Головна
Cоціологія || Гуманітарні науки || Мистецтво та мистецтвознавство || Історія || Медицина || Науки про Землю || Політологія || Право || Психологія || Навчальний процес || Філософія || Езотерика || Екологія || Економіка || Мови та мовознавство
ГоловнаМедицина → Фізіологія вищої нервової діяльності та сенсорних систем
««   ЗМІСТ   »»

БЕЗУМОВНІ РЕФЛЕКСИ: ВИЗНАЧЕННЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЇ

Безумовні рефлекси - це вроджена відоснеціфічна реакція організму на вплив біологічно значимого стимулу, адекватного для даного виду діяльності.

Таким чином, безумовні рефлекси є у будь-якої тварини або людини вже на момент народження (деякі проявляються навіть ще раніше, внутрішньоутробно) і зберігаються протягом усього життя. Виняток становлять так звані рефлекси новонародженого у людини, які є у дитини на момент народження, але в нормі повинні зникнути протягом першого року життя.

Крім того, безумовні рефлекси видоспецифічність, т. Е. Виконуються всіма здорових осіб одного виду однаково. Так, наприклад, у всіх людей, представників виду Homo Sapiens, набір безумовних рефлексів однаковий.

Існує кілька класифікацій безумовних рефлексів, або вродженої діяльності організму. Польський фізіолог Ю. Конорскі виділив наступні форми вродженої діяльності.

Також Конорскі виділяв підготовчу (мотиваційну) і виконавчу (консуматорную) діяльності.

І. П. Павлов в основу класифікації складних безумовних рефлексів (інстинктів) поклав біологічну потребу і виділив дві групи рефлексів:

Відповідно до трьома базовими потребами будь-якого живого організму (самозбереження, збереження виду в цілому, збереження життя на Землі) П. В. Симонов створив оригінальну класифікацію безумовних рефлексів (1986), в якій виділив три групи:

Павло Васильович Симонов, уродж. Станкевич (1926-2002) - російський психофізіолог, біофізик і психолог

Мал. 2.1. Павло Васильович Симонов, уродж. Станкевич (1926-2002) - російський психофізіолог, біофізик і психолог

Перша група безумовних рефлексів по Симонову - вітальні рефлекси - пов'язана із задоволенням вітальних (життєво важливих) потреб організму. Сюди відносять рефлекси, які можуть бути реалізовані без участі інших особин свого виду. Для цих рефлексів також характерною рисою є те, що незадоволення хоча б однієї з цих потреб призводить до фізичної загибелі організму. Що і яким чином може задовольнити ці потреби в значній мірі задано генетично. Так, стратегії харчування дуже впливають на поведінку. Порівняємо, наприклад, дві групи хижаків: котячих і собачих. Котячі - тварини засадні причаїлись видобуток і накидаються на неї стрибком. Собачі переслідують видобуток відкрито, наздоганяють її, коли та звертається до втечі. Котячі вбивають жертву, прокушуючи їй потилицю, собачі ж, схопивши жертву в зуби, розмахують їй з боку в бік.

Багато оборонні рефлекси носять вроджений характер, але їх реалізація залежить від конкретних умов. Так, наприклад, якщо спочатку щур воліє тікати від небезпеки (пасивно-оборонну поведінку), то, якщо її загнати в кут, втікання зміниться агресивним нападом.

Із задоволенням соціальних потреб пов'язані рефлекси, спрямовані на збереження виду, - зоосоціал'пие рефлекси. Вони можуть бути реалізовані тільки в присутності інших особин свого виду. Найбільш важливим для розвитку дитинчати є взаємодія з матір'ю і однолітками. Ізоляція від ровесників на ранніх етапах розвитку також може привести до серйозних наслідків: порушень пам'яті, статевої поведінки. Такі тварини згодом виявляються досить нестійкими до інформаційних навантажень, у них під впливом навіть нескладних завдань швидко настає невротичний стан.

Задоволенню ідеальних потреб служать рефлекси саморозвитку. Вони не пов'язані ні з індивідуальної, ні з видовийадаптацією до існуючої в даний момент ситуації. Ці рефлекси звернені до майбутнього, спрямовані на освоєння нових просторово-часових середовищ. Ці рефлекси є самостійними, т. Е. Вони не виводяться і не зводяться до інших потреб організму.

Дослідницьке поведінка викликана самостійної потребою в отриманні нової інформації. Важливість реалізації цієї потреби ілюструється експериментами, в яких показано, що виховання тварини в «збідненого» середовищі, ізоляції та умовах обмеження рухів не тільки призводить до розладів поведінки, але і впливає на масу мозку, товщину кори і рівень метаболізму в нервовій тканині. Виділяють також самостійні вроджені потреби в придбанні досвіду, отримання нових навичок, знань, які будуть потрібні тварині в майбутньому житті.

Ігрова поведінка також необхідно молодим тваринам для стимуляції розвитку опорно-рухового апарату і нервової системи, тестування їх стану. У процесі ігрової діяльності тварина виробляє і тренує відповідні поведінкові стереотипи, практикується в спілкуванні з однолітками, яке буде йому необхідно в дорослому житті, засвоює норми групової поведінки.

 1. Біосинтез гема - біохімія частина 2.
  В даний час з'ясовано основні реакції освіти тетрапір- ролів, що є безпосередніми попередниками гема і хлорофілу. За допомогою мічених атомів було показано, що в синтезі гема в безклітинних екстрактах еритроцитів птахів беруть участь два вихідних реагенту: амінокислота гліцин і сукцинил-КоА
 2. Біосинтез ДНК і РНК - біохімія людини
  Синтез нуклеїнових кислот Дик і РНК з нуклеотидів відбувається в ядрі клітини і мітохондріях. Синтез ДНК носить назву реплікація, т. е. створення «дочірніх» копій- реплік, ідентичних «батьківської» ДНК. Синтез РНК носить назву транскрипція - «Переписування» інформації з матриці ДНК на матричну
 3. Біосинтез антитіл - біохімія частина 2.
  Величезна різноманітність антитіл неадекватно числу генів, локалізованих в лімфоцитах. Наприклад, в клітинах людини міститься не більше 105 генів, а число вироблюваних антитіл на 1-2 порядки більше. Імуноглобуліни є білками, отже, вони кодуються відповідними генами. Таким чином, розгадку феномену
 4. Біологічні мембрани, загальна характеристика, біологічні функції мембран - біохімія
  Мембранології як самостійна наука, що вивчає будову, властивості, механізми функціонування біологічних мембран, сформувалася порівняно недавно (1950-1970 рр.). Однак сам термін «мембрана» використовується ось уже майже 150 років для позначення клітинної кордону, що служить, з одного боку,
 5. Біологічне значення генного рівня організації спадкового матеріалу - біологія. Частина 1
  Дискретність спадкового матеріалу, припущення про яку висловив ще Г. Мендель, має на увазі подільність його на частини, які є елементарними одиницями, - гени. В даний час ген розглядають як одиницю генетичної функції. Він являє собою мінімальну кількість спадкового матеріалу, яка необхідна
 6. Біохімічний метод - біологія. Частина 1
  На відміну від цитогенетичного методу, який дозволяє вивчати структуру хромосом і каріотипу в нормі і діагностувати спадкові хвороби, пов'язані зі зміною їх числа і порушенням організації, спадкові захворювання, обумовлені генними мутаціями, а також поліморфізм за нормальними первинним продуктам
 7. Біогенні аміни (моноаміни) - нейрофізіологія
  Біогенні аміни - це найбільша група медіаторів, яка ділиться на дві підгрупи: катехоламіни і індоламін. Вони синтезуються в головному мозку з різних амінокислот: перші - з тирозину (рис. 6.2), а другі - з триптофану. Біогенні аміни знайдені в сенсорних і моторних системах, а також в провідних
 8. Біла речовина спинного мозку - анатомія центральної нервової системи
  Біла речовина СМ виконує провідникову функцію, здійснюючи передачу нервових імпульсів. Воно включає три системи провідних шляхів - висхідні, низхідні і власні шляхи СМ (рис. 5.8). Висхідні шляху спинного мозку передають сенсорну (шкірну, м'язову, вісцеральний) інформацію від тулуба і кінцівок
© 2014-2022  ibib.ltd.ua