цього дисбалансу визначає конкретний варіант відхилення.

Можна припустити, що провідною причиною збереження відхилень у розвитку психічних функцій при іррегулярностью психічного розвитку є ослаблене дію середовищних, зокрема соціальних, чинників.

Схильність до ненормативному розвитку, обумовлена несприятливими біологічними і середовищні причинами, може бути елімінована благополучної соціальної ситуацією розвитку і згодом не прийняти патологічних форм. Дослідження ясно демонструють, що діти в умовах сприятливої соціальної ситуації розвитку, наприклад діти заможних батьків, що виховуються в спеціальних приватних школах, успішно долають можливість несприятливого шляху розвитку, навіть якщо у них була схильність до цього.

У той же час несприятлива соціальна ситуація розвитку може призвести до патології розвитку психічних функцій при наявності біологічної схильності або до різних видів патології соціальної поведінки (наркоманії, відхиляється і т.д.).

Органічної основою цього варіанту може бути недосягнення рівня повної зрілості відповідних зон мозку в результаті недостатності специфічних середовищних (соціальних) впливів під час сензитивного періоду їх розвитку.

Характерно, що діти з іррегулярних психічного розвитку в дошкільному періоді онтогенезу досить часто не потрапляють в поле зору батьків і вихователів дитячих садків у силу мінімальності і парциальности змін до психічних функціях.

Перехід до освоєння нового для дитини виду діяльності (навчання) створює сенсибілізовані умови для психіки. У цей час може виявитися зазначений вище дефіцит, що утруднює подальше повноцінне засвоєння шкільної програми.

Не менш важливо, що у дітей з ІПР в умовах навантажень, пов'язаних з адаптацією до навчального процесу, може мати місце і така форма декомпенсації, як регрес деяких недостатньо сформованих і закріплених в індивідуальному досвіді психічних функцій.

Така декомпенсація виявляється і призводить до збоїв у навчальній діяльності не тільки (і не завжди) у дітей 6-7 років, але і у віці 9 і 11-12 років. У цей час дитина стикається з різким зростанням шкільних навантажень, розширюється кількість шкільних дисциплін, зростає темп подачі матеріалу і його обсяг, виникають проблеми, пов'язані з адаптацією до індивідуального стилю педагогів, які викладають різні предмети. До цього приєднуються перебудови в діяльності систем організму, зумовлені статевим дозріванням. Одночасно істотне навантаження на психіку і центральну нервову систему дає зміна провідної діяльності у бік пріоритету спілкування, формування самосвідомості і т. п.

Всі ці фактори можуть призвести у дітей з ІПР до зниження рівня функціонування «слабких» ланок психічних функціональних систем і виникненню труднощів навчання саме на цьому віковому етапі. Слід зазначити, що до групи ризику при цьому можуть потрапити діти, раніше справлялися з навчальною програмою.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Завдання диференціальної нейропсихології дитячого віку. "
 1. СТ. 00 СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ТРЕНІНГИ 400 ІСУПЕРВІЗІЯ ДС. 00 РЕКОМЕНДОВАНІ ДИСЦИПЛІНИ 600 СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ, встановлювали ВНЗ (факультет) ДС.01 Емоційні та особистісні розлади
  нейропсихология розвитку психічних функцій ДС.05 Клінічна нейропсихологія ДС.06 Психологія сім'ї та сімейної психотерапії ДС.07 Розлади самосвідомості ДС .08 Психологія стресу ДС.09 Нейропсихологическая діагностика індивідуальних відмінностей ДС. 10 Патологія пам'яті ДС .11 Патологія емоцій ДС. 12 Клініко-психологічні проблеми геронтології та гері-атріі
 2. Наукова та навчальна література IQRSSni URssiru: URSSru Дй $ & лш
  завдань «Вся вища математика» з докладними рішеннями. Бос В. Лекції з математики. Т. I: Аналіз; Т. 2: Диференціальні УРК & ненко, Т. 3: Лінійна алгебра; Т. 4; Імовірність, інформація, статистика; Т. 5: Функціональний аналіз; Т. 6: Від Діофанта до Тьюринга. Боярчук А. К. та ін Довідковий посібник з вищої математики (Антідемідевнч). Т. 1-5. Диференціальні та інтегральні рівняння Філіппов А.
 3. 7.1. Вимоги до професійної підготовленості фахівця
  задач в системі охорони здоров'я, народної освіти та соціальної допомоги населенню; - розуміти спрямованість практичної та науково-дослідної діяльності клінічного психолога на підвищення психічних ресурсів та адаптаційних можливостей людини, на охорону здоров'я та подолання недуг; - мати уявлення про предмет, завдання та перспективи розвитку нейропсихології, про
 4. Т.Д. Марцинковський. Дитяча практична психологія: Підручник - М.: Гардаріки,. - 255 с., 2004

 5. Основні поняття теорії системної динамічної локалізації в додатку до нейропсихології дитячого віку
  завдання нейропсихології дитячого віку як одного з напрямків нейропсихології входить: - вивчення взаємозв'язку між формуванням психічних функцій і дозріванням нервової системи дітей різних вікових груп; - виявлення закономірностей нервово-психічного розвитку дитини; - вивчення порушень, затримок, відхилень у психічному розвитку або специфіки психічного розвитку, які
 6. Б. З . Волков, Н. В. Волкова. Психологія спілкування в дитячому віці. 3-є вид. - СПб.: Пітер. - 272 с.: Ил. - (Серія «Дитячому психологу»)., 2008

 7. Пол і вік.
  Віку хоча і впливають на ефективність контакту, але не є критичними. У літературі зазначається, що хороші результати дають гетерогенні (змішані) пари - чоловік / жінка і співвідношення: 20> (Ве - Ва)> 5, де Ве - вік співробітника, а Ва - вік менеджера по
 8. Государев Н.А.. Спеціальна психологія: Навчальний посібник. - М.: Ось-89.-288 с., 2008

 9. § 1. Спостереження і експеримент як основні методи дослідження в психології розвитку
  завдання збору батьківських щоденників взяв на себе М.М. Ланге, який представив свій календар розвитку психічного життя дитини. «У двоякому відношенні корисні були б подібні записи, - вказував він, - по-перше, для самих батьків, бо таким чином можна привчитися точно спостерігати своєї дитини і правильно пояснювати його психічне життя, а по-друге, для подальшого розвитку наукової
 10. Вимоги з дисциплін спеціалізації
  завдання, що відповідають його кваліфікації: - на основі накопичених масивів знань, навичок дослідницької роботи та інформаційного пошуку вміти адекватно ставити і вирішувати проблеми, орієнтуватися в сучасних наукових концепціях; - брати участь у практичній прикладної діяльності, володіти основними методами і прийомами психодіагностики, психокорекції та психологічного консультування;
 11. Соціальна ситуація розвитку в кризі
  завданням будь-якого дослідження криз є не тільки визначення завдань розвитку в кризові періоди, не тільки вивчення механізмів переходу, а й розробка такого сценарію кризи, який би не суперечив будь-яким, як завгодно розбіжним, емпіричним даним. Ясно, що такий сценарій передбачає не тимчасову розгортку (не тільки тимчасову), але деяку логічну схему, досить
 12. # 1. Постановка питань, визначення кола завдань, уточнення предмета дитячої психології
  завдань і проблем. Розвиток дитячої психології, педології, педагогіки вимагало розробки нових достовірних і об'єктивних методів вивчення психічного розвитку дітей, в першу чергу пізнавального. Французький психолог А. Біне став засновником тестологіче-ського і нормативного напрямки в дитячій психології. Біне експериментально досліджував етапи розвитку мислення у дітей, ставлячи перед ними
 13. ПРИБЛИЗНІ ТЕМИ РЕФЕРАТІВ, КОНТРОЛЬНИХ І КУРСОВИХ РОБІТ З КУРСУ «СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА»
  завдання, функції. 2. Турбота про дітей-сиріт у стародавніх слов'ян. 3. Про соціальне вихованні в пам'ятниках Київської Русі «Руська Правда», «Повчання Володимира Мономаха» та ін 4. Реформи Петра I і «пропозиція» Ф.Салтикова про виховання і навчання дітей-сиріт. 5. «Відомство імператриці Марії», його діяльність в XIX в. 6. Притулки в Росії в XIX в.
 14. 3.1. Поняття «норма» і «аномалія» у психічному та особистісному розвитку дитини
  завдань виховання і перевиховання. У практичній психології та педагогіці сьогодні «працюючими» є поняття предметна норма - знання, вміння та дії, необхідні учневі для оволодіння даним предметним змістом програми (відображається у стандартах освіти); соціально-вікова корми - показники інтелектуального та особистісного розвитку школяра (психологічні новоутворення) ,
 15. Тема 3. ПРИРОДНІ УМОВИ І РЕСУРСИ, ЇХ ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА
  завданню
© 2014-2021  ibib.ltd.ua