Головна
ГоловнаІсторіяІсторія країн Європи та Америки → 
Наступна »
Волкова Г.І.. Політична історія Іспанії XX століття: Учеб. посібник. - М.: Вища. шк. - (XX століття. Політична історія світу). - 191 с., 2005 - перейти до змісту підручника

Від авторів

Тривалий час, включаючи XIX - початок XX в., В порядку речей було представлятиме Іспанію країною, відірваною від Європейського континенту, в якомусь екзотичному наближенні до арабського Магрибу або Латинській Америці. Іногда.увіденное в Іспанії порівнювався мандрівниками з балканською мозаїкою пейзажів, звичаїв і традицій. Це думка, що грунтувалося на поверхневому сприйнятті Іспанії як самоізолювався країни, чий народ нібито захоплений лише релігійними святами, кривавої коридою і танцями під звук кастаньєт, підкріплювалося об'єктивними факторами: периферійним географічним положенням в Європі, зниженням колишнього военнодіпломатіческого впливу в світі, концентрацією зусиль на вирішенні внутрішніх проблем після поразки у війні з США з збитком для міжнародного «іміджу», повільним розвитком капіталізму і товарно-грошових відносин, нейтралітетом в обох світових війнах, тривалої господарської автаркії. Ці фактори об'єктивно зменшували інтерес «цивілізованої» Європи до іспанської внутрішньополітичного життя, за винятком її найбільш драматичного етапу в першій половині XX в.

- Громадянської війни 1936-1939 рр.. Навіть невластивий європейцям болісний пошук національної ідеї, поліетнічність Іспанії та неординарність культурного розвитку регіонів не робили її привабливою для зарубіжних дослідників.

Дійсно, XX століття мав стосовно до політичної історії Іспанії свій особливий, відмінний від інших світових і європейських держав, «почерк». Минуле сторіччя було насичене для Іспанії революційними подіями, зростанням робітничого і страйкового руху, посиленням паніспанского та регіональних націоналізмів, періодами авторитарного правління, поваленням монархії, перемогою Республіки, братовбивчої Громадянської війною 1936-1939 рр.., Мирним переходом від франкістської диктатури до демократії, інтеграцією в європейські та євроатлантичні економічні та військово-політичні структури. Разом з тим

Іспанія продовжувала залишатися невід'ємною частиною європейської сім'ї народів, проробивши вражаючий еволюційний шлях від надламаної у військово-дипломатичний та духовному планах країни до впливової європейської держави з глобальними інтересами в світі.

XX століття було для Іспанії багатим на складні, драматичні, надмірно ідеологізовані, а тому часто спотворені світової історіографією події. Завдяки рясному, але малодослідженому дослідному матеріалу і документальними свідченнями вченим постійно вдається виявляти важливі факти її новітній історії, що дозволяють по-іншому оцінити відбувалися в недавньому минулому або відбуваються нині процеси у соціально-економічного життя, внутрішній і зовнішній політиці Іспанії.

Дана робота, не претендуючи на всеосяжність і завершеність в оцінках, має на меті запропонувати читачам комплексний аналіз динаміки політичного розвитку Іспанії XX в. з виділенням основних тенденцій на основі конкретного історікофактологіческого матеріалу.

Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" Від авторів "
 1. 5. Вільне використання твору з обов'язковим зазначенням імені автора і джерела запозичення
  Без згоди автора і без виплати авторської винагороди, але з обов'язковим зазначенням імені автора і джерела запозичення допускаються такі способи використання правомірно оприлюднених творів, як, зокрема : 1. цитування в оригіналі і в перекладі в наукових, критичних і інформаційних цілях; 2. приведення в якості ілюстрацій у виданнях, в радіо-і телепередачах, звуко-і
 2. 5. Відповідальність за авторським договором
  Важливі особливості притаманні відповідальності сторін за авторськими договорами. Оскільки дані договори є видами цивільно-правових договорів, їх учасники відповідають за порушення прийнятих зобов'язань за загальним нормам ст. 393-406 ЦК, а також ст. 15 ГК про відшкодування збитків, якщо інше не диктується особливостями предмета цих договорів. Тому спеціальна норма п. 1 ст. 34 ЗоАП зобов'язує сторону,
 3. Введення.
  Автор книги, пропонованої увазі читачів, виходить з широко відомого твердження Маркса, згідно з яким "... сутність людини не є абстракт, властивий окремому індивіду. У своїй дійсності вона є сукупність всіх суспільних відносин" [393, с. 3] Але те, що автор книги виходить з цього твердження, зовсім не означає, що він приймає його на віру. Наведений вище
 4. 11. Загальний термін дії авторського права
  Тривалість дії авторського права визначається як закінченням періоду часу, що обчислюється роками, так і вказівкою на події, які повинні неминуче настати. За загальним правилом авторське право діє протягом усього життя автора (співавторів) і 50 років після смерті автора або останнього із співавторів З цього правила є ряд виключень. Так, особисті немайнові права - право
 5. Беспалько В.П.. Природосообразно педагогіка. М.: Народна освіта, 512 с., 2008

 6. А.Н. Троепольскій. . Метафізика, філософія, теологія, або Сума підстав духовності: Монографія. - М.: Видавництво "Гуманитарий" Академії гуманітарних досліджень. - 176 с., 1996
  Представлений у книзі логічний аналіз деяких філософських теорій дозволяє автору шляхом їх критичного розбору, уточнення і доповнень довести можливість створення власної теорії - теокосмізма. На думку автора, його теорія включає в якості основ світогляду метафізику і теологію. У книзі вони розглядаються відповідно як знання в статусі науки і раціональної
 7. 5. Автори похідних творів
  До числа найбільш поширених авторів похідних творів відносяться перекладачі літературних текстів, аранжувальники музичних творів, а також особи, які здійснюють іншу переробку або переробку творів, наприклад драматурги, що створюють кіносценарії з чиїхось романів, повістей чи оповідань. Оскільки автори похідних творів завжди мають справу з об'єктами чужих
 8. А. С. Барсенков. Введення в сучасну російську історію 1985-1991 рр..: Курс лекцій. - М.: Аспект Пресс. - 367 с, 2002
  У книзі висвітлюється один з найскладніших для викладання періодів вітчизняної історії. Автор аналізує найважливіші проблеми життя СРСР 1985-1991 рр.. - Від передумов реформ, пов'язаних з ім'ям М. С. Горбачова, до розпаду СРСР, закріпленого у Біловезьких угодах. Автор спирається на новітні дослідження, насамперед істориків і політологів. Для студентів вищих навчальних закладів
 9. Від автора
  Від
 10. Визначте вид даних понять за об'ємом:
  Село Бурятії з населенням більше 100 000 чоловік; Село Бурятії; Село Бурятії, що є центром Кіжін-гінского району; Президент; Чинний президент Бурятії; Екс-президент Бурятії; Молекула води, яка не містить атом кисню; Молекула води; Молекула води на Сонці; Мова ; Новорічне привітання Президента Бурятії; Новорічне привітання Президента Росії в 1980 році; Студент-юрист;
 11. 7. Правонаступники та інші особи як суб'єкти авторського права
  Оскільки авторське право переходить у спадщину (ст. 29 ЗоАП), спадкоємці померлого автора входять до кола суб'єктів авторського права. Правонаступництво щодо творів науки, літератури і мистецтва може здійснюватися також в силу закону або договору про передачу майнових прав. Так, відповідно до ст. 17-26 ЗоАП треті особи вправі в певних межах без згоди авторів
 12. І. Обмеження майнових прав авторів
  Майнові права авторів мають ряд серйозних обмежень. Ці обмеження націлені на встановлення балансу між інтересами суспільства та інтересами автора. У ст. 13 Угоди ТРІПС робиться спроба поставити перепони в обмеженні виняткових прав: "Країни-учасниці повинні звести обмеження або виключення з розряду виняткових прав до певних випадках, які не вступають в
 13. Ансельм
  Ансельм - архієпископ Кентерберійський, один з найзнаменитіших прелатів свого часу ... Нижче ми побачимо, що він застосував для доказу існування бога довід, з якого витягнув собі значну користь пан Декарт (В) ... № (B) ... Складений паном Байе37 (Baillet) список авторів, у яких, як вважають, запозичив свої думки Декарт, містить такі слова: «Святого
 14. № 95. Використання творів науки, літератури и мистецтва. Авторський договір.
  Основною правовою формою Використання творів науки, літератури і мистецтв є цивільно-правові договори, Які Дістали Назву авторських договорів. Авторський договір - це консесуальний угода, за Якою автор або правонаступник передаються готов твір певній організації для Використання або автор бере на себе обов'язок создать Певний твір и Передат его для Використання, а користувач зобов'язаний
 15. № 87. Об'єкти и суб'єкти авторським правом.
  Об'єктом авторським правом є результати творчої ДІЯЛЬНОСТІ. Всі результати творчої ДІЯЛЬНОСТІ візнаються товаром, отже смороду могут буті об'єктом будь-якого право чину у цівільному обороті. Для Надання охорони нужно позбав надаті об'єктам Такої форми, щоб їх Зміст Можливо Було розуміті без прісутності автора. Право автора візнається за твором и ЯКЩО твір находится на территории Іншої країни, альо
© 2014-2021  ibib.ltd.ua