Головна
Cоциальная психологія / Дитяча психологія спілкування / Дитячий аутизм / Історія психології / Клінічна психологія / Комунікації та спілкування / Логопсихологія / Мотивації людини / Загальна психологія (теорія) / Популярна психологія / Практична психологія / Психологія в освіті / Психологія менеджменту / Психологія педагогічної діяльності / Психологія розвитку та вікова психологія / Сімейна психологія / Спеціальна психологія / Екстремальна психологія / Юридична психологія
ГоловнаПсихологіяПсихологія розвитку та вікова психологія → 
« Попередня Наступна »
Т. Д. Марцинковская, Т. М. Марютина, Т. Г. Стефаненко та ін. Психологія розвитку: підручник для студ. вищ. психол. навч. закладів / під ред. Т. Д. Марцинковський. - 3-е изд., стер. - М .: Видавничий центр «Академія». - 528 с., 2007 - перейти до змісту підручника

Функціональна періодизація, її загальна характеристика

У перших двох розділах вже йшлося про тому, що в психології розвитку прийняті два види періодизації - генетична (вікова) і функціональна. Перша припускає, що існують деякі, загальні для всіх людей одного віку, феномени (наприклад, рівень мислення або вид діяльності), на підставі яких можливе виділення декількох періодів в процесі становлення психіки. Виходячи з даних генетичної періодизації, можна вивести загальну для всіх нормативність психічного розвитку, для діагностики якої розробляється велика кількість тестів.

Функціональна періодизація передбачає, що існують єдині для всіх етапи формування конкретної діяльності , як внутрішньої, так і зовнішньої, наприклад етапи розвитку понять, вміння працювати з комп'ютером або кататися на ковзанах. Вони не залежать від віку, адже почати працювати на комп'ютері можна і в 7 років, верб 17, і навіть в 60. У будь-якому випадку закономірність освоєння певної функції - вміння або знання - зберігається незмінною, складаючи основу функціональної періодизації.

Аналіз двох цих видів періодизації проводився практично в усіх наукових напрямках, при цьому деякі психологічні школи (наприклад, біхевіоризм) заперечували наявність вікової періодизації, визнаючи тільки функціональну, інші (російська психологія, гештальтпсихології) досліджували як генетичну, так і функціональну сторони розвитку.

Важливо наступне: практично всі вчені стверджували, що основним чинником, що обумовлює становлення певної психічної функції , є навчання, або научение (у термінології бі-хевіорістов). Різними були лише думки про те, наскільки значимі зміни може внести навчання в розвиток психіки, тобто чи може воно стати розвиваючим або повинна грунтуватися на тому рівні, якого досягає людина в процесі природного становлення психіки.

Доводячи, що психічний розвиток залежить в основному від якості навчання, біхевіористи у своїх дослідженнях показали, що при цілеспрямованому навчанні вже двох-трирічні діти вміють читати і писати, не бояться змій і жаб, опановують складними навичками (опе-рантним поведінкою) та правилами соціальної взаємодії.

Відомий російський вчений М.Я. Басов, який досліджував закономірності процесу становлення психіки і його зв'язок навчання і дозріванням, також аналізував його етапи. Для того щоб підкреслити особливості свого підходу до активності людини, Басов ввів термін діяльність і говорив про діяльність організму в навколишньому середовищі, про те, що ця діяльність допомагає встановлювати і виявляти свої взаємини із середовищем. Принципова новизна позиції Басова полягала в тому, що психічний розвиток людини вводилося в соціально-історичну систему координат, так як розвиток людини як діяча визначалося впливає на нього середовищем, причому не тільки середовищем природного, а й культурно-історичною. Як істота соціальна і історичне, людина розвивається на основі всієї суми досвіду нескінченного ряду попередніх поколінь. Таким чином, в теорії Басова були закладені не тільки нові методи дослідження психічного розвитку, а й нові підходи до самого цього розвитку; на думку Басова, психічний розвиток визначається не тільки спадковістю, але і штучно створеної середовищем, в яку входять наука, техніка, мистецтво, релігія і вся громадська організація людей.

Аналізуючи етапи формування діяльності людини, Басов дав функціональну періодизацію її розвитку у дітей, виділяючи в ній такі рівні:

проста тимчасова ланцюг актів, в якій кожен акт викликається окремим стимулом, не пов'язаним з іншими. Наприклад, у дитячій грі на стадії маніпулювання діти можуть переходити від кубиків до ляльок, потім до пасочки, потім до м'ячику і так по черзі до всіх предметів, які трапляються їм на очі.

асоціативно-детермінована діяльність, в якій кожне наступне ланка пов'язано по асоціації з попереднім. Прикладом такої діяльності може служити гра, в якій дитина починає купати ляльку, потім в тій же воді прати , забуваючи про ляльку, а потім пускати мильні бульбашки, забуваючи про прання.

При цьому, хоча початок і кінець діяльності (лялька і мильні бульбашки) зовсім не пов'язані один з одним, сусідні її етапи мають асоціативну зв'язок.

апперцептивно-детермінована діяльність, що характеризується спрямованістю до певної мети і планомірність течії. В даному випадку прикладами можуть служити сюжетна гра і гра з правилами, коли діти не відволікаються від мети навіть за наявності безпосередніх стимулів, уводящих їх від вирішення завдання.

Одним з перших видів діяльності, на якому була випробувана нова схема, була ритміка, якої Басов надавав велике значення в розвитку структурованості й організованості діяльності. Надалі свою схему спостереження і природного експерименту Басов і його співробітники застосовували і для дослідження інших форм діяльності (гра, продуктивна праця, побутові навички), розширюючи і уточнюючи її. Це дозволило зробити генетичний огляд різних форм діяльності, закласти основи нового підходу в дослідженні взаємовпливу діяльності і психіки, появі нових форм психічної активності людини.

У той же час як біхевіористи, так і Басов, вивчаючи етапи становлення певної функції, меншою мірою приділяли увагу аналізу тих умов і методів навчання, які сприяють (або перешкоджають) цьому становленню . Частково це питання піднімалося в гештальтпсихології, насамперед у дослідженнях інсайту, проведених В. Келером і М. Вертгеймером. Однак найбільш повномасштабне вивчення розвиваючої ролі навчання почалося в російській психології, в працях Л. С. Виготського, П. Я. Гальперіна, В . В. Давидова. 15.2.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Функціональна періодизація, її загальна характеристика"
 1. Глава I Загальна характеристика філософії Канта. Основні твори
  характеристика філософії Канта. Основні
 2. Т. Д. Марцинковская, Т. М. Марютина, Т. Г. Стефаненко та ін. Психологія розвитку: підручник для студ. вищ. психол. навч. закладів / під ред. Т. Д. Марцинковський. - 3-е изд., стер. - М.: Видавничий центр «Академія». - 528 с., 2007

 3. Запитання для семінарського заняття 1.
  функціонального і комунікативного аспектів влади? 6. Який сучасний політичний потенціал примусу і згоди? 7. Методи владарювання. експліцитно і імпліцитно владу. 8. Типи легітимності влади та авторитету. 113 http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/ Електронна версія даної публікації поширюється на умовах ліцензії Creative Commons Attribution-NonCommercial
 4. Вікові межі рефлексивного розвитку
  функціональну автономність, він перебудовується під впливом наступних вікових досягнень дитини. Як безпосередньо- емоційне спілкування дитини і дорослого вдосконалюється під впливом мови й інших психологічних новоутворень наступних віків? На це питання відповідає запропонована М І. Лісіна періодизація форм спілкування, яке всередині будь-якій іншій діяльності спрямоване «на
 5. 2.2.3. Два напрямки розвитку історичної та історіософської думки
  периодизаций історії. На перших порах типологизация соці-Орів і виділення епох історії не збігалися. Але в ідеалі, коли мова йде про наукову періодизації всесвітньо-історичного процесу, вона з неминучістю повинна являти собою не що інше, як типологію соціоісторнческіх організмів, але не просту, а стадиальную. З появою стадіальних типологій соціоісторіческіх організмів проблема
 6. 127. У чому полягає проблема періодизації історичного процесу?
  періодизації історичного процесу займалися Д. Віко, Ж. Кондорсе, Г Гегель. К. Маркс, О. Конт, теоретики індустріального та інформаційного суспільства Різноманітність періодизації історичного процесу пояснюється вибором підстав за якими весь процес історичного розвитку підрозділяється на визначений ві епохи. Можна сказати, що проблема періодизації історії полягає в тому, як вибрати
 7. IX. 1. Лісовий фонд планети і Росії. Параметри і критерії лісокористування
  загальна лісова площа становить близько 0,8 га. 242 Ч Таблиця 29 Ліси й сільськогосподарські землі світу, СНД і Ро / СЗШІ (Джерела: Н. Ф. Реймерс, 1990; Т. А. Акімова, В. В. Хаскин, 1994; Проблеми екології Росії , 1993) Світ, країна Площадцмля.га%% до суші, для лісів - ле-Площа на 1 чол. / га загальна покрита лісом загальна тая лісом сістость * Світ у цілому Країни СНД (СРСР) Росія 4136,2
 8. Студент повинен знати:
  періодизацію історії політичних і правових вчень та основні напрямки розвитку політико-правової теорії в Росії і за кордоном; основні положення фундаментальних політико-правових теорій, а також зміст робіт найбільших представників політичної і правової
 9. 129. У чому особливості цивілізаційного підходу до періодизації історичного прочеспа?
  періодизації історичного процесу спрямований проти погляду па історію як на єдиний світовий процес. Як правило, при цивілізаційному підході історію представляють у вигляді калей шскопа локальних культур чи цивілізацій І Іногда в від справ м і ю групу виділяють кул \ - тугологіческій підхід в якому історія представлена до, ж різноманіття культур, несвідомих до універсальним законам міповой історик
 10. 16. Які періоди можна виділити в античній філософії і на яких підставах?
  періодизація історії античної філософії була запропонована іншим і івеетньїм росі ійскім філософом, психологом Г. І Челпанова (1862-1936V Тут критерій для виділення п'яти періодів ан '. ічной філософії - зміна об'єкту і явдач філо (офіі. Перший період - натурфілософ, кий, або космологічний (VI ст. до н. е.. - середина V ст. до н. е..) характеризується переважним интере; ом до проблем "фі-зиса»
 11. Взаємозв'язок навчання та розвитку
  функціональною. Концепції, що розробляються в рамках біхевіоризму, ототожнювали навчання (научіння) і психічний розвиток , доводячи провідну роль функціональної періодизації становлення різноманітних форм поведінки. Гештальтпсихология, виділяються, як було сказано, в процесі психічного розвитку дві сторони - дозрівання і навчання, виходила з того, що навчання може випереджати дозрівання, а
© 2014-2021  ibib.ltd.ua